obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
slezina./obrazky/YingYang.gifslezina
Dorastajca Luna je dnes v znamen Ryby (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Ryby (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
V�hy (kr�sa, rovnov�ha, spravodlivos�)Strelec (h�adanie zmyslu)V�hy (kr�sa, rovnov�ha, spravodlivos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Váhy
Znaka./obrazky/zverokruh/vahy.gif
Latinsk nzovLibra
ivelVzduch
Skryt ivelZem
Kvalitazákladná
Polaritamužská
Dni24.9. - 23.10.
Dom7
VldcaVenuša
Tbadokonalá láska
Impulzspravodlivosť
Charakterdiplomat
Farbamodrá
Milenec/kaBaran
Manel/kaBlíženci Vodnár
Spolonk/kaLev Strelec
KonfliktRak Kozoroh
PdMars
ExaltSaturn
ExilSlnko
Tarotov kartaVyrovnanie
Obdobie ivota42 - 49
1. dekdaLuna / Mier
2. dekdaSaturn / Žiaľ
3. dekdaJupiter / Prímerie
Popis:
Znak váh, ktorý predstavuje astrologické znamenie Váh symbolizuje rovnováhu, ktorú sa tieto povahy snažia dosiahnuť. Je to jediný neživotný znak zverokruhu. Všetky ostatná sú zvieratá alebo postavy. Je všeobecne uznávané, že to je najlepšie zo všetkých znamení. Sú to osoby, ktoré sú väčšinou uhladené, vzdelané a elegantné, milovníci krásy a od prírody láskavé. Majú schopnosť pochopiť emocionálne potreby svojich blížnych. Sú veľmi spoločenské a neznášajú rozpory alebo ukrutnosti. Stále sa snažia s každým vychádzať. Prajú si aby sa ľudia navzájom znášali a zjednotili sa. Váhy potrebujú spoluprácu osôb v zemských znameniach ( Býk Panna Kozoroh ) aby sa plne uplatnili.

Popis domu:
manželstvo, osobné a dôverné

7.dům - manželství, přátelství. Tento dům je přímo naproti prvnímu domu, kde je zobrazena vlastní osobnost a je zde tedy zobrazen budoucí partner/ka (manžel/ka). Když se člověk chce oženit, nebo vdát, tak by měl obětovat část svého Já. Vyjít ze sebe, jako na druhou stranu. Já říkám manželům, že by se měli sžít do jednoho celku. Ženy, když mají malé děti, to znají. Podvědomě sledují své malé děti. Dítě spí vedle v pokoji a jen se zavrní už to matka ví. Nikdo vedle matky nic neslyší, ale ona se jde podívat. Manželé, mají podobně udržovat pocit sounáležitosti. Když jsou doma a pracují odděleně, mají se jít občas podívat za tím druhým a navázat znovu duševní pouto. Ano, vyjde se tím z tempa, možná že se bude muset tomu druhému i pomoci a vyruší se ještě víc. Ale duchovní práci ve dvou nelze dělat jinak. Podle modernějšího chápání zde může být například u umělců publikum apod. Výrazně obsazený 7.dům naznačuje charakter manželství, přátelství nebo společenských aktivit. Chce být obklopen lidmi nebo bude mít více manželství.
Nerasty:
achát, jaspis, ruženín, akvamarín, smaragd, modrý safír, ružový turmalín
Miesta:
spálne, záhrady
Orgny:
obličky, čistenie krvi, rovnováha telesných tekutín, kríže
Dobr strnka:
šľachetnosť a takt, pôvab a romantičnosť, spoločenskosť a priateľskosť
Zl strnka:
nestálosť a nerozhodnosť, ľahká ovplyvniteľnosť, samoľúbosť
M rd:
pekné veci, spoločenstvo, jemnosti
Nem rd:
násilie, nespravodlivosť, hrubosť, zotročenie
Kov slov:  Zavrie
idealistické, uzmierňujúce, taktné, vyberané, oceňujúce krásu, vyvážené, kľudomilné, láskavé, znášanlivé, spravodlivé, spoločenské, okúzlujúce, tvorivé, vľúdne, ochotné, nerozhodné, extrovertné
Slnko v znamen:  Zavrie
Váhy jsou sedmým znamením zvířetníku. Slunce v nich pobývá každý rok přibližně od 23. září do 22. října. Vládcem Vah je Venuše. Povaha znamení Vah je skutečně rozvážná a vyvážená, proto jsou jejich symbolem váhy. Je to příjemný, ohleduplný a snášenlivý člověk s osobním kouzlem a přitažlivostí. Nejlépe se mu daří, když v souladu spolupracuje s ostatními. Ze všeho nejraději je členem vítězného týmu.

Člověk narozený se Sluncem ve znamení Vah se uplatní nejlépe v zaměstnání, které je příjemné, uspořádané a bez přílišného nátlaku. Nejraději zastává roli smírce. Klid a ticho mu vyhovují. Jakékoli známky nesouladu nebo nepřátelství jej silně rozruší. Když má dojem, že by si svými názory někoho znepřátelil nebo vyvolal hádku, nechá si je pro sebe. Je vždy připraven se dohodnout nebo udělat kompromis. Musí si dávat pozor, aby nepůsobil příliš neurčitým nebo nespolehlivým dojmem.

Je to typ, který je závislý na schvále ostatních. Váhy jsou v horoskopu znamením osobních vztahů. Proto člověk na sebe hledí jako na polovinu partnerství a nemá silný pocit individuality. Je to do jisté míry pocit závislosti. Člověk se bude starat o potřeby svého partnera více než o své vlastní. Může se dostat do stavu, kdy sám neví, co chce. Partnerovy cíle a ambice se stávají jeho vlastními. Z tohoto důvodu jsou Váhy spolehlivým a stabilním partnerem, i když vzájemný vztah partnerů není příliš dobrý.

Přestože Váhy jsou takto se svým partnerem značně sblíženy, neznamená to, že to bude zjevné. Ve snaze o vyváženost a soulad zřídka dávají Váhy své city a pocity najevo. Jejich vystupování je klidné a vyrovnané. Nemilují natolik srdcem, spíše hlavou.

Jedinec narozený ve znamení Vah se obvykle příliš dobře neuplatní v roli nadřízeného, protože má sklon k nerozhodnosti. Když je nutné, aby činil často rychlá rozhodnutí v zájmu podřízených nebo jiné skupiny, bude mu to činit potíže. Uplatní se nejlépe v roli zprostředkovalete, není dobrým vedoucím. Právě proto, že dokáže na vše hledět z obou stran, schází mu potřebná rozhodnost. Nedokáže se snadno vypořádat ani s malými každodenními rozhodnutími, na kterých příliš nezáleží. Když se má rozhodnout ve velké a důležité věci, bude do nekonečna váhat a kolísat.

Jedním z nejdůležitějších povahových rysů Vah je smysl pro spravedlnost. Tento člověk trvá na poctivém jednání. Je velmi nestranný a pohlíží na vše na světě s vyvážeností. Z těchto důvodů často zastává v domáckých sporech i v zaměstnání roli smírce a prostředníka. Jeho nezaujatost mu umožňuje porozumět všem stanoviskům. Ve snaze o spravedlivé řešení si dokáže zachovat klid a odstup. Dobře ovládá svoje emoce.

Protože je mu nejlépe v klidu a souladu, je to typ, který má rád hudbu, malování a umění. Venuše, která Vahám vládne, se vztahuje na umění všeho druhu. I když člověk sám nebude mít zvláštní nadání, bude mít v umění zálibu a bude mít dobrý vkus.

Je to ušlechtilý a zjemnělý člověk, který dává dobrým mravům a zdvořilému vystupování značnou důležitost. Sám se chová slušně a zdvořile a očekává totéž od ostatních. Obhroublé nebo sprosté chování jej odpuzuje. Je taktní, diplomatický a společensky na úrovni. Snaží se, aby se choval a vyjadřoval co nejkorektněji. Velmi mu záleží mu na tom, aby dělal dobrý dojem.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna ve Vahách přináší snášenlivost, pochopení a mírnost. Je to člověk, který sice má své vlastní sny a touhy, ale současně se spoléhá na ostatní a je na nich závislý. Symbolem Vah jsou misky vah, vyjadřující vrozenou souměrnost. Tato poloha v horoskopu naznačuje taktní, velkorysou a společenskou osobnost. Kombinace Luny a Vah vytváří velkou přizpůsobivost; člověk nemá rád spory, výtržnosti, hádky, zmatek nebo nepořádek. Snaží se jak může, aby si zachoval uspořádaný život ve svém společenském okruhu i v obchodních stycích. I doma touží po souladu, klidu a vyrovnanosti. Záleží mu na tom, aby byl vždy dobře naladěný, laskavý a milý. Má všechny vlastnosti, které mu zaručují velké množství přátel a aktivní společenský život. Je to opravdu ohleduplný a dobromyslný člověk, který se vždy snaží chovat příjemně. Má rád společnost ostatních a samota mu nevyhovuje. Potřebuje mít pocit sounáležitosti a být stejný jako ostatní. Jeho citová pohoda je závislá na schvále ostatních. Z toho důvodu se snaží za každou cenu vyhovět. Je to po všech stránkách dokonalý diplomat a smiřitel.

Je to velmi láskyplný a milující typ, který má sklon ke kolísavosti nebo nečinnosti. Ostatní jej snadno ovládnou. Spoléhá se na ostatní někdy až příliš a může odkládat důležitá rozhodnutí. Životní problémy často řeší jednoduše metodou pokusu a omylu. Je příliš ochoten ustupovat, čímž se stává snadno zneužitelným. Dobrovolně se poddává vůli jiných. Nedokáže se chovat důrazně a rozhodně. Neumí odolávat vůli ostatních a odporovat jim. Může se stát, že setrvá v nevhodných osobních vztazích jen proto, že nedokáže dát najevo svoji nespokojenost a způsobit neshodu. Pak bývá příliš pozdě věci napravovat.

Osobní vztahy hrají v jeho životě velmi důležitou roli. Nemá rád samotu. Je to stálý partner, který se snadno sváže s jedním člověkem a netouží po jiných. Je věrný a oddaný. Tráví velké množství svého času uspokojováním potřeb svého druha a vyhovováním jeho přáním. Očekává od něj především stálost. Nehledá vášeň ani vzrušení. Jeho milostné záležitosti jsou více záležitostí rozumu jak srdce. Záleží mu na mínění ostatních a snaží se chovat správně. Toto jej v lásce i společenském životě činí poněkud konvenčním. Přidržuje se zvyklostí a obyčejů.

Je to člověk, který má jemný vytříbený vkus a zájem o umění, poezii, hudbu, malování a pod. Často mívá v této oblasti nějaké nadání. Přinejmenším jej budou takové věci přitahovat a bude je podporovat. Pokud k tomu bude mít dostatek prostředků, stane se třeba patronem nějakého uměleckého podniku či instituce. Umí věci dobře plánovat, ale pak má často potíže s jejich uskutečněním nebo dokončením. Jeho myšlení je více rozjímavé a pozorující. Buduje skvělé plány, ale pak je obvykle nedokáže provést. Nevyznačuje se rozhodností nebo odhodláním. Dívá se na věci z obou stran. Záleží mu na tom, aby věci správně posoudil a o jejich uskutečnění se příliš nestará.
Merkr v znamen:  Zavrie
Ve Vahách vytváří Merkur mysl vyváženou, racionální a soudcovskou. Člověk nemá rád spory a raději si o věcech promluví logicky a vyrovnaně. Jeho vyjadřování je uhlazené a vždy vystupuje taktně a diplomaticky. Pravděpodobně bude mít hluboký zájem o lidské vztahy a psychologii. Zajímají jej lidé a způsob jejich myšlení. Soustředí se na dobré vycházení s lidmi. Je snadné si s ním pohovořit, protože je dobrým posluchačem, který reaguje upřímně.

Přestože je to přátelský a snášenlivý jedinec bez předsudků, pevně se přidržuje svých zásad. Má smysl pro spravedlnost a jeho úsudky jsou rozvážné. Nedokáže se příliš dobře vypořádávat s rozpory a vyhýbá se hrubým, neomaleným a sprostým lidem.

Když se nachází v rychle se měnících podmínkách, nesnadno se přizpůsobuje. Je to tím, že dříve než se k něčemu zaváže, rád si věci předem prozkoumává a promýšlí. Musí se snažit, aby byl rozhodnější a pohotovější. Tak či onak se lze v každém případě spolehnout, že vše uváží a vyloží z obou stran. Když budou obě možnosti více méně stejně dobré, bude mu nejspíše výběr jedné z nich činit potíže.
Venua v znamen:  Zavrie
Když stojí Venuše ve hvězdné mapě narození ve znamení Vah, bude člověku dodávat instinktivní schopnost pochopit citové rozpoložení ostatních. Venuši se ve Vahách daří, protože Váhy jsou jejím přirozeným znamením.

Jedinec narozený s touto kombinací planety a znamení bude po estetické stránce výjiměčně vnímavý. Jeho myšlení i činy jsou romantické až do takové míry, že budou občas postrádat praktický zdravý rozum. Můžete se spolehnout, že jídlo u stolu se svíčkami nebo podobné romantické prostředí na něj určitě zapůsobí. Za takových podmínek se snadno zamiluje, i když to nebude do správné osoby. Je to typ, který se zamilovává snadno a často.

Přeje si být obklopen krásou a souladem. Je velmi uhlazený a docela společenský. Snaží se vyhýbat jakémukoli nesouhlasu nebo neshodě. Jedná s lidmi nenuceně a v pohodě, dokáže je zbavovat rozpaků. Je to skutečně okouzlující člověk, který je velmi přitažlivý a má velké množství obdivovatelů. Venuše ve Vahách je vskutku nejsvůdnější kombinací v horoskopu. Svůdnost této povahy se projevuje nenápadně; člověk nikdy není otevřeně sexuální nebo smyslný, spíše se svým zevnějškem a vystupováním blíží k dokonalosti.

Nedokáže se snadno vypořádávat s rozpory. Když je vystaven sporům, srážkám a jiným nepříjemným podmínkám, může se dostat do stavu nervového rozrušení. Jeho city jsou velmi zranitelné, ale není mstivý nebo trucovitý.

Blízké a souladné osobní vztahy jsou pro něj důležité. Aby si je úspěšně uchoval, bude se snažit být mimořádně ohleduplný a pozorný. Vždy se bude snažit, aby vyhověl. Jeho prioritou v životě je šťastné manželství. Opravdově se těší ze společenství ostatních a rád jim vyhoví. Má schopnost vycítit emoce jiného člověka, zejména svého partnera a dokáže na ně reagovat zcela bezprostředně. V zájmu své lásky nebo osobního vztahu bude ochten obětovat téměř cokoliv. Dělá si starosti o svůj zevnějšek a dojem, kterým působí svým tělesným vzhledem na svého partnera. Je svému partnerovi naprosto oddán a vždy se snaží po všech stránkách vyhovět jeho milostným touhám.
Mars v znamen:  Zavrie
Váhy vnucují společenské chování a přinášejí sebou potřebu spolupráce a respektu i uznání okolí. Energie Marsu je proto ve Vahách velmi ovládaná a převážně duševního typu. Člověk bude pravděpodobně i tělesně poměrně energický, ale nebude to jeho dominující vlastnost. Na citové a praktické, účelové záležitosti bude vydávat neobvykle málo energie.

Je to půvabný, štědrý a přívětivý jedinec, který je ochotný spolupracovat, jak se patří na Váhy. Obvyklé sebevědomé chování Marsu je Vahami umírněné. Hněv, vášeň nebo nadšení mysl neovládnou. Přesto se člověk snadno rozruší při pocitu nespravedlnosti. Není to nikterak extrémní povaha, ale bude se netypicky důrazně prosazovat, nazná-li, že se někdo vůči němu zachoval nepoctivě. Bude se vzpírat všemu, co ohrožuje klidný život, nebo co je zkrátka nesprávné nebo nespravedlivé. Jeho objektivní a nevzrušivý přístup k věci mu dává dobré předpoklady se uplatnit v povoláních jako například soudce, správce nebo diplomat.

Vychází nejlépe s velmi energickým a sebevědomým partnerem. Mars může být ve Vahách poněkud pomalý a líný, takže mu prospěje, když ho někdo bude postrkovat a popohánět. Často mu chybí dostatek hybné síly a nepřichází s vlastními nápady. Přestože není zjevně působivý ani průbojný, ve svém vztahu k partnerovi vyvíjí nenápadný tlak tento vztah upevnit a ustálit. Je velmi milující a romantický, ale tělesně obvykle není příliš vášnivý. Vyhledává spíše citové vyžití.

Toto není typ, který se s nasazením dere kupředu. Často je nerozhodný a nedokáže se plně uplatnit. Nemá rád žádné rozpory a nedokáže se snadno vypořádat se přemi, hádkami nebo tělesně výbojnými jedinci. Chce s každým být zadobře a velmi nerad si někoho znepřátelí.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické názory, a kteří mu budou později prospěšní tím, že mu pomohou využít příhodných životních příležitostí.

Je velmi ohleduplný a ochotný. Velmi dobře chápe principy spolupráce při řešení problémů se snahou o docílení pokroku. Nejlépe se uplatňuje v roli diplomata, smírce nebo v jakékoli práci s veřejností. Dokáže ovlivnit veřejné mínění, získat svou přesvědčivostí ostatní a změnit jejich smýšlení.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn ve Vahách vnáší do povahy smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Je to intelektuální a kultivovaný člověk, který je také taktní a diplomatický. Vychází s ostatními snadno, je dobrým a ochotnýn spolupracovníkem, protože není soutěživý.

Váhy jsou znamení osobních vztahů a partnerství. Pod vlivem Saturnu se zpožďuje životní období, ve kterém jedinec s touto kombinací znamení a planety dospěje k manželství. Saturn povšechně klade překážky milostným pletkám.

K úspěšnému manželství bude člověk potřebovat značné množství snahy a trpělivosti. Často trpí pocitem méněcennosti. Neuvědomuje si, když je milován a nechce se mu tomu věřit. Tak se může stát, že případného partnera nechtě odradí. Stejný strach ze zavržení může způsobit potíže i v jednání s ostatním světem. Tento typ si musí dávat pozor, aby se příliš nepoddával sklonům stranit se společenského života.