obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
moov mechr./obrazky/YingYang.giftenk revo
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Panna (rados� z detailu, slu�ba)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Panna
Znaka./obrazky/zverokruh/panna.gif
Latinsk nzovVirgo
ivelZem
Skryt ivelVzduch
Kvalitapremenlivá
Polaritaženská
Dni24.8. - 23.9.
Dom6
VldcaMerkúr
Tbafilozofická základňa
Impulzpracovitosť
Charakterúradník
Farbazelená
Milenec/kaBýk
Manel/kaKozoroh
Spolonk/kaRak Škorpión
KonfliktBlíženci Strelec
PdNeptún
ExaltPluto (a Charon)
ExilJupiter Venuša
Tarotov kartaPustovník
Obdobie ivota35 - 42
1. dekdaSlnko / Prezieravosť
2. dekdaVenuša / Zisk
3. dekdaMerkúr / Bohatstvo
Popis:
Panna vyniká vo svojom okolí. Prezieravá a usporiadaná osoba. Veľmi dobre sa uplatňuje v spolupráci s menej praktickým znamením. Nanešťastie môže byť táto povaha tiež malicherná a neprispôsobivá, túžiaca po istote. Neznáša prekážky. Trpí nedostatkom sebadôvery a môže sa stať roztržitou a nesmelou. Niekedy môže byť nepevná a citlivá na vplyv okolného sveta. Panny sô obvykle morálne a naivné, ale pod silným vplyvom Merkúra sa môže ukázať protikladná polovica ich povahy. Potom môžu byť vychytralé a môžu im chýbať mravy.

Popis domu:
praktické činnosti, obetavosť, povolanie a zdravie

6.dům má širší působení: práce, služby, podřízené osoby a také zdraví. V tomto domě je doma uspořádávající kritická, zdánlivě bez významná a přece významná práce - jedná se hlavně o tzv. každodenní práci oproti tomu kariéra a povolání je zobrazené v 10. domě. Zde práce znamená jakým způsobem pracujeme. V 10.domě je práce jako poslání, tj. idea. Spadají sem i spolupracovníci a zaměstnanci. Pokud je tento dům dobře obsazen, tak je pravděpodobný zdar v práci (samozřejmě hlavně v kolektivu). V tomto domě se také dají nalézt nemoci.
Nerasty:
jaspis, tigrie oko, sodalit, karneol, citrín, ametyst, modrý safír, lapis lazuli, jantár
Miesta:
zaľudnené, davy
Orgny:
pankreas, tenké črevo, hrubé črevo, brucho, trávenie, nervy
Dobr strnka:
skromnosť a cudnosť, pracovitosť a praktičnosť, inteligencia s dobrým úsudkom, spoľahlivosť a pilnosť
Zl strnka:
prísnosť, náročnosť a kritičnosť, ustaranosť, staromódnosť, snaha o prílišnú dokonalosť
M rd:
poriadok, zoznamy, hygiena, dobrá životospráva
Nem rd:
špinavosť, sprostoty,neisototu, neporiadnych spolupracovníkov
Kov slov:  Zavrie
praktická, zodpovedná, skromná, rozumná, logická, súdna, rozoberajúca, rozlišujúca, plánujúca, puntičkárska, dochvíľna, oddaná, detailista, kritická, opatrovateľská, introvertná
Slnko v znamen:  Zavrie
Panna je šestým znamením zvířetníku. Slunce v ní pobývá každý rok přibližně od 23. srpna do 22. září. Symbolem Panny je mladá dívka, panna - protože většina lidí narozených se Sluncem v tomto znamení je zdrženlivé až puritánské povahy. Vládcem Panny je Merkur.

Slunce v Panně je starostlivé, ukázněné a uspořádané. Člověk bude pracovitý, svědomitý a pořádný. Je to typ, který si bude na všem dávat záležet a bude ve všem důkladný. Bude mít dobré rozlišovací schopnosti, a tak může být poněkud vybíravý. Je ale skromný a pilný. Jako pracovník je velmi schopný a vypořádá se s věcmi prakticky, inteligentně a se zdravým rozumem. Má poněkud přemrštěné požadavky a sám se snaží o dokonalost. Dokáže pracovat velmi usilovně a přičinlivě. Nachází zálibu ve zručnosti a nejlepší možné kvalitě. Je to velice spolehlivý jedinec, protože jeho přístup k věci je vždy praktický a realistický. Dokáže věci rozebrat a spolehlivě posoudit.

Ani nejmenší podrobnosti neujdou jeho pozornosti. Může se tak stát nadměrně kritickým a do všeho se míchat. Právě kvůli tomu nedokáže zvládnout velké projekty. Snaží se ve všem o přílišnou dokonalost a věnuje nadměrnou pozornost podrobnostem. Když se mu nepodaří udělat vše co nejlépe, bude mít pocit marnosti a bezvýslednosti nebo bezradnosti. Panny mají sklon nevidět celkový obraz, protože se zabývají detaily. Očekávají dokonalost od sebe i od ostatních, což u nich pak vede ke zklamání. Vzniká z toho sklon ke kritizování a negativismu.

Jedinec narozený ve znamení Panny je nenáročný a skromný. Stačí mu zůstávat v pozadí. Někdy může mít sklon k nemístné stydlivosti nebo přepjatosti. Bude se považovat za obyčejného, nikdy se nebude vytahovat a nebude okázalým nebo domýšlivým. Většinou se bude stavět do podřízené role, podporovat ostatní, snažit se, aby byl pro ně užitečný a posloužil.

Bere své vzdělání velmi vážně. Bude se snažit nabývat nové vědomosti a cvičit mozek. Je to typ, který má různorodé zájmy a dokáže nashromáždit velké množství informací rozličných témat. Instinktivně vnímá, že dříve musí pochopit všechny součásti, nežli se mu podaří pochopit celek. Jeho nadání je skryto ve schopnosti systematického a organizovaného postupu. Pokouší se dosáhnout svých ideálů, ale je vždy rozumný a praktický. Nebude nikdy činit neuvážené závěry.

Panna je často typ dbající o své zdraví. Dokáže střídmě jíst a vést rozumnou životosprávu. Stará se i o zdraví ostatních. Někdy se může stát, že si bude dělat přehnané starosti o hygienu a pořádek. Vše musí být podle Panny jako ze škatulky. Tato přepjatá starostlivost může způsobit vnitřní napětí.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna v Panně nesporně značí rezervované jednání a sklon ke kritizování a rozebírání. Člověku neschází emoce, spíše je nedokáže vyjádřit. Následkem toho často působí chladným, lhostejným nebo přehnaně stydlivým dojmem. Je ve skutečnosti poněkud zranitelný, ale přitom navenek vypadá nabručený anebo hrdý.

Záleží mu na tom, aby byl považován za intelektuála, ale může tím skrývat pocit méněcennosti. Luna v Panně obvykle znamená, že člověk bude mít nedostatek sebevědomí. Reaguje dobře na povzbuzování a pochvaly, které mírní jeho citově založenou netrpělivost. Je vůči sobě saménu příliš kritický, proto si myslí, že bude nepříznivě kritizován i ostatními. Někdy má pocit, že jej ostatní nemají rádi, proto si své emoce nechává sám pro sebe.

Chce, aby ostatním mohl posloužit a být užitečným, ale dostatečně nerozumí jejich náladám a cítění. Z toho důvodu se spoléhá více na svůj rozum než na intuici. Nechápe pohnutky a záměry ostatních. Reaguje na ně poněkud chladně a rozvážně. Vše si podrobně a důkladně promýšlí. Nemá rád citové projevy ostatních, protože je nechápe. Dokáže rozebíráním citových záležitostí proplýtvat spoustu času.

Člověk narozený s Lunou v Panně nebude pravděpodobně příliš horlivým milencem, protože tato kombinace planety a znamení naznačuje typ, který je zahleděný do sebe. I když se jeho city roznítí, nedokáže je dát najevo, protže mu v tom brání jeho stydlivost. Místo toho se snaží být užitečným a pečovat o své bližní tak, aby se stal nepostradatelným. Přestože nemá s nikým žádný zvláštní osobní vztah, rád ostatním pomáhá a stará se o ty, kdo jsou v nouzi a potřebují pomoc. Této odpovědnosti se nebude nikdy vyhýbat.

Jedná velmi prakticky a rozumně, protože vidí skutečnost takovou, jaká je. Nedívá se na svět růžovými brýlemi. Má značné duševní schopnosti se zaměřením na praktické a užitečné věci. Ví co chce a jak toho dosáhnout, ale nezajímá se o učení za účelem teoretických vědomostí. Někdy může být náladový, přičemž se stává uhádaným a podpichovačným. Je to chytrý jedinec, který má nos na obchody a kšeftování. Věnuje pozornost podrobnostem a dokáže vyvinout mravenčí píli. Neuniknou mu nejmenší vjemy, které pak důkladně a kriticky rozebírá. Má sklon se šťourat v nedůležitých maličkostech.
Merkr v znamen:  Zavrie
V Panně Merkur vytváří mysl logickou, ale velmi kritickou. Člověk má matematické nadání, praktické schopnosti a věnuje pozornost podrobnostem. Rychle se učí nové věci a vykonává své úkoly systematicky a důkladně. Má vynikající schopnosti věci posoudit a vyhodnotit, vypořádat se s duševní prací prakticky a střízlivě. Pracuje nejlépe v uspořádaném prostředí, které používá výkonné postupy a metody.

Jedinec narozený v tomto znamení bude mít do jisté míry sklon trpět nedostatkem sebedůvěry. Než se do něčeho pustí, bude váhat, protože má ve zvyku vše předem několikrát zkontrolovat.

Obvykle se nebude pouštět do více věcí, aby je pak nedokázal vykonat svědomitě a důsledně. Snaží se vše udělat s dokonalou přesností, proto je často považován za puntičkáře.

Merkur v Panně často vytváří snahu zbohatnout tím, že se člověk vzdělává a nabývá zvláštní technické odbornosti. Může také mít mimořádné vlohy pro práci v komunikacích, spisovatelské tvorbě, krasopisu a dorozumívání vůbec. Obvykle se vyjadřuje dokonalou gramatikou. Musí si dávat pozor, aby neuvíznul v nepodstatných detailech do takové míry, že by se nedokázal zapojit do neformálních rozhovorů a stal se příliš rezervovaným nebo nespolečenským.
Venua v znamen:  Zavrie
Venuše v Panně vytváří v povaze člověka sklon příliš se zabývat rozebíráním citových pohnutek a rozpoložení. Může v něm také vytvářet tendenci posuzovat nebo kritizovat své bližní. V záležitostech lásky bude postupovat opatrně.

Tento typ bude většinou chladného zevnějšku, za kterým se bude snažit skrývat svoji ostýchavost. Sám o sobě si nebude myslet, že je stydlivý, jenom že je opatrný a obezřetný. V osobních vztazích se bude snažit předvídat, co může očekávat, což ovšem není vždy snadné. Jeho emoce jsou hluboké, ale pevně ovládané. Chce se vyhýbat věcem, kterých by mohl později litovat a dává si raději pozor.

Venuše v Panně má svoje vlastní nenápadné kouzlo. Soudnost této povahy brání člověku se vázat předčasným nebo nepromyšleným vztahem. Předmět jeho lásky musí bezezbytku vyhovovat jeho požadavkům. Vše, včetně lidí, je pečlivě kategorizováno, jeho city jsou pěkně uspořádané. Láska pro něj znamená závazek a oddanost. Věrnost je absolutně nepostradatelná. Je to jedinec, který je opravdový a dokonale schopný se romanticky angažovat, ale nikdy to nebude dávat najevo neskrývaně nebo okázale. Jeho láska se projevuje nepřetržitou péčí o praktické záležitosti a maličkosti svého partnera.

Bude vůči svému partnerovi zdvořilý a laskavý. Sám bude vždy čistý a úhledný, jako ze škatulky. Bude jej odpuzovat jakákoli hrubost nebo neomalenost. Ve svých vztazích bude trvat na tom, aby jeho partner byl na podobné úrovni, jinak bude raději žít o samotě.
Mars v znamen:  Zavrie
Energie Marsu v Panně se soustřeďuje na práci a na praktické a užitečné věci. Duševní schopnosti člověka budou velmi dobré, nebo aspoň dostačující, ale po emocionální stránce bude mít velká omezení. Nebude mít zájem o citové záležitosti.

Jedinec narozený s Marsem v Panně se obvykle považuje za svědomitého pracovníka. Než se pustí do něčeho nového, stráví hodně času a energie na pečlivé přípravě. Vše, co dělá, má praktické důvody a vše má předem podrobně vypracované. Je to organizátor a puntičkář, který se snaží vše provést co nejdokonaleji. Je přísný a kritický. V práci je usilovný a přičinlivý i obětavý, ale často mu schází představivost. Nemá nadání k zavádění novot a zlepšovacích návrhů, ale svoji práci vždy odvede do nejmenšího detailu. Není snadné s ním pracovat právě proto, že je tak přísný a náročný, ale lze se na něj spolehout, že svěřenou práci vykoná náležitě přesně.

Panna se považuje za znamení, které má vliv na zdraví a zdravotní záležitosti. Doktoři, ošetřovatelky a sociální pracovníci často mají Mars v Panně. Energie Marsu a Panny vytváří ochotu pomáhat ostatním. Člověk potřebuje být užitečný a nepostradatelný. Často se věnuje pomáhání nemocným nebo tělesně postiženým, přičemž může být v této roli zcela neúnavný.

Mars je planeta hněvu, vášně a zanícení. Panna právě naopak takovou není. Spolu vytváří člověka, který může mít mocné sexuální nutkání. Bude však postrádat schopnost tuto stránku své povahy plně vyjádřit. Mars v Panně je schopen vytvořit i přemrštěně puritánskou povahu, protože člověk se stydí dát svoje city najevo a bude nesnášenlivý vůči těm, kdo nemají stejné skrupule.

Zápornou stránkou Marsu v Panně je právě nesnášenlivost a neshovívavost. Toto je typ, který se citově příliš nevzrušuje, ale současně je vůči sobě i ostatním velmi náročný. Často se v něm skrývá neočekávaná síla a útočnost, které se ale projevují jako nervozita nebo popudlivá podrážděnost. Jestli si nebude dávat pozor, snadno se z něj stane klasický workoholik.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém později začne váznout, protože si dělá příliš velké starosti o podrobnosti a trvá na tom, že každý sebemenší detail musí být proveden co nejdokonaleji.

Tento typ je ve všem obezřetný. Jeho přístup k věci je účelný a má sklon předem vše podrobně důkladně a systematicky rozebírat a promýšlet. Může se stát i mírně nedůvěřivým nebo mít záporné škarohlídské reakce. Má věcné názory na životní otázky, které řeší prakticky. Jedinec narozený v této kombinaci planety a znamení se potřebuje naučit brát věci na lehčí váhu a nebýt stále tak ustaraný.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn Panně dodává míru rozvážné prozíravosti a věcné praktičnosti. Toto je nejenom usilovný, ale i pozorný a opatrný pracovník. Bude vynikat například v oblasti výzkumu, stratégie a kronikářských záznamů. Někdy se může stát, že nedokáže rozlišit nepodstatné věci od důležitých a zdržuje se bezvýznamnými maličkostmi.

Kombinace Saturnu a Panny v člověku vytváří morální principy a postoje, které jsou snad až příliš vážné a upjaté. Je to typ, který bude celý život opatrnický a střízlivě zdrženlivý. V životě pravděpodobně dosáhne úspěchu tehdy, když bude investovat rozumně a plánovat konvenčně. Má sklon k sebekritice, neuvědomuje si plně své nadání a předpoklady. Je pro něj důležité, aby si uvědomil, že úspěchu může dosáhnout, i když není bezezbytku stoprocentně dokonalý.