obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
moov mechr./obrazky/YingYang.giftenk revo
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Panna (rados� z detailu, slu�ba)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Lev
Znaka./obrazky/zverokruh/lev.gif
Latinsk nzovLeo
ivelOheň
Skryt ivelVzduch
Kvalitastála
Polaritamužská
Dni23.7. - 23.8.
Dom5
VldcaSlnko
Tbazískať autoritu
Impulzplodenie
Charaktervládca
Farbazlatá
Milenec/kaVodnár
Manel/kaBaran Strelec
Spolonk/kaBlíženci Váhy
KonfliktBýk Škorpión
PdUrán
Exalt
ExilSaturn Merkúr
Tarotov kartaSila/Chtíč
Obdobie ivota28 - 35
1. dekdaSaturn / Spor
2. dekdaJupiter / Víťazstvo
3. dekdaMars / Odvaha
Popis:
Lev je panovačná povaha. V práci je oddaný, cieľavedomý a pracovitý. Je veľkorysý a snaží sa prospievať blížnym, ale nechápe ich a snaží sa ich primäť konať podľa neho. Lev prejavuje úctu k druhým, ale jeho zlou stránkou je, že môže byť súťasne arogantný a prezieravý k druhým. Stále hľadá uistenie, že je na úrovni, Väčšinou je Lev stály, domácky a nerád sa prispôsobuje. Napriek svojmu nadaniu pre vodcovstvo sú Levy niekedy zároveň nepraktický, preto potrebujú spoluprácu osôb v zemských znameniach ( Býk Panna Kozoroh), aby sa plno uplatnili

Popis domu:
deti, radosti, tvorivosť

5.dům vypovídá o hrách, zábavách, milostných záležitostech, dětech. Jsou zde činnosti, které milujeme, ale nebereme je příliš vážně. V lásce koketujeme, svádíme. Dům lva představuje srdečné vztahy k druhému pohlaví a stejně tak i podnikání, které je vykonávané na vlastní zodpovědnost. Zde můžeme vidět jednání, které spočívá na sebevědomí a autoritě. Tento dům také ukazuje společenské záležitosti a umělecké schopnosti.Zde jde i o tvořivost, přebytek energie, který chce být předán světu v literární formě.
Nerasty:
kryštáľ, tigrie oko, citrín, jantár, zlato, zlatý topas, granát, rubín, diamant
Miesta:
divadlá, paláce
Orgny:
chrbát, predlaktie, zápästie, chrbtica, srdce, krvný obeh
Dobr strnka:
dobrosrdečnosť a veľkodušnosť, nadšenie a tvorivosť, vernosť a schopnosť lásky
Zl strnka:
domýšľavosť a pompéznosť, neznášanlivosť a dogmatičnosť, panovačnosť a schopnosť miešať sa do záležitostí iných
M rd:
márnotratnosť, dobrý život, deti, dráma
Nem rd:
obyčajný život, úzkoprsosť, opatrnosť, lakotu
Kov slov:  Zavrie
ctižiadostivý, okázalý, extrovertný, optimistický, čestný, dôstojný, sebeistý, hrdý, bujný, slnečný, okúzlujúci, teatrálny, súťaživý, vodcovský, špekulatívny, organizátorský
Slnko v znamen:  Zavrie
Lev je pátým znamením zvířetníku. Slunce se v tomto znamení nachází každý rok přibližně od 23. července do 22. srpna. Symbolem znamení Lva je skutečný lev a většina jedinců narozených v tomto znamení se vyznačuje povahovými rysy krále zvířat. Vládcem Lva je Slunce.

Slunce je ve Lvu přitažlivé, mocné a panovačné. Člověk je dobrosrdečný, velkorysý a štědrý, což přitahuje přátele a přívržence. Snadno zastane vůdčí roli, protože k tomu má potřebně vhodné vystupování, odhodlání, ambice i pracovitost. Je velmi sebejistý, hrdý a důstojný. Jeho přitažlivost mu dodává zvláštní přesvědčivosti a umožňuje mu ostatní snadno přesvědčit o správnosti svých názorů. Činí tak s vytrvalostí, která o to více zvyšuje jeho vůdcovský potenciál. Je to typ, který se nejlépe uplatní, když má na starost nějaký velký podnik, protože je skutečně schopným organizátorem. Rád zastane postavení autority, protože si je vědom svých přirozených vloh. Jeho povaha je milá a slunná. Dovoluje mu, aby se vyjadřoval přímo a otevřeně, aniž by někoho urazil nebo podráždil. Je to rozený vůdce, který nepostrádá sebevědomí a přirozenou autoritu. Tím dokáže inspirovat a nadchnout ostatní, kteří jej pak budou rádi následovat.

Typický Lev se rád vytahuje. Je to herec, který si libuje v uznání a obdivu. Má nejvíce sebevyjádření ze všech ostatních znamení zvěrokruhu. Hledí na svůj život, jakoby byl v něm měl roli hvězdy. Lev často nachází sebevyjádření svého tvořivého nadání v umění. Jeho osobnost má značnou dávku dramatu a jeho přístup k životu povšechně bují emocemi. Pokud tyto vlastnosti u sebe neuhlídá, mohou u něj vést k domýšlivosti a nabubřelému egu. Pak se může stát obětí lichotníků. Přestože Lev sám sebe bere velmi vážně, i tak potřebuje od ostatních ocenění, obdiv a chválu. Jeho ego vyžaduje neustálé posilování, aby jeho činnost byla středem pozornosti.

Překypuje citovými projevy, které jsou přirozeně bohaté a bujné. Je to nejenom skvělý herec, ale také učitel. Lev má vazbu na pátý dům, dům dětí. Má s dětmi pevné pouto a často se jeho tvořivost projevuje právě v dětech. Má děti rád. Je to jejich ochránce a dobrodinec.

Královský Lev je někdy toho názoru, že má automatický nárok na moc a autoritu. Proto se může stát, že se mu nebude chtít se do svého postavení dopracovat. Přestože je to zpravidla ctižádostivý jedinec, může být naopak poněkud lenivý. Bude se zajímat pouze o práci, která mu přinese moc, slávu a pohodu. Nebude se namáhat, pokud z toho nezíská pozornost a respekt ostatních.

Největším darem Lva je jeho vrozená schopnost vést a nadchnout ostatní. Nejlépe se uplatní na jevišti nebo podiu. Musí si ale dávat pozor, aby se nestal příliš domýšlivým a nafoukaným. Přestože je člověk narozený v tomto znamení hrdý, sebevědomý a důstojný, bude do jisté míry trpět obavami, aby si z něj ostatní nedělali legraci, brali jej vážně, nebo aby se nějak nezostudil. Vše se točí kolem jeho ega.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna ve Lvu vytváří pocit sebevědomí a touhu zastávat vůdčí roli. Člověk je radostný, sebejistý a plný naděje. Jeho postoj k životu je kladný a srdečný. Na citové úrovni je bezstarostný, veselý a rád se baví. Je to sice samostatný a soběstačný typ, ale vše co dělá, je za přítomnosti i jeho citové účasti. Luna v tomto znamení bezpochybně zdůrazňuje osobnost a vytváří sklony stavět se na odiv. Člověku bude pravděpodobně vychováván k tomu, aby měl pocit, že může dokázat cokoli, a že jeho tvořivost nemá omezení. Pravděpodobně bude poněkud zkažený a bude pociťovat potřebu být nepřetržitě obdivován a chválen. Bude neustále vyhledávat ocenění a uznání. Má v sobě značnou dávku dramatu a jeho přístup k životu povšechně bují emocemi. Rád se vytahuje a je přirozený herec. Libuje si, když je středem pozornosti. Je to koketník, který očekává, že jeho flirtování a nadbíhání bude opětováno.

Luna se v horoskopu vztahuje na čtvrtý dům, dům domova. Proto Luna ve Lvu značí přirozenou tvořivost a instinkt k vytvoření krásného domova. Člověk pravděpodobně bude mít nadání jako návrhář interiérů a bude mít cit na barvy, výzdobu a malování. Jeho domov bude jeho hrad. Bude mít sklony k marnotratnosti, aby na ostatní působil dojmem svého skvělého životního stylu.

Luna ve Lvu člověka společensky nadnáší a dodává mu na ctihodnosti a úctě. Jeho jednání bude čestné a důstojné, čímž bude nabývat příznivého mínění a odpovědnosti. Jeho touha po úctě a přízni ostatních je hluboce zakořeněna a pocit, že není oceněn, jej zraní ze všeho nejvíce. Nedokáže se snadno vypořádat s urážkou.

Tento typ od přírody miluje luxus a okázalost. Přeje si společensky vynikat a být na úrovni. Je v něm jistá dávka vznešenosti a nóblesnosti. V některých případech bude i domýšlivý nebo snobský. Může být také sobecký, okázalý nebo citově předpojatý. Jeho emoce nemají dostatečný odstup a perspektivu. Je mu velmi zatěžko uznat porážku nebo ustopit.

Jedinec narozený s Lunou ve znamení Lva je obvykle obětavý a oddaný rodič nebo pán, ale musí si dávat pozor, aby jeho vůdčí schopnosti nebyly zmařeny panovačností, domýšlivostí nebo nabubřelostí. Jeho emoce budou vlivné a budou jej podněcovat k tomu, aby vynikal a nabýval větší moci. Za předpokladu, že Luna není špatně aspektována, měl by tento člověk být podobný dobročinnému, shovívavému a štědrému vladaři. Bude vůči ostatním účastný, s kladným a optimistickým postojem k životu.
Merkr v znamen:  Zavrie
Merkur ve Lvu vytváří mysl se silnou vůlí. Člověk jde pevně až tvrdohlavě za svými cíli. Zevrubně chápe širokou škálu předmětů a jeho chování je autoritativní. Může mít dogmatické a doktrinářské názory. Merkur v této poloze bezpochyby zdůrazňuje sklon umíněně zastávat neměnné stanovisko.

Vedle toho je myšlení člověka citlivé pro cizí osudy. Jeho rozhodnutí budou akceptovatelná názory většiny. Je to typ, který je přirozeným vůdcem, protože působivě vzbuzuje respekt ostatních. Často si o sobě myslí, že je předním odborníkem ve svém oboru a většinou tomu tak i je. Svoji autoritu nadále podporuje energickým, prudkým vystupováním a vyjadřováním, ústně či písemně.

Jeho duševní schopnosti mu umožňují dělat dojem a ovlivňovat ostatní. Občas jej činí poněkud pyšným nebo vychloubačným, nebo se sám sebe nechá unášet svou vlastní důležitostí. Může se stát povýšeným a nadutým.

Ve většině případů tento člověk bude mít sklon být duševně trošku lenivým. Bude potřebovat trénovat více pozornost a cvičit mozek. Jeho silná stránka spočívá ve schopnosti se vypořádat s věcmi na obecné úrovni a s širokým rozmachem. Tak ale může snadno přehlédnout důležité podrobnosti, čímž jeho plány utrpí závažné trhliny. Bude mu zatěžko připustit svůj omyl.
Venua v znamen:  Zavrie
Venuše ve Lvu značí člověka s teatrálním vystupováním. Je hrdý sám na sebe a na své společenské postavení. Venuše je v tomto znamení dobrosrdečná, ráda se baví a vytahuje. Je to přirozený herec, který má instinktivní potřebu sebevyjadřování, a který musí bý středem pozornosti.

Je to tělesně i emočně půvabný a přitažlivý jedinec, který snadno vzbuzuje zájem druhého pohlaví. Tento zájem mu prospívá a podporuje jeho ego. Romantické zápletky mu dodávají sebedůvěty a domýšlivosti. Je ze všeho nejšťastnější, když se zamiluje a může svoji lásku věnovat někomu, kdo jej obdivuje. Ve snaze navázat známost bude překypovat půvabem, vzrušením a kouzlem. Bude pozorný a štědrý.

V lásce je Venuše ve Lvu upřímná a srdečná. Je to velice romantický a žhavý milenec, vskutku milující a láskyplný. Má radost ze života a jeho romantického dramatu. Vůči těm, které považuje za hodné své lásky, dokáže být velmi loajální, ale očekává totéž na oplátku. Přestože je to efektník, který se rád baví, je v podstatě velmi věrný. Toto je způsobeno jeho pýchou, která je nedělitenou součástí jeho osobních vztahů. Pokud dojde k rozchodu, bude to pro něj pravděpodobně těžká a trpká zkušenost.

Je sice v lásce od přírody věrný, ale nevadí mu, když je obdivován i jinými a nebude se snažit je odrazovat. Je strašně rád obdivován a miluje pozornost. Často laškuje a koketuje, ale nemá v úmyslu s věcmi zacházet dále.
Mars v znamen:  Zavrie
Mars ve Lvu se vyznačuje mimořádnou tělesnou energií. Jedinec narozený v této kombinaci planety a znamení bude také mít poměrně dobré duševní schopnosti a dokáže se vypořádat s všedními každodenními záležitostmi. Bude pociťovat potřebu uznání své osoby, což bude omezovat jeho emocionální projevy.

Mars má ve Lvu neobyčejnou sílu vůle a tvořivosti. Lidé si všimnou jeho sebevědomí, soběstačnosti a životní energie. Je to přirozený herec, který má teatrální vystupování a sklon dramatizovat. Ze všeho nejraději je středem pozornosti. Pokud má publikum, vystupuje v každé roli vždy sebejistě. Iniciativnost, pevnost a odhodlání této kombinace planety a znamení vytváří skvělé vůdčí schopnosti. Člověk vládne osobním půvabem a přitažlivostí. Je společenský, družný a mimořádně nadaný. Je to přirozený vůdce, poněkud sobecký a nadměrně ctižádostivý. Chce být za každou cenu ve vedoucím postavení a udělá cokoli pro to, aby ho docílil. Potřebuje být oceňován a uznáván.

V osobních vztazích je milující, láskyplný a vášnivý. Má rád drama a vzrušení, které přináší milostné pletky. Přestože by mu lichotilo mít několik partnerů, je věrný v lásce a stálý, pokud mu jeho partner věnuje dostatek pozornosti a je mu dostatečně oddaný. Občas může být žárlivý až vlastnický.

Má pevné názory a může svojí nadutostí v ostatních vyvolávat odpor. Jeho pýcha a panovačnost se mohou vyvinout do nezvratné sobeckosti. Když není po jeho, emoce Marsu ve Lvu způsobují nadměrně zlostné reakce. Člověk se proto musí snažit tyto vlastnosti v sobě potlačovat.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se vytahuje svým postavením a blahobytem. Rád se zúčastňuje promenád, průvodů, náboženských obřadů a vůbec jakýchkoli velkolepých událostí.

Má důstojné vystupování, které v ostatních vyvolává důvěru a vytváří z něj skvělého vůdce. Očekává od ostatních nejenom důvěru, ale i obdiv a na oplátku je k nim laskavý, shovívavý a dobrodušný. Když se mu od nich očekávaného ocenění nedostane, může jej to nejčastěji zarazit, ale i urazit.

Jeho nadměrná sebedůvěra a optimismus se mohou projevit ve sklonu k hazardním hrám a sázení, nebo jej ženou do riskantních podniků.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn ve Lvu vytváří v povaze vážnou osobní potřebu dosáhnout uznání. Člověk nechce být nikomu podřízený. Chce být svým vlastním pánem. Je si vědom svého tvořivého nadání v něm skrytého, přesto je vyjadřuje s obtížemi.

Mnohdy bude tento typ od ostatních očekávat příliš, přičemž bude stejně náročný i na sebe. V roli rodiče se z něj stává autoritář, pedant nebo i tyran. Může se mu zdát, že mu jsou jeho děti břemenem a může tomu tak i skutečně být. Jeho strohost a přísnost způsobují potíže ve vztazích s vlastními dětmi i partnerem. Proto se musí snažit o laskavější přístup v jednání se svojí rodinou a podřízenými. Saturn ve znamení Lva omezuje smysl pro humor, takže jeho vystupování je upjaté, škrobené a chladné.

Lev je znamení krajní sebeúcty, zatímco Saturn je planeta, která tuto vlastnost bortí. Proto si musí člověk narozený s touto kombinací znamení a planety dávat pozor, aby jeho pýcha neutrpěla bezdůvodně.