obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
tri ohne./obrazky/YingYang.gifosrdcovnk
Ubdajca Luna je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Rak
Znaka./obrazky/zverokruh/rak.gif
Latinsk nzovCancer
ivelVoda
Skryt ivelVzduch
Kvalitazákladná
Polaritaženská
Dni22.6. - 22.7.
Dom4
VldcaLuna
Tbažiť pre iných
Impulzrodiť, vydávať zo seba
Charakterbásnik, tvorca
Farbabiela - číra - strieborná
Milenec/kaŠkorpión
Manel/kaRyby Kozoroh
Spolonk/kaBýk Panna
KonfliktBaran Váhy
PdSaturn
ExaltJupiter
ExilSaturn Mars
Tarotov kartaVoz
Obdobie ivota21 - 28
1. dekdaVenuša / Láska
2. dekdaMerkúr / Hojnosť
3. dekdaLuna / Nadbytok
Popis:
Povahy Raka sú najviac rozmanité zo všetkých pováh zverokruhu. Môžu to byť povahy hanblivé a tiché, alebo bystré a zaujímavé. Je to znamenie introspektívne, emocionálne, ochranné, a túžiace po vnútornom a vonkajšom zabezpečení. Miluje domov a prírodu. Ľudia v tomto znamení sú citliví, so sklonom k popudlivosťi. Môžu sa stať krehkými a ľahko zraniteľnými. Uzatvárajú sa sami do seba v snahe ochrániť sa pred vonkajším svetom. Navonok sa môžu zdať ľahostajní, ale vo vnútri sú citliví a starostliví. Doma a v rodine vládnu v citových záležitostiach. Sú dokonale schopní presadiť svoju vôľu.

Popis domu:
domov, predstavivosť, vnútorné city

4.dům zobrazuje domov, tradice, rodiče a vůbec věci spojené s tzv. rodinným krbem. . Představuje místo kam se vracíme, kde jsme bezpečni. Charakterizuje většinou matku, domácnost, dům, obdělávání své půdy. Planety v tomto domě říkají o potřebě soukromí. Je zde vidět, jaký vliv měla rodina a jaký je vztah k rodičům (většinou zde bývá naznačen pouze jeden, a to ten "nejmateřštější" (nezávisle na pohlaví).
Nerasty:
zelený jaspis, karneol, jadeit, biely chalcedon, smaragd, perla, avanturín, achát, vltavín
Miesta:
pri vode
Orgny:
hruď, prsia, mliečne žľazy, lakte, žalúdok, dvanástorník, trávenie, pohlavné orgány
Dobr strnka:
láskyplnosť a emocionalita, predstavivosť a intuícia, opatrnosť a prefíkanosť, prejevuje sympatie a má sklony ochraňovať
Zl strnka:
náladovosť, premenlivosť, precitlivelosť
M rd:
koníčky, romantičnosť, deti, domov, vlasť, zábavu
Nem rd:
neúspech, odpor, protiklady, súperenie, rady
Kov slov:  Zavrie
sebaskúmajúci, rezervovaný, cituplný, náladový, účastný, ochranný, starostliý, zdržanlivý, domácky, materský, tichý, kľudný, obrazotvorný, starajúci sa, dôkladný, konvenčný, vyhľadávajúci zabezpečenie
Slnko v znamen:  Zavrie
Slunce se nachází každý rok v Raku, čtvrtém znamení zvířetníku, přibližně od 21. června do 22. července. Vládcem Raka je Luna.

Slunce je ve znamení Raka vnímavé a náladové. Je to velice citlivý člověk, který snadno podléhá vlivům svého prostředí. Bude citově vnímavý a bude citově ochranný vůči svým bližním. City a pocity jsou výraznými povahovými rysy Raka. Jeho přístup k životu je cituplný, ochranný a mateřský. Jeho nálady jsou různorodé a proměnlivé. Jsou ovlivněny Lunou jako mořský příliv a odliv. Tento člověk si je silně vědom okolní nálady, vnímá jakoukoli "atmosféru" v rodině a svém prostředí vůbec. Je nedůvěřivý a podezíravý. Vnímá význam spíše z toho, jak se lidé vyjadřují, nežli co říkají.

Pociťuje potřebu se někomu svěřit se svými nejhlubšími myšlenkami. Jestliže nejsou jeho bližní ochotni nebo schopni naslouchat, stáhne se do sebe. Rak může občas být velice rozmrzelý nebo mrzutý. Když se nachází v jedné z těchto nálad, dokáže se na ostatní bezdůvodně utrhnout. Jeho bližní si musí uvědomit, že to nesmí brát osobně. Rak je jednoduše občas takový. Většinou to je ale tichý, snášenlivý a rezervovaný typ, který ustoupí nebo se uzavře do sebe, když má pocit nebezpečí.

Rak se dívá do minulosti. Lpí na památkách a vzpomínkách své rodiny, vzpomíná dřívější doby. Často jsou Raci sběrateli starožitností, nebo sbírají vlastně cokoliv. Nedokáží se přinutit, aby něco vyhodili, pokud je možnost, byť nepravděpodobná, že se to časem bude k něčemu hodit.

Domov a rodina jsou pro Raka ze všeho nejdůležitější. Jeho příbuzní a přátelé jsou středem jeho života. Dodávají mu pocit zabezpečení a sounáležitosti. Role člověka, kterou hraje v tomto prostředí, je jeho zdrojem sebevědomí a může zastínit jeho osobní individualitu. Neumí se snadno zbavit návyků z dětství, zvyků a tradic, podle kterých byl vychován. Rak je znamení mateřství. V ženách i mužích vytváří silný rodičovský pud. Rak je starostlivý, ochranný, shovívavý a dopřávající. Nemá-li své vlastní děti, bude se starat o své příbuzné, přátele nebo sousedy.

Jedinec narozený se Sluncem v Raku bude v zaměstnání pilný a oddaný pracovník. Je lojální a respektuje autoritu. Podporuje a ochraňuje své nadřízené. Zřídka jim dává najevo nějaké pochybnosti nebo vznáší námitky. Se změnami či narušením řádu se nevypořádává snadno. V zaměstnání v roli nadřízeného od ostatních očekává, že se budou práci věnovat se stejnou dávku oddanosti jako on sám. Naneštěstí má sklon se obklopovat těmi, kdo s ním budou ve všem souhlasit. Nerad se vystavuje riziku a vyhýbá se změnám.

Peníze jsou pro Raka velmi důležité. Ne, že by toužil po tom, aby si mohl něco koupit, nebo aby mu přinesly svobodu, spíše mu dodávají pocit bezpečí. Ať má Rak jakékoli jiné vlastnosti, ze všeho má nejraději, když dlí ve svém ochranném krunýři.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna ve znamení Raka vytváří v člověku touhu po sounáležitosti. Bude citlivý, tvořivý, zádumčivý a poněkud náladový. Není to typ, který se obzvlášť snaží získávat nové vědomosti, ale co si jednou zapamatuje, zůstává v jeho paměti navždy vryto. Veškeré zkušenosti jsou zapamatovávány citově. Je ovládán srdcem a často nemá schopnost dojít k logickým, rozumovým závěrům. Jeho intuice je ale pronikavá a může se na ni spoléhat. Má téměř mimořádné psychické schopnosti a dokáže se sladit s city a myšlením ostatních. Je přirozeně podezíravý a nedůvěřivý, ale svým vlastním dojmům a pocitům důvěřuje téměř naivně.

Vliv Raka vytváří až přílišnou citlivost na okolí. Tato přecitlivělost se může projevovat kladně nebo záporně. Dobrou stránkou je, že člověk má dobrou intuici, ale na druhé straně bude často špatně naložený, rozrušený nebo rozesmutnělý. Má velmi tenkou kůži a proto snadno vnímá špatné vibrace, což vede v osobních vztazích k potížím. Přestože obvykle dává běžné citové reakce najevo otevřeně, může své pravé hlubší emoce skrývat pod ochranným krunýřem.

Jedinec narozený s Lunou v Raku bude obzvláště domácký a rodinný typ, který zaujímá velmi ochranný postoj vůči svým osobním záležitostem. Emoce Raka zrcadlené Lunou jsou citlivé k věcem, které se vztahují na lidstvo jako na celek. Člověk bude mít rodičovský postoj ke všem. Vůči svým bližním bude dobrotivý, mírumilovný a romantický. Bude se starat nejen o svoji rodinu, ale i o všechny ostatní, které vezme pod svá ochranná křídla. Přestože mu ze všeho nejvíce záleží na bezpečí, jeho život, alespoň podle jeho názoru, postrádá přirozenou stálost. Vše, co přináši pocit bezpečí, bude hrát v jeho životě důležitou roli; peníze, majetek, rodina, domov, vlast a tradice. Cokoli, co tyto věci ohrožuje, mu bude činit potíže. Bude odporovat všemu, co by znamalo změny nebo sebemenší riziko. Nebude například snadno snášet odlišné názory a nebude se rád stěhovat. Věci, které jsou nejsou v jeho osobní moci, v něm vyvolávají strach, obavy a starosti.
Merkr v znamen:  Zavrie
Merkur v Raku vytváří intuitivní až jasnozřivou mysl. Člověk je ovlivňován spíše smyslovými lákadly než logickým myšlením a zdravým rozumem. Jeho myšlenkové pochody jsou řízeny hluboko zakořeněnými a citově založenými podvědomými návyky. Nepředpojaté cílevědomé myšlení mu nepřipadá přirozené a některá rozhodnutí mu jsou vnucována jeho předsudky, i když jsou tato v rozporu s jeho původním rozumovým úsudkem.

Tento typ má výjimečnou paměť, obzvláště na jména a data dějinných událostí. Váží si historie a hluboce oceňuje jakýkoli výtvor, památky a relikvie z minulosti. Odpovědi na otázky dnešní doby čerpá z minulosti a předchozích případů. Jeho povaha byla silně formována rannou výchovou a je nadále pod vlivem svých bližních a přátel. Jeho sepjetí s rodinou je velmi úzké a je to také velký vlastenec. Je to věrný a lojální jedinec.

Nové věci se učí nejsnadněji z vlastní zkušenosti. Tímto způsobem do něj vědomosti samovolně vnikají. Vnímá věci, které jsou pro jiné pod prahem schopnosti vnímání.

Je velmi citlivý vůči ostatním a nesnadno se stýká s nepřátelskými nebo nepříjemnými lidmi. Často ani sám neví, proč někoho nemá rád. Dobrou stránkou Merkuru v Raku je to, že z člověka vytváří účastného a chápavého posluchače. Může tomu být až natolik, že si musí dávat pozor, aby na sebe příliš nenabaloval problémy ostatních a nezatěžoval se jimi.
Venua v znamen:  Zavrie
Když při narození stojí Venuše ve hvězdné mapě v Raku, vznikají tím v člověku hluboké city. Bude mimořádně snadno zranitelný, ale bude se snažit svoji bezbrannost skrývat pod škaboškou důstojnosti. Je to velice dobrosrdečný a soucitný sympaťák, ale jeho nálady mohou být proměnlivé a nepředvídatelné.

V lásce se projevuje s něhou. Sám potřebuje pozornost a opatrné zacházení, ale je současně vždy velmi nedůvěřivý. Uvědomuje si svoji zranitelnist a proto se snaží ochránit. Ke svému partnerovi se chová s mateřskou ochranností. Bude se snažit ho vyživovat, vychovávat a současně se ho bude držet jako klíště i lpět na něm.

V osobních vztazích potřebuje mít pro svoje bezpečí pocit stability. Nejlépe mu vyhovuje vášnivý partner, který neskrývá své city a dává mu najevo, že jsou jeho vlastní hluboké city opětovány a ceněny. Láska pro něj znamená domov. Je to jeho hnízdečko, které je bezpečné, spolehlivé a bez rizika. Když se mu podaří tohoto pocitu docílit, bude se ze všech sil snažit ho opětovat. Bude se o svého partnera starat, podporovat ho a dodávat mu sebedůvěry.

Jedinec narozený s Venuší v Raku se musí vystříhat sebelítosti, rozmrzelosti a trucovitosti. Jeho city jsou snadno zranitelné, zatímco se snaží předstírat, že o nic nejde. Z času na čas jej ale jeho emoce přemohou a bude se potom chovat se svými narušenými city jako ztřeštěný. Od lásky očekává tolik, že bude nevyhnutelně občas zklamán. V žádném případě nemůže být jeho jediným vyvoleným partnerem člověk, který mu neposkytne nutnou stálost a stabilitu. Kdyby zjistil, že jeho miláček postrádá určité vlastnosti, byl by zklamán a bezpochyby by došlo k rozchodu. Toto je určitě typ, který miluje jednou a provždy. Když takovou stabilní lásku najde, bude to trvanlivý vztah nadosmrti.
Mars v znamen:  Zavrie
Energie Marsu je v Raku převážně emocionálního typu. Zatímco tělesné výkony a všední každodenní záležitosti člověk snadno zdolá, duševní práce jej více vyčerpá.

Mars v Raku vytváří akce, které se vyznačují citlivostí. Jeho energie je vyjádřena velmi emocionálním způsobem a bude se uplatňovat zejména v domácím prostředí. Je to opatrný ochranný jedinec, který není po tělesné stránce energický nebo soutěživý ani není duševně nebo tělesně nikterak bojovný. Toto je povaha, která má velké klady. Je tichý a mírumilovný. Přestože bude vždy chránit svoje, nikdy se nestane příliš výbojným a nebude klást na ostatní přemrštěné nároky. V zaměstnání se přidržuje svých zásad a ze všeho nejraději pracuje na volné noze, aby mohl ovládat své vlastní záležitosti. Přitom je to pilný pracovník, kterému nescházejí ambice. Protože není od přírody příliš průbojný, jde za svými cíli nepřímo oklikou. Klidně si počká na příhodnější čas nebo své úmysly změní. Snaží se dosáhnout lepšího zabezpečení a za tím účelem vydává značné množství své energie. Je v tomto smyslu velmi ochranný. Oddaně a nebojácně se snaží chránit nejenom svoji rodinu, ale i spolupracovníky, zaměstnavatele nebo nějakou jinou organizaci. Je obvykle velmi vlastenecký a loajální.

Protože jde o člověka mocných a hlubokých citů, je také sexuálně a eroticky založený. Ve svých osobních vztazích je velice věrný a očekává od svého partnera oplátkou totéž. Nesnáší nevěru, která v něm vyvolává pocit nejistoty a nebezpečí.

Jeho emoce svou prudkostí a intenzitou mohou vyvolat náladovost nebo nesoulad v domácnosti. Ovlivňují také jeho trávení. Emoce posilované energií Marsu vytvářejí sklon přechovávat skrytý vnitřní hněv. Jestli tento hněv nenalezne patřičné vyjádření a je dlouhodobě potlačován, může způsobit žaludeční vředy nebo jiné onemocnění zažívacího ústrojí.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Jupier ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče.

Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozvíjejí a stávají se jeho základními povahovými rysy. Stává se z něj laskavý a velkodušný jedinec, který se snaží ochraňovat a podporovat bezmocné. Ze všeho nejvíce mu záleží na bezpečí a zabezpečení jeho vlastní osoby a rodiny, proto se snaží shromažďovat majetek a je s penězi velmi opatrný. Tento typ nezřídka trpívá chorobnou láskou k jídlu, proto bývá ohrožen nadváhou.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn v Raku omezuje citové vyjádření. Člověk má sklon skrývat své pocity a vnitřní myšlenkové pochody. Jeho emoce zůstávají utajeny pod ochranným krunýřem.

Domov a rodina na něj kladou velké břímě. Často se stává, že se vzdá jiných příležitostí a možností, jen aby dokázal unést všechnu odpovědnost, která jej zatěžuje, aby zvládnul své domácí a rodinné povinnosti. Rodina je mu poutem i břemenem. Členové rodiny mohou postrádat vzájemný blízký a srdečný vztah. Vztah mezi dětmi a rodiči, stejně jako jejich vzájemné působení mohou být problematické. Přestože člověk svoji rodinu miluje, nedokáže své city snadno projevovat. Saturn ve znamení Raka tedy znamená domácí povinnosti a odpovědnost, které jsou překážkou k odsažení úspěchu v jiných oblastech.