obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
aldok./obrazky/YingYang.gifhrub revo
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Býk
Znaka./obrazky/zverokruh/byk.gif
Latinsk nzovTaurus
ivelZem
Skryt ivelVoda
Kvalitastála
Polaritaženská
Dni21.4. - 20.5.
Dom2
VldcaVenuša
Tbacitové vyžitie
Impulzmilovať
Charakterromantický
Farbaružová
Milenec/kaŠkorpión
Manel/kaPanna Kozoroh
Spolonk/kaRak Ryby
KonfliktLev Vodnár
PdPluto (a Charon)
ExaltLuna
ExilUrán
Tarotov kartaVeľkňaz
Obdobie ivota7 - 14
1. dekdaMerkúr / Úzkosť
2. dekdaLuna / Úspech
3. dekdaSaturn / Neúspech
Popis:
Vyjadruje lásku v ktorej sme stvorení, znamenie ženské, plodné, tvárne, vyjadruje trpezlivosť. vytrvalosť, stabilitu, umiernenosť, úrodnosť, hnev, materiálno, pôžitkárstvo, obžerstvo a ziskuchtivosť

Býk je praktický a vytrvalý. Miluje kľud. Nadaný, spoľahlivý a opatrný. Veľmi dobre sa uplatňuje v spolupráci s menej praktickými znamením. Je to obvykle mierumilovný občan poslušný zákona. Nedá sa nikým hnať, ale je ochotný nasledovať vodcu. Váži si majetok a má strach zo zadlženia. Oceňuje stálosť a bude sa za každú cenu držať daného poriadku. V súkromnom živote je citlivá povaha, ktorá miluje pohodlie a vyžitie. Je pomalý a lenivý a nemá rád zmeny. Miluje peniaze a majetok a občas môže byť chtivý a sebecký. Je umienený a tvrdohlavý, rád dosahuje svoje ciele. Je schopný veľkej lásky, ale súčasne môže občas trucovite zotrvávať v hneve. Väčšinou je ale stála a zdržanlivá povaha, hľadiaca si svoje vlastné záležitosti.

Popis domu:
peniaze, materiálne zaistenie, sebahodnotenie, sebaváženie

2.dům - majetku a financí ukazuje k jakému majetku jsme se narodili, způsob jakým ho bude dosaženo a jak s majetkem či financemi zacházíme. Pokud je tento dům velice obsazen planetami, tak hrají finance v roli tohoto jedince velikou úlohu (jestli v dobrém nebo ve zlém určí planety a jejich postavení) Dobré planety ve 2.domě ukazují také na pevnost citů.
Nerasty:
achát, citrín, ruženín, smaragd, malachit, avanturín, korál, karneol
Miesta:
spálne, záhrady
Orgny:
krk, hrdlo, mandle, čuch, chuť, tylo, ramená
Dobr strnka:
spoľahlivosť a trpezlivosť, láskavosť a dobrosrdečnosť, miernosť a vytrvalosť
Zl strnka:
žiarlivosť, neprispôsobivosť a sebeckosť, vlastnícky
M rd:
stálosť, prirodzenosť, príťažlivé osoby, čas na premýšľanie, pohodlie a rozkoše
Nem rd:
vyrušovanie, nátlak, zhon, nepravosť
Kov slov:  Zavrie
odhodlaný, výkonný, tvrdohlavý, vytrvalý, sebaskúmajúci, spiatočnícky, konvenčný, materialistický, dbajúci na zabezpečenie, pevný, pracovitý, spoľahlivý, finančne schopný, praktický, kľudomilný, starostlivý
Slnko v znamen:  Zavrie
Býk je druhým znamením ve zvířetníku a Slunce v něm dlí každý rok přibližně od 20. dubna do 20. května. Znamení Býka má skutečně býčí vlastnosti, o kterých se zde dozvíme.

Člověk narozený ve znamení Býka je obvykle trpělivý a pracovitý. Nepřetržitě se snaží a o něco usiluje. Jeho vystupování je pomalé a rozvážné. Pokusy ostatních jej uspěchat nejsou většinou úspěšné. Býk potřebuje mít dostatek času, aby se mohl přizpůsobit změnám a novotám. Jeho neústupnost hraničí se ztrnulostí, ale téměř ve všem, co dělá, je praktický, vynalézavý a tvořivý. Starostlivě bere ohled na všechny možnosti, než se do něčeho pustí nebo se pevně rozhodne. Nejlépe se uplatní v předvídatelných situacích, které může do jisté míry ovládat.

Je dobromyslný a přívětivý. Zřídkakdy se vzruší nebo rozhněvá. Jestliže se přesto vykolejí ze svého obvyklého klidu, jeho reakce jsou velmi podobné rozhněvanému býkovi. V hněvu pak může setrvat dlouhou dobu a nebude brát ohled na následky svých akcí.

Býk je poněkud neochotný zkoušet něco nového nebo jiného. Nemá rád riziko a raději setrvává obklopen pohodlím známých věcí. V jeho duši není velká míra dobrodružství, spíše je to typ, který se přidržuje ustanoveného řádu. Musí si dávat pozor, aby se nestal příliš malicherným a úzkoprsým a neodmítal se zabývat věcmi, které nelze vnímat tělesnými smysly.

Učí se nové věci pomalu, ale když už jednou něco zvládne, pravděpodobně to nikdy nezapomene. Má dobrou paměť, je vytrvalý a stálý. Neplýtvá sílami. Občas se může stát lenivý a bude šetřit energií delší dobu. Z dlouhodobého hlediska je ale velmi ochotným a odpovědným pracovníkem.

Peníze, materiální zajištění a blahobyt hrají v jeho životě důležitou roli. Svým bližním dává svoji náklonnost najevo právě tímto materialistickým způsobem a očekává totéž na oplátku. Někdy se může zabývat penězi a majetkem až příliš. Může si nadměrně dopřávat. Má rád luxus, hoví si v tělesném pohodlí a obklopuje se majetkem. Má dobrý vkus a jeho oblečení a nábytek jsou příslušně elegantní. Často také bude jevit zájem o zahradničení, návrhářství, úpravy krajiny nebo jinou práci, která vytváří příjemné prostředí.

Býk se může uplatnit i jako kuchař, ochutnávač vína nebo znalec jídla a pití. I když jemu samotnému se nebude chtít vařit, jídlo a pití mu budou zajisté chutnat. Proto je to typ, který snadno přibere na váze. Jeho látková výměna je pomalá, nemá rád pohyb a cvičení, takže o to snadněji bude přibírat.

Má přirozený zájem o umění a může se uplatnit v nějakém uměleckém povolání nebo najít zálibu v malování, hudbě či jiném umění. Býk je znamení, které ovládá hrdlo, takže to bývají často skvělí zpěváci nebo řečníci.

Láska a osobní vztahy jsou pro Býka velmi důležité. Nemá rád samotu a někdy se může stát, že se spokojí s partnerem, který pro něj není zcela vhodný. Jakmile se v partnerství usadí, je velmi stálý a spolehlivý. Je výjimečně loajálním a věrným přítelem. Jeho nejpřitažlivější vlastností je to, že je to milý a milující člověk jak se patří, když je Slunce ve znamení Býka.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna ve znamení Býka zdůrazňuje materiální stránku života. Emoce člověka se soustřeďují na majetek a pohodlí. Bude sbírat a shromažďovat věci, o kterých si myslí, že mu zajistí dobrý život. Je to typ, který chce mít pouze nejlepší dostupné věci, neboť nic jiného jej neuspokojí. Jeho city jsou zemské - zabývají se praktickými a materiálními záležitostmi, ze kterých čerpá pocit pohodlí a bezpečí. Touží po bohatství a má přirozené vlohy k obchodování a výdělkům.

Luna je v Býku ustálená; citové reakce člověka jsou pomalé, ale zato značně hluboké. Takový člověk bude klidný a dobrácký. Je to skvělý společník a oddaný přítel. Snadno se nerozhněvá a věří, že po dobrém se toho dosáhne víc než po zlém. Nedůležité malé nepříjemnosti a mrzutosti jej nevyvedou z míry. Je to jedinec, který má hlubokou, citově podloženou potřebu uspokojit své smyslné potřeby. Může být velmi vlastnický a často si nad míru dopřává. Je stálý a neochvějný, lojální a stabilní. Je také odhodlaný a paličatý.

V důvěrných vztazích jeho partnerovi nebudou chybět projevy lásky a náklonnosti. Na druhé straně ale by jeho partner mohl mít pocit udušení a opičí lásky. Člověk je velmi vlastnický, což platí i vůči jeho bližním. Měl by mít na paměti, že lásku nelze koupit a druhé nelze vlastnit. Jeho potřeby a touhy jsou jednoduché, účelné, praktické a tělesné. Je to smyslný, sexuálně vzrušivý jedinec a nestydatý, nepokrytý požitkář. Má velmi rád jakýkoli tělesný styk - masáž, laskání a objímání. Ve společnosti svých přátel může být velmi neskrývavý a stavět se na odiv.

Jeho smysly jsou velmi citlivé a vnímavé, zejména hmat a chuť. Obvykle mívá příjemný hlas a bude i dobrý zpěvák, nebo aspoň bude mít rád hudbu, malování, tanec a umělecké projevy vůbec. Má rád cokoli, co činí život příjemným. Má od přírody dobrý vkus, který se projevuje i ve způsobu, kterým si zařizuje domov.

Tento člověk má schopnost velkého soustředění. Je poněkud zpátečnický a nemá rád novoty. Jeho myšlení je velmi konvenční. Uvítá pouze nápady, které vyhovují jeho ustálené povaze. Musí si dávat pozor, aby se nestal malicherným nebo úzkoprsým. Nemá rád nesrovnalosti a rozpory, a to jednoduše proto, že se nerad s někým hádá. Sám se ale bude přidržovat svého, ať se děje cokoli. Je nesmírně věrný a oddaně milující, ale ve své podstatě nesmělý člověk.
Merkr v znamen:  Zavrie
Merkur v Býku vytváří praktickou a trpělivou mysl. Člověk má stabilní a pevné duševní pochody, které jsou založeny na návycích a obyčejích. Snadněji se učí praktickými zkušenostmi než knižním vzděláváním. Dokáže se mimořádně dobře soustředit. Jeho myšlení a rozhodnutí jsou materialistická a mají podklad v praktickém zdravém rozumu. Bude mnohými považován za duševně pomalého, protože nedokáže snadno a rychle vyjadřovat své ideje. Ke svým názorům dospívá pomalu, protože si chce vše důkladně promyslet a nelze od něj obdržet rychlou odpověď.

Tento typ často vyniká ve finančních záležitostech a dokáže se spolehlivě přidržovat rozpočtu. Má přirozené nadání na obchodní záležitosti a hospodaření s prostředky.

Merkur v této poloze také naznačuje tvrdohlavost a vytrvalost. Jakmile se člověk v něčem rozhodne, nerad své názory mění a ani je nechce slyšet. V krajním případě se může stát, že bude ignorovat nezvratný důkaz něčeho jednoduše proto, že se dříve rozhodnul jinak. Musí být vždy na pozoru, aby se nestal příliš neústupným nebo umíněným.
Venua v znamen:  Zavrie
Venuše ve znamení Býka vytváří praktickou, stabilní a stálou povahu. Člověk bude mít přímý a jednoduchý přístup k záležitostem lásky. Jeho upřímnost a přitažlivost jej obvykle činí neodolatelným. Lásku bere vážně a nové vztahy uzavírá teprve po opatrném uvážení. Přesto je to zábavný společník. Jen zřídka je příliš vážný, náladový nebo nešťastný. Rád se baví a bude se snažit, aby se ostatní také dobře bavili. Je to typ, který je většinou bezstarostný a veselý.

Touží po luxusních věcech a libuje si v přepychu. Rád si dopřává v jídle i smyslné rozkoši. Jeho slabůstkami jsou nejen dobrá jídla a vína, ale také kvalitní nábytek a oblečení. Má rád vůbec cokoli, co potěší smysly. Jestli se mu podaří nalézt způsob, jak si to dovolit, pořídí si ve všem jen to nejlepší. Do milování tělesného i romantického se pouští se stejnou chutí a náruživostí. Býk a Venuše jsou kombinací s nejsmyslnější pudovou složkou sexuálního vyjádření ze všech znamení v horoskopu.

Když se tento jedinec zamiluje, bude ve svém vztahu obvykle pevný a spolehlivý. Je to věrná a stálá povaha, která od svého partnera vyžaduje hluboký závazek a oplácí stejnou mincí. Je loajální a bude milovat pouze jednoho člověka. Bude na něj ale klást velké nároky. V případě pocitu nejistoty se může stát žárlivým a nesnášenlivým. Je sice věrný a spolehlivý, ale má také vlastnickou a žárlivou stránku, která vyjde najevo při ohrožení emocionálního bezpečí.
Mars v znamen:  Zavrie
Mars v Býku značí, že člověk bude překypovat energií v běžných účelových i citových záležitostech, zatímco tělesná a intelektuální stránka povahy bude méně výkonná.

Energie Marsu není v Býku příliš aktivní. Tělesná pohonná hmota je omezená, jakoby na zkrácené uzdě. Člověku proto může scházet průbojnost a pohyblivost, ale tyto nedostatky zcela vyváží vynikající odolnost a vytrvalost. Tento typ je v mnoha ohledech tvrdohlavý, neústupný a urputný, ale současně je výkonný, odhodlaný a stabilní. Jde za svými cíli s ohromným nasazením a koncentrací. Je pak jako rozjetý tank. Když si jednou určí postup, dosahuje svých záměrů se zarputilou vytrvalostí. Jakmile se konečně k něčemu rozkýve, je až nemožné změnit jeho směr.

Energie Marsu je v tomto znamení usměrněna do zájmu o účelné věci. Bude se zaměřovat na výdělky, pohodlí a majetek. Značné množství času bude věnovat činnostem vedoucím k obohacení se, zabezpečení a vylepšení životního stylu. Rovněž bude také vynikat zvláštními řemeslnými dovednostmi a nadáním. Výsledky jeho práce se budou vyznačovat kvalitou.

Další prioritou jedince narozeného s Marsem v Býku je uspokojení tělesných tužeb. Je to velmi smyslný a sexuálně orientovaný partner. Je v tomto směru nekomplikovaný a přímý. Není žádný fantazírující fetišista, dokáže být trpělivý a nedělá si starosti. Je citově stálý a obvykle je oddaným a věrným partnerem.

Špatnou stránkou Marsu v Býku je nepřizpůsobivost. Býk je fixní znamení a jeho energie je často vyjádřena způsobem, který působí dojmem mezkovité paličatosti. I emoce mohou občas být tak pevně sevřené, že musí po určité době nevyhnutelně vybuchnout.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk chce mít dobrou životní úroveň. Po této také silně touží.

Jedinec narozený s Jupiterem v Býku by nejradši chtěl mít ve všem jen to nejlepší a nejkvalitnější, co si jen může dovolit. Toto platí zejména na jídlo; je to labužník a znalec jídla a pití. Bude si většinou dobře žít, protože ve většině případů skutečně dokáže nabýt prostředků, které jeho vykýžený životní styl vyžaduje.

V podnikání a obchodní činnosti je stabilní a trpělivý. Má ve věcech rozhled a dokáže své záležitosti přivést k úspěšnému uskutečnění. Je poněkud neústupný a nemá rád, když se někdo pokouší jej usměrňovat nebo popohánět. Tvrdohlavě se přidržuje se svých konvenčních zpátečnických názorů.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn ve znamení Býka vytváří velmi silnou touhu po finančním zaopatření a bezpečném citovém životě. Aby mohl být tento člověk šťastný a v pohodě, musí jeho každodenní záležitosti vykazovat přísný řád. Naneštěstí Saturn v Býku nenabízí nic zadarmo. Člověk si musí vše sám pořídit a vydělat si na to. Je velmi šetrný a hospodárný. Utrácí pouze za věci, které nezbytně potřebuje. Je to trpělivý a ukázněný jedinec s věcným přístupem k životu. Sice mu chází jistá nenucenost a spontánnost, ale je o to ochotnější a pracovitější. Toto je dobrý typ pro politiku nebo velkopodnik. Jeho vytrvalé odhodlání mu může přinést úspěch i v jiných oblastech, zejména v umění.