obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Strelec (ivel:Oheň)
tenk revo./obrazky/YingYang.gifsrdce
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Strelec (h�adanie zmyslu)Strelec (h�adanie zmyslu)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      
Ryby
Znaka./obrazky/zverokruh/ryby.gif
Latinsk nzovPisces
ivelVoda
Skryt ivelOheň
Kvalitapremenlivá
Polaritaženská
Dni21.2. - 20.3.
Dom12
VldcaNeptún
Tbaprekonať osamotenie
Impulztelepatické odkazy
Charakterkňaz, spovedník
Farbazelená
Milenec/kaŠkorpión
Manel/kaRak
Spolonk/kaBýk Kozoroh
KonfliktBlíženci Panna
PdMerkúr
ExaltJupiter Venuša
ExilMerkúr Pluto (a Charon)
Tarotov kartaLuna
Obdobie ivota77 - 84
1. dekdaSaturn / Ľahostajnosť
2. dekdaJupiter / Radosť
3. dekdaMars / Nasýtenosť
Popis:
Ryby sú ľudia povahy prispôsobivej a citlivej, vžívajúce sa odo postavenia ostatných. Sú okúzľujúce a chápavé, ale môžu byť nedôzledné a precitlivelé, alebo poddajné a ovplyvniteľné. Vychádzajú s ostatnými v zhode a orelínaní. Odovzdávajúce sa osobnosti.

Popis domu:
problémy, záležitosti spôsobujúce ťažkosti a rozporuplné osobnosti

12.dům - Tento dům je do určité míry zahalen tajemstvím. Pro někoho je to nevědomí, skrytí nepřátelé případně domov smutku a pro další dům, který zobrazuje životní úkol. Vypovídá o psychickém zdraví, o úniku do snu a iluzí, je zde také intuice, porozumění, soucit i nebezpečí uvěznění. Neznám moc autorů, kteří by se shodli na významu 12. domu. Proto zde nebudu vymýšlet nějaké nesmysli a radši vás odkážu na vlastní názor, který si asi nejlépe utvoříte praxí a četbou příslušné literatury.
Nerasty:
ametyst, jaspis, fialový fluorit, korál, akvamarín, perla, opál
Orgny:
chodidlá, chôdza, pečeň, lymfatický systém
Dobr strnka:
vnímavosť a predstavivosť, súcit a láskavosť, účinnosč a intuícia
Zl strnka:
nepraktickosť, neúčelnosť, slabošstvo a pokrytectvo
M rd:
samotu, záhady, podivnosti
Nem rd:
byť stredom pozornosti, vlastnú kritiku, nerozumieť niečomu, pedantné osoby
Kov slov:  Zavrie
vnímavé, precitlivelé, impresívne, mierumilovné, vážne, účastné, dobročinné, súcitné, ovplyvniteľné, umelecké, tvorivé, zasnené, oddané, obrazotvorné, ostýchavé, introvertné, oduševnelé, samotárske, nadzmyselné, inosvetské
Slnko v znamen:  Zavrie
Ryby jsou ve zvířetníku v pořadí dvanáctým znamením. Slunce se zde nachází každý rok přibližně od 19. února do 19. března. Rybám vládne planeta Jupiter spolu s planetou Neptun. Symbolem Ryb jsou dvě ryby plovoucí opačným směrem. Podobně jako u Blíženců představují dvě ryby mnohotvárnost. Ryby plovoucí ve vodě se přizpůsobují toku vody a jsou unášeny proudem života.

Slunce je v Rybách citlivé a idealistické. Člověk vnímá své okolí a slaďuje se s ním. Uvědomuje si vše, co se děje v jeho světě a co se děje s ostatními v jeho okolí. Ryby jsou snílkem zvířetníku. Jsou to často opravdu zasnění jednotlivci, kteří mají nepraktické plány a nápady. Člověk narozený v tomto znamení vnímá a osvojuje si názory i duševní postoje ostatních, ať jsou dobré nebo špatné. Rozhodnutí, ke kterým dospěje, jsou obvykle uskutečnitelná, přestože jsou občas citově zabarvená, rozmarná, ba i podivínská. Často pramení z intuice a pocitů, bez reálného základu. Je to tvořivý a duchovně založený typ, který může být trochu záhadný, nepraktický a nelogický.

Člověk narozený se Sluncem ve znamení Ryb je náladový a sebezkoumající. Není snadné mu porozumět. Občas nerozumí ani sám sobě. Jeho nálady se mění z veselých a optimistických do špatných i škarohlídských. Přestože jde o skromného a plachého člověka, velmi mu záleží na tom, aby se v životě uplatnil a dosáhl svých cílů. Když si není jist svým postavením nebo v podmínkách, ve kterých se nachází, trpí pocitem zranitelnosti a úzkosti. Dřímá v něm skrytá pýcha a když je tato nějak ohrožena, reaguje citově.

Je to účastný, snášenlivý, laskavý a milující člověk, který je snadno ovlivnitelný druhými, protože nechce nikomu ublížit. Je vždy laskavý a příjemný. Snaží se pomáhat těm, kteří se nacházejí v tísni. Má rád lidi i zvířata. Je soucitný vůči všem dušičkám, včetně bezmocných zvířátek a bezradných lidí. Stará se o dobro ostatních více než o své vlastní. Často se snaží ostatní zachránit od sebe samých. Je příliš důvěřivý a ostatní jej snadno zneužívají. Je vždy připraven vyslechnout své bližní a nabídnout pomoc.

Je to typ, který bude pravděpodobně trpět pocitem méněcennosti. Bude postrádat dostatek sebevědomí. Bude poněkud přecitlivělý a bude zpytovat sám sebe. Nikdy nebude mít pocit, že udělal vše, co mohl. Bude mít sklon k přepracování a k přílišnému tělesnému zatížení. Pracuje nenápadně a dokáže toho hodně. Má sklony k workoholismu, proto si potřebuje dopřát dostatečné množství odpočinku, pokud možno o samotě.

Více než ostatní znamení zvířetníku čerpají Ryby sílu (či slabost) z ostatních částí horoskopu. Jsou poddajné a přizpůsobivé. Člověk se musí snažit, aby byl rozvážnější a pevnější.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna v Rybách naznačuje obzvláště citlivého, vnímavého a pravděpodobně zasněného člověka. Bude mít rád prakticky všechny lidi a bude pro ně mít hluboké pochopení a porozumění. Bude s nimi sympatizovat a chápat jejich rozpoložení.

Může být nadmíru optimistický a pohlížet na svět růžovými brýlemi. Citově je poněkud naivní a vytrvale přehlíží nedostatky ostaních. Je to velký romantik, který nevidí skutečnost takovou, jaká doopravdy je. Je nesmírně nesobecký, důvěřivý a štědrý. Někdy může být až příliš štědrý, zejména co se týče citových reakcí. Je až přehnaně účastný a soucitný. Luna v Rybách také značí velice trpnou a pasivní povahu, kterou je snadné zneužít. Když si na to nebude dávat pozor, budou mu ostatní ubližovat. Tak by se mohlo stát, že ztráví většinu času ve zraněném a sklíčeném stavu.

Toto není typ, který věci nebo lidi kritizuje, posuzuje nebo rozebírá. Spíše je duchovní, intuitivní, až psychicky nadaný. Ze všech znamení Luny mají Ryby největší psychické schopnosti. Jsou velmi citlivé a vnímavé, dokáží navázat podvědomé spojení s ostatními. Skutečně prožívají vjemy a pocity jiných. Právě z tohoto přirozeného altruismu vyplývá velice účastná a soucitná povaha. Člověk je obdařen těmito skvělými instinkty, které jsou v každodenním životě neocenitelné. Někdy ale může být až příliš štědrý a idealistický. Může se stát, že bude raději žít ve svém vlastním zidealizovaném světě a nebude vidět ostatní dostatečně jasně.

Naproti tomu od sebe samého očekává dokonalost. Je sebekritický a sám k sobě velmi náročný.
Merkr v znamen:  Zavrie
Merkur v Rybách vytváří vnímavou a ovlivnitelnou mysl, která je ovládaná emocemi. Myšlení člověka, který se obvykle řídí svými instinkty a nedbá na logiku nebo fakta, je emočně zabarvené. Je to snílek, který se utápí ve své fantazii. Příliš nedbá na všední podrobnosti každodenního života. Jeho myšlenkové pochody jsou mlhavé a neurčité.

Tento typ nachází zalíbení v hudbě a umění povšechně. Má skvělou představivost. Vidí tvary a slyší zvuky, které ostatním unikají. Často se dokáže vyjádřit lépe uměním než ústním nebo písemným projevem. Merkur v Rybách je kombinací, která má nejbujnější představivost ze všech ostatních znamení.

Často jde o člověka velmi citlivé duše, kterého se lidé snadno dotknou. Potom se stává náladovým a pesimistickým. Tato přecitlivělost mu ale umožňuje vnímat věci z neviditelné sféry. Jeho psychické schopnosti jsou silnější než tomu bývá u většiny ostatních lidí. Je to nepochybně intiutivní, vnímavý a odušenvělý jedinec. Modlitby a rozjímání jsou pro něj přirozené.

Je do jisté míry naivní. Je velmi důvěřivý a dobrotivý, vidí v lidech jen to nejlepší. Je snadné ho oklamat nebo ošidit. V obchodních i osobních záležitostech se proto může snadno stát obětí podvodníků.
Venua v znamen:  Zavrie
Venuše v Rybách značí velmi účastnou a útlocitnou povahu. Tento člověk potřebuje milovat a být milován, potřebuje, aby se mu dostávalo pochopení a sám pak bude na oplátku překypovat soucitem a ohleduplností. Bez těchto pro něj důležitých zdrojů energie by trpěl pocitem beznaděje a byl by ve světě ztracený.

Většinu času se proto bude nacházet buďto ve stavu zamilovanosti nebo naopak odmilovanosti. Jeho milostný život je nepřetržitým sledem pocitů extrémního štěští, střídaných velkými zklamáními. Je to výjimečně citlivá dušička, která potřebuje starostlivého a pečlivého partnera. Tato zranitelnost ji činí přitažlivou. V kombinaci s její srdečností a laskavou vlídností nebude mít nikdy potíže s vytvářením blízkých osobních vztahů. V těch bude vždy trpět částečnou závislostí na svém partnerovi, nebo bude naopak její partner závislý na ní.

Jedinec narozený s Venuší v Rybách se bude muset více než kdo s jiným znamením v horoskopu pro své bližní nějakým způsobem obětovat. Velmi často k sobě přitahuje právě ty, kdo ho později zneužijí. Jeho srdce vládne rozumu a nelze na tom nic změnit.

Přitahuje také lidi utlačované či nešťastné, které nedokáže objektivně posoudit. Bude se muset tomu naučit, protože schopnost objektivity tomuto jedinci v tomto směru chybí. Pokud se tomu nenaučí, pak tato mimořádná účastnost a soucitnot jej zanechají příliš nechráněným a zranitelným. Poté má sklon tiše trpět a stává se zdrženlivým a málomluvným.

Když se jeho osobní vztahy poněkud nevydaří, bude hrát roli mučedníka. Může si v této póze někdy i dost libovat. Protože se bojí, že nebude milován, někdy nemůže své hluboké a mocné city dát najevo. Někdy se může stát, že budou jeho emoce zastírat realitu. Má silně vyvinutou intuici a hluboký zájem o hudbu, poezii a umění či přírodu povšechně. Pravděpodobně bude mít nějaké zvláštní nadání, nebo aspoň dokáže tyto věci pochopit a ocenit.
Mars v znamen:  Zavrie
Mars v Rybách vytváří prudké a nepředvídatelné citové reakce. Energetická hladina emocí je vysoká, někdy až příliš. Jedinec s Marsem v Rybách bude mít dobře vyvinuté i rozumové schopnosti, ale tělesnou výkonností a praktickými účelovými záležitostmi oslňovat nebude.

Silná stránka této povahy se nachází v oblasti umění. Je to hudebně založený a povšechně umělecky nadaný typ, který dokáže plně ocenit díla světových mistrů. Potřebuje k životu trávení času o samotě a sebezkoumání.

Reakce Marsu v Rybách jsou často zmatené. Jeho sebevědomé a důrazné vystupování tlumí vnímavost a citlivost Ryb. Obvyklým výsledkem je zdánlivý klid, ale v nitru člověka vládne zmatek. Často se v něm skrývá odpor či nelibost. Trpí přecitlivělostí, proto se občas potřebuje uchýlit do samoty, aby se vypořádal s vlastními emocemi. Mars se v Rybách nedokáže plně prosazovat, proto bude takový člověk pravděpodobně poněkud nespolečenský, plachý a rezervovaný.

Nejčastěji se uplatní v pozadí dění, skryt v zákulisí. Zde může pracovat nenápadně a se svojí přirozenou, intuitivní citlivostí. Jeho názory a postoje vyplývají ze sympatií a účastnosti vůči ostatním. Jasně si uvědomuje, jak se druhý cítí a je vždy ochoten pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Energie Marsu nachází sebevyjádření v pomoci a podpoře chudých, nerovnoprávných nebo bezmocných. Přináší zvláštní nadání pro povolání v medicíně, typicky zejména v psychologii.

Mars v Rybách není nikterak sexuálně vášnivý jedinec. Je zajisté romantický, avšak možná právě proto vyžaduje spíše emocionální nežli tělesné vyžití. V lásce je velmi idealistický. Často až do takové míry, že jeho očekávání hraničí s fantazií, takže jej skutečnost ku jeho škodě často zklame.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním.

Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v zákulisí dění. Je to nenucený a pohodový společník, který je současně poněkud citlivý. Nemá vskutku žádné světské ambice. Ke svému štěstí vcelku nic nepotřebuje.

Jupiter ve znamení Ryb vytváří sklony k zájmu o okultní vědy nebo jiné záhadné a tajuplné věci. Tento člověk může také být silného náboženského přesvědčení, pramenícího čistě z citového základu. Někdy může být až příliš soucitný a snadno zneužitelný ostatními. Jeho ciltivá povaha vyžaduje, aby pravidelně trávil jistou dobu v odloučení.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn v Rybách vytváří citlivost v jednání s ostatními. Při své pouti životem se člověk často cítí zranitelný a bezbranný. Tato kombinace planety a znamení je poněkud skličující a může vyvolávat neradostné škarohlídské pocity nebo i stihomam. Člověku se zdá, že je obětí prostředí, v němž se pohybuje a je jakýmsi mučedníkem. Přesto má tato přecitlivělá povaha svoji dobrou stránku, kterou lze při správném zaměření úspěšně využít. Je to schopnost účastného a současně věcného i účelného přístupu k věci.

Bývá to často umělecký a duchovně založený typ, který může mít psychické nadání se zájmem o okultní vědy. Základním kamenem jeho života bude pravděpodobně náboženská víra, která mu poskytne řád a pocit bezpečí. Tento jedinec se musí snažit o rozvoj sebedůvěry ve své přirozené schopnosti. Musí vyhledat své podvědomí a naučit se mu důvěřovat. Zde spočívá zdroj jeho tvořivosti.