obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Strelec (ivel:Oheň)
tenk revo./obrazky/YingYang.gifsrdce
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Strelec (h�adanie zmyslu)Strelec (h�adanie zmyslu)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Vodnár
Znaka./obrazky/zverokruh/vodnar.gif
Latinsk nzovAquarius
ivelVzduch
Skryt ivelOheň
Kvalitastála
Polaritamužská
Dni21.1. - 20.2.
Dom11
VldcaUrán
Tbapreniesť sa cez skutočnosť; po inom svet
Impulzneodolávať vnuknutiam a nápadom
Charaktervtipný a nápaditý
Farba
Milenec/kaLev
Manel/kaBlíženci Váhy
Spolonk/kaBaran Strelec
KonfliktBýk Škorpión
PdSlnko
ExaltSaturn Merkúr
Exil
Tarotov kartaHviezda
Obdobie ivota70 - 77
1. dekdaVenuša / Porážka
2. dekdaMerkúr / Veda
3. dekdaLuna / Márnosť
Popis:
Vodnári sú v podstate silné a príťažlivé osobnosti. Obvykle sú jeden z týchto typov: hanblivý, jemný a citlivý alebo naopak živý a bujný. Tento druhý typ často skrýva hĺbku pod zdaním ľahkomyseľnosti. Oba typy majú silnú vôľu a sú svojim spôsobom panovačný. Majú pevné názory a vyhľadávajú pravdu. Obvykle sú schopní zmeniť svoj názor, keď zistia, že boli v omyle. Sú tiež schopní znášať odlišné názory iných. Povaha vodnára je väčšinou kľudná a sebestačná a nemá rada rozpory. Má sklony k impulzívnosti a nerozvážnosti a občas je nepraktická, preto najlepšie pracuje v spolupráci s osobami zemských znamení ( Býk Panna Kozoroh ). Vodnár je individualistický a nerád sa zapája do organizovaných klubov a spolkov a nerád sa k niečomu zaväzuje.

Popis domu:
priatelia, budúcnosť, životné ciele a spoločenstvo

11.dům - přátel, ukazuje na vztah ke společenským skupinám. Jedenáctý dům leží naproti pátému domu Lva a ukazuje tedy, jak působí podniky Lva na okolí, jinými slovy přátele. Pokud je tento dům příznivě obsazen dotyčný bude mít velké pravděpodobně množství velice dobrých přátel, kteří budou hodni jeho důvěry a budou mít velký vliv na jeho život. Mnoho planet zde ukazuje na potřebu být obklopen přáteli, pracovat ve spolcích či politicky a podobně.
Nerasty:
tyrkys, akvamarín, svetlomodrý fluorit, opál, safír, sokolie oko, jaspis, obsidián, kryštáľ
Miesta:
opustené miesta
Orgny:
lýtko, píšťala, členok, päta, krčové žily
Dobr strnka:
ľudomilstvo a priateľstvo, úprimnosť a vernosť, tvorivosť a vynaliezavosť, nezávislosť a mysliteľstvo
Zl strnka:
zatvrdnutosť a vzdorovitosť, svojhlavosť a nepredvídateľnosť, chlad a odstup
M rd:
plánovanie, spomienky, priateľstvo, zábavu
Nem rd:
plané sľuby, príliš samoty, obyčajné veci, napodobeniny
Kov slov:  Zavrie
svojrázny, nekonvenčný, pokrokový, unikátny, nezávislý, ľudomilný, nesebecký, jasnovidý, chápavý, racionálny, logický, geniálny, vynaliezavý, nepredvídavý, sebestačný, priateľský, vedátorský
Slnko v znamen:  Zavrie
Vodnář je jedenáctým znamením zvířetníku. Slunce prochází Vodnářem každý rok přibližně od 20. ledna do 18. února. Vodnáři vládne planeta Saturn spolu s planetou Uran. Symbolem Vodnáře je nosič vody nebo džbán s vodou. Vodnář ale není vodní znamení. Je vzdušným znamením, což se vztahuje k myšlení. Vylévání vody ze džbánu představuje tok nových nápadů, myšlenek a inspirací.

Slunce je ve Vodnáři originální a neobvyklé. Člověk je skvělý myslitel a jeho myšlenky jsou pokrokové bez ohledu na to, v jakém oboru nebo povolání se nachází. Jeho přístup k řešení problémů je často považován za příliš novotářský a neuskutečnitelný, ale člověk ho sám bude považovat jednoduše za pokrokový. Vodnář je nekonvenční a vyjadřuje se otevřeně. Rebelantství a zavrhování strarých tradic a zvyků považuje za svoji hlavní úlohu. Dává přednost společnosti těch, kteří zavádějí nový řád a podporují pokrokové myšlení.

Poněkud neočekávaně je Vodnář obvykle dobrým týmovým hráčem, ale potřebuje k tomu osobní svobodu. Nemá rád pocit, že jej něco omezuje. Přestože je svým způsobem svéhlavý a nepružný, dobře se uplatní jako člen větší skupiny. Respektuje nápady a názory ostatních, pokud je považuje za dobré a platné. Je to typ, který si od jednotlivců udržuje odstup a jeho zájmy se týkají společnosti jako celku. Většinou bude působit poněkud neosobním dojmem. Má ke své práci citovější vztah než k lidem. Když je v postavení autority, může být velmi náročný a kritický. I tak je to dobrý vůdce a organizátor. Má dobré pochopení pro lidskou povahu, ale často mu schází citové vnímání a nechápe situace na emoční úrovni.

Nejlepé se mu daří za proměnlivých podmínek, když se může vypořádat s neočekávanými okolnostmi. Je vždy ve věcech pokrokovější než ostatní a je často považovnán za neobvyklého nebo odlišného, což mu vůbec nevadí. Zakládá si na tom, že dokáže nalézt modernější způsoby vykonání stejné práce. Z času na čas postrádá schopnost dokončit započaté dílo, nesnáší jednotvárnou rutinu. Vyhovuje mu, když se věci udržují v pohybu, což mu poskytuje nové příležitosti. Docela rád dráždí lidi v postavení autority a provokuje. Nevadí mu, když jej ostatní považují za podivínského a dokonce si v tom trochu i libuje.

Rovnoprávnost, svobodu a spravedlnost považuje za důležité kameny. Plně souhlasí s názorem, že všichni lidé jsou si rovni a zasluhují si stejná práva a příležitosti. Z tohoto důvodu je obvykle považován za pokrokového zastánce lidských práv. Silně se o takové otázky zajímá, ale pouze na abstraktní úrovni. Nepramení to z jeho emocí, spíše je to zájem o ideologické koncepty. Je neosobní a udržuje si odstup.

Vodnář je společenský člověk, který má široký okruh přátel. Přátelé hrají v jeho životě důležitou roli. Je to intelektuál, který je nejraději ve společnosti těch, kteří mají podobné zájmy a názory. Kupodivu si neodkáže vypěstovat vskutku intimní vztahy. Nedokáže své city projevit a tak dělá dojem lhostejné nezúčastněnosti. Vzpírá se čemukoliv, co by mohlo ohrozit jeho nezávislost.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna ve Vodnáři vytváří jedince, který reaguje na věci progresívně a pokrokově, ale je často nevyrovnaný až výstřední. Přátelé jej budou považovat za neobvyklého a nevyzpytatelného. Bude mít bujnou představivost, produkující značné množství tvořivé energie.

Je to člověk, který se ve všedním životě chová někdy podivínsky. Je velmi snášenlivý a velkorysý, ale současně mu může aspoň zdánlivě scházet praktický zdravý rozum. Ve skutečnosti jde o to, že vše, co dělá, mu připadá všední, i když jeho myšlení je idealistické a mimo běžně akceptované ideje. Je vždy zajímavé a okouzlující si s ním promluvit a je dobrým přítelem.

Z času na čas si umamane vyvolat konfrontaci a nechce se mu dělat věci po dobrém. Je to trochu napjatý typ a pravidelný běh povinností jej brzy znudí. Když není svým partnerem dostatečně oceňován a trpí nedostatkem rozmanitých překážek k jejich ustavičnému překonávání, necítí se šťastně. Je tvrdohlavý, drsný a umíněný vůči svému partnerovi, jeho bezcitnost mu působí těžkosti v osobních vztazích. Ženy, které se narodily s Lunou ve znamení Vodnáře jeou velmi náročné a trvají na dokonale rovnoprávném partnerství. Partneři tohoto znamení chtějí vše dělat po svém, i když jinak je vše v pořádku a není jim toho zapotřebí. Nemají rádi pocit, že je někdo vlastní, cítí se pak jako v pasti. Daleko více jim vyhovují nahodilé styky, protože to na ně neklade žádné požadavky.

Luna ve Vodnáři působí na většinu lidí neosobním a vzdáleným dojmem. Člověk je všímavým pozorovatelem chování ostatních, rozebírajícím získané postřehy. Ve skutečnosti mu ale skutečné pochopení potřeb a emocí ostatních schází. Je obvykle vůči většině lidí navenek přátelský, ale jakýmsi neosobním, chladným nebo povzneseným stylem. Luna v této poloze zdůrazňuje lidumilnost, humanitární přátelskost a vlídnost, ale je to pouze na úkor citových vztahů. Člověk bude dělat neúčastný dojem, protože není schopen skutečného pochopení citů jiných.

Luna zde vytváří zvláštní zájem o lidstvo. V této poloze naznačuje člověka, který má lidumilné sklony a snaží se s pevným odhodláním konat dobré skutky a přispívat k dobru všech, zejména chudých nebo bezdomovců. Jeho vztah k lidem jako celku je dobrý, ale není tomu tak vždy vůči jednotlivcům.

Tohle není rozhodně domácký typ, fixovaný na svůj fyzický domov. Lze u něj očekávat, že se bude často stěhovat nebo bude žít neobvyklým či nekonvenčním životním stylem.
Merkr v znamen:  Zavrie
Merkur ve Vodnáři vytváří osobité, abstraktní a nepředpojaté myšlení. Nápady a ideje se dostavují výbušně a v návalech prozíravosti. Mysl člověka je nadměrně činná a běží bez přestání. Myšlenky jsou zřídka dobře uspořádané, spíše se objevují v úlomcích a záblescích, ze kterých často vznikají zárodky vynálezů, pokroku a růstu. Způsob myšlení je vědecký a nezaujatý.

Ideje tohoto člověka budou někdy považovány za velmi pokrokové. Jeho zvláštní přístup k věci mu může vysloužit i pověst blázna nebo aspoň výstředního jedince. Je to typ, který se rád zabývá neobvyklými a moderními věcmi, jen aby vyvolával veřejné kontroverze, spory a polemiky. Zkrátka chce otřást daným řádem. Nerespektuje tradice a nezajímá se o ponaučení z minulosti. Je naprostý novotář. Za všeho nejraději se bouří proti čemukoliv, hašteří se a hájí sporné názory nebo nápady.

Je vemi intuitivní a dokáže správně posoudit charakter jiných. Je mimořádně slušný a fér, proto lidi posuzuje čistě podle toho, co dělají nebo co vědí. Nebere v úvahu jejich postavení. Pevně věří v rovnoprávnost a spravedlnost. Je to lidumil, který se snaží pomáhat postiženým nebo méně šťastným jedincům než je on sám. Podporuje koncepty totální společenské reformy.

Přestože je duchaplný, chápavý a přístupný široké škále nápadů, z času na čas se může projevit velmi tvrdohlavě a názorově zabedněně. Je to sice společenský povídálek, ale může na lidi dělat příliš nadnesený a intelektuální dojem. Někdy nebude mít se známými z různých okruhů nic společného. Nicméně je povídavý a sdílný. Rád sděluje své názory komukoli, kdo je ochoten jim naslouchat. Snadno se vyjadřuje ústně i písemně.
Venua v znamen:  Zavrie
Venuše ve Vodnáři vytváří člověka, který je v záležitostech lásky netečný, chladný a lhostejný. Nezáleží mu na tom, co si ostatní myslí o jeho osobních vztazích, ať se jedná o rodinu, přátele nebo širší společnost. Jeho postoj vůči morálce je neobvyklý a vymyká se obvyklým normám.

Je to typ, který si na morálku vytváří svá vlastní měřítka a pravidla. Jeho osobnost má jiskru, která mu zaručuje velké množství přátel, pokud dá této stránce své povahy volný průchod. Bude lidem sympatický a bude všude oblíbený. Přestože se chová přátelsky, nestaví své city často na odiv. Právě naopak se často stává, že si sám neuvědomuje svoji oblíbenost. Dokonce dokáže klidně přehlédnout, že se do něj někdo z jeho blízkého okolí zamiloval. Jednoduše ho to vůbec nenapadne. Není to romantik, spíše je ve svém postoji k ostatním neosobní, neúčastný nebo blazeovaný. Může se mu snadno stát, že se v důvěrných romantických chvílích jeho mysl toulá někde úplně jinde.

Jestliže se zamiluje, často je to nějakým způsobem neobvyklé nebo velmi nenadálé. Takové vztahy mohou také právě tak rychle skončit, jak rychle začaly. Pro pevnější vztah vyžaduje, aby jeho partner byl především přítelem a teprve potom milencem. Toto je jedinec, který si zakládá na své svobodě do takové míry, že nejmenší vyhlídka zavazujícího vztahu jej obykle okamžitě odpudí. Tato vyhýbavost má pro většinu jedinců narozených s Venuší ve Vodnáři ten následek, že u nich dochází ke sňatku poněkud později než je obvyklé. Jakýkoli vlastnický přístup ze strany partnera je pro tuto povahu nepřijatelný; bude vždy trvat na absolutní svobodě. Záleží mu na osobní volnosti do takové míry, že nedovolí svému partnerovi, aby mu kázal, co má dělat nebo jak má žít. Na oplátku je ale sám ochoten respektovat nezávislost a ideály partnera. Je to tedy člověk, kterému se nejlépe daří v otevřených vztazích, které jsou založeny ve vzájemné dohodě a porozumění.
Mars v znamen:  Zavrie
Ve Vodnáři se energie Marsu zaměřuje na intelektuální snahy, a proto u jedince narozeného s touto kombinací planety a znamení bude převládat energie duševní. Přestože se zde Mars soustřeďuje na věci teoretické, bude do povahy člověka vnášet i dostatek energie pro schopné zvládnutí praktických a užitkových záležitostí. Citová stránka povahy ale nebude tak dobře vyvinutá.

Mars ve Vodnáři naznačuje přítomnost vysokých morálních principů a moderních názorů. Tento jedinec má zájem především o nové myšlenky, nápady a pojmy, zejména o nekonvenční a pokrokové ideje. Síly Marsu jsou nebojácné, průbojné a iniciativní.

Tento typ má dobré organizační schopnosti kombinované s předvídavostí. Je to výborný vůdce, který dokáže překonávat potíže vyrovnaně a vyváženě. Vodnář je pevné znamení, proto bude člověk povětšinou dost trvdohlavý. Bude-li v něco věřit, bude se zaníceně snažit přesvědčit i ostatní. Myslí si, že je sám přístupný názorům a ochotný o věcech diskutovat, ale ve skutečnosti protikladným názorům čelí a jeho diskuse se často zvrhnou do rozohněných hádek.

Nedokáže pracovat pod autoritativním vedením. Nepřetržitě a úmyslně se snaží narušit daný řád. Je to aktivní reformátor, který nerespektuje tradice. Vůči ustanoveným zvykům může dávat najevo i opovržení, pokud je nelze logicky zdůvodnit. Trvá na své svobodě a chová se podle toho.

Jeho slabost pro novoty se projevuje i v osobních vztazích. Upoutá jej cokoli nového či neobvyklého. Změny jsou kořením jeho života. Nicméně, jakmile najde svého správného partnera, obvykle je věrný a stálý.

Zápornou stránkou Marsu ve Vodnáři je to, že je to takový opozičník. Místo toho, aby debatoval, spíš dělá přednášky a vnucuje ostatním své názory. Někdy jedná mimořádně neobvykle, ale jeho energie jsou více duševní nežli tělesné. Je to rebelantský duch, který může být velmi nedůtklivý, nesnášenlivý a netrpělivý.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratický rovnostář. Je úžasně snášenlivý a plný pochopení, což mu přinese úspěch v činnosti, zabývající se lidmi a lidstvem.

Má nadání k práci v osobním oddělení nebo jakékoli práci se zaměstnanci, protože od přírody potřebuje pomáhat ostatním. K novým projektům přistupuje se svěžími a originálními nápady. Přes tyto kladné povahové rysy se nesnaží vyhledávat pozici, ve které by nesl velkou odpovědnost. Může mu scházet ukázněnost. Nedostatek zájmu o hmotné záležitosti omezuje jeho blahobyt a hmotný prospěch. Za jistých podmínek se může stát naopak nesnášenlivým a odbojným.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn ve Vodnáři vytváří v povaze schopnost ohromného soustředění. Myšlení člověka je cílevědomé, plánovité a má silně vyvinutý smysl pro rovnoprávnost. Je to v podstatě konvenční jedinec, ale přitom je vynalézavý a originální. Umí se též vypořádat s teoretickými vědami, jako např. s matematikou nebo jinými exaktními vědami, které pracují s abstraktními symboly. Je to věrný přítel, odpovědný, nezaujatý a vždy loajální. Je duševně vyrovnaný, klidný a chladnokrevný.

Vodnář je znamení, které představuje pokrok a budoucnost. Saturn naproti tomu znamená tradičnost, zvyklosti a omezení. Proto je to poněkud paradoxní a matoucí kombinace, která může mít za následek škarohlídský náhled do budoucna. Člověk často usiluje o nějaké společenské pokroky a vylepšení v oblastech, ve kterých se mu to zdá potřebné. Může to být nespolečenský a hrdý samotář, který se nesnadno přátelí. V zaměstnání se často stává, že se nedočká zasloužené podpory svých nadřízených.