obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Strelec (ivel:Oheň)
tenk revo./obrazky/YingYang.gifsrdce
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Strelec (h�adanie zmyslu)Strelec (h�adanie zmyslu)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajce znamenie      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Kozoroh
Znaka./obrazky/zverokruh/kozoroh.gif
Latinsk nzovCapricorn
ivelZem
Skryt ivelOheň
Kvalitazákladná
Polaritaženská
Dni22.12. - 20.1.
Dom10
VldcaSaturn
Tbaasketický život
Impulzvyčerpať hĺbku
Charakterskúmajúci
Farba
Milenec/kaRak
Manel/kaBýk Panna
Spolonk/kaŠkorpión Ryby
KonfliktBaran Váhy
PdJupiter
ExaltMars
ExilLuna
Tarotov kartaDiabol/Pan
Obdobie ivota63 - 70
1. dekdaJupiter / Zmena
2. dekdaMars / Dielo
3. dekdaSlnko / Moc
Popis:
Kozoroh je jedno z najstabilnejších a najvážnejších znamení zverokruhu. Tieto nezávislé a pevné charaktery majú mnoho solídnych kvalít. Veľmi dobre sa uplatňuje z menej praktickým znamením. V zamestnaní je pracovitý, praktický, disciplinovaný, dôveryhodný, dáva prednosť samostatnej práci. Dôverné vzťahy nenadväzuje ľahko a je trocha rezervovaný. V manželstve je verný a trocha žiarlivý.

Popis domu:
poslanie, kariéra, zamestnanie, postavenie, osud

10.dům - povolání jako poslání a vše co podporuje osobnost a její vliv. Zde je se ukazuje povolání a s ním spojené společenské postavení a vůbec naše místo ve společnosti. Jelikož vedoucím v rodině je většinou otec, je to dům s otcovskou charakteristikou. Jestliže 1.dům ukazuje na individualitu pak 10.dům na její uplatnění. Silně obsazený 10.dům ukazuje na touhu uspět, být uznáván, být důležitý, nebo je takýto člověk alespoň vždy velice vítaný v jakékoli společnosti (samozřejmě v závislosti na planetách v tomto domě). Také vypovídá o otcovské orientaci osobnosti. Matky se snaží držet děti kolem sebe, ale pro další vývoj dětí je třeba poslat je do světa - k 10.domu - povolání, poslání.
Nerasty:
kryštáľ, achát, obsidián, onyx, jaspis, diamant, čierny turmalín, ametyst, chalcedón
Orgny:
kolená, kosti, držanie tela, pohyb, koža
Dobr strnka:
praktickosť a prezieravosť, ctižiadostivosť a disciplinovanosť, trpezlivosť a opatrnosť, zmysel pre humor a rezervovanosť
Zl strnka:
pesimizmus, lakomosť a neprajnosť, prílišná konvenčnosť a prísnosť, vzdávajúci sa osudu
M rd:
spoľahlivosť, odborníkov, znalosť predmety, diskusie, pevné základy, účelnosť
Nem rd:
bláznivé nápady, výmysly, výsmech, bezúčelnú prácu, potupenie
Kov slov:  Zavrie
ambiciózny, organizátorský, slušný, nepoddajný, sporovlivý, opatrný, istotný, konvenčný, zodpovedný, praktický, vytrvalý, klebetný, podnikavý, metodický
Slnko v znamen:  Zavrie
Kozoroh je ve zvířetníku v pořadí desátým znamením. Slunce se zde nachází každý rok přibližně od 21. prosince do 19. ledna. Kozorohu vládne planeta Saturn. Symbolem Kozoroha je kozorožec. Toto zvíře se dokáže vyšplhat po velmi strmých svazích a jeho kopýtka se udrží i tam, kde by jiný sklouznul. Jeho pracný ale jistý a vytrvalý postup dobře vystihuje povahu člověka narozeného v tomto znamení. Chladná nepřívětivost tohoto ročního období též odpovídá realitě jeho života.

Slunce má v Kozorohu sílné zaměření na své cíle a mimořádnou vytrvalost. Člověk bude usilovný a snaživý. Bude se vážně věnovat svým povinnostem a bude ctižádostivý a ambiciózní. Jeho život nebude snadný, ale je to typ, který překoná všechny překážky a dosáhne úspěchu. Jeho vytrvalost i za nejtěžších podmínek je vskutku vynikající. Člověk dychtí po úspěchu a obvykle jej dosáhne, protože je důkladný a schopný pracovník. Dokáže být neskonale trpělivý.

Je to starostlivý a opravdový jedinec, který vše důkladně promyslí a naplánuje, než se do něčeho pustí. Jeho rozumové schopnosti jsou znamenité a jeho soudnost zajišťuje, že vždy nalezne nejpraktičtější a nejhospodárnější řešení. Není to žádný novotář. Co se týče peněz, času a jiných prostředků, bude od přírody šetrný, protože nemá rád zbytečné plýtvání. Tyto názory se přenáší i do jeho společenských a politických postojů, přestože to může výchovou a vzděláním do jisté míry ovlivnit a překonat.

Tento člověk se dobře uplatní v komerčních nebo státních podnicích, protože má silně vyvinutý smysl pro organizaci a strukturu. Má výborné nadání zastávat vedoucí roli a také pečlivě plní své vlastní úkoly od svých nadřízených. Své povolání, povinnosti a kariéru bere velmi vážně. Nemá rád lenochy a ulejváky a sám se nikdy nevyhýbá odpovědnosti. Velmi mu záleží na tom, aby dělal dobrý dojem. Snaží se ukazovat v co nejlepším světle. Chtěl by mít postavení moci a autority, přestože nechce být středem pozornosti. Ze všeho nejraději by řídil nějaký podnik, ale chtěl by tak dělat po svém a samostatně. Je velmi lojální a oddaný své práci a zaměstnavateli. Očekává totéž od svých podřízených. Velmi mu záleží na tom, aby postupoval a může být poněkud bezohledný vůči těm, kteří se mu dostanou do cesty.

Kozoroh není typ, který se snadno vyrovná s neuspořádanými podmínkami. Obvykle se potřebuje snažit o to, aby nebral sebe samého, vše ostaní a vůbec celý život tak vážně. Je velmi disciplinnovaný, nechybí mu smysl pro odpovědnost a praktický zdravý rozum, ale občas může propadnout sebelítosti. Proto je pro něj důležité, aby si zapamatoval, že jeho sebeúcta je tím nejdůležitějším, co na světě má. Musí si vážit sám sebe a být na sebe hrdý. V žádném případě nesmí připustit, aby o tyto hodnoty přišel. Strach ze změn a přílišná ztrnulost jsou jeho největšími povahovými nedostatky.

V jednání s ostatními je rezervovaný a bude mu chvíli trvat, než bude někoho považovat za dobrého přítele. Potom ale bude spolehlivým, stálým a pečujícím spojencem. Soukromá stránka jeho povahy je dost odlišná od té, kterou ukazuje vnějšímu světu. V soukromí je citlivý a vnímavý a po jeho drsnější veřejné osobnosti není ani stopy. Nedokáže se ale snadno vypořádat s emocionálně náročnými vztahy. Jeho osobní vztahy jsou do jisté míry podobné obchodním partnerstvím a v intimních situacích si není sebou příliš jistý.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna je v Kozorohu odhodlaná, neochvějná a spolehlivá. U tohoto znamení je nejzjevnější následek přísného rodičovského vlivu. Člověk touží po uznání a chce se stát mocným a důležitým, protože jeho myšlení bylo takto formováno výchovou. Jeho reakce se většinou zaměřují na snahu nabytí postavení a získání prestiže. Je to neústupně neodbytná, stálá a vytrvalá povaha, ze které vyrůstá pilný a pracovitý jedinec. Bude se téměř do nekonečna tvrdošíjně pokoušet o dosažení svých záměrů.

Je to typ, který nedokáže snadno vyjádřit své city a pocity. Působí na ostatní poněkud chladným, nepoddajným a bezcitným dojmem. Tento pohled na něj se hned tak nezmění, protože tenhle člověk se nedokáže nijak rozptýlit, pobavit a uvolnit. Má rezervované způsoby, zejména v dorozumívání a jednání s ostatními. Nezapadá snadno do společnosti a je rozpačitý. Je tak vážný a opatrný, že má sklon ke škarohlídství, trpí pocitem méněcennosti a je povšech stránkách ostýchavý. Je mimořádně přecitlivělý na opravdové nebo domnělé podceňování nebo pohrdání. Má podvědomý sklon ke sklíčenosti a zádumčivosti. Když je vše v pořádku, bude citově stabilní, rozumný a praktický, ale když se mu nevede nejlépe, snadno propadá depresi.

Je v osobních vztazích věrný, oddaný a spolehlivý, ale není vášnivý a nedokáže se citově otevřít. Svoji lásku projevuje tím, že má na své bližní čas, vrací se včas domů z práce a je s nimi doma, zaopatřuje jejich finanční a materiální potřeby. Zřídkakdy dokáže dát najevo svoji lásku přímým způsobem. Na svoje děti je přísný a náročný. Chce, aby byly samostatné a odpovědné. Přestože je má velmi rád, nedokáže vyjádřit svůj citový stav.

Člověk narozený s Lunou ve znamení Kozoroha je praktický a stálý. Má dispozice se stát výkonným vedoucím pracovníkem nebo ředitelem. Záleží mu na finančním zabezpečení a stabilitě. Chce vydělávat, zapojovat se do záležitostí obce ve vedoucí roli, nebo získat odpovědné místo, které mu zaručí postavení a status jako platný a vážený občan. Přidržuje se zvyklostí a tradic, protože mu byly výchovou vštípeny solidní hodnoty a přístup k životu, který uchovává daný řád.

Tato poloha Luny je sice sama o sobě nesnadná, ale Luna zde snadno přijímá příznivé aspekty z ostatních částí horoskopu a současně poskytuje stabilitu v oblastech horoskopu vyžadujících snahu.
Merkr v znamen:  Zavrie
Merkur v Kozorohu značí jasné, přestože někdy úzkoprsé nebo malicherné myšlení. Vždy ale bude obezřetné a vynalézavé. Potkáváme zde metodického a pečlivého myslitele, který postupuje krok po kroku a staví na předešlém výsledku myšlenkového pochodu. Jeho mluva je uspořádaná a logická. Vyjadřuje se ukázněně, čímž vždy dělá dojem, že si věci předem důkladně promyslel. Zřídkakdy se stává, že vyřkne něco, čeho později lituje.

Neučí se nové věci příliš snadno, ale to co se jednou naučí, hned tak nezapomene. Má vynikající paměť, dokáže se výborně soustředit na to, co právě dělá a myslí prakticky. Může trpět pocitem méněcennosti stran svých duševních schopností a proto se snaží vzdělávat, aby nezmeškal žádnou příležitost k nabytí nových vědomostí a zkušeností. Nedostatek vzdělání mu způsobí, že se bude stavět do obranného postoje. Bude se snažit dokázat, že je hodnotným a cenným jedincem.

Jeho schopnost se soustředit spolu s jeho důstojností a opravdovostí způsobují, že má snad až příliš vážné vystupování. Může také trpět sklony k náladovosti nebo rozmrzelosti. Proto se musí občas snažit, aby působil optimističtějším dojmem a byl v lepší náladě. Merkur v Kozorohu, zejména když je Slunce též v Kozorohu, vytváří velmi tichou povahu. I když má Slunce v hovornějším Střelci nebo Vodnáři, jedinec narozený s Merkurem v Kozorohu nebude příliš společenský a výmluvný. Ve společnosti ostatních bude zdrženlivý a rozpačitý, zejména v jednání s neznámými lidmi.

Myslí a dorozumívá se praktickým způsobem a se zdravým rozumem. Jeho zvláštní nadání spočívá v organizaci a plánování. Tyto může úspěšně uplatnit v komerčním světě nebo profesionálním povolání. Zdlouhavé projekty, které vyžadují vytrvalost a odhodlání jsou jeho silnou stránkou. Jakmile se jeho mysl zaměří na nějaký úkol, určitě tento nejenom dokončí, ale také provede se zdarem.

Je to skeptický, zarytý konzervativec. Přidržuje se tradic a zvyků, je od přírody nepřispůsobivý škarohlíd. Jen mimořádně přijímá nové nápady nebo mění názory.
Venua v znamen:  Zavrie
Když stojí Venuše v Kozorohu, vytváří člověka, který je v lásce vážný, pečlivý a také do jisté míry hrdý. Možno i dodat, že je v tomto ohledu též poněkud bojácný. Své city dává najevo ostýchavě a zdrženlivě.

V jeho nitru mohou být emoce sice velmi silné, ale navenek působí citově vzdáleným a chladným dojmem. Jeho vystupování je střízlivé, nevystavuje své city na oči veřejnosti otevřeně. Je to spíše uhlazený, důstojný nebo až strojený jedinec. Pravda je taková, že je v lásce sebou si nejistý, bojácný, a že nebude milován a nejspíše zůstane osamocen.

Jeho emoce jsou často jím samotným potlačované do takové míry, že zdánlivě vůbec žádné nemá. Venuše v Kozorohu spíše probouzí ambice a touhu po prestiži a postavení. Člověk bude pravděpodobně v zaměstnání šarmantní a laskavý, protože zde leží jeho pravé zájmy. Romantické zápletky a osobní vztahy proto často začínají v pracovním prostředí.

Někteří lidé narození v této kombinaci planety a znamení vyhledávají lásku a partnerství jednoduše proto, že jim to připadá jako vhodné chování. Patřičné a korektní chování koresponduje s jejich základními psychologickými pohnutkami. Takový člověk bude od svého partnera očekávat, že se stane jeho pomocníkem ve snaze o dosažení úspěchu a naplnění ambic. Přestože nebude sám své emoce dávat otevřeně najevo, bude věrný a ve svých citech pevný. V lásce i manželství bude mít odpovědný přístup k věci. Bude spolehlivý a loajální, někdy poněkud podivným staromilským způsobem.
Mars v znamen:  Zavrie
V Kozorohu jsou energie Marsu orientovány na osobní úspěch, proto je jeho nejsilnější vliv nasměrován do oblasti praktických užitkových záležitostí. Jedinec narozený s Marsem v Kozorohu bude mít dostatek intelektuální a tělesné energie, ale po citové stránce nebude mít tu pravou jiskru.

Tento člověk je pracovitý a odhodlaný. Protože většina jeho energie je zaměřena na kariéru, bude mu hrozit nebezpečí, že se z něj stane workoholik. Má mocnou hybnou sílu, která jej popohání ke splnění profesionálních ambic. Jeho přirozené manažerské schopnosti v kombinaci se zdravým rozumem mu dávají dobré předpoklady stát se ředitelem nebo zastávat jinou zodpovědnou vedoucí funkci. Je to typ, který silně touží po materiálním úspěchu, ale postavení a uznání jsou pro něj důležitější než peníze. Svoji energii využívá praktickým a výnosným způsobem za účelem dosažení těchto cílů. Nemá rád nedostatek ctižádosti u jiných a nesnáší lenochy.

V lásce je smyslný a vášnivý, ale tyto vlastnosti dobře skrývá pod maskou odměřené nepřístupnosti. Navenek je vždy důstojný a rezervovaný. Má pocit, že musí své emoce za každou cenu ovládat. Nicméně se tvrdí, že Mars v Kozorohu si uchovává sexuální vitalitu do velmi vysokého věku, kdy se ve svém chování stává méně rezervovaným a zdrženlivým.

Slabou stránkou této povahy je sklon být příliš obezřetný a skeptický. Následkem toho může minout skutečně výhodné příležitosti. Protože se neochotně vzdává svých návyků, nesnadno se učí nové věci. Může být poněkud škarohlídský, protože vždy očekává jen to nejhorší a vidí ve všem problémy. Je velmi zodpovědný typ, často až přehnaně.
Jupiter v znamen:  Zavrie
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, který vždy jedná morálně, a jemuž nelze nic vytknout. V obchodování nebo jakékoli veřejné funkci zastává vysoké etické normy.

Je to střízlivý, konvenční a zpátečnický tvor, který řeší většinu životních otázek tím, že se přidržuje stanoveného řádu a tradic. Jeho přístup k věci je natolik rozumný, obezřetný a rozvážný, že v něm vytváří předpoklady zastávat vyské a odpovědné postavení v politice nebo ekonomice. Jeho osobně volní vlastnosti, ambice a smysl pro povinnost mu dodávají sílu a energii k dosažení pozice moci. Jeho umírněnost a tradicionalismus mu pomáhají překonávat překážky a dosahovat úspěchu.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn v Kozorohu klade velký důraz na ambice a touhu po moci. Je v tomto znamení nejmocnější, protože je to jeho přirozené znamení. Vytváří člověka, kterému velmi záleží na kariéře. Vynakládá v tomto směru značné úsilí a očekává, že se mu to časem vše zpětně vrátí.

Je to typ, který má zdravý rozum a je dobrý organizátor i plánovač. Je pracovitý, spolehlivý a chce zastávat odpovědnou roli. Vždy vykoná víc, než se od něj očekává. Má sklon nedůvěřovat schopnostem ostatních a nejradši si udělá všechno sám. Nejlépe se mu vede v obchodním prostředí nebo v nějaké vládní instituci, protože jeho schopnosti se uplatní nejlépe v neosobních, organizovaných a neemočních situacích. Obvykle postupuje v kariéře pomalu ale jistě. Jeho urputnost a odhodlání mu přinášejí úspěch, i když k tomu obvykle dochází teprve v pozdější fázi života.