obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
moov mechr./obrazky/YingYang.giftenk revo
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Panna (rados� z detailu, slu�ba)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
      nasledujce znamenie./large/obrazky/hand_next.gif
Baran
Znaka./obrazky/zverokruh/baran.gif
Latinsk nzovAries
ivelOheň
Skryt ivelVoda
Kvalitazákladná
Polaritamužská
Dni21.3. - 20.4.
Dom1
VldcaMars
Tbactižiadosť
Impulzzvíťaziť
Charakterveliteľský
Farbačervená
Milenec/kaLev
Manel/kaVáhy Strelec
Spolonk/kaBlíženci Vodnár
KonfliktRak Kozoroh
PdVenuša
ExaltSlnko Pluto (a Charon)
ExilVenuša Saturn
Tarotov kartaCisár
Obdobie ivota - 7
1. dekdaMars / Nadvláda
2. dekdaSlnko / Ctnosť
3. dekdaVenuša / Uskutočnenie
Popis:
Vyjadruje elán, odvahu, aktivitu, počiatky, prichádzajúce svetlo, žiaru, mužnosť, oheň, železo, to čo preniká, bojuje a rastie

Baran je energický, priamy a odvážny. Vyhľadáva dobrodružstvo. Pozitívna, aktívna povaha s veľkou silou vôle. Veľmi panovačné znamenie. Týmto povahám ide predovšetkým o presadenie seba samého - panovanie ako také. Sú vznetliví, prirodzení nadšenci a plní optimizmu.Sú to otvorení a priami ľudia neschopní taktnej lži. Povaha barana je netrpezlivá a neznáša prekážky a odklady, niekedy opakuje rovnaké chyby znova a znova.Napriek tomu, že barani sú rodení vodcovia, sú niekedy nepraktickí a preto potrebujú spoluprácu osôb v zemských znameniach (býk, panna, kozoroh), aby sa plne uplatnili.

Popis domu:
Osobnosť

1. dům - osobního Já, dokresluje charakter Ascendentu. Jak svou velikostí, tak zejména planetami, které jsou v něm. Tento dům určuje základní vlastnosti a "prapodstatu" vlastníka horoskopu. Silně obsazený 1.dům ukazuje na výraznou osobnost, individualistu, který těžko spolupracuje. Pokud je tento dům obsazen větším množstvím planet, tak je vystupování prudké, silné a sebevědomé (protože znamením tohoto domu je Beran) a zevnějšek bývá také více nápadný. Jestliže v 1.domě není planeta, pak je člověk méně rozhodný a většinou potřebuje oporu (přítele, partnera, náboženství, filosofii, nebo se přimkne k povolání a podobně). Déle mu trvá, než na základě životních zkušeností nabude jistotu a může vést jiné.

Nerasty:
hematit, červený jaspis, červený kaneol, červený opál, granát, ametyst, rubín, červený turmalín, diamant
Orgny:
hlava, mozog, tvár, životná sila
Dobr strnka:
energičnosť, dobrodružnosť, odvaha, nadšenosť, dynamičnosť
Zl strnka:
zlostnosť, náladovosť, impulzívnosť, sebeckosť, nerozumnosť, netrpezlivosť
M rd:
činnosť, samočinnosť, vyhrávať, zastávať sa
Nem rd:
čakať, pripustiť porážku, tyrania, rady, opozícia
Kov slov:  Zavrie
energický, silný, odvážny, priamy, útočný, dobyvateľský, novotársky, iniciatívny, originálny, priekopnícky, sebavedomý, vznetlivý, rázny, vedúci, ctižiadostivý, extrovertný, súťaživý, zapálený, samostatný, sebaistý
Slnko v znamen:  Zavrie
Beran je první znamení ve zvířetníku. Začíná každý rok kolem 20.března a končí kolem 19 dubna. Toto znamení je symbolizováno beranem, protože má zbrklou, střemhlavou, neuváženou, zkrátka beranní povahu. Beran je přímý a důrazný. Představuje také rašící jarní květenu, čas a ducha obnovení.

Když stojí Slunce v Beranu, bude silně zaměřeno na akci. Člověk si dělá po svém a projevuje osobité názory, které vyjadřuje přímo a bez obalu. Beran se neustále snaží vrhat vpřed a trvá na tom, aby vše sám organizoval a nenechal se vést nebo organizovat ostatními. Jen nesnadno si uvědomuje, že existují i jiná stanoviska kromě jeho vlastního. Je velmi zaměřen na činy. Když jej cokoliv napadne, okamžitě se to pokusí učinit. Přesto nedokáže snadno své projekty dokončit. Sledování něčeho nebo pokračováni v něčem nejsou jeho silnou stránkou. Pociťuje potřebu nových cílů a projektů, nových výzev, překonávání nových překážek.

Beran se rychle učí a je zvídavý. Je horlivý, nadšený a nepotřebuje, aby jej někdo popoháněl. Jeho největší potíž, kterou musí překonávat, spočívá v ovládání vlastní vznětlivosti. Nesmí být příliš impulzivní a nesmí svým popudům dávat příliš volný průchod. Potřebuje se naučit si věci nejdříve rozmyslet, než se vrhne do akce, aby neplýtval svou energií. Jen tak dokáže jeho energická povaha to doopravdy někam dotáhnout. Vznětlivost a neschopnost naslouchat názorům ostatních jej někdy mohou zavést do těžkostí. Aby dosáhl úspěchu, musí se naučit si vše předem rozmyslet. Trpělivost a plánování jsou oblasti, ve kterých se musí více snažit. Musí se zamyslet nad celkovým účinkem, který budou mít jeho akce na jeho růst a postup životem.

Jedinec se Sluncem v Beranu může být hněvivý až vzteklý, protože vládcem Berana je válečná planeta Mars. Naštěstí jej hněv snadno zase přejde a nemá sklony k trucovitosti. Tento typ není ve svých akcích nikterak podlý nebo zákeřný. Za to je často neotesaný, neomalený a hrubý. Pouze za velkého úsilí a soustředěnosti se dokáže chovat taktně.

Beran z člověka vytváří průkopníka a dobrodruha, který touží po nezávislosti a myslí si, že je svobodná duše. Je to rozený vůdce, ale nemá dobrou schopnost se vypořádat s každodenní odpovědností a už vůbec ne byrokratismem. Když je nucen se zabývat komplikovanými a titěrnými záležitostmi, snadno propadá znechucení a pocitu marnosti. V dospělosti duch vyspělého Berana usiluje, aby byl nebojácný, smělý a využíval všech výhodných příležitosti, které se mu naskytnou.
Luna v znamen:  Zavrie
Luna v Beranu vytváří velmi důrazné podvědomé reakce. Člověk bere život jako dobrodružství. Je ctižádostivý, disponuje značnou pohonnou silou a svou vlastní motivací, které pramení ze skryté emocionální stránky jeho povahy. Je otevřený novým nápadům a myšlenkám. Jeho emoce jsou často nerozeznatelné od jeho vlastního já a stávají se součástí jeho osobnosti. Jeho smysly jsou bystré, proto občas působí dojmem, že se tlačí před ostatní. Jeho povaha je nevyrovnaná, se sklonem vybouchnout při sebemenším podráždění. Činí svá rozhodnutí rychle a nepromyšleně, protože důvěřuje svým prvním dojmům. Vrhá se do akcí na základě bezprostředních pocitů a nepřemýšlí o nich. Jeho mysl je aktivní a reaguje obvykle "co na mysli, to na jazyku". Když jej ovládnou emoce, nepromyšleně řekne nebo udělá cokoli. O ničem nepřemýšlí ani nic neplánuje.

Luna v Beranu vytváří naivního, horlivého nadšence, kterému každý den přinese nové dobrodružství. Je plný radosti ze života, což je pro ostatní přitažlivé. Je to ale také do jisté míry taškář a rošťák.

Citově může být od svých bližních odtažen; nerad prosí o pomoc, i když ji potřebuje. Zvykl si být velmi samostatným a jeho povaha se tak vyvinula. Nevěnuje pozornost radám a neřídi se jimi. Je podnětlivý a originální. Někdy se může prosazovat až příliš důrazně a ostatní brzy narazí na jeho prchlivost. Nerad se přidržuje stanoveného řádu a je to v jistém smyslu odrodilec. Jeho sebevědomý zevnějšek ale skrývá nejistotu.

Je to velmi soutěživý typ, kterému svědčí výzva mocného protivníka. Vlastně hledí na vše jako na výzvu a na každého jako na protivníka. Nedokáže se snadno poddat a nepřijímá kompromisy. Je to vyhraněná a svérázná osobnost, které nechápe jiné názorové hledisko. Co se týče lásky, kupodivu si vybírá partnery, kteří mu nebudou příliš odporovat.
Merkr v znamen:  Zavrie
Merkur v Beranu naznačuje rozhodné a věcné myšlení. Merkur je v této poloze od přírody svárlivý, polemizující a duševně soutěživý. Myšlení člověka je originální a osobité. Rád bude přicházet s novými nápady, jeho myšlení se nebude přidržovat vyjetých kolejí.

Toto je typ, který dokáže dobře a schopně myslet i bez přípravy, ale bude s protivníky a odpůrci netrpělivý. Nesnese zdržení a prodlevy. Překážky v něm vyvolají pocit marnosti a zklamání. Tyto vlastnosti se pravděpodobně budou projevovat nejenom v myšlení, dorozumívání a rozhodování, ale i v jiných životních oblastech. Bude například jezdit autem příliš rychle a bude netrpělivý v dopravní zácpě.

Je možné, že bude poněkud přelétavý a nedokáže se soustředit na jednu věc příliš dlouho. Bude dělat unáhlená rozhodnutí. Občas se projeví až příliš vznětlivě a impulzívně. Bude si na tohle muset ve svém každodenním životě dávat pozor, jinak bude působit velice nepříjemným intelektuálním samolibým dojmem. Musí se také snažit, aby ve svém procesu rozhodování a myšlení nebyl příliš svéhlavý či sobecký. Merkur může v této poloze také vytvářet sklon k prchlivosti.

Člověk s Merkurem v Beranu bude vynalézavý, duchaplný a rozumově pohotový. Snadno nalezne pádnou odpověď i ve stylu odseknutí na jakoukoli otázku. Ačkoliv nemusí mít o věc příliš hluboký zájem, každopádně nalezne aspoň nějaké rychlé řešení. V tom ohledu bude zaručeně vítězit.
Venua v znamen:  Zavrie
Člověk narozený s Venuší v Beranu se bude v záležitostech lásky chovat sebevědomě. Venuše se zde nachází v poloze, která umožňuje vášnivé a neskrývané sebevyjádření. Tento typ bude ve svém milostném životě mít sklon k vyhledávání vzrušení. Jsa bodrým a veselým, bude působit dobrým dojmem. Nadšeně se zapojí do společenských událostí. Bude zábavný, oblíbený a přitažlivý, ale plaché jedince bude poněkud iritovat. Toto je láskyplný a otevřený člověk, který rád laškuje a koketuje. Když po někom zatouží, může se ve snaze získat jeho náklonost stát soutěživým. Jeho život je jako dobrodružný román. Milostný vztah je pro něj soutěží, kterou musí vyhrát. Nerad zde prohrává a když není po jeho, stává se popudlivým a velmi náladovým.

Je sexuálně snadno vzrušitelný a instinktivně vyhledává příležitosti dobýt a zvítězit. Jeho chování je neskrývané a přímé, ba i útočné. Když se snaží někoho nového získat, činí tak zaníceně a dobrodružně přijímá rizika s takovým počínáním spojená. Tato povaha má nebezpečný sklon se zamilovat na první pohled, nebo aspoň rychleji než většina lidí. Co se ale týče dlouhodobých vztahů, může být poněkud nestálý a podléhat vlivu svých pudů. Je v lásce netrpělivý a někdy i nedbalý. Nevěnuje dostatečnou pozornost plánování skutečně potřebných, byť všedních každodenních záležitostí. Proto vede Venuše v Beranu často k brzkému sňatku. V některých případech takový člověk nebude mít schopnost pochopit citové rozpoložení a emoce ostatních.
Mars v znamen:  Zavrie
Mars je v Beranu nejmocnější, protože Beran je jeho přirozeným znamením. Tato poloha v horoskopu představuje ráznost, sílu, odvahu a vznětlivost. Většina vydané energie je tělesná nebo citově založená, ale v Beranu je Mars velmi činný, sebvědomý a důrazný, takže bude vyzařovat energii všech 4 živlů. Mars v Beranu je ve velmi mocné poloze.

Člověk má neomezenou hybnou sílu, která mu umožňuje zahajovat nové projekty, zvládnout jakoukoli práci a současně mu dodává na rozhodnosti. Jeho nadšenectví je nakažlivé. Je to svérázný a sobecký typ, který vždy chce, aby bylo po jeho. Podle polohy samotného Marsu nebude mít dobrou schopnost se dohodnout nebo spolupracovat v týmu.

Podstatná část tohoto jedince se bude neustále pokoušet, aby se hnal vpřed před ostatními a byl jim vůdcem. Přestože má zjevné vůdčí schopnosti, obvykle pracuje nejlépe samostatně, protože je příliš nepřizpůsobivý. Když pracuje ve skupině, usiluje o vedoucí roli. Je to svéhlavý a nezávislý tvor, který nesnáší, když se někdo pokouší mu odporovat nebo se mu míchat do jeho věcí. Jeho vznětlivost mu může působit nepříjemnosti. Mars je v Beranu velmi soutěživý, což se projevuje v nejrozmanitějších situacích. Toto je nejodvážnější, nejprůbojnější a nejpodnikavější poloha Marsu.

Mars v kombinaci s Beranem vytváří v člověku velmi silné sexuální nutkání a vzrušivost, které nelze vždy snadno ovládnout. I po citové stránce bude tento jedinec bezuzdný a náročný. Špatnou stránkou Marsu v Beranu je nedostatek trpělivosti a vnitřní kázně. Musí mít snahu se naučit nejenom lepší sebekázni, ale i skromnosti a pokoře. Není to součást jeho přirozenosti a pravděpodobně zde nedokáže být zcela úspěšný.
Jupiter v znamen:  Zavrie
upiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem z něj ve znamení Berana vytváří novátora nebo zlepšovatele, ať se jedná o studenta nebo profesionálního praktika. Člověk je v těchto oblastech velmi tvořivý a podnikavý; jedná nezávisle a sebejistě. Protože je takto samostatný, obvykle se mu daří nejlépe, když vede svůj vlastní podnik.

Je to typ, který dokáže již od mládí k sobě připoutat spoustu dobrých věcí, které život nabízí. Často ale má sklon být ve svých podnicích a ve finančních záležitostech příliš sebejistý, troufalý, ba i nedbalý. Jeho impulzívnost je mocnější než praktický zdravý rozum.
Saturn v znamen:  Zavrie
Saturn v Beranu může způsobit zpomalení ve vývoji hybné síly, energičnosti a činorodosti člověka. Přesto na sebe pravděpodobně bude brát velké množství odpovědnosti od ranného věku. Naráží na překážky, omezující jeho postup a pokusy o uplatnění. Snaží-li se být průbojnějším, dostavuje se u něj pocit úzkosti a stresu. Někdy se může i silně dopálit, ale nedá svůj hněv najevo. Ostatním se jeví jako typ, který je povšechně klidný a umí se kontrolovat.

Tato poloha Saturnu napomáhá nabýt odpovědnosti za své vlastní činy. Snižuje sebevědomí a tím i vůdčí schopnosti. Vytváří jedince, který nerad přijímá riziko, proto je často považován za slabocha. Občas se ale jeho beranské vlastnosti projeví právě v tom, že odmítne samotnou bázlivost. Potom se z něj může vyklubat opovážlivý riskér, který se tímto způsobem snaží vyvážit své vrozené nedostatky.