obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
aldok./obrazky/YingYang.gifhrub revo
Ubdajca Luna je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchdzajci tarot      nasledujci tarot./large/obrazky/hand_next.gif
FarbaTromfy
sloXX
ZaradenieVeľká Arkána (Archetyp)
KontalciaVeľkňažka
Sila/Chtíč
Aeon
Nadvláda
Láska
Mier
Zmena
MatricaŠíp
ivelOheň
Hlavn charakteristikaPorozumenie; dobrý úsudok; pozorovanie; východiskový bod / uskutočnenie
Hebrejsk psmeno./obrazky/tarot/sin.gif  Šin  (Š)
Hieroglyfick vznamŠíp
Mystick vznamVzkriesenie je skryté v smrti
MnemonikaNuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit! Aeon Dvojčiat! Jasajte, ó Empyrejský!
Numerick hodnoty300
Stav duePrincíp
SefirotaKeter
Cesta na strome ivotaHod - Malkut
PrincpPrincíp prenikavého úsudku a hlbokého vhľadu.
TmaTen, ktorý analyzuje, hodnotí a vidí.
Farbyoranžová
zlatá
kráľovská modrá
Aeon

Strun popis:
Schopnosť okamžite odhaliť všetky súvislosti, pochopiť, čo môže byť zdokonalené; nadanie inšpirovať a motivovať druhých; dobre vyvinutý "zdravý rozum" a vynikajúci úsudok; odhodlanie prekonať odsudzovanie, hodnotenie a kritiku, ktorá smeruje k nám, ale aj vlastnú, nasmerovanú do okolia; nadanie s ľahkosťou prepojiť starostlivoasť o rodinu a budovanie kariéry; schopnosť okamžite sformulovať to, čo nám bolo dané intuíciou, ale aj schopnosť sprostredkovať bezprostrednú skúsenosť; karta symbolizujúca rodinu a plodnosť: schopnosť priviesť na svet tri projekty a realizovať tri rôzne pracovné dráhy; astrologickým znamením je ohnivý Lev: tvorivosť, vitalita, energia a dynamická sila.
Kedykoľvek vás táto karta priťahuje, znamená to, že ste odhodlaní prekonať odsudzovanie druhých, ale aj ich kritiku a hodnotenie, ktoré súvisí s troma aspektmi vašaho "ja": s prácou a tvorivosťou, s členmi vašej rodiny, ktorí sú pre vás dôležití, a s vašimi vzťahmi. Možná, že budete chcieť mať vlastnú rodinu. Tôžba naučiť sa ako nakladať s odsudzovaním. ktoré je namierené od dryhých smerom k vám, a ako sa postaviť svojej vlastnej sebakritike. Snaha prejaviť opateru o rodinu s budovaním karéry je u vás celkom dobre uskutočniteľná.

Vznam poda aura-soma:
AURA-SOMA® - Equilibrium - 20 - Dt hvzd - prvn pomoc ( 20/01/2003 )

20 - Dt hvzd - prvn pomoc

 

Horn barva: modr
Doln barva: rov
Vsledn barva: modr
akra: vechny
Tarotov karta: Soud
I-ing: 20. Hexagram - vaha
Znamen zvrokruhu: Blenci
Pomander: safrov a rov
Pat do sady: zkladn akrov, zchrann kapesn, dtsk Novho Vku
Detaily: pozice: 1. 2. 3. 4., pouit, velikosti

Pomh dtem ve vech oblastech, tak tomu dtti, kterm jsme
my sami kdysi byli (psychoterapeutick prce s vnitnm dttem).

Pozitivn charakteristika osobnosti: Optimista, konstruktivn penejc svj pozitivn ivotn nhled. Spov v nm hlubok vnitn mr a osvobodil se od zkosti. Je zce spjat se svm enskm, intuitivnm principem a doke jej vyjdit. Svtu nastavuje svou dtskou otevenost a je schopen velkho soucitu. Hluboce vnm jin lidi, star se a peuje o n a je ve spojen se svou bezvhradnou lskou.

Ke zpracovn: Ct se izolovan od inspirace a lsky. Trvale o sob pochybuje a neustle se kritizuje a odsuzuje. Je labiln a nedovede se prosadit. Na svt se dv pes rov brle.

Spirituln rovina: Navazuje optn kontakt s duevn rovinou. Ru pocit odtren. Stav most k rovin lsky, kter ve transformuje. Pin nov spirituln potek a rozplynut duchovnch deziluz. Pomh pi integraci dosud oddlench st due.

Mentln rovina: Podporuje len vnitnho dtte a nastolen rovnovhy mezi vlastnmi muskmi a enskmi energiemi. Pomh pi vech problmech vzniklch v dtstv nebo ve spojitosti s nm (tzn. u dt i dosplch). Je pilem hlubokho porozumn pro vnitn vyvenost, nap. pro to, co lovk potebuje. S jeho pomoc nabv jedinec schopnost si opatit to, co opravdu potebuje.

Emocionln rovina: Odstrauje pocit deficitu lsky, co ovlivuje a mn celkovou strukturu pocit. Je prostedkem emocionln ochrany ve sloitch situacch. Pomh ve spojen s lskou napojit se na vlastn intuici.

Tlesn rovina: Mono doporuit v thotenstv, pi proezvn zub u dt, pi popleninch, odeninch, pohmodninch a pi horece. Zvltn inky projevuje u dt do 12 let (u starch dt je efektivnj flakn . 1).

Msta vhodn pro aplikaci: Je mono ji pouvat na celm tle. U dt, kterm se proezvaj zuby, se potraj elisti a cel je. Pouze zevn!

Zvltnosti: Je soust dtsk sestavy a pat k nejdleitjm flaknm. Je zvlt uiten v prci s polaritou a s vnitnm dttem. Pomh lidem s obtemi jen na jedn sti tla. Jet jedna poznmka k duchm v lahvi - tato schrnka obsahuje lsku dtte se vm potencilem schopnosti odpoutt, kter m. Touto substanc se pln jednak sklenn lahviky o obsahu 50 a 25 ml, jednak plastikov lahviky o obsahu 25 ml, co umouje si je kamkoliv brt s sebou, aby byly k dispozici i jinm lidem, ne jenom jejmu majiteli.

Poznmka: Pat k zkladn akrov sad a dtsk sad

Afirmace:

Milovat znamen zbavit se strachu.

[EN/DE] [JP]

© 1997, 1998 Aura-Soma Products Ltd., © 2000 Translation Barevn svt s. r. o.
Motto:
Nauč sa pozerať na všetky bytosti rovnakými očami, aby si v nich zahliadol byosť najvyššiu.
Starovek/Modern symbolika:
posledný súd; Agni; vulkán; Pluto; bohyňa Nuit; diplomati; prostredníci; priniesť svetlo do tmy; Prométeus; Mazda
Afirmcie pri meditcii nad kartou Aeon:
Všetko dianie vôkol seba pozorujem objektívne.
Vážim si všetko, čo je súčasťou mojej osobnosti.
Čo vidím, dokážem oznamovať objektívnym spôsobom, a zrozumiteľne tak, že to môže byť vypočuté a prijaté.
Hlboko vo svojom vnútri cítim neobmedzený zdroj tvorivosti, ktorý môžem využívať v rodine i profesii.