Elementárny rozpor medzi všeobecnou teóriou relativity a teóriou čiernych dier

Elementárny rozpor medzi všeobecnou teóriou relativity a teóriou čiernych dier