Princípy a vzťahy medzi ľudskou dušou, telom a ochorením

Princípy a vzťahy medzi ľudskou dušou, telom a ochorením