Nová DNA.  Dr.Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy

Nová DNA. Dr.Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy