obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
tri ohne./obrazky/YingYang.giftri ohne
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúca farba      nasledujúca farba./large/obrazky/hand_next.gif
Názovolivová
Stupeň3
Primárna farbažltá
Sekundárna farbažltá
Terciálna farbamodrá
Komplementárna farbapurpurová
Majster farbySvätý Grál a Solárny Logos
Hlavná téma
Prostor a moudrost. Ženské vůdčí kvality. Klade otázku: „Dokážu se podrobit tomuto novému vedení, této nové síle? “ Muži se této nové energie a nového směrování moci mohou obávat. Olivová je novou nadějí ve vývoji lidstva. Nejedná se již o ovládání druhých, ale o jejich podporu. K tomu může dojít pouze tehdy, když s někým splyneme srdcem.
Symbolický význam
Počátek odevzdání se. Díl žluté představuje energii individuální mysli a vůle splývající se srdcem a prostorem zelené. Olivová tvoří most mezi vůlí a srdcem, čímž přináší větší jasnost. Může vyzdvihovat nebo naopak potlačovat lidského ducha. Dokonce se může stát, že se autoritou stane naše malá lidská vůle. Jasnost žluté člověku umožňuje vidět směr srdce a dává mu také schopnost stát si za vlastní silou a přesto poskytnout prostor i druhým. Negativně: K přijetí nové energie a síly je nutná proměna strachu (žlutá) a zatrpklosti (zelená).
Spirituálny význam (duša)
Moudrost Šalamounova. Rozlišování. Naděje. Příslib nového života, symbolizovaný holubicí nesoucí Noemovi olivovou ratolest. Schopnost převádět duchovno do každodenního života. Schopnost smát se sám sobě jakožto duchovní kvalita. Žlutá, barva radosti, v kombinaci se zelenou, barvou prostoru a pravdy, přinášejí uzemnění. Negativně: Záležitosti vůdcovství, zvláště v souvislosti s ženskou energií. Možná potřebuje vyřešit starou patriarchální moc/energii. Kristus byl velkým obráncem žen a ženská energie Krista obklopovala až do jeho ukřižování. Dokonce i tento závěrečný akt byl metaforou odevzdání se. Barva Ducha svatého.
Mentálny význam (myseľ)
Diplomacie. Harmonie. Završení. Mentální uvědomění si kvalit vyjádřených v nových formách vedení. Rozlišování. Sebepřijetí. Flexibilita versus neflexibilnost.
Emocionálny význam (city)
Sebeláska. Odpoutanost od vlastních emocí. Nejprve musíme integrovat energie žlutého a zeleného paprsku, než se budeme schopni odevzdat olivové barvě a příslibu vědění. Negativně: Zatrpklost. Strach. Špatné uzemnění.
Telesný význam (telo)
Žlučník, tlusté střevo, plíce. Uklidňuje průjem a křeče.
Poznámka:
Drahokamy, používané v substancích Aura-somy: Olivín, peridot, avanturín.