obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Rak (ivel:Voda)
slezina./obrazky/YingYang.gifaldok
Ubdajca Luna je dnes v znamen Strelec (ivel:Oheň)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Strelec (ivel:Oheň)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúca farba      nasledujúca farba./large/obrazky/hand_next.gif
Názovmodrá
Stupeň1
Primárna farbamodrá
Sekundárna farba
Terciálna farba
Komplementárna farbaoranžová
Majster farbyEl Morya
Hlavná téma
Souvislost s 5. čakrou. Modrá je první barvou studené části spektra. V posvátných textech dávných kultur představovala barvu přechodu - „bránu k jiné dimenzi“. Bývala považována za cestu k první říši, která se nachází za základními energiemi našich fyzických smyslů a intelektuálního vnímání. Modrá byla také poslední barvou, kterou se rozvíjející se lidské oko naučilo rozlišovat. A přitom je právě modrá základní primární barvou, z níž pak vznikají ostatní. Představuje tedy první úroveň napojení na naše jemnohmotné smysly - potenciál a příslib spojení a oboustranné komunikace se Zdrojem. Modrá je onou částí světla, která poskytuje božskou ochranu - tak jak je to vyjádřeno ve větě: „Já jsem cesta a pravda - a pravda tě osvobodí“. Modrá je tedy volání po důvěře - absolutní víře ve správné vyústění vesmírného záměru. Je barvou komunikace s božstvím a představuje také mír, který tento proces provází. Proto je modrá barvou vyjednávače - člověka, který je schopný vidět a hovořit o určité záležitosti z obou stran. Pokud se často obklopujete modrou - oblečení, auto, byt a nábytek - je pravděpodobné, že máte (nebo postupně získáváte) velkou víru a důvěru v lidstvo a jeho vývoj. Jste schopni dobře a přesně formulovat své myšlenky a dokážete respektovat a přijímat názory, myšlenky a přesvědčení druhých. Ženy, které přitahuje modrá, mají dobře integrovanou mužskou složku své osobnosti. Naproti tomu muži, kteří příliš tíhnou k této barvě, by se měli zamyslet nad tím, zda dokáží přijímat a ctít ženskou stránku své osobnosti - a tedy i ženy kolem sebe. Navíc může tato velká potřeba modré naznačovat skryté nebo otevřené problémy s otcem, nebo dokonce naprosté opovržení autoritami. V extrémních případech může modrá vést k naprostému odmítnutí Zdroje. Zpočátku se toto odpojení projevuje jako namyšlenost, chlad a nepředvídatelná náladovost, deprese a pocity odloučení. Pokud člověk nepodnikne kroky k léčení, promítne se tato nečestnost a neupřímnost k vyššímu Já i do vztahů a jednání s ostatními.
Symbolický význam
Velcí mistři - Leonardo de Vinci a Michaelangelo vždy zobrazovali Pannu Marii v modrém - aby tak symbolicky vyjádřili její spojení s andělskou říší a s božstvím. Výraz „modrá krev“, kterého se užívalo při popisu královské nebo aristokratické autority, naznačoval „výjimečnost - nedotknutelnost“ - a tedy i „dokonalou ochranu“. Také formální uniformy ochránců míru a práva bývají často modré. Znamená to, že i v naší moderní době určitým způsobem chápeme, jak zviditelnit ty, které jsme pověřili ochranou a obranou naší cti a integrity.
Spirituálny význam (duša)
Modrá v sobě obsahuje příslib spojení s božskou znalostí vesmírného plánu. V této souvislosti je modrá symbolickým vyjádřením nebeského Otce. Spojením s rukama Stvořitele podporujeme a posilujeme Tvůrce/Umělce v nás samotných. Modrá je barvou archanděla Michaela a Kršny, jakož i Dharmakajů. Je barvou zrození a smrti a v mnoha dávných kulturách se používala při rituálech duchovního přerodu.
Mentálny význam (myseľ)
Na této úrovni přináší modrá ochotu a velkou úctu k autoritám. Podporuje diplomacii a schopnost vyjednávat, posiluje a prohlubuje klid a mír. Pokud používáme modrou v situacích, které vyžadují čestnost, přímočarost a upřímnost, znamená to, že sílu této barvy dokážeme skutečně chápat a ocenit. Je známo, že nejúspěšnější právníci pronášejí své závěrečné argumenty, verdikty a usnesení v modrém, neboť tato barva dodává jejich slovům integritu a autoritu a zároveň posiluje důvěru u jejich posluchačů.
Emocionálny význam (city)
Modrá upozorňuje na problematického otce a starostlivou, pečující matku. Tato barva ale přináší ochranu na všech úrovních, neboť propouští ochranné energie. (Na rozdíl od červené, která ochraňuje izolací). Na potřebu modré barvy většinou upozorňuje stav melancholie a smutku. Vyjadřuje odtržení od Zdroje a ztrátu víry.
Telesný význam (telo)
Štítná žláza. Hrdlo. Vše, co souvisí s komunikací. Křeče. Vymknutí. Infekce. Problémy se šíjí. Uklidňuje, také při svědění a spáleninách z nadměrného slunění.
Poznámka:
Drahokamy, používané v substancích Aura-somy: Tyrkys, safír, lapis lazuli.