Maxwell
Čo je Nová Energia a aké sú jej hlavné kategórie?
Archivovaný preklad.

V tomto článku píšeme Nová Energia s veľkými počiatočnými písmenami pre zdôraznenie, aby nedošlo ku zámene so všeobecným výrazom “nová energia”, ktorý závisisí od názoru jednotlivca na to čo je “nové”. Nová Energia je výraz používaný na nové zdroje energie, ktoré v súčasnosti “vedecká inštutúcia” neuznáva ako reálne, ale pre ktoré existujú presvedčivé dôkazy – a v niektorých prípadoch ohromujúce dôkazy – aspoň v troch kategóriác...
Slavní o Bohu
"Vyjadřuji svůj obdiv odvážnému budovateli této originální věže, neboť mám velkou úctu ke všem budovatelům, největší pak k vrcholně geniálnímu budovateli - k Bohu." Thomas Alva Edison, americký vynálezce, nejslavnější v dějinách; patentoval 1200 vynálezů "Věřím v Boha a mohu s celou odpovědností potvrdit, že v celém svém životě jsem nikdy neuznával ateistickou filosofii. Moje náboženství je pokorným chvalozpěvem Nekonečné Duchovní Bytosti vy...
Projekt modrá kniha (Bluebook)
Viac ako dvadsať rokov (1948 - 1969) sa vyšetrovaniu správ o UFO venovalo americké letectvo. Tento projekt viedol kapitán Edward J. Ruppelt. Štáb projektu mal vypracovanú jednoduchú metódu vyhodnocovania pozorovaní. Svedkovia vyplňovali dotazník, skupina analyzovala fotografie a negatívy. Preskúmané boli astronomické údaje, trate lietadiel a informácie o počasí. Úspešne boli vyradené podvody alebo prírodné javy. Skupina však pracovala s presvedčením, že UFO nejestvu...
Referát 3
MICHAEL FARADAY, JAMES CLERK MAXWELL Teória jednotného fyzikálneho poľa. Naša práca by mala byť iba moderným zopakovaním úvah podmienených dlhoročnou experimentálnou činnosťou na poli elektrických, magnetických a elektromagnetických javov. Keď sme sa teraz spoločne prehrabávali modernou oblasťou fyziky, potešilo nás, že sa v nej vyvinulo mnoho špeciálnych odvetví. Na druhej strane nás mátal pre nás nepochopiteľný dôvod, prečo sa oblasť spojená s fy...
Referát 4
AUGUSTIN JEAN FRESNEL, THOMAS YOUNG Svetlo a iné formy elektromagnetického žiarenia v teórii chirality. Ako dvaja veteráni z oblasti optiky sme predpokladali, že svoje praktické skúsenosti využijeme na poli vylepšenia zákonov optiky, ale k svojmu sklamaniu sme po rozsiahlych analýzach dospeli k tomu, že základné zákony optiky objavené v našej dobe sú platné v plnej miere aj v oblasti teórie dvojzložkového vákua. Medzi základné vlastnosti svetla totiž patria...
Referát 1
LUDWIG BOLTZMANN, WILLIAM THOMSON KELVIN Teplo a teplota v teórii chirálnych zložiek vákua. Voda ako fyzikálna anomália. Základné charakteristiky tepla a teploty: Teplo je osobitou formou energie, ktorá má svoje merateľné prejavy len v spojení s hmotou. Teplota je pomerným vyjadrením hustoty energie viazanej do hmoty, meranej v stave rovnováhy chirálnych zložiek. Pri posudzovaní teploty telesa teda určujeme podľa nejakého známeho ociachovaného etalónu, aký stav...
7. Siedmy deň
Túto noc som spal iba dve hodinky. Ale cítim sa skvele. Recepcia bola úplne Teslovská, teda ani zmienka o vede, iba zábava, historky spev a recitácia. Znamenité uvoľnenie, kopa skvelých vtipov, ale tie sú pre mňa vždy ťažký oriešok. Ani jeden si nikdy nezapamätám. Naproti tomu v hlavách mojich priateľov sa to hemžilo historkami a zábavnými príbehmi a musím uznať, že život každého z nich by stál za román. Najprv som bol nervózny, lebo som mal pocit, že zase mr...
Voľná energia
"V prvom rade nebuď zbabelec. Viem, že sa mi to dobre hovorí. Nemal som nikoho, koho by som mohol ohroziť, nemal som ženu, nemal som rodinu a mal som ochranu mocných, ktorí si robili zadné dvierka pre prípad, že by predsa niečo zo mňa mohli získať. Niečo som už predsa aj dokázal. Nevynoril som sa náhle z tmy, ale som bol pod trvalým dohľadom spoločnosti, novinárov, oponentov a možno aj tichých obdivovateľov, alebo závistlivcov. Viem že ty náhle nemôžeš pristáť pr...
5. Piaty deň
Och moja úbohá hlava! Zobudil som sa na prenikavý chlad a pristihol som sa, ako ležím zakrútený do deky pod hustou lieskou. Nájsť svoje šaty v tomto bordeli nie je vôbec jednoduché. Najrôznejšie šaty sú rozhádzané všade navôkol, rovnako ako najrôznejšie sú po okolí rozhádzaní aj moji priatelia. Vyzerá to, akoby v sklade egyptských múmií vybuchla bomba. Vymočiť sa do potoka, opláchnuť oči a sme fit... Ale figu! Je mi blbo a Sam, či vlastne zradca a podvod...
4. Štvrtý deň
Predstavte si, som hore od štvrtej hodiny virtuálneho času a neviem sa dočkať, kedy bude svitať a my začneme dnešnú rozpravu. Sama tu niet, ale keďže všetko funguje ako fungovať má, asi ma má pod kontrolou. Rád by som vedel, kde sa túla a prečo ma nevíta svojim potmehútskym úsmevom. Hladný nie som, spať sa mi vôbec nechce, ale ani vyliezť z postele ma akosi neťahá. Dá to fušku premôcť vrodenú rannú lenivosť, aj keď virtuálne atletické telo počúva ako šv...
3. Tretí deň
Dnes ráno som vstával, ako znovuzrodený. Vyskočil som z postele a zbehol dole cez halu a predsieň do parku. Bolo tak nádherne, ako môže byť len v máji a moju náladu zvýšila aj prekvapujúca neexistencia neviditeľnej bariéry, ktorá mi predtým vadila vo virtuálnom exteriéri. Neviete si to predstaviť, akú nádheru vie vykúzliť vaša fantázia za pomoci výkonnej techniky, ktorá vám prekresľuje najkrajší svet vôní, vánku, ševelenia lístia, spevu vtáctva a nád...
2. Druhý deň
Dnešné ráno by bolo v porovnaní so včerajškom takmer idilické, nebyť toho, že som Sama požiadal o rekapituláciu včerajšieho resumé. Priznám sa, že som čakal čokoľvek, ale takéto spiatočníctvo vôbec nie. Zbytočne ma Sam utešoval, že toto je len začiatok konfrontácie a názory vedcov plne zodpovedajú duchu svojej doby a môžu byť v priebehu ďalších dní modelované a usmerňované. "Nechápeš, že to čo som von poslal, vyvolá pochybnosti o mojom zdravom r...
1. Prvý deň
Sú to už nejaké tri hodiny, čo som tu a musím jednoznačne povedať že Sam odviedol perfektnú prácu. Konečne sa mu podarilo ma dostať do stavu akého-takého sebauvedomenia. To, čo tomu predchádzalo, by sa dalo nazvať skôr stavom úplného delíria. Rozhodne som si to predstavoval trochu ináč. Snáď som čakal viac romantiky, azda som si myslel, že zažijem revíziu radostného detstva. V skutočnosti som si pripadal ako ťažký alkoholik snažiaci sa zúfalo udržať pr...
     
Záznamy 1 - 20 z 13 záznamov