obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
slezina./obrazky/YingYang.gifaldok
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Korán

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáre
A-   A+


Korán je svatou knihou islámu. Podle muslimů byl doslovně zjeven proroku Muhammadovi (Mohamedovi), který žil pravděpodobně v letech 570 až 632. Jednotlivá slova mu údajně diktoval archanděl Gabriel. Text v podobě rýmované prózy je rozdělen do 114 kapitol zvaných súry. Řazení není chronologické, súry se liší počtem veršů a s vyjímkou první kapitoly jsou nejdelší súry umístěny spíše na začátku a nejkratší na konci knihy.

Korán nevznikl najednou. Muhammad jednotlivé části pronášel postupně v průběhu více než dvaceti let své prorocké činnosti. Podle místa zjevení se rozlišuje mezi mekkánskými a medínskými súrami. Věřící se zpočátku učili předříkávaný text zpaměti a teprve později ho začali převádět do písemné podoby. Ke konečnému autorizovanému soupisu Koránu došlo na popud chalífa Uthmána ibn Affana (644-656). Do té doby kolovaly mezi muslimy čtyři sbírky, které se od sebe navzájem lišily odchylkami ve čtení, smyslu textu i v uspořádání. Redakční práce pětičlenné komise v letech 651 až 656 byla završena vydáním Koránu, jehož znění je totožné s dnešním. Toto znění je většinou považováno za autentické.

Korán, arabský rukopis ze 14. století, Národní knihovna Paříž Korán obsahuje mnoho zmínek a vyprávění o postavách známých ze Starého a Nového zákona. Muhammad se netajil tím, že se nechal inspirovat židovskými a křesťanskými příběhy, na které svou věroukou navazuje, takže často a opakovaně připomíná jména jako Adam, Abraham, Noe, Lot, Josef, Mojžíš, Árón, David, Šalomoun, Eliáš, Job nebo Ježíš, Marie a Jahjá (Jan Křtitel). V případě křesťanských motivů je zřejmé, že zakladatel islámu čerpal spíše z apokryfních spisů než z kánonické sbírky. V Koránu se objevují například pasáže velmi blízké Jakubovu a Tomášovu evangeliu dětství nebo Pseudo-Matoušovu evangeliu.

Muhammad Ježíše respektoval jako posla Božího, jemuž se dostalo daru provádět zázraky, což jemu samotnému bylo odepřeno. Jako smyšlené byly naopak odmítnuty teze o Ježíšově božství, o smrti na kříži a učení o Trojici. Ježíš podle 61. súry sám předpověděl příchod Muhammada. Není tedy divu, že si muslimové Ježíše velice váží a ctí jej jako jednoho ze svých nejvýznamnějších proroků.

krátené

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2008-02-21 10:03:40
Zdroj : http://gnosis9.net/view.php?nazevclanku=apokryfni-...
Sídlo : http://gnosis9.net/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk