obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
aldok./obrazky/YingYang.gifhrub revo
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Rozhovor Toma Donga s Dr.Uvarovem

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáre
A-   A+


Před časem jsem na internetu našel tento rozhovor, není nejnovější, ale přesto si zaslouží naši pozornost.Rozhovor Toma Donga s Dr. Valerijem Uvarovem - ředitelem Mezinárodní organizace pro výzkum UFO v Rusku.

Dr. Uvarove, popsal byste váš UFO výzkumný ústav v Rusku? Jaké jsou jeho aktivity a jak funguje?

Má organizace je v rukou ruské Akademie Věd a skládá se ze dvou částí: Jedna část je čistě vědecky zaměřená, ta pracuje na testech půdy poté, co UFO přistane, a jiných testech, které se vztahují k UFO a k jeho aktivitám. Druhá část má shromažďovat informace o UFO kontaktech, analyzovat je a vytvářet databanku s kompletními informacemi, které posbíráme.

Pokusila se vás někdy vaše ruská vláda zastavit v bádání nebo vám dělala problémy při shánění informací ohledně UFO a mimozemšťanů?

Pokud jde o mě, tak vám mohu říci -- nikdy! Nikdy jsem nebyl přerušen v práci, nikdy jsem nebyl atakován, ani se nikdo nepokoušel klást mi překážky v mé práci!

To je ohromné. Přál bych si, abych mohl říci totéž o výzkumnících v naší zemi. Dověděl jsem se, že máte osobní kontakty s mimozemšťany. Můžete ten kontakt popsat, jak k tomu došlo.

Ve skutečnosti to začalo, když jsem byl ještě dítě, ale je velice obtížné říci, jak se to přesně stalo. Začalo to dávno. Míval jsem sny o UFO, o jejich haváriích, atd. Záhy mě začali připravovat - „pracovali“ na vývoji mého vědomí.

Vy jste mimozemšťany viděl na vlastní oči.

Ano, na vlastní oči, ale to je velice obtížné popsat. Je to velmi zvláštní věc.

Co jsou vlastně zač? Jak vypadají?

Jsou jako my. Ale já nemám rád slovo ET nebo mimozemšťani. Oni jsou humanoidi, tak jako jsme my. Nazývám je raději humanoidi. Jsou to naši příbuzní

Jsou to dobré bytosti?

Ano a jsou velmi inteligentní. Jsou velmi laskaví a velmi přesní. Snaží se nám dávat informace a dělají všechno pro to, abychom rozuměli tomu, co nám chtějí říci. Já jsem s nimi nikdy neměl žádné problémy. Nikdy.

Jak vlastně vypadají?

Jako my. Není tu žádný rozdíl, o kterém bych chtěl mluvit. Civilizace, se kterou spolupracujeme, se od nás neliší. Oni jsou trochu vyšší, snad o polovinu hlavy nebo o hlavu. Není tu žádný skutečný rozdíl. Jednou nám řekli, že konstrukce našeho mozku je docela stejná, ale oni mají lépe vyvinuté psychické schopnosti, které my nemáme.

Oni jsou v podstatě stejné bytosti jako my, jen jsou mnohem pokročilejší?

Ano, to je hlavní rozdíl.

Vraťme se znovu k otázce, jestli vypadají přesně jako my nebo existují nějaké malé fyzické rozdíly ve tvaru nosu, očí, brady, rukou atd.?

Oni vypadají přesně jako my, jsou jen o něco vyšší.

Můžete mi říci, jaké informace jste dostával, než jste se s nimi dostal do přímého kontaktu?

To je velmi obtížné všechno vysvětlovat v tak krátkém čase. Byly to informace týkající se našeho vesmíru, jeho stavby, konstrukce atd., stavby „chrono polí“ (vysvětlím později), zákony pohybu a zákony stvoření. Znovu říkám, je to velmi obtížné vysvětlovat.

Byly to nějaké specifické informace, jak pomoci lidskému rodu?

Ano, samozřejmě. Při našich setkáních jsme získali informace o budoucnosti naší planety. Mluvili jsme s nimi hodně na toto téma. Je pro nás připraven velký posun a oni vysvětlovali, jak to můžeme provést nenásilně, jak se můžeme připravit na tento vzestup (přesun). Dostali jsme informaci, jak získat energii a udělat se také silnějšími. Bylo nám řečeno, jak být psychicky odolnějšími. Toto bude jedna z klíčových cest jak přežít -vytvořit, řekněme, velmi rychle novou generaci - lidstvo s novou úrovní vědomí, chápající přicházející změny planety Země. To vyústí v pochopením zákonů vesmíru. A lidé s těmito novými schopnostmi se budou moci zastavit a mít pod kontrolou obtíže, které jsou očekávány.

Udávali nějaký časový horizont ve vztahu k začátku tohoto posunu?

Řekl bych to asi takto: Máme asi roku a půl na přípravu - volný čas - pak dalších deset až patnáct let bude rozhodujících. (Od roku 1993.) Jestliže to stihneme, řekněme do roku 2010, bude to dobré. Nemohu to více upřesnit, protože to je všechno, co mi bylo sděleno. (Tazatelova poznámka: Myslím, že nám raději některé informace neprozradil.) Také mi bylo sděleno, že je tu malá možnost, že se vůbec nic velkého nestane. Ta možnost existuje.

A co říkáte tomuhle – máme sílu změnit budoucí události na naší planetě, zvlášť ve vztahu k hlavním změnám na Zemi nebo kataklyzmatu?

No, to je vlastně naše výhradní právo. Ale my toto právo neuplatňujeme.

Jste stále v pravidelném kontaktu s těmito bytostmi?

Ano, ale nyní to je více na telepatické úrovni. Jestliže něco důležitého nastane, můžeme je kontaktovat, když budeme potřebovat. Oni nás kontaktují telepaticky nebo tím, že nám pošlou představu (obraz). Je to jako na obrazovce. Uvidíme obrazy, které nám pošlou na obrazovku v našich myslích. V nedávné době jsme získali hodně informací o vesmírných branách. To jsou časová pole. V různých částech vesmíru se čas pohybuje různými rychlostmi, a tyto vesmírné brány jsou hodně decentralizované. Vesmírná brána má „neobvyklé“ body. Tyto body jsou body přechodu z jedné dimenze nebo vesmíru do druhého - nebo z jednoho času nebo sluneční soustavy nebo jiného hvězdného systému.

Vy myslíte portály?

Ne. Ne tak úplně. To je vstup. Když tyto bytosti původně bádaly v těchto oblastech, získaly (od vyššího zdroje) informace o zvláštním druhu koridorů v prostoru. Nyní se přesunují těmito koridory pomocí lodí rychlostí mnohem vyšší, než je rychlost světla - například, jestliže se světelný paprsek pohybuje normální rychlostí v normálním prostoru, děje se to “stálou“ rychlostí. Ale ve vesmírné bráně (koridoru) je rychlost neuvěřitelná. A tak to je s jakýmkoliv objektem, který vstoupí do vesmírné brány. V našem vesmíru existuje mnoho těchto koridorů; proto létají tak rychle. Jeden z mých přátel v Rusku má kontakty s civilizací vzdálenou od nás sedmnáct miliónů světelných roků. Sdělili mu, že se přesunou na naši planetu jedním z těchto koridorů za pět sekund. V naší zemi máme šest těchto vesmírných bran. Proto je zde tolik aktivit. (Dověděl jsem se z dobrého zdroje, že Rusové lokalizovali tyto koridory a pozorně je monitorují velice vyspělými elektronickými prostředky.) Okolo zeměkoule existuje 12 vesmírných bran a šest na území bývalého Sovětského svazu. Dvě jsou v USA, jedena v Bermudském trojúhelníku a další v Arizoně. Brána v Bermudském trojúhelníku je největší a nejsilnější na naší planetě.

Zmínili se vám o tom, že cestují sem tam nebo se vám promítají do vědomí? Může to být jejich primární způsob /prostředek/ pohybu /pohonu/ nebo síly?

Ano, může. Samozřejmě, vědomí je rozhodně obrovská síla. Humanoidní civilizace vyšších úrovní se mohou pohybovat vesmírem s kosmickými loděmi nebo bez nich. Používají různé druhy energie. Mohou transformovat svá těla do čisté energie a pohybovat se jako energetický míč, nebo by se dalo říci jako informační míč - a pak se transformovat zpět do fyzického těla. Dělají to velice snadno. Například mohou použít svůj “matrix“, který má tři úrovně: fyzické, astrální a „matrixové“ tělo. Velmi často nás kontaktují ve svých „matrixových“ tělech. (Myslím, že Dr. Uvarov míní matrixovým tělem projekci. Jinými slovy, je to způsob bilokace, kdy fyzické tělo zůstane na jednom místě a nefyzický aspekt je projektován na jiném místě. Matrixové tělo se evidentně liší se od astrálního těla v tom, že cestuje magnetickými trasami časem a vesmírem.)

Víte o nějakém negativním nebo škodlivém působení UFO nebo mimozemské aktivity v Rusku? My tady máme mnoho únosů. Máte tam něco podobného?

Abych řekl pravdu, slyšel jsem jen o jednom případu. Byl to velmi, velmi divný případ, ve kterém osoba byla unesena. Později vám mohu dát informaci. A nikdo, pokud vím, nebyl mimozemšťany zraněn.

To je zajímavé, protože my tady v USA máme mnoho únosů. Dokonce v jednom nebo dvou (možná více) případech mimozemšťané zabili z neznámých důvodů člověka.Jaký je váš názor na UFO a mimozemské aktivity tady na Zemi? Proč myslíte, že jsou tady teď v takovém množství? V tak různých rasách? Myslíte si, že mají různé cíle, různé úkoly?

Ano, samozřejmě že mají různé cíle. Jejich největším přáním je objasnit nám, že (jako rasa - druh), žijeme mimo Zákon - Zákon vesmíru. Vrátíme se ke své podstatě – „zvrátíme“ pokrok. Jestliže se chceme pozvednout (povznést), vyvinout se, musíme stále žít podle Zákona vesmíru. Civilizace vyšších úrovní se pokoušejí komunikovat s námi a předat nám tento Zákon.

Vy myslíte, že se pokoušejí vrátit nás zpět na cestu, na pravou cest?

Ano. Zkoušejí dostat nás zpět na cestu. Jakmile se nám to podaří, staneme se součástí zákona „tvoření“ částí vesmíru, komunity. V současnosti je naše morálka velmi nízká. Myslím, že se chystají ve velmi blízké budoucnosti k nám přijít, a pak se naše vědomí bude vyvíjet tak, že budeme moci být s nimi na jedné úrovni („ve vzájemnosti“). Pak s nimi budeme rovnocenně sdílet problémy vesmíru. Budeme partneři.

Vy máte nějaké nedávné, docela neobyčejné fotografie britských piktogramů. Co myslíte, že znamenají? Myslíte si, že je to určitý způsob komunikace?

Řekl bych, že je to vzorec, schéma přechodu z jedné dimenze do druhé. To je jejich způsob ukázat nám plán přípravy na budoucnost. Dříve nebo později použijeme informace obsažené v piktogramech.

Myslíte, že nám dávají návod a my ho teď musíme vyřešit?

Ano, myslím si, že to je schéma. Prostě ano.

Dr. Uvarove, děkuji vám a přeji co nejvíce úspěchů ve vašem zkoumání!

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2008-01-16 17:15:17
Zdroj : http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content...
Sídlo : http://www.demiurg.cz/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk