obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
slezina./obrazky/YingYang.gifaldok
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Dianie v roku 2008 a nasledujúcich rokoch

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáre
A-   A+


Konečne sa pomaly končí obdobie hrubších energií, nižších vibrácií a pomaly prichádzajú jemnejšie energie, vyššie vibrácie. Predovšetkým energie lásky. Súvisí to samozrejme s obdobím vianočných sviatkov, kedy sa na Zem znášajú (aj od anjelov) vyžarovania vibrácií lásky. Podľa duchovnej jasnovidky je toto obdobie asi posledným pokojným obdobím lásky a harmónie, po ktorom bude nasledovať niekoľko rokov "tvrdšieho" prežívania a vyrovnávania (aj) karmických dlhov.

V tomto období až do Vianoc 2007 máme možnosť (duchovní učitelia nám to vrelo odporúčajú) začať intenzívnejšie pracovať na sebe, na svojej osobnostnej zmene a tiež naladiť sa na energiu lásky, ktorá nám tak chýba a začať ju používať aj v každodennom živote. V tomto období sú aj meditácie, modlitby a kontemplácie najsilnejšie. Súvisí s tým aj naše sústredenie na vlastné duchovné srdce a prebúdzanie spojenia s našim Domovom, so Svetlom, s Nebeským Otcom, ktorý nás čaká na konci našej ťažkej cesty. Preto treba napnúť všetky sily, aby nás náš Otec nečakal zbytočne, lebo skutočné ťažkosti (úlohy a skúšky) nás ešte len čakajú.
Po vianočných sviatkoch nám pomaly zavíta rok 2008, v ktorom sa začne skutočné triedenie na ľudí, ktorí sú schopní a ochotní vývoja a zmeny a tých, ktorí toho nie sú schopní alebo ochotní. Behom roka 2008 až po rok 2009 ešte budú mať ľudia tohto sveta poslednú možnosť (pred radikálnymi zmenami tohto obdobia) zmeny a nápravy svojich pomýlených cestičiek a spôsobov života. Od roku 2009 do roku 2012 prichádza trojročné obdobie, v ktorom budú energie a čas natoľko zhustené, že sa to bude rovnať deväťročnému obdobiu (cyklu). Behom tohto obdobia sa zosilní triedenie ľudí aj následkom stúpajúceho tlaku svetla, ktorý na rozdiel od očakávaní zosilní nielen pozitívne vlastnosti ľudí, ale v takej istej miere aj negatívne vlastnosti, takže vlastne ľudstvo nebude potrebovať nejakého "svetového sudcu", ale každý odsúdi sám seba podľa svojho vnútra, podľa čistoty svojich myšlienok, pocitov, cítenia a konania. Každému sa bude diať zosilnene tak, aký je jeho aktuálny vnútorný stav a nakoľko sa dokázal zmeniť do Vianoc roku 2007, resp. počas (prvých mesiacov) roka 2008.
Tomu, čo bude nasledovať potom, by sa dalo zabrániť, keby sa ľudstvo včas vzchopilo a začalo pracovať na sebe a vradilo sa do zákonov Stvorenia. V roku 2008 budú kritickým obdobím predovšetkým mesiace jún a júl, kedy sa môžu udiať tragické udalosti, ktoré boli predpovedané už Nostradamom, resp. inými jasnovidcami, vizionármi a ktoré môžu viesť až k vojnovým konfliktom, ak sa im nepredíde. Tomuto všetkému by sa dalo ešte zabrániť sústredenou prácou na budovaní mierového riešenia konfliktov a tiež intenzívnym (zosilneným) duchovným vývojom jednotlivcov.
V nasledujúcom roku 2009 sa pravdepodobne začne prvý veľký úder karmického vyrovnávania katastrofických rozmerov, ktoré by však mohlo mať iba symbolický charakter, keby ešte v roku 2008 začal duchovne intenzívne pracovať dostatočný počet ľudí na Zemi a svojou prácou aj dosiahli určitú kritickú hranicu, ktorá by katastrofický rozmer udalostí roka 2009 (a nasledujúcich rokov) mohla zmeniť na symbolické rozuzlenie karmy ľudstva.
Treba si ešte uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Takéto a iné tzv. katastrofické predpovede jasnovidcov, vizionárov v skutočnosti nie sú žiadnymi presnými, nemennými predpoveďami budúcnosti, ale sú to len a len varovania (zvyčajne včasné), ktoré majú za úlohu upozorniť ľudí na možnosť zmeny priebehu daných udalostí (preto sú ľudia varovaní zvyčajne dosť dlhé obdobie pred danými udalosťami). Príčina toho, že sa niektoré alebo možno aj väčšina predpovedaných udalostí splní tak, ako bolo predpovedaných, tkvie v tom, že niektorí jedinci nechcú "vidieť" a "počuť" nič, čo by ich upozorňovalo na to, že ich štýl aktuálneho spôsobu života nie je správny a sú potrebné zmeny. Zmeny v myslení a v konaní, vo zvykoch, ktoré môžu spôsobiť radikálnu zmenu predpovedaných udalostí, ktoré sa potom môžu odohrať len v symbolickej rovine a nebudú mať taký negatívny rozmer.
A ako sa dá chrániť proti nadchádzajúcim udalostiam a pripraviť sa na ne? Viac vám možno napovie úryvok z knihy "Posolstvá z vyšších sfér":

"Keď si už víťazi myslia, že sa im nič nemôže postaviť do cesty, že ich je svet, vtedy zaútočí zozadu a náhle, z malej osady malého štátu niekto, koho sila je väčšia ako všetky bojové prostriedky, koho vodca nie je nikto iný, ako samotný Tieň! Chrániť sa môžeme jedine Svetlom! Svetlom, ktoré odpudí tieň, ktorý sa pod rúškom tmy tiahne do osád!
Nebojte sa! Váš Nebeský Otec je s vami a tí, ktorí žijete v jeho Svetle, nemáte sa čoho báť!

Viem, že je trochu tvrdé (nezvyčajné) to, čo hovoríme, ale nikdy nie je dosť skoro na prípravu!"

"Prinášam vám posolstvo môjho Nebeského Otca! Nech láska vládne medzi vami. Nie náhodou máte príslovie: "Každý deň preži tak, ako keby to bol tvoj posledný deň na Zemi!" Snažte sa držať spolu. Nie je náhoda ani to, že toľko organizácií vzniká za cieľom zjednotenia ľudí! Ich spoločným cieľom je láska! Vy všetci ste deti Svetla a vašou súčasťou je láska, ktorú občas aj dáte najavo! Verte, nie je na nič dobrá tá vaša veľká pýcha, ktorá vás len odvedie zo správnej cesty, ktorá vyvoláva rozbroje! Žiaden z vás nie je väčší od druhého, prišli ste z jedného miesta a máte ten istý cieľ! Toto niekto dosiahne rýchlejšie a niekto sa potkne častejšie! Podstatné je, aby ste sa vždy postavili na nohy! Nikdy sa nezastavte! Buďte pružní, otvorení! Žite vo Svetle!
Nezabudnite: nech vás na vašej ceste vedie viera, nádej a láska! Nech robíte čokoľvek, robte to vždy s týmito tromi cnosťami!
Ďakujem, že ste ma vypočuli! Nasledujte rady môjho Otca, veď to je len pre vaše dobro!"

"Na každú otázku je odpoveď vo vás a okolo vás, ale musíte byť bdelí (pozorní)! Keď položíte otázku, buďte tichí, nielen navonok, ale aj vo vnútri! Ste príliš hluční, preto nepočujete ponúkanú pomoc! Nájdite vnútorné ticho a nájdete mier, odpoveď, harmóniu! Budete sa môcť pozdvihnúť nad svoju pozemskú myseľ! Vnútorná čistota vám pomôže preklenúť prekážky na vašej ceste!
Lásku môžete posielať druhým ľuďom vo forme zhlukov energie! Hoci samotná láska predstavuje určitý vibračný stav, jej energiu je možné posielať ďalej. Na to je potrebné silne sa sústrediť na svoju srdcovú čakru a otvoriť sa voči tomu človeku, ktorému posielaš túto energiu. Avšak aspoň na týchto pár (niekoľko) minút, pokiaľ to budeš robiť, je potrebné čisté myslenie. A výsledkom bude to, že pozdvihneš vibračnú úroveň daného človeka takmer na svoju a týmto takpovediac budete na rovnakej vibračnej úrovni, čím sa aj on viac otvorí, komunikácia bude ľahšia, bude otvorenejší pre príjem.
Pomôžeš duši! Toto však bude mať správny účinok až vtedy a len vtedy sa môžeš do toho vôbec pustiť, keď aj ty si v čistom stave. (To znamená, že nie si nervózny, v duši cítiš harmóniu a mier a veľa, veľa lásky!)"

"Podobne, ako tvoria Stvorenie a vesmír jednu veľkú jednotu, tak isto tvoria jednotu aj v ňom nachádzajúce sa malé skupiny. Medzi vaše hlavné ciele patrí nájdenie členov svojej skupiny a spolu s nimi splniť svoju úlohu. Nezabudnite, že váš Otec je vždy s vami. Preto vám poslal vašich pomocníkov (vašich duchovných učiteľov, duchovných vodcov, anjelov), aby ste s nimi nadviazali kontakt a pomohli vám pri dosiahnutí vášho cieľa. Preto sú na tejto Zemi vytvorené tieto skupiny, aby vytvárali súlad a spoločnými silami zachránili váš hmotný svet a Stvorenie, resp. vlastnú dušu.
Dôležité je aj to, aby ste svoju energetickú úroveň dvíhali čoraz vyššie a vyššie, kým sa nedokážete spojiť aj s inými dušami a tak posielať energiu na jednotlivé miesta, body Zeme ? tým môžete zachrániť Zem od zničenia. Stav vašej Zeme sa rapídne zhoršuje, dostáva sa čoraz ďalej od toho energetického poľa, ktoré ho doteraz chránilo. Mali by ste vytvoriť skupiny (ktoré sú na Zemi pre konkrétny cieľ), čiže mali by ste nájsť tie skupiny, ktoré sú poslané na Zem pre jej záchranu. Spolu s nimi a v súčinnosti s ďalšími dušami môžete pozdvihnúť vibračnú úroveň Zeme, aspoň na určitú úroveň a tým sa Zem automaticky vráti späť na svoju pôvodnú dráhu a bude opäť vo vnútri ochranného energetického poľa. Toto by ste každopádne mali urobiť ešte pred rokom 2012, kým sa Zem nedostane do energetického poľa druhej planéty. Pokiaľ sa to nestane, na Zemi prebehne oveľa väčšie pustošenie, ako keby to prebehlo. Čiže sa nemôžete zaoberať len vlastnou vibračnou úrovňou, ale aj vibračnou úrovňou vašej Zeme. Toto nemôžeme dostatočne zdôrazňovať, ale váš stroj času sa krúti čím ďalej, tým viac, čím ste neustále pod narastajúcim tlakom. Nezmestíte sa do svojej každodennej činnosti, na nič nemáte čas. To je preto, lebo vaša vibračná úroveň je oveľa nižšia, ako otáčky stroja času. Aj preto je dôležité pozdvihnutie vibračnej úrovne, ale aj z viacerých iných dôvodov, o čom by sa dalo ešte hodiny rozprávať. Predovšetkým by ste mali dávať pozor na to, aby vás neustále napĺňala energia lásky a len to vyžarujte smerom k iným. Vyjadrovanie a cítenie úprimnej lásky, ktorá napĺňa celú vašu bytosť, vám tiež môže pomôcť pri zvyšovaní vašej vibrácie. Veď keď z niekoho chýba láska, chýba všetko.
Ďakujem, že ste to zapísali a odovzdáte ďalej!"
Spracované podľa posolstva prijatého duchovnou jasnovidkou, dňa 21.11.2007

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2007-11-26 17:07:29
Zdroj : http://www.sophia.mysteria.cz/view.php?cisloclanku...
Sídlo : http://www.sophia.mysteria.cz/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk