obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Panna (ivel:Zem)
moov mechr./obrazky/YingYang.giftenk revo
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
V�hy (kr�sa, rovnov�ha, spravodlivos�)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
David Icke - Děti Matrixu

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKomentáreSúvisiace články
A-   A+


David Icke - DĚTI MATRIXU


JAK MIMOZEMSKÉ RASY KONTROLOVALY
SVĚT PO TISÍCE LET – A STÁLE KONTROLUJÍKdo jsou děti Matrixu?

MY.


1. Nutno je být osvobozen od všech dogmat, kterým systém věří
2. Nedat na to, co si ostatní o nás myslí a zabránit jejich vlivu na naše rozhodnutí


Motta :

1. Jsi tady proto, že něco víš. To, co víš, nedovedeš vysvětlit, ale cítíš to. Cítil si to celý život. Stalo se něco velmi špatného se světem. Ty nevíš co – ale je to zde, jako střepina v tvé mysli, dohání tě k šílenství. Je to ten pocit, který tě přivedl ke mně. Víš o čem mluvím?

MATRIX!

Chceš vědět, co to je? Matrix je všude. Je všude kolem nás. Dokonce teď, v tomto pokoji. Můžeš ho vidět, když vykoukneš z tvého okna nebo když zapneš tvoji televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když platíš svoje daně. Je to svět, který je přetažen přes tvé oči, je to jako být slepý a nevidět pravdu.

Co je pravda?

Jsi otrok Neo. Jako všichni ostatní jsi se narodil do otroctví. Narodil jsi se do vězení, kde nemůžeš cítit, chutnat, dotýkat se – je to vězení tvé mysli. Naneštěstí nikdo nemůže povědět, co je Matrix – musíš to poznat sám.

……zkusím osvobodit tvoji mysl, Neo. Ale můžu ti ukázat jen dveře. Ale projít jimi musíš sám.

( Morfeus z filmu MATRIX )


2. Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si, abychom to nedělali……..Bojoval jsem celý ten čas, našeptávajíc ti, že něco nás drží jako vězně. Vskutku jsme drženi jako vězni.

Je to energetický fakt pro čaroděje dávného Mexika…….Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava, vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa. Jako vzácná kuřata v kurníkách, jsme lidé v lidských kurníkách. Proto je jeich potrava vždy k dispozici.

Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, nenasytnost a zbabělost. Jsou to oni, kdo nám vytvořili samolibost, rutinu a egoismus.

Aby nás udrželi v poslušnosti a poddajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám jejich mysl. A ta se stala naší myslí.

Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života. I dokonce myšlenka, aby jsi nikdy netrpěl hlady, vyvolává úzkost. Ta je úzkostí predátorů, kteří se bojí, že kdykoli může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuty. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejich myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň ochrany.

Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletní bytostí s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška.
A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám není jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak nás obětovat a využít a udělat nás zbytečnými. Jsme jen průměrný kousek jídla. Naše sny jsou sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy.

( Carlos Castaneda )


ZÁMĚR
Některé prameny zahraničních autorů zabývající se existencí mimozemských civilizací, je dělí do 2 základních skupin:

1. vysocí, modroocí s blond vlasy
2. reptilní formy – jsou vysocí, mají hadí kůži a oči, jsou spojeni s „greys“, ti mají velké černé oči

Obě skupiny bojují o nadvládu nad Zemí v legendární válce bohů. Jejich jednotlivé frakce pochází z souhvězdí Orionu, Andromedy, Lyry s hvězdou Vega, Bootes s hvězdou Arcturus, Plejád, Canis Major s hvězdou Sírius, Reticulum s hvězdou Zeta Reticuli, Taurus s hvězdou Aldebaran, Draco s hvězdou Alfa Draconis …… ). Deklarují to australští aborigines, africké kmeny, Babylóňané, indiáni z Jižní Ameriky.
Sami věří, že jsou vládci lidí. Přinesli na Zemi mnoho potencionálních kombinací DNA. Přes křížení s lidmi je vpravují geneticky do našich těl. Je na to poukázáno častokrát v mýtech, jak Boží Synové se křížily s lidskými dcerami. Z tohoto křížení vzniká rasa Nefilim. O tomto křížení také pojednává Starý zákon. Tak vznikli i Nordičtí lidé a Aryané ( mistrovská rasa ze Severu ). Tato fúze nordických a reptiloidních DNA dala vznik i královským krevním liniím, které vládly tisíce let před tím, co známe jako naši historii. Tvrdily, že jejich krev je krev Boží ( Egypt, Sumer, Indie ). Měly bílou kůži a modré oči. Jsou známi pod jménem Dračí Králové a jedině oni znali svůj tajný původ a záměr.

Existovaly dvě pradávné země – Lemurie – Mu v Tichém oceánu a Atlantida v Atlantiku. Lemurie byla zničena kataklyzmatem způsobeným srážkou s Nibiru před 11 – 12.000 lety. Atlantida také. Zmínky o tom jsou ve vylíčení Potopy světa. Když začaly katastrofy, Atlanťané se stěhovali na Střední a Blízký Východ ( 4.000 př.n.l. ). Zde založili Sumerskou říši, pozdější Irák. Podle oficiální historie zde začala lidská rasa. Omyl. Zde se jen restartovala z Atlanťanů. Ze Sumeru byly později dosazováni ředstavitelé královské krevní linie do vedoucích pozic v Evropě – Anglie, Irsko, Francie, Německo. Probíhalo velice přísné sledování čisté krevní linie skrze manželství a tajné programy křížení. To se děje dodnes.

Starodávným hlavním stanem byl Babylon ( Sumer ). Odsud se Ilumináti přestěhovali do Říma, kde vybudovali Velkou Římskou říši spolu s křesťanstvím. Po úpadku přešly do Severní Evropy – do Amsterodamu. 1688 William of Orange přepadnul Anglii z Holandska. V Anglii nastoupil jako William III. a vládl společně s Queen Mary. Tím se centrum Iluminátů přestěhovalo do Londýna. Poté Anglie zaznamenala růst.. Odsud byly hybridi Nefilim exportováni do celého světa, zejména S.Ameriky.

Ovládají celý svět. Jsou to stále ti samí. Prezidenti, ministři, vedoucí bank, vlastníci médií…..


Kapitola 1. NAROZENI VE VĚZENÍ

Nikdo není tak zotročen, jako ten, kdo věří, že je svobodný.
( Goethe )

K tomu, aby nás ovládli, potřebují klíč nebo metodu. Daly nám proto normy, co je správné a špatné, možné a nemožné, zdravé a nezdravé…….. Dále bylo potřeba nám vštěpit, že odlišnost od norem je zločin, který je nutno potrestat. Černá ovce mimo stádo. Stádo je varováno a „odměňuje se“ výsměchem a odsouzením.
Jsme jako loutky, které tancují podle příslušné písničky. Jedná se o diktát, který je určen a který bravurně nazýváme „vzděláním“. Schvalují nám zprávy z médií, které vlastní. Jsou založeny normy, které nepotřebují kontrolu. Média a instituce to vzaly za pravdu a proti jinému pohledu na realitu bojují. Tento systém, který to kontroluje, běží sám od sebe.


ILUMINÁTI
Ne více jak 13 rodin kontroluje tento systém přes síť tajných společností.

- mají znalosti, které jsou ostatním odepřeny
- stojí za všemi významnými organizacemi
- vybírají si pečlivě kandidáty do svých řad
- mají stupně hiearchie podle bodů
- každý zná jen část „pravdy“

Jsou geneticky spojeni přes hybridní DNA ( vznikla křížením plazů a lidí, Nordické rasy a lidí ). Toto křížení začalo již před 100.000 lety.
Vytvořené právo je vnuceno přes vojáky, policii, ochranky….. Je nazýváno slepou poslušností idiotů.

Jejich cíle :
1. uvěznit lidskou mysl a limitovat její smysl pro realitu vírou v něco – v cokoliv ( model ovcí v ohradě )
2. všichni, kteří se nepřizpůsobí, budou mít těžký život
3. musíme být tak zaměstnáni bojem jednoho s druhým, že si tohoto ovládajícího mechanismu nevšimneme


PYRAMIDY V PYRAMIDÁCH
Každá organizace dnes je pyramida. Pouze pár jedinců na vrcholu ví o celé pyramidě. Ostatní znají jen tu svoji pozici. Ilumináti mají 33 stupňů Scottish Rite a 10 stupňů York Rite. Tyto stupně jsou modré stupně Svobodných Zednářů.

Jsou 3 druhy Svobodnách Zednářů:
a. ti, co dodržují rituály a nevědí nic o pravém obsahu, avšak myslí si, že ano
b. ti, co vědí a nedělají rituály
c. ti, kteří kontrolují obě předchozí skupiny ( je jich málo )

Nejlépe k této kontrole slouží náboženství. Např. fenomén Ježíše, který je již zpochybněn, nepochybně přispěl k ovládnutí a uvěznění lidské mysli. Již 1000 let před zrozením křesťanství existovalo mnoho „svatých „ mužů, např. Attis, Syn Boha z Malé Ásie.


Kapitola 2. NADPOZEMSKÉ DŮKAZY

Kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost. Kdo kontroluje současnost, kontroluje minulost.
Georgie Orwell, 1984

Historie je běžně odsouhlasená lež.
Voltaire


Jako důkazy dávných lidských civilizací slouží stavby, které ještě dnes nejsme schopni přesvědčivě vysvětlit. Např. Velká pyramida v Gíze, která je 150 m vysoká, je postavena z 6,5 mil.tun materiálu. Na množství odpovídá 30x Empire State Buildingu nebo zdi kolem Francie 3 m vysoké a 1 m tlusté. V Libanonu jsou 3 ks kamenných špalků o váze každého cca 800 tun – Baalbeck. Nebo v Tiuhuanacu je kamenný kvádr o váze 100 tun a stářím 11.000 let. V Nazce jsou obrazce polárního medvěda nebo Stegosaura, který byl objeven až v roce 1901 nebo Dinosaura, který j znám od roku 1880.
Kamenné kvádry, kola a chrámy odpovídají poloze hvězd a jsou taky tak přesně seřazeny. Navzájem jsou i ve vzájemném vztahu. To napovídá k stejné stavěcí technice a podobě.
Důkazy o dávných lidských civilizací podávají nálezy např. ocelové krychle z Austrálie nalezené v bloku uhlí a stářím 300.000 let, zlatého vlákny z Anglie, nalezeného ve skále se stářím 60 mil. let, elektrické baterie v egyptských hrobech nebo masivní zelené desky ze skla v Izraeli.


BIBLICKÁ POTOPA SVĚTA
Je to jedna z mnoha událostí, které se staly v období 12.000 – 5.000 př.n.l. při líčení této události existuje v podání mnoha národů neuvěřitelná synchronicita. Navazuje na to i období sucha přibližně před 6.000 lety. Touto potopou byly zničeny civilizace Atlantidy a Lemurie – Mu.
Oficiální historie říká, že kolébkou historie byl Sumer ( dnešní Irák ), rozkládající se mezi Tigridem a Eufratem. Byl znám jako Mezopotámie ( země mezi 2 řekami ) v období 4.000 – 2.000 př.n.l. V tom samém čase však byly i civilizace v Egyptě a Indii.
Sumer však startoval až po civilizaci Atlantidy a Lemure – Mu. Stal se tak centrem nastávající říše. Po kataklyzmatu měl vysokou úroveň vývoje. Všechny civilizace byly na Sumeru závislé.
3.400 př.n.l. pokročilá neolitická civilizace přešla na egyptskou kulturu. Ta byla velice pokročilá ( stavba pyramid, písmo ). Jsou 2 názory na vznik pyramid – buď vznikly ještě před kataklyzmatem staviteli Zlatého Věku ( Atlanťané, Lemuřané ) nebo jako součást Sumérské říše.

Inkové měli v té době 2 říše :
1. se středem v Cuscu, po jejím rozpadu uprchli na Machu Pichu, vše v dobách Atlantidy a Lemurie – I.říše
2. vrátili se poté zpět do Cusca a vytvořili II.říši

Ve všech historických pramenech přírodních národů Evropy, Skandinávie, Ruska, Afriky a Ameriky jsou zmínky o potopě. V období 11.000 – 5.000 př.n.l. byly na naši Zemi katastrofy a potopy. Všichni se shodují na tom, že bylo:
- velké horko – vařilo se moře, hory dýchaly oheň
- zmizelo Slunce a Měsíc, spadly na severozápad – zde bylo Nebe nízké, byla tma
- byl déšť, potopa a led
- nebe spadlo, pilíře podpírající nebe spadly
- půda vycházela a zapadala, zmizelo mnoho kontinentů
- řeky, oceány a moře spěchaly na jihovýchod, kde se Země ponořila, požár byl uhašen potopou
- hvězdy změnily svá místa a šli navštívit jedni druhé ( Pawnee Indians )
- padající Nebe každého zabilo ( Brazílie )
- Země byla roztržena ve velkou strž, voda vše zakryla kromě jednoho blátivého místa ( indiáni Hopi – S.Amerika )


ATLANTIS A LEMURIE
Podle některých historických pramenů ( Platón 427 – 349 př.n.l. ) se Atlantida nacházela v Atlantiku a Lemurie v Pacifiku. Vládly jim vyspělé civilizace z jiných světů. Po potopení po nich zbyly Azory a Polynésie. Azory leží na linii, která obklopuje planetu v délce 40.000 mil, na které je mnoho zemětřesení. Zde se potkávají 4 tektonické kry – Euroasijská, Africká, Severoamerická a Karibská. Spolu s Kanárskými ostrovy jsou podřízeny vulkanickým činnostem. V ten samý čas byla potopena Appalachia, která spojovala Severní Ameriku, Evropu a Grónsko. Další naleziště starodávných civilizací je pod vodou u souostroví Bimini , blízko Bermudského trojuhelníku ( budovy, zdi a cesty ).

Jedna verze říká, že Atlantida se vynořila po potopení Lemurie, druhá, pravděpodobnější, že existovaly najednou. C.J Churward pátral v Ásii po záznamech. Našel důkazy o existenci Lemurie z období před 70.000. Atlantida byla zničena v období 10.000 – 5.000 př.n.l. Před katastrofou ( nebo po ní ) část obyvatel odešla do Střední Ameriky jako Máyové, stavitelé všech fantastických staveb v Americe. Další část odešla do Asie, Číny a Indie. Z nich potom vznikaly kolonie v Egyptě a Sumeru.

Všechny genetické cesty se vracejí k Lemurii – Mu. Je to MATEŘSKÁ ZEMĚ, která vznikla před stovky tisíci lety. Byla zničena před cca 72.000 lety. Zbytky Lemurie leží zřejmě na dně Pacifiku. Polynésané mají legendy o potápějící se zemi. Na Velikonočním ostrově domorodci tvrdí, že jejich půda byla jedna část kontinentu, který byl zničen kataklyzmatem.

V Západní Číně v buddhistickém klášteře Dunhuang se našly útržky mapy ostrova v Pacifiku. Indiáni Hopi z Arizony si pamatují na Lemurii, přes kterou cestovali do Ameriky. Většina důkazů však byla zničena ( v knihovně v Alexandrii v Egyptě v roce 391 př.n.l. ). Jasnovidec Samuel měl channelling s dříve inkarnovanými bytostmi Atlantidy. Přinesl zprávy o existenci první moderní společnosti v Lemurii, která se rozkládala v Tichém oceánu. Obyvatelé prozkoumávaly na svých výpravách svět a objevily Atlantidu.

Byla se stavena z mimozemské rasy KUMARAS z Venuše. Byly to lídři lemurské civilizace. Vytvořili mystickou školu, kde byli vybraní lidé zasvěceni do pokročilých esoterických znalostí. Bylo to 13 škol s 13 úrovněmi zasvěcení. Po absolvování se stali členy Řádu Hadů. Lemurští králové a královny prošli všech 13 zasvěcení. Byli z Dračí krevní linie a uctívali Slunce ( nebo Sírius? ).

Atlanťané měly tmavou pokožku podobnou přírodním Američanům, později z nich vznikly američtí aborigines. Přišli do Ameriky před 48.000 roky – před 1.kataklyzmatem.
Atlanťané žijící na Zemi byly kříženi s lidmi. Snížilo se DNA a vytvořila se hybridní linie, která se stala královskou linií. To samé proběhlo u Lemuřanů. Královská linie se vyznačovala světlou kůží. Říkaly si SYNOVÉ BELIALU. Křížení se stalo jedno z hlavních věcí. Převzali vládu, ekonomiku a vzdělání. Kontrolovali Chrám Slunce a náboženskou strukturu. Mohli si všechno dovolit. Jejich hlavní zájem byl v technologii. Ovládla je však nenasytnost a touha po moci. Jejich armády táhly po celém světě. Postupně ovládly Ameriku, Afriku, Evropu, Střední Ásii, Indii a Tibet. Napadli i do té doby používanou všeobecnou teorii JEDNOHO ( vše je jedna energie a ta je se vším spojena ) a rozdělili jeden chrám Slunce. A to byl počátek rozporů s příznivci Jednoho Boha, kteří nakonec emigrovali s Atlanťany s červenou kůží do Západní Ameriky a Východní Afriky. Chtěli si uchovat svoji víru. Zde začali stavět nové kamenné kruhy a stavby.

Militantní Atlanťané použili zbraně proti Číně. Využily svět k řízení svých odpůrců použitím rozsáhlého krystalu. Vyvolali tím protireakci ve formě II.kataklyzmatu ( 9.000 př.n.l. podle Platóna ), který zničil Atlantidu. Povrch Země se přestěhoval o 3.000 mil, roztavené horké magma se zředilo a bylo spojeno v Severní pól, který do té doby byl v Hudsonském zálivu. Tím se posunuly kontinenty spolu s Atlantidou, která se dostala na území dnešní Antarktidy. Co bylo příčinou tohoto kataklyzmatu? Zřejmě srážka s Nibiru/Nimiru, která se udála 3x za posledních 100.000 let. Jižní a severní pól se změni 171x za posledních 76 miliónů let. Každý posun měl vliv na změnu počasí. Země byla oficiálně mapována od 15 st. Známa je slavná mapa tureckého námořníka Piri Reise – 1513 , která byla sestavena z 20-ti starších map. Zde byla i zobrazena Antarktida ( podle oficiální historie byla objevena v roce 1773 kapitánem Cookem).

Shrnuto : bílá rasa je za globální kontrolou lidstva doposud. Už dříve postavili technologii nad duchovní vývoj. Duchovno použili k manipulaci a dosažení svých cílů. Přitom nebraly žádný ohled na ostatní. Jsou naprogramováni na agresivitu, dominaci a pocitu vlastní výjimečnosti. Dnes vedou lidstvo do Nového světového řádu pod taktovkou Iluminátů. Jejich náboženství formou opozice ( izolace, neexistence žádné spojitosti ) je dnešním významným archetypem. Nynější svět je světem Nové Atlantidy, kde jsou lidé posedlí technologií tak, jako první civilizace Atlanťanů.Kapitola 3. VLÁDA BOHŮ

Atlantida a Lemurie byly postupně zničeny. Vládli jim Dračí králové. Zakládali kolonie ve všech částech světa. Např. v Egyptě – KHEM ( Černá Koza ) – později nazvána PAN. Je to půda Ohňových Draků.
Používali písmeno K pro reptiloidní krevní linie. K bylo napsáno ve formě hada a to egyp. hieroglyfy. Dále používaly symbol Kozy jako symbol uctívání Iluminátů a Satanistů pod jménem Bafomet.
Rodové linie Egyptských králů sahají desítky tisíc roků před oficiální historii Egypta. To podporuje tvrzení Atlantských a Lemurských kolonií v Egyptě ještě před kataklyzmatem.
Jejich symboly přežily do dneška – např. v Číně. To vysvětluje stejné mýty na celém světě a stejné náboženství. Kolonizovali Ameriku, přišli do Egypta, na Střední Východ, Skandinávii a Čínu. Použili svoje pokrokové technologie pro stavbu pyramid a ostatních gigantických staveb, které nejsme dodnes schopni postavit. Tyto stavby jsou postaveny v geometrické provázanosti, neboť stojí na místě silného působení terestrické ( zemské ) energie. Ta je složena z pavučiny meridiánů, které obklopují Zemi. Když se kříží, vytvářejí spirálovité zřídla energie - Stonehange + chrámy Atlanťanů a Lemuřanů. Na těchto místech také stojí výzkumné laboratoře UFO – např. Sedona ( Arizona ), blízko kmene Hopi, kteří mají spojení s Lemuřany.

Potomci Lemuřanů a Atlaňtanů =
1. CARIANS – kolonizovaly Zemi, nazýváni také Hadí mořští lidé Atlantského Boha Ohně
2. EUS-CARA – Baskové ( Baskicko v Španělsku )
3. TUARKES = Hadí lidé Velkého vznešeného Boha Ohně, osídlily S.Afriku s jejich atlantskými znalostmi, Tuarégové, mají jeskynní systém v Ahaggar Mountains, v nichž jsou malby od Atlantských předků držící hady a meče s trojzubcem na čepeli. Provádějí zde turisty. Ti zde uviděli zelené reptiloidní monstrum Ourans – jej uctívají jako hadí božstvo. Tancují bohu Votanovi.

Kolonizace Řecka je také daleko starší než se oficiálně tvrdí. Kolonie Athéňanů válčily s Atlaňtany ještě před potopou. Tuto válku popsal Platón a oficiální historici ji zamítli. Řekové existovali před kataklyzmatem, které potopilo Atlantidu. Atlantské kolonie v Řecku uctívaly hadí božstvo – Athénu a Neith, které bylo zobrazováno jako plaz, had, sfinga nebo jako božstva, které jsou pokryta hady.
Všude, kde byly reptiliánské krevní linie, byly centra uctívání a rituálů pod jmény Barati, Athéna, Isis, Semiramis, Artemis, Diana.

Další kolonie Atlaňtanů a Lemuřanů :
1. Pelasgians – Lidé Moře, uctívali plazí Měsíc božstvem Dana ( později Diana / Artemis ) a atlant. rohatého boha Pana. Osídlili Peloponéský poloostrov a Arcadii ( Iluminátské jméno pro Atlantidu )

2. Daanani – odešli z Atlantidy a osídlili dnešní Turecko, Řecko a Británii jako Tuatha Danaani ( Lidé Moře ). Přinesli sebou základy plazí krevní linie. Domov měli na ostrově Rhodesie = domov čarodějů, kde probíhala iniciace. Uměli měnit počasí a tvary. Tajné společenství Iluminátů v Rhodésii – Králové Malty, mají stejný původ jako Templáři.. Rhodos – spojeno s německým ROT ( červený ) a s Rothschildem ( Red - shield ), který se stal kódem pro krevní linii. Red-Sírius?
Danaani také osídlili Kypr = Ostrov Danů, ostrov Man – důležitý pro druidy, Baleáry a Taurus mountains ( Turecko ).

MALTA byla vybrána záměrně jako důležité centrum před 3.500 př.n.l. Byl to domov hlavní mysteriózní školy. Pod Maltou je rozsáhlá síť tunelů a megalitických chrámů, kde probíhají iniciace dnes.
TEMPLÁŘI byli založeni v 11 st. s úkolem chránit plazí krevní linii a vysoce tajnou Priory of Sion. Jejich cílem je umístit do předních pozic na celém světě plazí krevní linii a kontrolovat ( fašistický stát )

3. Amazonky
- přišli z ráje = Hesperidek ( Hespera ) = jméno pro Atlantidu
- jejich znakem jsou 2 sekery
- založili mnoho oltářů pro uctívání plazích bohů – nejznámější Efez + další podél tureckých hranic

4. Tyrhéni – podle nich Tyrhénské moře
Rozdělili se na :
a) Etruskové
b) Féničané – osídlili oblast Canaan ( Ka - nan = plaz ), Půda Ohňových plazů v Malé Ásii

Po založení těchto míst se Atlanťané a Lemuřané umístili do vlád před potopením jejich kontinentů. Jsou to ty samé krevní linie dneška. Před hrozící potopou utekli Atlanťané do Británie, Skandinávie, S.Afriky, hor Turecka, Iráku a USA. Staré legendy hovoří o pokročilých bytostech, které přišli z potápějícího kontinentu Atlantidy. V Ásii jsou legendy o bytostech z Pacifiku. Polynésané hovoří o zbytcích kontinentu – ostrovy v Pacifiku, které se staly Polynésií.

Sumer byl klíčové centrum, kolébka civilizace ( podle oficiální historie ). Zde se však pouze restartovala civilizace po kataklyzmatu. Sir Laurince Gardner, přední muž staré královské Dračí lóže a Řádu, který byl vytvořen 2000 př.n.l. jako podpora dračích králů + plazích krevních linií, tvrdí, že Sumer znamená ve starém irském jazyce drak.
Sumerian = Sidhemurian ( Shee - murian )
Sumer = Země Draků ( podle jazyka skand.vikingů ). Zakladatelé Sumeru byly ti samí plazy Anunnaki, kteří kontrolovaly Atlantidu a vedly ji do destrukce. Byly posedlý technologií a stroji ( jako dnešní svět ). Převzaly Školy Mysterií, využívali místa síly a pokročilé znalosti, manipulovali lidskou mysl a energii.

Je předpoklad, že kataklyzma bylo způsobeno jejich nevyváženou prací s energií země.


STŘED SVĚTA
Když bychom umístili pyramidy na 0° poledník, pak by všechny svatá ( tajná ) místa tvořila uspořádané geometrické vzory – mřížovitou síť jako je v amerických městech. Jsou totiž navzájem spojeny do sítě.
Greenwich byl vybrán roku 1884 navzdory protestu astronomů, kteří chtěli za střed ( 0 poledník ) ustanovit egyptské pyramidy.
Pyramidy odpovídají náčrtu v Avebury v hrabství Witshire. Podobný je i kamenný kruh Sillbury Hill. Je to největší mohyla v Evropě. Kameny jsou vzájemná virtuální zrcadla.


MARS
Země na Marsu = Cydonia. Jsou zde nepřirozené skalní formace ( pyramidy ). NASA pod taktovkou Iluminátů tyto fotografie nezveřejňuje.
Gíza – dřívějším jménem EL – KAHIRA, pochází z arab.jména EL – Kahir, což znamená Mars.

Mars = March = marsovský kalendář, který má začátek 15.3 a konec 26.10, odpovídá konci keltského kalendáře. Camelot ( v legendě o králi Artuši ) je Martian City = City of Mars.

Oficiální historie říká, že Mars byl zničen před milióny roky. Vědci se však mýlili. Dospěli k tomu, že na Marsu byla odpovídající atmosféra a voda pro život. Oficiální tvrzení doby kataklyzmatu je před milióny roky. Není to však pouze tisíce roků? A nebylo to samé kataklyzma, které zničilo Atlantidu nebo Lemurii-Mu?
Immanuel Velikovsky tvrdí, že příčinou katastrofy byla srážka s Venuší. Staří Číňané, Toltékové a Máyové potvrzují, že Venuše byly zářicí objekt ( září jako Slunce ) a její oběžná dráha je odlišná od dřívější.


JUPITER
Vědecké výzkumy Boxingu potvrzují, že 5000 př.n.l. Jupiter procházel přes solární systém. To mělo za příčinu odmrštění některých planet a důvod k anomáliím v rotacích a rychlosti. Jupiter se srazil s planetou, která obíhala mezi Marsem a jím. Z toho vznikl pás asteroidů.

Existuje vztah Marsu a koncem Atlantidy. Atlantidu postupně zničily 3 kataklyzmata. Jedno z posledních – 10.500 př.n.l. bylo způsobeno těsným projitím Marsu kolem Země. J.Churchward podává jiné vysvětlení : podzemní pásy plynu a komor, které procházely pod Lemurií a Atlantidou, pukly.

Po zániku Atlantidy ( při ponoření posledního zbytku Atlantidy 4000 př.n.l. ) se objevila Sumérská říše ( na území Mezopotámie ). Civilizace zde byla ale již desítky tisíciletí. Byli to ANNUNAKI.

AN.UNNAK.KI = Ti, co přišli z Nebe na Zemi
DIN.GIR = Ti z planoucí planety

Z.Sitchin zastává teorii, že se srazila Nibiru s orbitem, který se pohyboval mezi Jupiterem a Marsem ( podle Sumerských tabulek ). Od Jupitera se po srážce utrhla část = Venuše a došlo k zničení atmosféry na Marsu. Venuše potom vstoupila do gravitačního pole Země a tím způsobila přílivové a odlivové vlny a devastaci, která ukončila Zlatý věk ( Atlantida + Lemure ). Dále mrštila rozsáhlou hmotu ledu na póly. Souvisí to s náhlým zmrznutím mamutů. Staré legendy tak potvrzují vědecká bádání.

To vše způsobilo:
- konec Atlantidy a Lemurie – Mu
- konec Zlatého Věku ( byl výsledkem činnosti mimozemských ras, které navštívily Zemi a otevřeně operovaly mezi lidskou populací stovky tisíc roků
- konec života na Marsu ( velice se ochladilo )
- Země byla blíže Slunci ( to vyžadovalo, aby první zemská rasa byla černá – pigmentace bránila proti slunečním paprskům )
- Mars obíhal Zemi po oběžné dráze nynější Země
- zemské dny a roky byly kratší než nyní
- lidský život byl delší

Kostry ze Stonehange a západního pobřeží Francie mají nosní a čelistní znaky žen z Afriky. Podle legend na Zemi žila pokročilá negroidní rasa. Z toho vyplývá, že Stonehange a Avebury vznikly ve Zlatém Věku a jsou tedy starší, než tvrdí oficiální historie.


KATAKLYZMA
Sumérské tabulky popisují, jak Bohové = Annunaki uprchli z planety před devastací. Jediní, kdo přežily, byly mimozemské civilizace s pokročilou technologií a předvídavostí. Než odešly, tak varovaly oblíbené lidi, kteří se ukryli do podzemí a na hory a to před potopou, která dosáhla výše 10.000 stop. Vytvořilo se plno jeskyní a podzemních tunelů a vznikly podzemní města. Např. v Cappadocii ( Velká Británie ) bylo objeveno 36 podzemních měst s 7 poschodími. Měly výborný ventilační systém.

N.I.Vavilov prozkoumal 50.000 divokých rostlin. Všechny pochází pouze z 8 druhů, které pěstovali na horách v Turecku pří útěku před potopou nad úrovní 10.000 stop. Mnoho pohoří se formovalo během kataklyzmatu. Po kataklyzmatu ti, kteří přežili, odešli z vysokých hor Sumeru a Iránu do plání v Mezopotámii – např.Noe ( byl jeden z Annunaki ). Znovu začali stavět protipovodňová města.

Historie je jedna z klíčových věcí, kterou Ilumináti měly. Když bychom věděli, že zde byla vysoce vyspělá civilizace, vše bychom viděli v jiném světle.


ŽIVOT
Náš život je jen jedna z nekonečného množství frekvencí života. Jednotlivé frekvence jsou jako programy v televizi. Nemohou se navzájem vidět kvůli rozdílné vibraci. Jsou to jako stanice v rádiu. Když přeladíme na novou stanici, stará stanice nepřestane hrát. Nekonečné frekvence = DIMENZE existence rozdělují tentýž prostor.

Jsme schopni vidět jen 3 dimenze. Mimozemské civilizace jsou schopni měnit svoji frekvenci a procházet dimenzemi – mizet a objevovat se a to tím, že opouští frekvenční pásmo, které je vnímáno.

Jsou zde 3 základní fyzické formy :
- bílá rasa = modroocí
- plazí rasa
- greys = UFO

Byla zde také pokročilá černá rasa a jiné – např. hmyzí formy, které jsou zodpovědné za únosy lidí. Během první poloviny věku Lemure mimozemské civilizace pouze pozorovaly z hvězd vývoj na Zemi a nezapojovaly se do něj.

Na Titan projektu vzájemně spolupracovaly 3 hlavní mimozemské civilizace – z Plejád, Síria a Orionu. Ostatní ( jiné plazí formy ) si na Zemi dělaly, co chtěly. Jednotlivé frakce modrookých Nordiků a reptiliánů v jiných částech vesmíru spolu bojovaly, ale na Zemi se dokázaly spojit kvůli prospěchu - vzájemně se mezi sebou křížily a vytvořily hybridní genofond. Spolu s greys vládnou Iluminátům. Do lidské DNA byl implantován plazí genetický kód a tento kód vládne věky věků Zemi z pozice síly ( od Atlantidy a Lemure ) – faraóni, evropská královská rodina, prezidenti USA. Na toto spojení máme důkazy :

- vyobrazení draků v Číně
- Řecko nazývá Atlantidu HESPEROU ( jméno Venuše ), která byla hlídána draky
- přírodní americké národy nazývají Atlantidu ITZAMANA = dračí půda
- algonkinové nazývají Atlantidu PAN ( řecký rohatý bůh )
- polynésané MU ( MOO = polynéské jméno pro draka )
- indický Tamil KUMARI NADU = dračí půda, Země nesmrtelných draků

Technologicky pokročilé mimozemské civilizace vytvořily školy Mystérií a tajnou společenskou síť v Atlantidě a Lemurii. Zde předávaly své znalosti formou iniciací.


SÍRIUS
Podle legendy přišla na Zemi rasa ze Síria ( Psí hvězdy ) – jedna z hvězd Canis Major a založili Atlantskou mysteriózní školu. Africký kmen Dogonů v Mali tvrdí, že bytosti ze Síria ( obojživelníci a plazy ) navštívily jejich předchůdce a předaly jim znalosti Universa. Na základě zkoumání Sumerských tabulek by to mohly být Annunaki.
Sfinga nemá lví tělo, ale psí ( symbolizuje Dog Star – Sírius ). Hlava není faraona, ale ženy. Pes je běžný symbol mytologie. Psí symbol v Egyptě byl kód pro Sírius. Systém Síria byl symbolizován jako ženský, proto pes se ženskou tváří. Je spojen i s červenou barvou, protože když se Sírius objeví na horizontě, září červeně. Sfingy byly červené, protože také symbolizovaly Mars – červenou planetu. Pravděpodobnější je však symbol Síria.

Shrnuto : ze Síria přišla vyspělá civilizace, která přinesla pokročilé znalosti.

Sírius = Psí hvězda = had, plaz v Řecké mytologii
Dogoni jsou v SZ Africe. Roku 1931 vyprávěly francouzským badatelům o tom, že vědí o Síriu a všech planetách za Plutem, které byly teprve nedávno potvrzeny. Okolo Síria obíhá Sírius B, který není ještě objeven. Jeho oběžná dráha kolem Síria A je 50 let. Je hrozně malý – jako trpaslík. Existuje ještě Sírius C, který má stejnou délku oběžné dráhu kolem Síria A, a to 50 let. Z tohoto archetypu vychází symbol TRINITY = číslo 3. Číslo 50 je používané číslo v mýtech. Součtem obou drah 50+50=100 dostaneme kód. Je to také symbol dvojčat.

Sírius A – 2,5 x větší než Slunce, je nejjasnější hvězda celé oblohy ( 25 x jasnější než Slunce ), je vzdálen od Země pouze 9 světelných let ( jenom 6 hvězd z miliardy je blížeji )
Sírius B = DIGITARIA – je nejdůležitější z hlediska vlivu na Zemi, pro lidské oči neviditelný, 1.053 x větší hmota než Slunce, je ale stlačená, proto je malý. Je to těžká hvězda. Epos o Gilgamešovi hovoří o hvězdě tak těžké, že se nemůže zvednout. Hovoří o 50 společnících jako je 50 let délka oběžné dráhy Síria B kolem A.
Sírius C = SORGHUM – je ženská hvězda

Rituály Dogonů jsou ještě dnes založeny na cyklech Síria.
23 – důležité číslo Dogonů, Babylóňanů a Egypťanů
23.7 vychází Sírius, a s ním je Země a Slunce v jedné rovině, je to Star Gate mezi 2 systémy = INTERDIMENZIONÁLNÍ PORTÁL
23.7 je počátek kalendářů mnoha kultur ( Nový Rok )

Oči Sfingy jsou seřazeny s přesným místem na horizontu, kde 23.7 vychází Sírius a pyramidy jsou také tak seřazeny. V tento čas se elita Iluminátů schází u Českého hrobu ( Bohemian Grove ) v Sev.Kalifornii pod 40 stopým kamenným sýčkem ( výrem ).

Další znak pro Sírius je PENTAGRAM – klasický symbol Satanismu. Pokud je v kruhu, jde o zobrazení království Satana, které se manifestuje na Zemi. Pentagram je také symbolizován Kozí hlavou, která je známá jako Bafomet = symbol Templářských králů. Kozí hlava je často spojována se Síriem. Templářské chrámy jsou směrovány do místa horizontu, kde vychází Sírius. I rituály Iluminátů jsou tak organizovány.

Symboly Síria v mýtech:
ISIS – Sírius A
NEFERTIS – Sírius B
OSIRIS je Sluneční Bůh spojovaný s Anubiem ( pes / šakal ). Šéf egyptských bohů nazýván AN/ANU ( vůdce Annunaků ). Jeho dcera byla nazývána Bau ( bohyně psa ). Jde o slovo podobné štěkání psa.

Nebo :
ANUKIS
SOTHIS 3 bozi plachtící v nebeské lodi
SATIS

UFO badatelé spojují plazy se Síriem a Orionem.
Egyptské hieroglyfy pro Sírius jsou šíp, obelisk, klenby, trojúhelník ( 3 body = 3 hvězdy ) nebo 5 hvězd.

BOZO = příbuzní Dogonů, žijí v Mali, nazývají Sírius Hvězdou oka. Podle Dogonů byly jejich tvůrci obojživelníci ze Síria – NOMMO / Mistr Vody – přistál v Egyptě na lodi s 3 nohami. Určil některá čísla jako destruktivní + jedno smrtelné. I sumerové tvrdí, že je založily cizí bytosti z moře. Alexander Polyhistor ( 105 př.n.l. ) tvrdí, že tyto bytosti jsou obojživelníci, kteří vystupovaly v noci z moře, poloviční démoni ( napůl lidé ), zvířata s rozumem, nesmrtelní. Braly si vzorky fauny. Z tohoto důvodu byl Sírius nazýván u Dogonů také Zemí ryb.

Závěr : Sírius byl velmi významný pro život starých národů


VODA
Klíčový vůdce Annunaků – ENKI ( Sumer ) byl spojován s vodou. Řídil loď, která se mohla potopit nebo letět do nebe. Babylónský bůh OANNES pocházel z rybích bohů. Byl to obr, který měl rybí šupiny.
TITAN – řecký bůh – ½ člověk a ½ obojživelník
POSEIDON – řecký bůh
NEPTUN – římský bůh

Annunaki jsou velmi spojeni s vodou. Jejich krevní linie používá jmenný kód, který často líčí bytí ve vodě. Jejich hlavní linie jsou buď :

a) horké regiony – Texas, Arizona, Nevada, Kalifornie
b) chladná vlhká místa – častěji – Holandsko – hlavní centrum, jedno z nejvlhčích míst na světě, je to jejich přirozené prostředí

UFO jsou nejčastěji viděny nad mořem a jezery – Kostarika, hory EL Yungue v Puberto, Rico ( deštné pralesy ).
Anubis, Anukis – v Sanskrtu svět ANU-PA = vodní krajina
Sírius = vodní krajina optimální pro obojživelníky a plazy.

Číňané tvrdí, že jejich civilizace byla založena obojživelnými bytostmi FU – HSI/FUXI – 3.322 př.n.l. Měly plazí tělo a hlavu muže, po potopě se začaly křížit s NUGUA ( ½ člověk a ½ had ). Jiný čínský předek – GONG – GONG = rohaté monstrum s tělem plaza. Byl podobný Sethovi ( Egypt ) nebo Ogovi ( Dogoni ). Jiný čínský imperátor YU měl otce GUNA, který byl ryba. Výsledkem pátraní bylo zjištění, že čínské kresby jsou podobné kresbám Dogonů.

Peruánci hovoří o disku, který přistál na Ostrově Slunce. Ostrov Slunce byl první kousek půdy, který se vynořil po Velké Potopě.
Zuluové ( Credo Mutwa ) – legendy mluví o velké válce na Síriu, v které rybí lidé řídily lidské bytosti. Rybí lidé bydlely v moři.

Dogoni, Zuluové a ostatní kmeny v Africe mají příběh s NOMMO:
- je podobný králi vodních lidí v našich legendách
- navštívil několikrát Zemi
- je to lidská bytost s hadí kůží
- nebo také vyobrazen jako kříženec malého démona s delfínem

Vše naznačuje na základní spojení mezi reptiliány Annunaki ( Sumérské tabulky ) a Síriem – Orionem. Symbolem Sírianů v Atlantidě byl trojúhelník, někdy s okem uprostřed, který je dnes na jednodolarovce ( všerodící oko ), na reklamních znacích iluminátských společností ( např.Fidelity Investments ). Po konci Atlantidy vzaly tento symbol do Egypta a odtud se rozšířil po kataklyzmatu jako symbol tajných společenství. Dalším symbolem byl trojzubec jako symbol královské linie v Atlantidě. Postupně přešel na 3 bodový Fleur-de-lis = symbol iluminátské krevní linie.

Klíčovým Atlantským bohem byl VOTAN = bůh ohně. Přeměněn v Americe a Evropě na WOTAN/WODAN.


Kapitola 4. ATLANTSKÁ KONTROLA

Ti, co přežili po potopě, začali budovat roztříštěný svět. Anunnaki ( mimozemští bohové ) podle Sumerských tabulek opustily planetu během kataklyzmatu ( Atlantida byla definitivně zničena před cca 7000 lety ), aby se po skončení vrátily zpět. Vracely se tam, kde ostatní přežily ( potomci škol Mystérií z Atlantidy a Lemuurie ) – Čína, Egypt, Indie, Sumer ( nejvýznamnější, nynější Irák ).

Lawrence Augustine Waddell ( 1854 – 1938 ), zapomenutý génius, který v Královském Antropologickém Institutu poskládal historii lidstva. Objevil, že Sumer, Egypt a Indie měly stejnou vládu ( Nordic race ) se stejnými vůdci, což oficiální historie popírá. Sumérská říše byla také založena na Britských ostrovech a Irsku, z ní vzniklo učení Druidů. Druidové jsou nástupci Atlantsko-Lemurské Mysteriózní školy kněžích.

Nordic race ( modroocí ):
- mají mimozemský původ
- křížili se s plazy, vznikla hybridní DNA, to je také důvod, proč bílá krev symbolizovala Dračí krále
- do Sumeru přešli z Skandinávie a S.Evropy – Belgie, Holandsko ( kolonie Lemuřanů a Atlanťanů )
- také přišli do Francie, založily Normandii – Normani
- přepadli Británii

GRÓNSKO = Země Iluminátů, zde Thulská společnost = údajná prvopočáteční mistrovská rasa severu = Aryané – blonďáci s modrýma očima, Nordic - reptilian hybridi. Dnes ARI-STOCK-RACY/ Sum-ARIAN.

Měli jednotlivé kmeny :
Teun – Tunis
Jon – Iona
Geert – Geert-men = German

Habsburkové jsou Nordici nebo Vikingové, kteří se křížili s plazími formami genetické a politické aliance.

Souhrn : Sumer byl založen plazími Anunnaki ( Nordickými Vikingy ). Byl znám jako Země Draků ( v vikingském jazyce ).


SUMÉRSKÁ ŘÍŠE
- založena 4000 př.n.l.
- měla 3 části ovládané z centra Sumeru – Egypt, Indie a vlastní Sumer
- před kataklyzmatem to byly kolonie Atlanťanů a Lemuřanů

L.A.Waddell zjistil, že vládci těchto 3 kolonií byli ti samí lidé pod různými jmény ( to zmátlo nadlouho oficiální historii ). Uměl sanskrt a přeložil Sumérské tabulky. Egyptské hieroglyfy byly použity i v Sumeru, potom rozvinuty v Egyptě.

Král Sargon
– jeden z nejznámějších sumerských králů
– první král Sumeru
– měl syna Manise, v ten samý čas v Indii byl Manja, v Egyptě Manj, v Řecku Menes – byl to 1.egyptský faraon 1.dynastie = Prodynastická perioda 3000 – 2000 př.n.l.
– je to židovské jméno pro Sumer - mezopotámského vládce Krále Gina ( GANI/GUNI ), krále 4 čtvrtí světa ( tento titul používali také Inkové ). V Indii vládla dynastie GUT=GOT=GOD, které později přešlo v GOTHS
( odsud Gotika ). Dřívější jméno pro Německo je Goth-land, z toho odvozený
Jut-land.

Příběh vypráví, že matka pohodila Sargona v koši do řeky. Byl nalezen a vychován. Tento motiv použili Hebrejci, ve Starém zákonu a v Novém zákonu. Sargon byl hlavní uctívač Slunce, měl titul Syna Slunce ( jako v Lemurii ). Tento titul byl symbolem Boha. Používali jej císaři Sumérské říše.

Menes
– jeho popis a život popsaný v egyptských záznamech je stejný jako v Sumeru a Indii. Byl vladařem indické kolonie = Královský princ, zde znám jako Shab-man – později Sha-man, který se postavil proti otci, převzal vládu nad Egyptem, deklaroval tak nezávislost na Sumeru, Sargon ho vydědil, vládu pak převzal jeho mladší syn, ten byl zabit a Menes nakonec definitivně převzal vládu nad Sumerem

Na Krétě byla civilizace Mínojská. Byla to pokročilá civilizace, která začala 2.600 př.n.l. ( jako Sumer ), založena lidmi z Sumeru ( Turecka ) = Aryané. Kréta byla kolonií Sumeru. Její zakladatel byl Minos = Menes. Jeho syn Minotaurus ( ½ člověk + ½ býk ), bránil labyrint pod palácem Knososs ( podle legendy ). Podle jiné byl jeho synem Nar – am = Divoký Silný Býk

Sumer, Egypt a Minójská kultura měly identický kalendář a astrologii. Minójská kultura je zrcadlem Sumeru a Egypta - podobné umění, pohřební obřady. Je také spojena s řeckou mytologií.

MENES -----------------------------------------MINOS
- oba žili v době bronzové
- oba známy jako vladaři Středozemí
- oba postavili Labyrint
- oba zemřeli na mořské cestě ( plavbě ) na Západ
- oba měli stejný Aryanský vzhled
- Minos – syn Zeuse, jeho syn Minotaurus
- Menes – potomek Zagga ( Zeuse ), jeho syn Silný Divoký Býk

Menes – Manis – Manj = syn Sargona, vládce Sumérské říše, král Minos v Řecku, skutečně zemřel v Irsku.
2 verze úmrtí :
1. Zemřel v 60 letech zavražděn bestií Cheb, která přišla z vod Nilu ( podobná hrochu ). V egyptštině Kheb znamená vosa. Pochován v mohyle Abydos v Egyptě.
2. Zemřel, když prováděl inspekci na konce Západu Slunce ( Irsko ), nevědělo se do té doby, že v Irsku jsou hroši.
Podle Waddella se hovoří o zemi na západě od sumérské cínové země ( Cornwall ) a to vychází to na Irsko. Jeden z kamenů na hrobě má dokonce ten samý monogram „Urani“ a piktograf s příčinou jeho smrti a roh. Je na Knock – Many ( hrabství Tyrone ). Je to však zničeno, když se čištily kameny od lišejníků.

Souhrn : všechny kultury byly založeny a ovládnuty ze Sumeru – Indie, Egypt, Středomoří, Britské ostrovy, Amerika, Austrálie, Čína. Mají stejné mýty, znalosti a příběhy. Do Sumeru se dostaly z Atlantidy a Lemurie.

Gotická architektura
- vychází ze zdrojů Atlantidy a Lemurie
- oblíbená mezi Ilumináty a plazy
- postaveny velkolepé křesťanské katedrály v Evropě plné pohanských symbolů, které použily gotické styly ( oko Hora …. )

Sumérská říše se rozšířila na východ do Indie a na západ na Britské ostrovy.
Atlantida, Lemure a Sumer měly stejný systém víry, např.uctívání Slunce. Z něj se vyvinula všechna náboženství.

EGYPT
Oficiální historie je založena na „Královských listech“, kterou sestavil kněz Mameth v 3.st.př.n.l. pro Velkou knihovnu v Alexandrii. Ta byla však zničena 391 n.l. Byl dochován pouze fragment, který byl ještě nepřesně použit v dalších pracech a to bylo dále vyučováno. Historie byla rozdělena na periody vlády faraonů a dynastií.

Sargon vládl Egyptu ze Sumeru 2700 př.n.l. působil zde přes krevní linii a kontroloval. Egyptské nápisy byly psány sumerskými hieroglyfy.
Děda Sargona = Khetm
Takhu/Tekhi/VriTaka/Dhri-Taka
Otec Sargona = Puru Gin/Buru Gina/Buru/Puru ( Indie )
Nápisy nalezené v Egyptě ( v nejstarší hrobce v Abydos v Horním Egyptě ) vztahující se k Sargonovi jsou stejné jako nápisy používané v Sumeru. Sargon byl nazván v ranných sumerských rukopisech = Gin – Ukus = Král Gin, první Aryanský král. Všichni sumerští králové měli titul SOLÁRNÍ ( uctívali Slunce jako Boha ). Sumérský symbol pro Slunce byl Sluneční sokol.. I Horus a Ježíš měli význam sokola. Horus byl nazýván u ostatních národů různě :

Pygmejové – Heru
Indové – Hul-Kin
Řekové – Hélios
Chaldejci – Hurki
Máyové – Hurakan
Tibeťané – Heruka – později se vyvinul v Hérakla a Herkula ( Řekové, kteří byli založeni na sumérsko-atlantských znalostech a víře ).

Souhrn : Sumer byl centrem rozsáhlé říše, která kontrolovala ostatní civilizace. Je zde jedna krevní linie, která se pojí až do dneška. Oficiální historie to však popírá.


Kapitola 5 - Sumér, Bozi, Genetika, Ilumináti, Kre

SUMÉRSKÁ EXPANSE DO EVROPY, AMERIKY, AUSTRÁLIE
Zbytky Aryan - Sumérské říše tvořili :
– Féničané = Carian lidé z Atlantidy a Lemurie, aryanská rasa, Hadí mořští lidé Atlantského boha Ohně, také obsadili Ameriku a Austrálii ( nálezy v Brazílii a Queenslandu )
– Indoaryané
– Nordikové
– bájní Řekové
Za ARYANY jsou považováni nordic reptiloidní hybridi.

K potvrzení stejného původu a souvislostí mezi jednotlivými národy byla uslutečněna tajná cesta, která byla financována Královskou společností v Londýně, která je kontrolována Svobodnými Zednáři. Jejím závěrem bylo, že australské aborig.termíny jsou stejné jako egyptské. A u nich jsou objeveny i stopy Féničanů. Dokonce v Arizoně byly nalezeny dokumenty s podobnými termíny. Tyto poznatky jsou však potlačovány institucemi, které jsou ovládány Ilumináty.

Féničané s Atlanťany a Lemuřany rozšířili mýty po celém světě – proto mají všechny přírodní národ podobnou mytologii. Kolumbus a jeho následovníci byli z toho udiveni.
Quetzalcoatl ( švestkový had ) = byl Ježíšem pod jiným jménem před křesťanstvím. Narodil se Panně po 40 dnech, byl sváděn Satanem. Odešel, aby se vrátil ( dobyvatel Cortés byl při přistání v Americe považován za jeho návrat – podle vzhledu, byl si toho vědom a proto nosil švestkový klobouk, přišel v roce 1519 – v čase, kdy aztékové věřili, že se Quetzalcoatl vrátí ), to samé v Africe, když bílí Evropané byli považovány za návrat Nordických mimozemských ras ( podle legend ).
Toho postupně využívali Aryanští cestovatelé ze Sumeru a jejich předchůdci z Zlatého věku.

Máyové obývali Yucatan, kde byly nalezeny neuvěřitelná starobylá města a pyramidy. Stupňovité pyramidy byly postavena ještě před Máyi, kteří je zdědili. Jsou podobné Ziccuratům v Sumeru. Další podobnosti mezi Střední Amerikou, Sumerem a hinduismem v Indii jsou v jazyce a umění.
Matka Bohyně se nazývala Maya, v Indii Mayan, v Egyptě Maya ( místo nedaleko Gízy ). Název Maya má svůj počátek v Lemurii – Mu.

Votan / Wotan byl legendární zakladatel máyské kultury, Atlantský bůh ohně, bůh Teutonic people z Germánie a Skandinávie, bůh nacistů. Byl vytvořen teutonskými králi = iluminátská síť v Německu, podobní Templářům a Maltézským králům. Operují na stejné svaté půdě, jejich práce pokračuje i dnes.

Féničané obývali část Sumérské říše ( dnešní Turecko ). Byli využiti v sumérské kontrole Britských ostrovů. Známi pod jmény Hittites a Goths ( Gótové ). Podle Waddella najsou Féničané Židé ( oficiální historie ), ale jméno pro Aryan people založených v Sumeru po Atlantské periodě. Byli dlouhohlaví – aryanský typ podobný faraónům v Egyptě. To je také vysvětlení, proč Egypťané a ostatní kultury malovaly božstvo ( např.Osiris ) s bílou kůží a modrýma očima. Byla to královská linie, která se křížila s reptiloidními Anunnaki.

Irán byl další část Sumérské říše. Jeho název pochází z Airy - ana/Air - an = Země Aryanů. Podobná rasa žije ještě v Kurdistánu


SUMERSKO – FÉNICKÝ PŘÍCHOD DO ANGLIE A IRSKA
Příchod je datován 3000 př.n.l. To koresponduje s vznikem Stonehange a Avebury. Aryané sebou přinesli esoterické znalosti.
Stavba Stonehange vyžadovala matematické a astrologické znalosti. Podle Geoffrey of Mormouth v 12 st. ti, kdo postavili Stonehange, byli obrové ze Severní Afriky ( Aryané ze Sumeru a Egypta ), byli vysocí ( vznikli z velmi vysokých Nordických lidí a vysokých reptiliánů ). Směšná je oficiální verze podle které 240 mil vlekli kameny přes řeky, lesy a hory. Aryané šli tam, kde měli Atlanťané již jednou kolonie a zde postavili tyto strhující stavby.

Přinesli sebou cyklus Slunce, Měsíce, hvězd a poznatky energetické sítě. To dokladují známky na kamenech Stonehange i jinde. Znali pythagorské principy ještě než se Pythagoras narodil. ( to samé i u pyramid ).

Pythagoras prohlašoval :“Já jsem Python, Já jsem Had“. Zdědil znalosti přes tajnou školu Mystérií od Sumeřanů, Minejců, Egypťanů. Oni zase od Atlanťanů a Lemuřanů. Potom je historie staveb jednoduchá. Uměli vytvořit magnetické pole kolem těchto kamenů a odpojit je tak od zemské gravitace. Kameny ztratily hmotnost a mohly se přemísťovat. Tato energie byla symbolizována jako had – dračí linie.
Univerzální energie, která je na těchto místech, působí jako centrum síly. Byla kontrolována. Vytvořena síť, která obklopuje a proniká planetou ( podobně jako lidské tělo, vychází z toho akupunktura ), pracuje s dračími liniemi a meridiány, skrz které se vyvažuje energie. Atlanťané, Lemuřané a Sumérové používali stojících kamenů jako akupunkturních jehliček. Poblíž těchto bodů se vyskytují paranormální jevy a UFO. Z 286 kamenných kruhů je 235 postaveno na skalách starších jak 250 mil.let. Mnoho posvátných míst obsahuje magnetické rudy.

Delphi je obzvlášť těžké místo, centrum orákula. Zde byl prováděn channeling žen s mimozemskými entitami, které skrz ně mluvily. Věděli, že trhliny v magnetickém poli jsou dveřmi do jiných rovin reality, umožňují komunikaci a cestování. Satanisté používají tyto místa pro vyvolávání démonů.

Románské kostely jsou stavěny na dřívějších pohanských místech, na kterých jsou prostupy, portály do jiných světů. To je důvod, proč Satanisté používají kostely – chtějí přístup k vířivé energii. Svobodní Zednáři a ostatní tajná společenství jsou umístěna na těchto místech. Učení Atlantidy, Lemurie a Sumeru byly předávána skrze tato místa, zatímco mezi lidmi jsou záměrně potlačena. Náboženství je prohlásila za peklo a zavrhlo je. Za vším stojí Ilumináti se svojí manipulací. Oficiálně je tvrzeno, že britští druidové postavili kamenné kruhy a že popletly jejich použití se stavěním. Druidové převzali znalosti od Atlanťanů. Sumérové měli velké astronomické znalosti, znalosti astrologie, posvátné geometrie, matematiky, znalosti energetické sítě. Znali precesi – každých 2.160 let projde Země 1 znamením. Za 25.920 let celým cyklem – proto i hvězdy na obloze se nám budou jevit na jiných místech.

Závěr : jsme ve velké periodě změn.

POTLAČENÍ SÍTĚ
Na místech pyramid a kamenných kruhů je část sítě oddělena. Každá planeta a hvězda má energetickou síť a ty jsou navzájem spojeni v obrovskou kosmickou pavučinu. My jsme spojeni s ní přes lidskou energetickou síť = Meridiánový systém, který využívá akupunktura. Když někdo umí odpojit naše energetické tělesné pole od kosmické pavučiny, dostane lidi do přerušeného vibračního uvěznění.. Dálnice, nukleární stanice a hlavní třídy jsou postaveny na vířivých bodech a z materiálu z energetických míst ( Aveburské kameny ). Tak je možné manipulovat s tokem energie. Do kamenů a jejich krystalické mřížky se dá vložit program na potlačení energie. Většinu těchto míst drží Ilumináti v tajnosti.

Symbol Bílý kůň byl nalezen blízko Avebury. Jeho stáří je 3000 př.n.l. Je to doba, kdy se představili sumerští Féničané Anglii. Jedná se o jeden ze symbolů uctívání Slunce. Má vztah k Ježíši a Kršnovi. Ježíš / Krišna jsou symboly Slunce v původním sumerském slunečním náboženství, nikdy reálně neexistovali. Bílý kůň je podobný draku. Má vztah k předchůdcům Féničanů = Carians ( Mořští hadí lidé Atlantského boha Ohně )
Mnoho historických postav mělo stejný původ v mytologii, která byla podle národů různě interpretována. Např. Sv.Michal byl uctíván Féničany a později byl zahrnut do křesťanství, Sv.Jiří ( z Capadocie – Turecko ) byl také uctíván Sumer-Féničany, porazil draka a byl prohlášen Svatým patronem Anglie. Jméno Barat ( mužské jméno Briton, ženský výraz pro Barati ) – synonynum pro Britannia, bylo přineseno Sumery do Anglie. Barat Anna ( Velká Matka hořícího plamene ), symbol ženy Anu – představitelka plazích bohů Anunnaki. Toto jméno bylo nalezeno ve Védách, ty byly inspirovány Aryany ( Suméry ) a Atlanťany ( Lemuřany ). U Římanů, kteří vznikly z Atlanťanů a Lemuřanů znamenalo Barati = OSUD = ŠTĚSTÍ ( bozí štěstí ), Kréťané měli Brito – Martis – spojována s Dianou/Artemis. Toto vše je důkaz propojenosti historie tehdy existujících světových národů.

Další důkazy :
Vlajka Anglie má Kříž sv.Jiřího, vlajka Skotska má Kříž sv.Andrew, vlajka Irska má Kříž sv.Patrika ( jméno pro egyp.boha Ptah – představen v Irsku Sumery ), odstranil všechny hady z Irska. Zde je patrné spojení S.Afriky a Irska. Jsou to standarty vítězství Féničanů. Irové byli známy jako Egypťané středověku.Kruhové věže v Irsku mají zdroj u Féničanů. Irská harfa a skotské dudy mají původ v S.Africe. Typický irský motiv je Shamrock ( trojlístek ). Je to jakákoliv tří listá rostlina v Egyptě, kterou zde nazývají shamrukh. Růženec je symbolem římskokatolického kostela. Byl vytvořen Sumery, kteří inspirovali Římany. Je založen na uctívání Slunce, původ má v Stř.Východu a dodnes je stále používán Egypťany.

Jeptiška = nun ( egyptské jméno ), její hábit je z Stř.Východu. Staré irské plachtění – Pucan – z S.Afriky, Nilu. Irské staré knížky mají barvy a styly z Stř.Východu. Newgrange má 62 stop úzký průchod, který je přesně směřován na slunečního svitu o zimním slunovratu. Zde jsou spirály, které byly nalezeny na Maltě a v Atlan/Lemur.říši, jsou to virtuální repliky. Vchody jsou stejné jako u Minojského paláce na Krétě. Tara se nachází nedaleko Newrange. Je to sídlo Krále Králů ( podobně jako britský Pendragon ). Gaelic je starý irský jazyk pozoruhodně podobný jazykům v S.Africe, kde mají stejný původ.
Staré rukopisy jsou psány jazykem podobným Aryan-Fénickému. Používali jej námořníci, kteří pronikali kolem břehů Stř.moře až za Herkulesovy sloupy k Britským ostrovům. Sumérské nápisy jsou na pre-historických kamenech v Anglii a Irsku, jsou identické s nápisy na hrobě Menea v Abydosu. Jeden z kamenů má dokonce ten samý monogram „Urani“ a piktograf s příčinou jeho smrti a roh. IRSKO bylo nazýváno URANI – původ slovo od slova ERIN = staré jméno pro Irsko. Vraky lodí dokazují, že Egypťané osídlili před 2.700 lety východní pobřeží Britanie. Tři dřevěné lodě byly nalezeny v bahně řeky Humber. Byly považovány za Vikingské, ale jsou identické s loděmi na Nilu. Vikingové také cestovali po Atlantiku do Egypta a Sumeru.

Před 3.500 lety Egypťané založili kolonie v Irsku ( Hrabství Kerry ). Byli vedeni princeznou Scota ( poloviční dcera faraóna Tutankhamena ), která byla pochována v údolí Scotaś Glen ( Kerry ). Zemřela v boji s domorodými Iry. Její následovníci byli králové Irska ( v Hrabství Meath ). Poté napadli Scotland ( Scota-land )

Shrnutí : Nordická rasa ( Nordic reptilian Aryans ) se vracely zpět tam, kde Atlanťané odešli po kataklyzmatu. Podle DNA, archeologie a jazyka jsou Irové a Britové potomci Egypťanů. Z toho vyplývá, že proto je tak důležitá elita Irska a Skotska u Iluminátů. 2.000 př.n.l. po ukončení vývoje Sumeru se restartovala zase nová globální společnost. Byla kontrolována ze Sumeru, tvořena vládci, kteří měli znalosti. Byla postavena na stejných základech jako Atlantida a Lemurie ( kultura, náboženství, znalosti ).

POKREVNÍ BRATŘI
Ti, kteří byli dosazeni do pozic politických a ekonomických sil po tisíce let jako králové a aristokracie, dnes vládnou dále jako vůdci politických stran, bankéři, vlastníci médií. Opakuje se zde příběh s velkými civilizacemi včetně Sumeru – ze začátku jsou na vrcholu, později ztrácí své znalosti.
Sumerové měli své vlastní znalosti – Sumérské tabulky. Byly nalezeny 1.800 př.n.l. u Assyrianského hl.města Nineveh, 250 mil od dnešního Bagdádu ( Irák ). Obsahují udivující zprávy. Byly zakopány 2.000 př.n.l., ale vyprávějí o dobách Atlantidy a Lemurie-Mu. Z nich vycházelo mnoho knih a byl z nich přepsán Starý Zákon. Popisují, jak král Sargon plul v kolíbce po řece, Bible hovoří to samé o Mojžíšovi. Hovoří o městě E.DIN, Bible o Edenu ( Zahrada božská ). Starý Zákon hovoří o Bohu, který přichází ze světů, Sumérské tabulky o rase bytostí přicházející odněkud z nebe, přinášející velké znalosti a technologii – AN.UNNA.KI ( Ti, co přišli na Zemi z Nebe ), Anunna = syn Ana ( později Anu ), Synové Boha, byly reptiloidní a křížili se s Nordiky a lidmi Země. Jméno Sumer = KI.EN.GIR = Země Boha zářících raket = Země hlídačů ( často se takto popisují starověcí bohové ). Egyptské jméno pro své bohy bylo Neteru ( Hlídači ). Přišli v vesmírných lodích. Takto hovoří mnoho starověkých pramenů. Indové hovoří o Vimanas, některé byly dlouhé, jiné dvoupalubové se střílnami, podobné jako nálezy UFO. Měly antigravitační technologie.

Číňani našli v Tibetu dokumenty v sanskrtu, které popisují mezihvězdné vesmírné lodi Astras, které mohly létat na jakoukoli planetu. Text hovořil o letech na Měsíc. Číňané zřejmě použili tyto znalosti v jejich vesmírném programu. Lodi byly použity ve válce Bohů. Stejná technologie byla použita jako antigravitační pomůcka pro stavbu kamenných mohyl a pyramid ( Baalbeck v Libanonu, Stonehenge ) – postavili je Obři z Afriky
Z těchto znalostí byl vytvořen i Zlatý věk Atlantidy/ Lemurie. Znalosti byly přineseny z jiných dimenzí. Další zprávy vyprávějí, že tyto bytosti, později nazývaní bozi = Anunnaki, vytvořili pokročilou kulturu a technologii, kterou zničila světová potopa a katastrofy. Sumérský hrdina potopy = Utnapishtim – nahrazen jménem Noah ( z toho vyšla Genesis ).

To je vysvětlení pro pyramidy, Nazcu, astronomické znalosti primitivních národů, vytvořených přesných map tisíce let starých, které ukazují Antarktidu před příchodem ledu,vysvětlení, proč mají lidé na celém světě ty samé legendy.
Sumérské tabulky předpokládají, že Anunnaki přišli před statisíci lety. Byli zapleteni do Lemurie a Atlantidy, řídili velké převraty a potopu. Po katastrofách se vrátili a dohlíželi na výstavbu Sumeru. Bojovali také mezi sebou. Enlil = Enki byl jeden z jejich časných vůdců. Lidé pro ně bojovali proti ostatním lidem. Sumer však nedosáhl takové výše jako Zlatý Věk. Mnoho těchto bitev je popsáno v Starém Zákoně jako boj každého s každým na Středním a Blízkém východě, kde vznikla všechna hlavní náboženství včetně Hinduismu. Byly použity i nukleární zbraně, které otrávily řeky. Vznikly neobyvatelné oblasti. To byl důvod, proč většina Anunnaki nakonec opustili Zemi. Někteří však zůstali a ovládají nás přes krevní linii dodnes.

Závěr : je 1 milión galaxií v univerzu, 1 bilión planet a 1 bilión triliónů hvězd. Stovky miliónů planet má podobné prostředí jako Země ( pouze v této dimenzi ). Hra o Zemi se jistě hraje i na ostatních planetách.


KREVNÍ LINIE ILUMINÁTŮ
Vládnoucí rodiny se vzájemně křížily. Je to cesta světové kontroly. Čím výše, tím více převládá posedlost tohoto křížení. Krevní linie 43 amerických prezidentů je stejná. G.Washington – G.Bush. Sahá do evropské královské rodiny, odtud přes Aryanské rodiny do Sumeru. Podle Sumerských tabulek se Anunnaki křížili s lidskými ženami ( bílá nebo Nordická rasa ), vznikla tak hybridní rasa. To se stalo v každé části světa. Ve Starém Zákoně ( převzatém ze Sumerských tabulek ) se křížili Synové Boha ( Elohim ) a vytvořili hybridní krevní linii. Podle Genesis se muži začali množit na Zemi a jejich dcery také, synové Boha je viděli jako krásné a tak se s nimi ženili. Vytvořili linii Nefilim – jejich potomci byli hrdinové, Ti, kteří sestoupili nebo Ti, co spadli z nebe, dnes vysocí obři, v historii např. Goliáš. Dnešní Ilumináti jsou Nefilim ( mimozemští lidští hybridi ), kteří v historii pohrdali vším, byli nespravedliví a důvěřovali jen své vlastní síle. Podle Delawarů žili východně od Missisipi ve velkých městech. Nálezy kostí – Nevada, Minnesota. Byli vysocí 2,1 m. Byli to kanibalové. Vykopávali mrtvé indiány a jedli je. Měli červené vlasy. Pili krev jako dnes Ilumináti. Byli nepřátelští k ostatním.

UCTÍVÁNI HRDINŮ
Slavní muži byli podle Sitchina Muži na nebeských strojích. Slovo hrdina = hero – z egyptského heru = označení pro krále ( Syna Boha na Zemi ) – Aryanská rasa. Přesněji člověk, který nebyl ani bohem ani démonem. Podle Homéra ( 8 – 9 st.př.n.l. ) hrdinové byli uctíváni více než obyčejní muži. Pindar ( 518 – 438 př.n.l. ) používá hero/heru pro rasu „mezi bohy a muži“

Horus / Haru ( egyp.syn boha ) + Ježíš( jeho pozdější zrcadlo )
Hu / Ha = jestřáb/sokol ( hawk ), jestřáb Slunce jako symbol Slunce
Nibiru byla planeta Anunnaki podle Sumerských tabulek. Sírius byla Nibiru? Horus byl Sírius ( Horus psí hvězdy ). Jeden jeho obrázek zobrazoval krokodýla s jestřábí hlavou a ocas končící psí hlavou. Další portrét byla hlava šakala / psa / vlka, zobrazeného jako An/Anu = královského vůdce Anunnaki.

Souhrn : Heroes vládly Zemi přinejmenším v zájmu sirianských bohů.

Bibličtí učenci se vyhýbali vysvětlení Nefilim ( pasáž v Genesis ). Vysvětlují, že to je přesné jméno Boha. Andělé byli poslové, kurýři, spojováni s Nefilim. Sumerské tabulky jsou dále než Genesis ve vysvětlení křížení. Anunnaki se rozhodli vytvořit otročí rasu = Homo Sapiens. Měla za úkol sloužit. Hledali nejvhodnější rasu a udělali mnoho chyb. Křížili sperma Anunnaki mužů a vajíčka lidí a vkládali je do Anunnaki žen. Vše probíhalo v období Atlantidy a Lemurie. Dnes se to děje u lidí, kteří byli uneseni. Byl jim vnucen sex a odebrány vajíčka. Děti jim byli odebrány v raném těhotenství. Byl to program, který je řízen Enkim ( vůdce vůdců, Bůh Země ) + Ninti ( Paní života, Ninkharsag, expert medicíny ), vlastní koňskou botu = nástroj, který řeže pupeční šňůru, pozdější jméno je MAMA/MAMMI – matka, Královna Semiramis, Isis, Barati, Artemis, Diana, biblická Marie, jako božstvo Měsíce nebo vody, protiváha svalnatého Slunce – předmětem astronomických a esoterických termínů.

ENKI a NINKHARSAG vytvořili :
1. lidský hybrid LU.LU ( Jeden, kdo je namixován ) = biblický ADAM ( Anunnaki DNA + Homo erectus )
2. mistrovskou rasu – Anunnaki DNA + Nordická rasa = polobozi Aryan – reptilian – Nordic za účelem vlády mezi Anunnaki a lidskou rasou
Biblický Adam byl vytvořen jako genetický zdroj. Biblická Eva vytvořena z žebra = RIB = sumerské TI = žebro a život. Byla vytvořena z životní esence rasy Adama.

Společný zdroj ( místo ) : Afrika před 200.000 – 300.000 lety podle Sumerských tabulek. Sumerské jméno pro člověka = LU – dělník, sluha, také domestikované zvíře = ovce.

Anunnaki vytvořili DNA takové, jaké se typově hodilo a implantovaly ho do lidské krve. Tím nás dostali do vibračního vězení, v kterém můžeme vnímat pouze úzký pás frekvence pomocí smyslů. Potlačili naše telepatické schopnosti a rozdělili nás podle jazyků. Oficiální historie nás učí vývoj člověka přes : Neandrtálec .- Cro- Magnon – Homo Sapiens – moderní člověk. Nálezy na Stř.Východě ukazují, že všechny formy existovaly v té samé periodě. Sjednocující linie nebyla nikdy nalezena.

Credo Mutwa ( zulský šaman ) podporuje sumerské tabulky. Je jeden z 2 přeživších šamanů ( 90 letá teta ). Je mu 79 let. Pochází ze Zuluů ( Zulu = Lidé z hvězd ), byli oplodněni mimozemskou královskou rasou Anunnaki. Jsou natočeny dva video snímky s výpovědí jeho vědomostí. Rozhodl se již nemlčet. Evropané provedli invazi do Afriky ( Ilumináti to drží v tajnosti ). Má náhrdelník tajemství, který potvrzuje tyto informace, je těžký a měděný, přinejmenším 1000 let starý, na něm jsou figurky mimozemšťanů ve spojení s ženami Země, mimozemšťani jsou zde zaznamenáni velice symbolicky, neboť ve skutečnosti byli velice odlišní ( jsou to nelidské reptiloidní formy ). Varovali lidi z okamžité smrti, když je uvidí. Mezi nimi je vševidící oko = HLÍDAČI, dále zde je zobrazeno souhvězdí ORION = místo mimozemských aktivit na Zemi ( reptiliáni), Davidova hvězda ( není to židovský symbol, nalezena na celém světě, začala se používat Rothschildy v 18 st. Celý náhrdelník je dokladem spojení se Síriem, z kterého reptiliáni přišli na Zemi

Sírius :
- velice důležitá lokalizace v starých světech
- hvězdná karta v tarotu Crowlee
- podle Dogonů odtud přišli návštěvníci – mimozemšťané přiletěli na svých Mateřských lodích, potom pokračovali v obíhání Země, vůdci se během převratu ukryli
- ve Francii jeskynní malby staré 10.000 – 30.000 let, zde zobrazen diskový tvar objektu stojícího na trojnožce s žebříky – takovým způsobem si nahrávaly data


GENETICKÁ POSEDLOST
Enki byl vůdce Anunnaki, pán Země, šéf mimozemských vůdců. Nebyl však nejvyšším mužem v misi Anunnaki na Zemi. Byl nejstarším synem nejvyššího Mr.Biga = AN/ANU, který vytvořil misi. Enlil byl jeho mladší bratr ( poloviční ). Byl vůdce mise, protože jeho matka byla považována za více geneticky čistou než Enkiho. Byl varován před lidským množením, proto posílá geologické katastrofy na redukci populace. To byl začátek konfliktu mezi bratry, který vyústil ve válku Anunnaki. Ta simulovala konflikt mezi politickými stranami. Pokračuje do dnešních dní. Anunnaki jsou jednotní v globální kontrole lidstva, ale bojují o nadvládu mezi sebou. Ilumináti jsou frontmeni Anunnaki. Jejich tajné organizace skrytě manipulují lidstvem. Tvoří světovou vládu, vrcholné posty v bankovnictví, v armáda, zabývají se rozšířením mikročipů. Také bojují mezi sebou.
Poslední dobou se něco stalo, Anunnaki se stáhly z kontroly a manipulují skrze jisté krevní linie z skryté scény. Je jich málo a jejich vnitřní války je oslabují a vedou je do naprostého chaosu. Stáhnutí souvisí s vnější intervencí mnoha mimozemských civilizací na Zemi. Stále však používají pro svoji špinavou práci hybridní linie.


BOŽSKÁ PRÁVA KRÁLŮ ( a prezidentů, bankéřů )
Anunnaki mají nelítostnou hierarchii, ta byla nastolena i u lidí. Právo vládnout je spojováno s vybranými krevními liniemi. Anunnaki královští vůdci se narodili při speciálním úzkém křížení, aby vládli lidstvu.
Anunnaki - AB-GAL ( Mistři vědomostí ) měli těla podobná rybám ( Enki/Oannes ). Ryby symbolizovali obojživelnou přirozenost bohů ( ze Síria ). ANU propůjčil loď na vytvoření královské krevní linie v zájmu bohů. Tak je to popsáno ve starých manuskriptech. Měl božské právo vlády, které si takto sám určil ( takže ne Bůh ). Propůjčil si ho od Anunnaki, aby vládl podle jejich záměru. Války mezi králi a královnami byly jen pokračováním válek o vládu mezi Anunnaki ( např. Tudorovci x Stuartovci v Anglii ). Jednalo se o krevní linii Anglie a Skotska. Modrá královská krev byla opravdu modrá jako výsledek vzájemného křížení. Dnes některé král.rodiny trpí hemophilií nebo jinými krevními nemocemi.

Toto vlastnictví Země bylo předáno pár tuctům rodin ( ze Sumeru, Egypta, Babylonu a Řecka). Ti se mezi sebou berou a udržují systém, který pomalu degeneruje. Dnes se stěhují z zjevných pozic královských rodin do pozadí a kontrolují vše skrze politiky, bankovnictví, média a obchod.
Všech 43 prezidentů USA pochází z Anglie ( od roku 1789 ), 34 z nich má krev z Charlemagna ( Monarcha z Francie, hlavní muž Iluminátů ). G.Bush je 13 bratrancem Britské královny matky ( Prince Charlese ), je přímým potomkem Jindřicha III a sestry Jindřicha VIII Marie Tudorové ( žena Ludvíka XI ). Al Gore a G.Bush byli kandidáti na prezidenta Oba pocházejí ze stejné královské rodiny. Všichni prezidenti jsou z modré linie, sahají až k Římské Svaté říši a k Charlemagne.

DYNASTIE – KREVNÍ LINIE MEROVINGIAN
Zakladatelem byl Charlemagne. Pochází z Francie. Tato krevní linie založila Paříž. Jsou s ní spřízněny všechny král.rodiny v Evropě. Manipulují s ostatními skrze tajná společenství. Patří sem známé osobnosti jako Josef Smith, Hiram Smith, Brigham Zouny – všichni jsou zakladatelé Mormónů. Některé prameny uvádějí, že je to linie Ježíše, který byl zplozen Máří Magdalénou ( není to pravda ). Jsou to Anunnaki hybridi a je to jedna z klíčových krevních linií.

MAG je kód pro reptiloidní DNA, které je předáváno skrze ženskou linii. Je ve vztahu k Orionu. Merovingiáni sahají přes Sumer až do Atlantidy a Lemurie. Byli zapleteni do Trojské války ( 1200 př.n.l. ) mezi Trojany a Řeky ( nyní Turky ). Odtud přešli přes Kavkaz jako Skýtové do Evropy. Zde byli známi jako Sicambrianští Frankové – odsud pramen pro název Francie. Jméno pro kmenovou královnu je CAmbra. FRANCIO, zakladatel, tvrdil, že je potomek Noaha ( mystické jméno, které je založeno na skutečném z Atlantidy ). Noah a Abraham nebyli Hebrejci, byla to větev Sumersko- Egyptské kultury. Frankové, lidé smlouvy, usadili se v Germánii s centrem v Cologne. Byli to lidé dřívější Sumérské říše. Označováni mnoho jmény na svých cestách ( Skýtové, Galové – Gótové, Anglosasové ). Původem sahají až k Atlantidě a Lemurii. Do Evropy přišli ze Sumeru jako Sicambrianští Frankové z Arcadie ( Řecko = jméno bývalé Atlantidy ). Osídlili i Danube oblast ( Danaan ), zde probíhalo rozsáhlé křížení. Jejich vládce MEROVEUS / MEROVEE – strážce ( ochránce ) Franků, 488 n.l., zakladatel Merovingiánů, vznikl z lidské matky a mořské příšery Ouinotaurus ( Enki, Oannes ), vychován Chodiem – 1.král Franků, syn moře. Merovingiáni založili Paříž v 6 st.. Pojmenována byla po princi Parisovi ( syn krále Priama z Tróji, jedné z figur Trojské války ). Paříž je na hlavních vířivých bodech zemské energetické sítě. Zde vystavěli podzemní komory pro uctívaní bohyně Diana. Jsou na místě vraždy Princezny Diany pod tunelem Pont de Ĺalma

Paříž a Londýn jsou 2 nejdůležitější globální centra Iluminátů. Obě byli založeny krev.linií z Tróji, těmi, kdo založili Merovingiány. Brutus – spřízněný s Helenou, plachtil až k Z.Británii, kde založil Novou Tróju, později Londýn – 1103 př.n.l. Odnoží Merovingiánů je Scottish arist.rodina, předchůdci Princezny Diany. To je důvod, proč je Skotsko tak důležité. Zde operuje největší tajná společnost - Scotish Rite Svobodných Zednářů. Symbol Lilie jako následovníka trojzubce z Atlantidy a Lemurie, je symbolem Merovingiánů. Je hojně používán Britskou král.rodinou na oficiálních budovách ( např. brána do Bílého Domu ). Merovingiáni uctívali Dianu jako jedno z velkých božstev dávného věku. Je známa jako Artemis, stejné božství jako v Atlantidě. Efes byl centrum uctívání Artemidy – Diany. Božství Diana je symbolem Měsíčního božství. Princezna Diana byla nositelka silné DNA, které zaručovalo spojení s nordickou rasou. Reptiliáni potřebovaly infůzi její krevní linie ( modré oči, bílé vlasy ), proto ji použili. Nakonec však rozpoznala jejich hru a musela být odstraněna.


ROTHSCHILDI
Merovingiáni podle předpokladu nevymřely, pouze jejich jméno zmizelo. Začátek jeich vývoje je spojen s jménem Král Karel ( Charlemagne ) = král Francký. 34 prezidentů a mnoho známých osobností je s ním spřízněno. Kontrolován byl potomky Římské říše, kteří byli potomky Sumeru a ti Atlantidy a Lemurie. Byli to potomci křížení Nordické rasy a Anunnaki. Klíčové jméno ve vývoji bylo Alexandr Veliký, předek Charlemagneho, hlavní rodiny Iluminátů dnes. Přinesl silnou DNA Nordické rasy. Vzešel z Vikingů, kteří se usídlili u Středozemního a Egejského moře po Atlantském kataklyzmatu. Vládl Tróji. Zemřel v Babylonu 323 př.n.l. ve věku 33 let. Jeho armáda ovládla Egypt, Mezopotámii a Indii. Založil město Alexandrii v Egyptě. Byl znám jako Hadí syn, proto i Alexandrie odpovídá ve svém významu Městu Hadů. Jeho otec Amon byl had, který oplodnil jeho matku.
Reptiliáni se pro zachování jejich čisté linie křížili velice úzce. Děti se nerodili skrze oficiální partnery. Měli mnoho dětí mimo, pod jinými jmény, jako Rockefeller a Rothschild, Clinton a Roosevelt. Nikdo je nespojoval s Ilumináty, měli jiná jména. Klíčová krevní linie Nefilim byla spojena s jménem Aeneas. Byla to údajná hlava Římské říše. Jeho potomci byli Romulus a Remus. Aeneas je kódové jméno ( jako Noah ) pro krevní linii. Byl narozen v Tróji, posvátném městě Merovingiánů a Templářů. Homér ( 8 – 9 st.př.n.l. ) to v Iliadě a Odysseu přesně vylíčil. Aeneas říká, že Achilles sestoupil z božského a nesmrtelného, spojení Anunnaki a božské nesmrtelnosti, jeho matka byla Afrodita a otec Anchises. Jeho linie jde až k Dardanusu = syn Zeuse: zakladateli Trojského rodu, reprezentoval reptilian – Nordic hybridy ( Aryanští = mistrovská rasa ). Jiná legenda říká, že byl výsledkem spojení Zeuse a Elektry na ostrově Samothrace, odsuď odešel do Tróji v období Velké potopy. Aeneas měl úzký vztah k bohům. Je to vlastně genealogický kód, proto hraje dnes tak důležitou roli. Z Aeneas se vyvíjela Rothschild dynasty, Battenbergové a linie Habsburků, která byla vedoucí rodinou ve Svaté říši Římské.

Tak vypadal středověký stát, který vládl Střed.Evropě v období 962 – 1806.

HABSBURKOVÉ
Jsou to Nordikové, kteří se křížili s reptiliány v dávné minulosti. Mají spojeni s plazím palácem Lorraine ve Francii. Významný reprezentant byl Lord Mountbatten, člen Britské královské rodiny. Jeho synovec je Princ Filip. Má spojení s Battenbergy a Iluminátskými Satanisty. Je guvernérem Isle of Wight ( jižní pobřeží Anglie ), extrémně důležitého centra pro Ilumináty a Satanisty, kde manipulují s zemskou energetickou sítí. Zařídil sňatek Prince Filipa a Královny Elizabeth II. ( Windsdor – Mountbattenská linie, je to vlastně germánská krevní linie Saxo – Gótů a Battenbergů, kteří podporují nacisty. Princ Filip byl poslán do Něměcka učit se Runy.

Stručný náčrtek souvislostí :

DAVID ( Ježíš ) + Alexandr Veliký ( Aryan )

Římská říše

Charlemagne

Egyptští monarchové ( geny z Římské říše )

Princ Filip

Kapitola 5 - pokr. - Historie, Plazi, Hadi

DRŽITELÉ TAJEMSTVÍ
Priory of Sion ( Převorství Siónské ) je elitní tajná společnost vytvořená v 12 st., která slouží Merovingiánům a Červeným Plazům. Je spojena s Templáry ( ti pocházeli z Tróji, poté založili Franckou Tróju – Sicambrian ), dostali se s Priory do sporu a rozešli se kvůli boji o kontrolu v krevních liniích. Každý chtěl stát na vrcholu ( to samé mezi Rothschildy a Rockefellery - jsou to 2 hlavní krevní linie dnes ). Ilumináti byli oficiálně založeni 1.5 1776. Zahrnují Priory of Sion, Templáře, Rytíře Malty, Teutonský Rytíře, Rosekruciáni, Svobodné Zednáře……..

Kavkaz byl kolébkou pro Aryany a ostatní vybrané krevní linie. Na Kavkaze je portál, kterým jiné interdimenzionální bytosti mohou vstoupit do naší frekvence, kterou nazýváme fyzický svět. Zde se krevní linie z Střed. A Blízkého Východu kříží s Dál.Východem a S.Ruskem. Kolchiďané na úpatí Kavkazu hovoří o řeckém hrdinovi Iásonovi a Argonautech. Příběh obsahuje mnoho symbolických kódů pro Sírius. Iásón ukradne Zlaté roucho králům z Kolchidy ( nynější Gruzie, nedaleko jižně od Araratu ). Kolchiďané jsou tmavá rasa, potomci Egypťanů. Muži byli ve faraonově armádě ( faraon Sesostris / podle ofic.historie je to jiné jméno pro Ramsese II. - ilumin.krevní linie, z které pocházejí Rothschildové, Rockefelerové, Bush… ).

NESVATÁ ALIANCE

Každý, kdo si myslí, že oni vědí vše, je právě důkazem, že to tak není.
( David Icke )

Lemurie a Atlantida. Byl to čas rozsáhlých mimozemských aktivit, kdy mnoho zemských ras bylo oplodňováno a vzniklo mnoho rozličných fyzických forem. Od té doby je mezi námi mnoho krevních linií nejen od Anunnaki reptiliánů. Mnoho bitev bylo mezi Nordiky, Plejáďany, frakcemi z Draca, Orionu a Síria. To se symbolicky projevovalo na Zemi válkami určitých skupin lidí.Sv.Jiří ( Féničan ) porazil draka
Sv.Patrik vystěhoval draky z Irska

Křížením hadí rasy a Nordiků ( bílá rasa ) se vytvořily hybridní krevní linie, které vládly dynastii Aryanů. Začalo to na Marsu, který byl poté zničen kataklyzmaty. Pro hady jsou důležité blond vlasy a modré oči. Tři mimozemské civilizace, které jsou základem včleněni na tuto planetu jsou Nordics, Reptiliáni, a Greys. Společně tvoří Alianci. Do nich je včleněna Hmyzí rasa. Reptiliáni kontrolují Greys ( také reptiloidní forma ). Vládnoucí krevní linie Sumeru byl Aryanský typ vyznačující se vysokou postavou, blond vlasy a modré oči. Uctívali hadí / plazí bohy.


NORDICKÉ SPOJENÍ
Lidé jsou unášeni Nordiky nebo Reptiliány. Credo Mutwa to potvrzuje. Jsou to podle legend ti, kteří zde byli před příchodem bílých Evropanů. Domorodci si mysleli, že Evropané jsou také oni a pojmenovali je Mzungu. Obdobně ve Střední Americe s Cortézem r.1519. Mysleli si, že jde o vráceného Quetzalcoatla.

Motto : Svět není takový, jaký si myslíme.

Pilot, který vletěl do skály uviděl Nordiky s perlovou kůží, laserovýma očima v bílých dlouhých róbách, s Maltézským křížem na krku ( symbol Maltézských Rytířů ). Je to symbol Britského Království a Lemurie-Mu. Joseph Smith, zakladatel Mormonů, sám vysoký Svobodný Zednář pocházející z krevní linie Merovingiánů, měl 21.9 1821 vidění. Boží posel v bílém plášti mu předal učení ( podobně jako Mohamed a Islám ). Že by to byli Nodikové?
Je mnoho svědectví o lidech ( bytostech ) žijících uvnitř hor ( Mount Shasta v Kalifornii ). Enochovy knihy popisují Hlídače / Pozorovatele, kteří byli vysocí, jejich tváře svítily jako Slunce, oči měli jako zářící lampy a ruce měli bělejší než sníh. Plejády neboli 7 sester, jsou domovem blonďatých s modrýma očima, kteří byli uctíváni v Sumeru. Plejády jsou seskupení 200 hvězd ( a ne 7 ). Alcyone je nejjasnější hvězda Plejád, je střed, kolem kterého obíhá Slunce a celý solární systém, 2 z 7 sester – Celeone a Alcyone mají vazbu na hrdiny, kteří se staly prvními předky lidských bytostí ( nordic . reptiliánské mezikřížení ). Čerokézové, Máyové a Řekové poukazují na plejádskou návštěvu Atlantidy. Plejáďané byli ve spojení s Poseidonem, Králem Atlantidy. Souhvězdí Lyra je spojována s UFO výzkumy a únosy. Aldebaran, obří červená hvězda s rozměry 40 x větší než Slunce, je stejně důležitá pro Nordicky. Byla využívána nacisty. Mnoho unesených hovoří o vysokých, blond bytostech, kteří tvrdí, že jsou z Plejád – jsou to reptiliáni.

Mimozemské bytosti jsou však z mnoha koutů galaxie. Dělí se na :
- pozitivní ( utekly z Atlantidy do Himalájí, kde od té doby operují )
- neutrální
- ti, kteří touží po kontrole
Mění své frekvence a tak nám mohou zmizet před očima.
Čas, který měříme, je také iluze, která uvěznila naši mysl. Minulost, přítomnost a budoucnost neexistují. Vše se děje najednou.


PLAZÍ SPOJENÍ
Cílem je lidská kontrola a únosy dětí a lidí. Jde o spojení reptiliánů, nordiků a greys. Mají stejnou metodu hypnózy, holografické pole pro řešení únosů. Jeden moment se jeví jako modroocí blondýni, příště jako reptiliáni.

Anunnaki byla podle Sumerských tabulek reptiloidní rasa, která se křížila se zemskou rasou. Byli chráněni před odhalením kněžími ( Muži středu ) – ti si vyhrazovali právo jako jediní vidět a jednat s Bohy, mnozí však neviděli nikdy Anunnaki tváří v tvář, kontrolovali slepě správu jménem neviditelných bohů. Jehova všem tvrdil, že nemůže být spatřen. Jejich města měli Zikkurati, které stály blízko paláců. Na vrcholku podle sumerských tabulek bylo místo = kobka, kde žili bohové – zde byl lidem odebírán genetický materiál, když museli mít sex s Anunnaki. Tak produkovali krevní linii králů. Tvar Zikurrati připomíná, jak Anunnaki kontrolují nás.

Nefilim – podle hebrejské mytologie jsou Synové Bohů, nazýváni ARWWIM = devastátoři, hadi. Vytvářejí krevní linii, skrz kterou manipulují se světem. Ve Zlatém věku si brali lidské ženy ( tím ale porušily zvyk brát si a množit se se svými krevními liniemi – sestrami ).

Reptiliánské manipulující frakce potlačují emocionální úroveň – podle linie krokodýla a ještěrky, necítí jako savci, mají ostrou mysl pro intelekt k užití technologie ( jako počítač ). Jsou velice výkonní, ale protože nemají emoce, jsou limitováni možnostmi, proto chtějí DNA těch, kdo mají emoce – bez lítosti vraždí. Z jejich genetického základu se vyvíjí reptiloidní mysl vědců a vůdců válek. Sami se obávají lidí, protože necítí. Jsou zoufalí, chtějí lidské DNA ( v 3.sv.válce ). Usilují o znovuzískání kontoly na Zemi, protože věří, že je jejich Proto se kříží s královskou krevní linií Nordiků, která vládla atlantskému lidu do kataklyzmatu

Humanoidi pocházejí z Lyry, Plejád a Aldebaranu. Jsou lidskou formou v jiné hustotě ( densitě ). Jsou mírumilovní, mají modré oči a bělomodré vlasy. V nich je namixováno DNA od reptiloidů, tím dostali reptiloidní charakter. Dnes hovoříme o pádu člověka. Mají zakázaný sex s jinými entitami a kontrolují křížení.

Klonování je otevřená manipulace s DNA, která nemá v historii obdoby. Realizuje se v pozadí ( v podsvětí ). Je mnoho indícií o existenci klonovacích laboratoří. Cílem je vytvoření skupiny identických lidí.

Nordics jsou jedni z klíčových mimozemských ras Lemurie a Atlantidy. Bojovali s reptiliány a donutily je odejít do podzemí nebo do jiných dimenzí.

Lidská rasa je ovlivňována a kontrolována přibližně 70.000 let několika mimozemskými skupinami, které provádějí výzkumy pro vlastní zájmy. Infiltrují se do federálního projektu ochrany lidstva. Mnoho reptiliánů chce být v manipulaci lidí dominantní, skrze jejich křížící programy se infiltrují do Nordických krevních linií. Mění lidské DNA

Kniha Dhyanů je nejstarší zpráva psaná v sanskrtu. Popisuje, jak reptiloidní rasa Sarda/Velcí Draci přicházejí z nebe a přinášejí civilizaci. Líčí potopu, která končí Zlatý Věk. Smazala obry ( Nordics ), přežili ji hadí bozi ( lidská tvář a ocas draka ), kteří se vrátili k vládě. Jejich vůdce Velký Drak, původem v Pendragonu ( titul krále králů starověké Británie ). Mluví o Aryanech ( reptiloidní savčí hybridi ), z kterých vznikli Aryanští králové. Hinduisté nazývají Anunnaki hybridy Nágy, kteří přišli z Lemurie. Mají vztah k vodě a mají svá podzemní centra. Výsledkem křížení lidí s hadími bohy ( Dravidiáni ) vznikla Negroidní rasa. V Číně se nazývali dračí králové Lung Wang. Měli část lidskou a část hadí.


Královská krevní linie - Polobozi ( potomci draků dračí dynastie ) - vládli Sumeru a vládnou až dodnes

Iránčané znají krále jako MAR ( znamená v perštině snake ). Starodávné tabulky nalezeny v monastyru v S.Indii vyprávějí, jak Naacals / Naga Mayas ( serpents ) cestovaly z Lemurie – Mu do Indie založit kolonii ( popisují destrukci Mu ). Nágové také přišli do Číny, Tibetu a části Ásie. Naga Maya a jejich náboženství bylo pramenem pro Máye v Mexiku.

Védy popisují nejranější královskou krevní linii z Indie ( kněží a králové ), kteří sestoupili a přišli z moře a založili 5 kmenů v Indii.

Nágové byla pokročilá rasa s vyspělou technologií. Pohrdala lidmi, unášeli je, mučili je a jedli, křížili se s lidmi. Tak vzniklo mnoho forem. Používali Vimanas, létající disky. Jejich zručnost je popisována v Bhagavadhítě a Ramajane. Jsou spřízněny s Hindu démony, měli magické kameny a třetí oko. Založili Kašmír, odtud pochází původ krevních linií.

Emblémy vládnoucí královské rodiny jsou draci, hadi, sfingy, švestk.hadi, trojzubce. V Egyptě je řád Djedhi + Dj, znamená had. Z nich pocházejí faraóni hadí linie Djer, Djoser, Djederfra. Indie má seznam 80 králů, kteří mají původ z Nágů ( hadích králů ). Hinduismus říká, že Nágové si mohou vzít dle potřeby lidskou nebo reptiloidní podobu ( shape shifting ). Buddha také pocházel z královské linieNágů. Čínští vládci byli známi jako Lung nebo Draci. Mnoho z nich mělo reptiloidní znaky velmi podobné Nágům. Jeden z nich – Huang Ti se narodil s dračím vzezřením. Byl zplozen tak, že sluneční paprsek vstoupil do dělohy jeho matky. Když zemřel Huang Ti, transformoval se do éterického draka a odletěl. Původ mají z Big Dipper Constellation, obsahuje Alfa Draconis, nejjasnější hvězda souhvězdí Draco. Je základem dračího reptiloidního království

U Inků byl symbolem pro kněžího a krále had. Nejranější královské linie v Střední Americe potvrzují svůj původ z plazích bohů, např. Quetzalcoatl, nebo Itzama V Mykénách ( Řecko ) byli králové podobní hadům. Cecrops – 1.mykénský král Athén, člověk s plazím ocasem. V Iránu byl hybrid ZAL ( Pozorovatel ) – vzal si princeznu Rudabeh, která byla vysoká a slonově bílá.

Souhrn : umělá oplodnění panen, únosy a oplodnění a odebírání plodů během těhotenství byly často používané metody získávání genetického materiálu a množení specifických krevních linií.

Podle etiopských textů Nágové oplodňovaly ženy. Rodili se však extrémně velké děti. Stejné jako dcery Nordiků a andělé ( Anunnaki ). Nebyli schopni porodit tak velké děti a umírali při porodu. Musel se používat císařský řez.

Noah bylo židovské jméno pro sumer.hrdinu Utnapishtina. Psaly o něm hebrejské texty a knihy Enochovy. O jeho narození bylo psáno ve Svitkách z Mrtvého moře, které byly nalezeny v Izraeli 1947. Byl to syn Lamecha. Nebyl moc podobný člověku, byl více jako dítě andělů ( bílá kůže, blond vlasy a oči. Spíše jako Draco entita. Zářil jako Slunce. Enlil jako vůdce Anunnaki na Zemi měl stejné rysy. Podle Genesis se Noah opil, šel do stanu, jeho syn Ham ho uviděl nahého, řekl to svým dvěma bratrům, Noah na ně klel ( hrubé charakteristické chování reptiliánů ), nechtěl, aby ho viděli nahého, protože by ho pro jeho vzhled zabili. Noah znamená „ten, kdo je s bohy“.

Melchizedek je synovec Noaha. Na hrudi měl znak kněžství ( kód pro reptil.krev.linii ). Nejvyšší úroveň v hierarchii Mormonů je Melchizedek Priesthood.


Eva byla sváděna hadem. Byla předchůdcem ( matkou ) Nefilim. Hebrejsky znamená Nahash ( had ), „ten kdo zná tajemství“.

Satan je popsán v Starém zákoně jako Starý Had nebo Drak. Vládce Nefilim. Odletěl ze Země po prohnané kosmické válce

Gabriel je padlý anděl, který sváděl Evu jako had. Měl znalosti od bohů ( symbol ohně, iluminace ) a dal je lidem.


ADAM A EVA
Jsou to hybridní genetické zdroje vytvořené podle vzoru Boha. Ze začátku byly naklonovány a nebyli schopni reprodukce. To byl problém pro Anunnaki, protože nemohly vytvořit dostatečný počet otroků pro práci. Nakonec se jim podařilo vložit do genů schopnost reprodukce. Tím změnily klon v rozmnožovací bytost! ( symbolicky v Edenu, kde Eva odmítla trpět při porodu, sex byl vztažen k zakázanému ovoci )
Enki byl zodpovědný za tento vývoj. Byl hadem v zahradě, který svedl Evu. Stal se nepopulárním po explozi lidské populace. Považován za experta pro vědu a medicínu. Byl symbolizován 2 hady točícími se kolem hole = symbol reptilní DNA. Byl také egyptským a sumerským symbolem nesmrtelnosti proces přeměny z reptiloidů na savce při přerodu odhodily šupinatou kůži a stáli nahatí a zahanbení
( v hebrejských mýtech )


PÁD ČLOVĚKA

Před tím měl jasnou a svítící kůži, luminující. To později zmizelo, ale zbytky se zachovaly u pár hybridů v období potopy. Dnes ve vládních genetických programech vyvíjejí kousky kůže reptiliánů mutací genů. Reptiloidní bozi se vyznačovaly velkou délkou života.

Současný vývoj má 2 směry :
1. centralizace – stále méně lidí má moc
2. jsme manipulováni policií a drženi v mentálním a emočním vězeníJsou zde fyzické bytosti :
a) žijící uvnitř Země – vnitrozemské ( pohádky s elfy, démony, rusalkami, draky a jiné nelidské komunity. Jsou známy jako zářící ( jako Anunnaki ve starých textech ). Norský název pro podzemní svět s tunely, jeskyněmi a rozsáhlými městy je Niflheim – podobné Nefilim – zde vládlo mrtvé božstvo Hel. Podzemní síť je přístupna skrze mohyly, kopce a jezera, která jsou držena v tajnosti. Sem jsou směrovány únosy lidí, pití lidské krve, odebírání genetického materiálu. Hlavní forma, v které se objevují je reptiloidní. Elf = kód pro reptiloidní krev.linii.
Vstupují skrze posvátné hory. Ty byly začátkem a zdrojem pro svaté hory v mytologii – Olymp ( řecký panteon, Zeus, který oplodňoval ženy )
b) přicházející z hvězd – mimozemské
c) nefyzické bytosti – opravdové centrum vlády, kteří existují v jiné frekvenci a kteří používají jejich hybridní linie k manipulaci ostatních

Reptiliáni pracovaly v mnoha částech galaxie, mají podzemní základny, své lidsko-reptil.hybridy infiltrovaly do vlád, kultury…….= reptiloidní agenti. Cílem je rozvratná činnost a reptiloidní invaze


VÁLKY ANUNNAKI
Enki a Enlil dali do svých dětí velkou moc.

Nannar – nejstarší syn Enlila, vládl Mezopotámii, Palestině, Jordánu a Sýrii z města UR. Jeho symbolem byl půlměsíc ( převzal ho Islám ). SIN v semitském jazyce označuje jméno z reptil.boha z Sinaje, lotr, který se snažil ovládnout kontrolu nad světem. Vedl Anunnaki, měl kameny síly ( ME + počítač s programem a krystalem ). Svítil a zářil a měl božskou sílu. Křesťanský kříž je symbol z U-TU ( zářící ). Shamash v semitském jazyce ( označuje vnuka Nelila ), syna SINA. Vládl Libanonu v hlavním městě Best-Shamash ( známější jako Baalbek ) – gigantická stavba s kameny vážícími jako 3 Jumba.

Ishkur ,mladší syn Nelila. On, z Hor. Vládl Anatolii ( v Turecku ). Nordic-Aryan. V Starém zákoně pojmenován jako ADAD/HADAD. Je to hebrejský Jehova

Inanna/Ishtar, dcera SINA, božská válečnice. Její symbol byl LEV, Plejády a Venuše. Společně se SIN ( Shamash ) + Ishkur ( Adad ) tvoří TRINITY
otec + syn

Novodobý mýtus o Ashtar komandu, který reprodukuje New Age. Tvrdí, že tito mimozemšťané jsou spasitelé připravující se vzít vybrané lidi z planety - jakýsi druh Ježíše ve vesmírné lodi.

Marduk, další syn Enkiho, frontmen Anunnaki po potopě, bůh Babylonu, aktivní ve válce o vládu na světem.


STARODÁVNÝ NUKLEÁRNÍ HOLOCAUST
Boje mezi Anunnaki byly od pradávna a pokračují. Jeden z těchto zaznamenaných příkladů je o NINURTOVI ( Anunnaki bůh ), který chtěl získat ME kámen. Bůh ZU ( SIN ) vytvářel silové pole jako ochranu pro ME kámen, který měl zaručit nezranitelnost a ochranu před šípy. ENKI vytvořil novou zbraň, která prorazila toto pole a tak porazil ZU. Ostatní Anunnaki se pokoušeli ME ukrást ve válkách mezi sebou, které jsou do dneška. Ve válce mezi ZU a Ninurtou byly použity zbraně vysoké technologie. V Indii bylo starodávné město již tenkrát zničeno atomovou katastrofou před 8-12.000 lety. Zmiňuje se o tom Mahabhatara. Mnoho lidí v této oblasti ještě dnes umírá ( tolik, jak v Japonsku 1945 ). Mytologie pokračuje v líčení katastrofy : „Velký projektový náboj do běla rozpálený sloup kouře a plamenů jako 10.000 sluncí, gigantický posel, který změnil rasu v popel. Těla nemohou být identifikována, mají slezlé nehty a vlasy. Hrnce bezdůvodně pukly a ptáci zbělely. Zásoby jídla byly kontaminovány“.

Ramajana a Mahabhatara popisují strašlivou válku mezi Indickými lidmi a Atlanťany. Bojovali na Nebi. Vimana ( Indie ) x Vailixi ( Atlanťané ). Bojovali i na Měsíci. Arizona Wilder bojovala jako otrok pro vyšší Ilumináty. Tvrdí, že :“reptiliáni a Nordikové bojovaly na Měsíci, Marsu a Zemi během kataklyzmatu Atlantidy ( Lemurie ). Pokročilé zbraně Atlanťanů přivodily katastrofu. Pekelný vítr přinesl náhlé zničení Sumeru a Arkádie. Mraky zakryly Slunce ve dne a hvězdy v noci. Lidé těžko dýchaly. Ústa měli prosáklé krví, hlavy se válely v krvi. Města byla vylidněna. Řeky Sumeru se vyplavily, jejich voda byla mrazivá. Na polích rostl plevel. Bohové se evakuovali“. Po převratu se Anunnaki vrátily zpět se stejnou mentalitou. Nukleární válka v Indii koresponduje s Pekelným větrem v Sumeru. a s biblickou Sodomou a Gomorou. Rozkládala se na jihu Mrtvého moře ( Lotovo moře ) v Izraeli, kde je nadměrná radioaktivita dodnes. Je to symbol smrti. Lotova žena se otočila a změnila se v solný sloup ( může být přeloženo jako sloup páry ). Bůh se rozhodl zničit tyto města a varovat své přátelé, aby se dostali pryč. To je biblická verze. Ta je podobná verzi Sumerských tabulek: Anunnaki ( bohové ) a jejich vůdce Enlil a jemu nejbližší se rozhodli zničit tyto lokality ve své válce mezi Mardukem a Enkim. Dnes Enkiho a Enlilova frakce rozděluje Ilumináty a tvoří stále pokračující konflikt.
1450 př.n.l. byla Minojská kultura náhle zničena na Krétě katastrofou, kterou vědci nedokáží vysvětlit, najednou byla zničena všechna města. Po těchto tragédiích Sumérská říše zkolabovala.
Anunnaki manipulovali zpoza scény skrz hybridní linie – Starý světový pořádek. Dnes jsou v zákrytu a vytvářejí skryté impérium = Nový světový řád. Jsou skrytou silou, která představuje centralizaci v dnešním světě. Po Atlantských kataklyzmatech usilovali o ukrytí jejich reptiloidních forem. Stáhly se z veřejné scény.


JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE.
Reptiliáni skrytě operují v lidské společnosti. Vytvářejí mnoho škol Mystérií. Zde jsou shromažďovány znalosti o pravdivé historii, esoterické a technologické expertísy Atlantidy a Lemurie, znalosti Sumeru. Zmocnili se již dříve založených škol. např. Brotherhood of the Snake ( Bratrstvo Hadů ), které vzniklo 2000 př.n.l. Infiltrovalo Egyptskou školu Mystérií. Návázali na černou magii, která vznikla v Egyptě jako pokračující magie atlants.mágů a čarodějů.
Černá magie diktovala státní náboženství. Umrtvila spirituální aktivity jednotlivců. Faraón byl loutka v rukou rady, výboru čarodějů. To samé se děje i dnes skrze Ilumináti. V Sumeru reptiloidní bohové ( Anunnaki ) poroučely kněžím – Iluminátům, ti dále diktovali státu a vládě. Cílem je vytvořit globalizační systém – světová vláda, centrální banka, armáda a měna.
Školy Mystérií se jejich úrovněmi iniciací vyvinuly do globální tajné společnosti dneška – na vrcholu jsou Ilumináti, které dirigují skrytě reptiloidní Anunnaki. Jinak by to lidé odhalili a zdolali by to! Tajné společnosti jsou moderním výrazem Atlantské a Lemurské Mysteriózní školy, které byly převzaty z období před kataklyzmatem. Pozitivní a negativní frakce bojovaly o kontrolu nad nimi. Převládala zlovolná síla, která začala expandovat skrytě napříč světem.

Přinesly tajný jazyk = symboly, které učily při iniciacích. Např. hořící pochodeň, pyramidu, vševidoucí oko ( zjevně používané hadími Siriany v Atlantidě ), lva ( Slunce, symbol hadího kultu ), rybu, létající plazy, tvrdé K, červený kříž na bílém podkladě ( vlajka Anglie ), trinity – symbolem je trojzubec, později fleur-de-lis, 3 bodobé formy.

Reptiloidní Ilumináti vědí, že vyrovnanou fúzí mužských a ženských genet. částí vznikne třetí silná – to je jeden důvod jejich posedlosti s TRINITY. Vychází ze tří předpokladů :

1. vyrovnanost maskulinní energie a feminí je nutná
2. může se však použít negat.aspekt obou k vytvoření zničující třetí síly
3. nebo použít vyšší frekvence obou k vytvoření pozitivní síly

Svět kolem nás je ve skutečnosti manifestace negat.energie a její interakce. Navenek je to svět mužské dominance, za scénou je však kontrolován ženskou energií s negativním vyjádřením. U Iluminátů dominuje ženská energie. Na veřejné scéně však hraje mužská negativní energie zrežírovanou hru.


ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ
Jsou 2 hlavní linie tajné společnosti :
1. předání znalostí málo vybraným a jejich následná kontrola
2. manipulace událostí na veřejnosti s cílem vysát všechny pokročilé znalosti esoteriky, které zde přežívají
To dosáhli vytvořením náboženství a „vědy“, kterými vnutily limitující / určující vize a možnosti. NÁBOŽENSTVÍ x VĚDA, dva oponenti, kteří společně potlačovali znalosti ( peklo x bláznovství / výsměch )
Ilumináti se skrze svých frontmenů – Kolumbus, Cortés, Cook, vrátili do dřívějších území Sumeru, Atlantidy a Lemurie jménem křesťanství ( slovo vytvořené Ilumináty ). Systematicky zničili tolik starodávných znalostí, jak mohli. Genocidou lidí, kteří něco znali ( šamani ). Tak vymáčkli jejich mysl a potom je zabili. Credo Mutwa – zulský šaman, který přinesl svědectví o reptiliánech Chitauri.

Důležité pro Anunnaki a Ilumináty bylo zničit nebo eliminovat kultury přírodních indiánů Střed. a Jižní Ameriky, černých Afričanů, australských aborginců, tzv. pohanské náboženství. Vnutili jim oficiální náboženství – Hinduismus, Křesťanství, Islám, potlačili jejich pravdy a znalosti díky dogmatům nebo je uvěznili v příšerné hierarchii genetické nadřazenosti – např.Hindu – kastovní systém.


KOLUMBUS
1492 objevil Ameriku. Jeho tchán byl kapitán, blízký Prince Jindřicha Navigátora. Byl to Velký Mistr tajného společenství Králů křesťanů v Portugalsku. Je to jiné jméno pro Templářské rytíře. Díky jim měl Kolumbus přístup k starodávným mapám ( nakreslili jej sumerští mořeplavci a lidé z Atlantidy a Lemurie ), které měly načrtnutu Ameriku. Byl zasvěcen v Janově tajnou společností ( stejně jako John Cabot ). Po 5-ti letech plavby přistál v Americe
Piri Reis měl roku 1513 nevysvětlitelně přesnou mapu, na které byla země pod Antarktidou. Sestavil ji z map předtím, když ještě Antarktida nebyla objevena.
Cabot, Cook, Kolumbus – měli přístup k starodávným mapám. Cook byl bráněn Svobodnými Zednáři Královské společnosti v Londýně. Kolumbus byl sponzorován králem Ferdinandem a Královnou Isabelou ze Španělska a Iluminátskou krevní linií Medičejů z Benátek. Všichni mají kořeny u králů Sumeru.
Jiná klíčová krevní linie dneška je Zámek Lorraine ( LÓrion? ) v Francii. Zaměstnávali Kolumba. Pracoval pro ně také NOSTRADAMUS. Pracoval také pro Medičejské. Měl fenomenální esoterické znalosti, protože byl spojen s krevní liniemi, které drží starodávné znalosti Atlantidy, Lemurie a Sumeru.

WILLIAM ORANŽSKÝ + KRÁLOVNA MARRY
V roce 1688 přešel z Holandska na anglický trůn. Jednalo se o symbolické spojení krevních linií. W.O. se vylodil tam, kde Brutus přistál r.1103 př.n.l. s Trójany, když hledali Novou Tróju = Londýn. Přišel po Velkém požáru Londýna v r.1666 ( 666 je satans. kód ). Umožnilo to přestavět Londýn podle starodávných znalostí Iluminátů ( katedrála Sv.Pavla na Ludgate Hill je postavena na místě uctívání Božstva Diany. Zde se provdala Princezna Diana za Charlese )
Titul Sir – uděluje Královna a Britský Parlament, pochází ze starodávného reptiloid.hadího božství SIR = příbuzní Anunaků

Londýn se přestavoval po příjezdu Williama Oranžského, který se stal Williamem III. Jsou s ním spřízněny všechny královské rodiny v Evropě. Roku 1694 podepsal a založil Angl.banku, centrální bankovní systém a policii. Z Londýna se uskutečnila expanse krevních linií do světa skrze tajná společenství. Ty měly za úkol zničit jakékoliv jiné přírodní znalosti a kulturu.
Anunnaki se však křížily s královskými rodinami již dlouho předtím. Např. afričtí lídři za nezávislost pocházejí z té samé krev.linie, která tvrdí, že pochází z Bohů ( Credo Mutwa ).

Jsou zde 2 diktatury :
1. zjevná – komunismus, fašismus. Mají konečné trvání, lidé se proti ním nakonec obrátí
2. skrytá – tajná – jako skrytá rakovina. Ty jsou věčná.

Vláda USA je kontrolována z Londýna. Prezident USA je pouze výkonnou figurkou. Svoboda je jen zdání. 50 podpisů z 56 na Americké deklaraci Nezávislosti je Svobodných Zednářů.

GEORGE WASHINGTON byl Velký Mistr Svobodných Zednářů. Nominoval 11 Nejvyšších soudních dvorů ( z toho 6 bylo odsouhlaseno Svobodnými Zednáři ). Vedl americkou kolonizační armádu proti Britské koruně ( válka za nezávislost ). Byl král Řádu Stuhy, jedna z nejvíce elitních Ilumin.sítí vedených Britskou korunou ( na první pohled rozpor ). Inaugurace amer.prezidentů je ceremonií Svobodných Zednářů, je stále používána ta samá bible, která je vlastnictvím New York lóže.

NELSON MANDELA byl 1.černošský prezident. Je to bezmocná loutka. Je J.Afrika svobodná? Je zde krevní linie Oppenheimer family ( pod otevřeným diktátorstvím apartheidu kontrolují 80% trhu, vlastní zlato a diamantové doly )

Iluminátská síť = klíčová města v Evropě – Londýn, Paříž, Brusel, Berlín
Ilumináti vytvořili další síť – krev linie manažerů – Rockefellerové v USA, Bronfmanové v Kanadě. Ovládají banky, politiku…….Tak, jako Anunnaki bojují proti sobě, tak i tito manažeři řídí události v politice svých zemích sledující zájmy centrální kontroly.


SLOUŽÍCÍ DRAK
Mytologický svět je plný historek o hadech nebo dracích, kde králové a královny tvrdí, že jejich právo vládnout jim dalo hadí božstvo, které sestoupilo z nebe. Sumerské zprávy hovoří o hadech a dracích, kteří chrlily oheň ( ohnivý okřídlení hadi ). Jsou z dob 240.000 př.n.l., kdy vzniklo společenství bohů a lidí. Král SARGON vznikl geneticky z tohoto společenství. Měl „dar“ od boha.

Několik názvů spojovaných s hady / draky :
U-SHUM-GAL je termín, který popisuje Enkiho. Je překládán jako létající ohnivý had. Byl to a je zřejmě reptiloidem na létající lodi. SHUM znamená nebeské vozidlo.

MUSH-SHA-TUR-GAL-GAL je jméno pro boha Ninurta ( Anunnaki Bůh ), znamená létající had s ohnivým zábleskem. Ty samé líčil Credo Mutwa ( zulský šaman ) – mají třetí oko mezi dvěmi, které je červené, ohnivé, vyzařuje červený záblesk podobný laseru, který může paralyzovat

LUNGWANG : Dračí králové ( v Číně ), měli magickou perlu na čele = božské oko

A další jako : francouzské příběhy z Alp, v kterých vystupovaly draci s krvavě červeným okem na čele, z kterého šlehal oheň. Kyklopové měly také třetí oko. Credo Mutwa byl unesen,bytostmi Draco s rohy.
Kozí hlava je známý satanistický symbol.

Beran je slovo mínící oheň, má vztah k Atlantskému bohu ohně Wotanovi.
- ang.RAM
- pentagram
- pyramid
- Semiramis
- Ramses
- Rama
- program
= klíčové slovo Iluminátské strategie


DRAČÍ KRÁLOVÉ
Královští následovníci reptil.krevní linie byly nazývány DRAKY. Jejich velký vůdce byl Velký Drak = DRACO. V keltské mytologii je používán keltský titul Pendragon( verze příběhu Grálu ). Artur symbolizoval potomka draků. Jeho helma měla dračí motiv. Červený drak je symbolem Walesu. Symbolizuje i Británii ( podle tvrzení Merlina ).

MERLIN byl kouzelník, ½ člověk + ½ podzemní bytost. Jeho dřívější jméno bylo Ambrosius ( řecké jméno pro menstruační krev, kterou rádi pijí reptiliáni )

Mýty o Králi ARTUŠI obsahují mezikřížení mezi lidmi a non-human entitami, které mění tvary pomocí holografické image. V ní skryjí svoji pravou podobu. Obsahují boje mezi draky

Paní Jezera je spojena s uctíváním Nágů, kteří žijí v podzemních centrech pod jezery

Keltské a řecké mýty byly inspirovány sumerskými, atlantskými a lemurskými, jen byla použita jiná jména ( ty samé příběhy hadích božstev ).


ŽIDOVŠTÍ HADI
Nefilim byli bibličtí Synové bohů v židovských mýtech, jinak devastátoři / hadi. Eden.had byl bytost, která chodí a mluví jako člověk. Měl 2 nohy. V Apokalypse Abraham říká, že had, který mluvil s Evou měl ruce, nohy a křídla. Létající andělé v náboženstvích jsou symboly reptiliánů. Někteří z nich měli křídla a létali. Jejich sochy jsou dokonce i v Britském parlamentu.
Serafín byl prudký, ohnivý had. Seraph je jméno odvozeno ze sumerského seru ( jméno pro hada v Eposu o Gilgamešovi ). Jméno vzniklo z příběhu o Noahovi a ze slova Sarda ( sanskrt.význam pro indické bohy Nágy ).
Židovský Talmud zakázal vyobrazení Draků stejně jako Slunce a Měsíce, dvou hlavních symbolů. Ve svitcích z Mrtvého moře je použito jméno Watcher = pochází z sluneč.bohů Bel a Baal ----- Belial, nazýván Princem Temnoty a Králem Pekla Je popisován jako bytost hrozivého vzezření – zmije / had.

W.T.Samsel – výzkumník a médium, napsal , že za pádem Atlantidy stály Synové Belialu. Jedna z univerzitních kolejí na Oxford.univerzitě ( centrum vzdělávání Iluminátů ) se nazývá Balliol. Zakladatel, oženil se s skotskou princeznou, jeho syn se stal skotským králem 1292 – 1296. Je to významná Iluminátská krevní linie.


GNOSTIKOVÉ hovoří o hadích božstvech v pozitivním. Lilith ( Eva ) byla jejich prvním stvořením, potom byl vytvořen Adam jako její partner. Lilith byla Adamova první žena. Lilith = Lillibet = Elizabeth = jeden z kódů jmen pro žen.krevní linii až do dneška. V Sumeru to byla Lil, v Babylónu Lilitu. Lilith se vzbouřila proti Adamovi a jeho Bohu a uprchla do jeskyně poté, co snědla svoje vlastní dítě. Zde žila společně s démony z podzemního světa a obcovala s nimi. Tak byla vytvořena populace. Potom tvrdila, že její potomci jsou unesené děti, které vzala sebou do podzemí.

Gnostici byli surově potlačeni křesťanstvím, protože ti nemohli uvěřit, že člověk potřebuje k Bohu prostředníka – kněze. V Africe byli známy jako NAASENI ( Nágové ) = Hadi – stvoření s obrovskými znalostmi, kteří mluví chanellingem s jinými dimenzemi.

ZAHRADA EDEN
Had, který svedl Evu v Edenu je nejvíce známý symbolismus ze všech. Příběh byl přepsán podle mnohem staršího sumerského příběhu z Edinu. Byl to běžný příběh o hadu v zahradě.
Peršané měli HEDEN.

Krishna ( hinduitský Ježíš ) seděl pod banánovníkem, kde ho vinoucí had zasvětil do spirituálních znalostí lidstva.

Řekové měli Ostrovy požehnání nebo-li Zahradu Hesperidek. Zde rostou zlatá jablka nesmrtelnosti. Je bráněna drakem.

Číňané měli zahradu, kde roste ovoce nesmrtelnosti, která je také chráněna okřídleným drakem.

Mexičané – jejich verze příběhu Evy zahrnuje velkého mužského hada

Hinduisté – legenda o Svaté hoře Meru chráněné hrůzostrašným drakem.

Víra v hada, půl ještěra, půl člověka, dávajícím znalosti lidstvu je universální příběh.ASIJŠTÍ HADI
Indická mytologie je plná hadů ( Nágové ), létajících draků, kteří přinášejí znalosti a bojují mezi sebou.

- braly na sebe podle potřeby lidskou nebo plazí formu
- pocházejí z Lemurie
- osemenily královské rodiny a křížily se s bílými lidmi
- nesmrtelnosti dosahovaly tím, že jedly menstruační krev
V Ramajane je Ravan ( hadí bůh ), který se vrátil na Cejlon. Jedl lidi a pil krev svých nepřátel. Cejlon je hlavní centrum plazí rasy, domov Nágů. Nágové měly speciální zbraně, které paralyzovaly nepřítele a vysušily jejich životní sílu. Uctívání hadů je v Indii i nyní.


DALEKÝ VÝCHOD
Celá kultura Číny je založena na dracích a hadech. Tato vyspělá civilizace byla inspirována Lemuřany a později Sumerem. Jazyk a písmo bylo podobné se sumerským. Začátek rozmachu Sumeru byl 2800 př.n.l. podle pověsti První bytostí byl NUKUA – ½ drak a ½ člověk, který vytvořen bohy. Draci a lidé žily v míru, křížily se a braly se mezi sebou. Dávní císaři byli zobrazováni s dračí tváří. Japonští císaři tvrdí, že jsou potomci stejných bohů, kteří sestoupily z nebe.
Churward spojuje japonsk.rasu s Lemurii-Mu. Japonské legendy popisují sňatky a sex.hrátky s lidmi, kteří produkovaly ještěro-lidské potomky. Ještěři se měnily na překrásné muže a ženy, kteří sváděly lidi.
Čínský kalendář zodiaku vznikl 2500 př.n.l., symbolizoval zvířata, která všechny existují kromě jednoho DRAKA ( je reálné, aby si vybrali všechny žijící kromě jednoho? ). Draci založily 1.dynastii „božských císařů“. Jejich lodě, postele a trůny měly vyobrazení dračích symbolů.

NÁGOVÉ osídlily Čínu, Tibet, Uiger ( významný ), Pamír. Spojují lidi z Lemurie-Mu. Jezero Nágů je nazýváno hadí. Jejich potomci jsou Aryané ( spojnice mezi plazí krevní linií a Nordiky ).
V Číně byly také pyramidy. Jedna z nich byla 1000 stop vysoká ( 2x větší než v Gíze ), byla obklopena ostatními. Dnes jsou z ní jen zbytky. Odkaz na ní byl v čínských textech starých více, jak 5000 let. Gurdijeff vypravil expedici, která hledala ztracené město v Říši Uigeru pod pískem v poušti Gobi, kde uctívali Měsíční a Sluneční bratrství. Předchůdci Nigerů přišli z Marsu. Říše Uigeru byla část Lemurie. Byly zde nalezeny malby 18000 let staré a fosílie dinosaurů ( 40 – 50 ks ) na ploše basketbalového hřiště.
KUMÁROVÉ byla mimozemská civilizace, která založila školu mystiky v Lemurii-Mu. Později se usídlily v Mongolsku, Gobi a Tibetu. Tibet je jeden z nejvíce důležitých depositářů starobylých znalostí. Legendy vypráví o podzemních městech ( Agharta a Šambala ) a tunelových systémech, kde stále žijí supermani. Je spojen s Ilumináty.

Reptiliáni těží energii ze sítě, která se rozprostírá po Zemi, aby mohly měnit vzhled před očima – dračí těla, křídla a oči. Např. LiuYe ( podle legend ), který se stal nesmrtelným.


HADI AMERIKY
Jsou stejné legendy v S. + J. + Střední Americe. Kniha Máyů je nazývána Chilan Balaam. Podle ní první osídlitelé Yucatanu byli Čanové ( neboli Hadí lidé ), přišli z moře vedeni bohem Itzamna ( Itzem – v překladu ještěrka nebo plaz ). Je to jméno i pro tajné město bohů.
Symbolem Itzamny je TAU křížek, který je znám jako T úhelník u Svobodných Zednářů. U křesťanů odkazuje na mezikřížení v Ilum.symbolech a není to polaritní symbol, jak je tvrzeno. Itzamna byl tvůrce, který v Stř.Americe vdechl život do muže ( člověka ) – ½ člověk + ½ plaz. Quetzalcoatl byl nejznámější plazí bůh ze Střední Ameriky, také nosil TAU křížek. Létal nebeskou lodí. Je možné, že Quetzalcoatl je další jméno pro Anunnaki čaroděje Enkiho. Stvořil člověka ve spolupráci s hadí ženou Cihuacoatl, která pracovala s Enkim.
Veracruz je místo, kde sídlí Hadí lidé. Přišli na lodích. Leskly se jim šupiny na hadí kůži. Pyramida Slunce v TEOTIHUACANU používá stejné matematické kubatury a jednotky měření jako pyramida v Gíze. Jsou stejné po celém světě. Pocházejí z Lemurie/Atlantského původu ( stejné je jeich know how ). Olmékové – jejich kultura založena na uctívání hadů. Vykopávky obsahovaly hadí rysy, hlavu a těla jako plazi/draci.
Přírodní americká kultura je plná plazích představ a pohádek o bozích z nebe, kteří přišly oplodnit jejich ženy. V Ohio jsou nevysvětlitelné mohyly plazího tvaru.

Hopi ( Arizona )
- mají švestkového plazíího boha Baholinkinga
- hovoří o podzemním světě, kde vše začalo
- když žili v podzemí, krmily je mravenčí lidé. Je považují za své předchůdce a nazývají je hadími bratry ( je to velmi podobné v Sumerských tabulkách )
- nejposvátnější tanec Hopi = Hadí tanec – podobný máyskému tanci v Chichen Itzy na Yucatánu
- věří, že jejich předchůdci jsou stejní jako pro Peruánce = Lemuřané = Chimu lidé
- založili město Chan-Chan ( Had – Had )
- zde chrám Draků
- kněží vytváří hadí rituály na invokaci hadích bohů
Utah/Arizona, kde sídlí Hopi a Navahové, jsou místa největších únosů. Je zde hlavní podzemní základna. Pod Los Angeles existuje starodávný tunel.komplex, kde před 5000 lety sídlíli ještěrčí lidé. Všechny zprávy o něm však byly ztáhnuty z publikování.
GERONIMO byl velký vůdce Apačů. Pojmenoval Apače po chlapci jménem Apache, který zabil Velkého Draka. Americká půda byla známa jako AMARAKA = Půda nesmrtelnosti nebo Půda Moudrých draků, z lemurského Amaru = had nebo plaz

Podle Blavatské je Amerika podle odkazu hindui.legend známá jako POTALA = království Nágů ( Hadů )

MANCO KAPAC byl zakladatel Incké říše. Byl to potomek Lemuřanů a Atlanťanů, kteří se usadili v Andách a později osídlili S.Ameriku ( Apačští Mescalerové z Arizony ). Tvrdí, že mají původ v Peru a to z kontinentu, který se potopil v Atlantiku, že předchůdci byli hadi/plazi z potopené Atlantidy, kteří se nazývají PAN ( stará červená země ). Po konfliktu opustili Peru a cestovali na sever, kde bojovali s místními kmeny. Muži byli zabiti a ženy kříženy s vítězy, aby se formovala krevní linie, kterou se stala krev Mescalerů. Tancují mescalero-apačský korunní tanec, který je zobrazován na plazích malbách. Na celém těle má náčelník tříbodovou korunu z atlantského boha ohně Votana. Trojzubec je známý symbol Atlanťanů a Lemuřanů
Tuarégové z S.Afriky, Siuxové a Egypťané mají podobné tance.
Sioux = had. Jejich předchůdci byly Želvi, ti po potopení Atlantidy cestovaly na Karibské ostrovy a dál do J.Ameriky – známější jako Lakota ( Sioux ). To vyobrazuje Hadí mohyla v Ohio, na které je vyobrazena želva, jak vede hady. Z tohoto je zřejmé spojení Peru a Siuxů. Irokézové znamenají také hadi. Oklahoma – významné centrum Iluminátů, Sluneční lidé z Červené země.

Kmeny přišly z Atlantidy pod vedením vnuka Votana III. = poslední král kněžích. Napsal knížku „Důkaz, že já jsem had“ – v mytologii indiánů. Jeho příchod do Ameriky je každoročně oslavován jako Den díkuvzdání..
Ohně na horách a mohylách, které nikdy nezhasínaly jsou symbolem Velkého Ducha = Hadí oheň. Bylo to pokračování v uctívání Ohňových hadů z Atlantidy.

Nejvíce používaný symbol Iluminátů = plamen / rozsvícená pochodeň ( symbol vnitřního plamene ). Zakládali Hadí klany, byly ozdobeni jako hadi do hadí kůže, potetováni, řežou si prsty a pak je jedí ( nebo jiné části těla ).


AFRIČTÍ HADI
Credo Mutwa načrtnul genetický žebříček hierarchie :

1. nižší úroveň jsou válečníci, pozice pěchoty
2. velí jim královská linie, která má rohy a ocasy ( obě dvě skupiny mají hnědou nebo zelenou kůži )
3. nejvyšší úroveň – bytosti s bílou kůží ( albíni ) = děti Hadů ( Pythonovi děti)

Chitauri je africké pojmenování pro Anunnaki, Nágy, Dravidians….. jsou to stejní lidé ze Země ve Zlatém věku ( Lemurie – Eden ), kde jsou rozlehlé lesy, hojnost, vodní pára. Potopa trvala 40 dní a 40 nocí. Způsobily ji Chitauri. Poté Slunce svítilo více, vznikly pouště, lidi rozptýlili po Zemi. Chitauri podle legend daly lidem rozlišné jazyky, aby se nemohli domluvit – zmátly jejich jazyky. Tato epizoda se vytratila ze starých textů
Chitauri se křížily se všemi lidmi s cílem vytvořit reptilian-savčí hybridy. Linie afrických králů pochází z jednoho zdroje, jsou spojeni s Evropou. Nepř. Robert Mugabe ( Zimbabwe ) se narodil do chudoby a chaosu. Byl však i přesto zvolen prezidentem. To se dělo za podpory Iluminátů, kteří manipulovali s volbami.

Dogoni jsou nástupci Řeků, kteří jsou následovníci Argonautů. Osídlili Lybii, potom se přemístili do Mali, kde se křížili s černochy.


DRACO = DRACULA
Ir Bram Stoker v roce 1897 napsal Drákulu. Je založen na vampírech, kteří pijí lidskou krev ( mají všechna mytologie ). DRACO je souhvězdí, kde žije údajná královská linie reptiliánů. Hlavního hrdinu nazval „hrabě“ Drákula. Dracula je vampír – potřebuje krev stejně jako reptiliáni, mění tvar, nemůže stát přímo pod sluncem ( jako reptiliáni a šediváci ), prochází skrze okna Jedná se o symbolismus interdimenzionálních portálů, kterými reptiliáni prochází do našeho světa. Dracula – Vlad, v 15.st. vládce země Wallachia ( nedaleko Černého moře ) – Romania. ROM je kód pro reptil.krevní linie


BRITŠTÍ A EVROPŠTÍ HADI
Britské ostrovy mají hadí legendy – Avebury, Auckland, Londýn, Oxford – všechno to jsou stejná témata. Anglie byla Atlantsko-Lemurskou kolonií před potopou. Krevní linie se sem vrátily jako Féničané a Egypťané, když Sumérská říše začala expandovat do center Motherlandu. Nositelé atlantských znalostí byli Druidové ( v galském nářečí moudrý muž / zdroj / had ) – hadí kněží. Adepti druidského umění jsou potomci Tuatha de Danaan ( lidé Hadího božstva Dan ). Jsou to Atlanťané, kteří se v dávných dobách usadili v Ásii ( Turecku ), potom expandovali do Evropy. Vedl je Brutus, ( jako Trójany ). Založili město CAER TROJA – Nová Trója = Londýn. Byli v Irsku poraženi Řeky, stáhli se do podzemí, kam p
Kapitola 5 - pokr. - Ježíš, Baldr, DNA

TI, KTEŘÍ PIJÍ KREV
Reptiliáni potřebují pít lidskou krev, která udržuje jejich lidskou formu a zastavuje manifestaci jejich reptiloidní DNA. Proto pořádají rituály, na kterých mají oběti ( Bohemian Grove – USA – S.Karolína ).

Kennedyové – jedna z hlavních krevních linií v USA.

Iluminát- Satanistická pyramida – v čele Princ Filip = hlavní hráč.
- současný evropský monarcha
- stojí v čele Merovingiánů, Charlemagneů, Aeneanů ( krev.skupiny )
- jeho mateřské chromozóny jsou z větve Nefilim
- je vedoucí / určující biologický nástupce reptiliánů
- pod ním v hierarchii jsou Rothschildové

Současný monarchové pocházejí z Nizozemí, Španělska a Rakouska ( Habsburkové ). To jsou jeho nejbližší okultní síly.

Myšlenková kontrola, kterou používají, dělá otroky, které využívají reptiliáni a jejich krevní linie. Vytvářejí globální armádu programovaných lidí, kteří je poslouchají, řídí jejich rituály a dělají všechno bez otázek a myšlení.

Při změně tvaru reptiliánů se mění pořadí ( sekvence ) DNA. Dokáží tuto sekvenci zamykat a otvírat. Při otevírání sekvence probíhá fyzická manifestace. Dále je mohou navzájem kombinovat – jedná se o přesnou transformaci celulární struktury.
Savčí forma ------------------------- Reptiloidní forma

Ještě dnes se rodí lidé s ocasem. To je způsobeno otevřením sekvence DNA, které měly být uzavřeny. Embryo během svého vývoje prochází mnoha stádii ( reptiloidní, rybí ) až do finální fyzické formy. V jednom stupni má žábra. Do 8.týdne je podobné ptákům, ovci, praseti, potom jde svoji vlastní evoluční cestou.
Když se sekvence DNA otevřou ( a neměly by ), dítě se rodí s ocasem ( kauzální apendix ). Okamžitě se odstraňuje. V místech, kde není lékařská péče s tím musí žít celý život.

Reptiliáni potřebují savčí hormony, aby udržely otevřené sekvence a aby si udržely lidskou podobu ( jinak by spotřebovaly hodně lidské krve ). Chtějí i adrenalin, proto vyvolávají teror…… Pijí krev plnou adrenalinu. Nejvíce si žádají blonďaté lidi s modrýma očima, protože jsou nejvíce efektivní pro zachování lidské formy. Proto jsou také nejvíce unášeny.
Lidé s červenými vlasy jsou také velmi důležití. Zvláště důležitá je krev dětí a mladých žen, které ještě neměli sex. Čistá krev je u krve v pubertě. Také proto jsou časté únosy mladých dívek ( i v historii – bohové se křížily s panami ).
Shape shifting materiál jsou POLYMERY. Když se upraví teplota nebo kyselost, může se dramaticky změnit vzhled a velikost. Klíčem je změna vibrací. Síly mezi molekulami jsou jemně balancovatelné, v trvalé válce mezi sebou, kdy vyhraje buď jedno stádium nebo druhé. To vše záleží na vnějším stimulu. Transformace buněk je reversibilní stejně jako získané tvary těla.
Členové králov.britské rodiny se často mění v reptiloidní formy. S Princeznou Dianou se chtěli křížit Windsorové, aby potlačili již tak rozšířené DNA Reptiliánů, protože by nebylo možné udržovat lidskou formu pro další generace. Nebyla člověk. Byla zabita rituální vraždou Merovingiány, kteří zoufale shání krev ( případy vysátého dobytka ). Princ William vypadá odlišně vlivem importu genů Nordick.DNA od své matky.
Reptiliáni milují přechody z vyšších frekvenčních pásem do našeho fyzického. Konzumují lidské emoce ( k tomu používají zejména manipulaci s více citlivými lidmi přes strach ).

Jejich heslo je : DOBÝT – POHLTIT – ZKONZUMOVAT


TICHÁ INVAZE
Přicházejí mezi nás v lidské podobě. Vraždí vůdce království a berou si jejich těla. Mohou být objeveny pouze pomocí magie. Ovládají destrukci.
Ilumináti ( Anunnaki ) manipulují s lidstvem přes krevní linie, berou si těla politických špiček jako svůj majetek. Manipulace probíhá skrze tajné společnosti :

- Svobodní Zednáři
- Maltézští rytíři
- Templářští rytíři

Konají iniciace a rituály, kterým nerozumí ( jejich pravé podstatě ). Při rituálech se vytváří vibrační prostředí, v kterém 4.dimenzní reptiliáni obsazují těla prezidentů, ministrů, bankéřů…… Nakonec je ovládají přes myšlenky a emoce. Ale nejsilnější reptiliáni jsou ti, kteří vše řídí za scénou. Ničí lidstvo a jejich pravidla.


HAD A ZVUK
Mohou být odhaleni pouze pomocí magie Pouze pomocí zvuku mohou být jejich tváře spatřeny. Mistři byli mocní v magii, schopni pozvednout roušku z tváře plazů, schopni je poslat tam, kam patří. Přicházejí lidstvo učit tajemství.


Reptiliáni mají schopnost změny vibrací. Odkryje se tak jejich původní reptiloidní tvář. Pokud by se zničily příslušné vibrace, prezident a ostatní mocní se vrátí do své původní formy a lidé tak budou vidět, kdo jim vládne.

Slovo TAJNÝ je používáno pro manipulaci v 4.dimenzi, kde je mnoho zlých a zmatených entit. Zde se nachází původ legend, pohádek o démonech a pekle. Ale toto jméno znamená pouze SKRYTÝ ( znalosti, které mohou být použity pro dobro nebo zlo ).
Opětovné vibrace jsou klíčové. Jestliže použijeme tajné znalosti s láskou v srdci a pozitivním záměrem, podporujeme a udržujeme vysoké vibrace a tak se spojujeme s vyšším vědomím. V případě, že tyto znalosti používáme s negativním záměrem, spojíme se s vibracemi v pásmu nižší 4.dimenze.

Velice důležité je žít beze strachu ( podle Sumerských tabulek ). Potom máme více životní energie. V starodávných časech si Mistři podrobili Zemi. Sestoupili dolů. Někteří, kt. zde zbyli, se ukryli v prostorech pro nás neznámých. Žijí v Atlantidě jako stíny, ale někdy se objevují mezi lidmi. Když je v nabídce krev, žijí mezi námi. Z hlubin čerpají svoji sílu. Tato reptiloidní frakce byla vypuzena ze Země v daleké historii a byl jim uzavřen interdimenzionální port, který jim umožňoval přecházet lehce do jiné dimenze.


INTERDIMENZIONÁLNÍ PORTY
Jsou body v zemské energetické síti, kde se spojuje 3 + 4 dimenze. Jsou držena v tajemství ( popsány v Star gate ).
V legendách o Atlantidě jsou vykresleny skupiny vysoce technicky vyspělých mimozemských bohů, kteří dovolili 4.dimenzním bytostem vstoupit přes port do naší dimenze. Hlavní port = Kavkaz. Tajné rituály využívají vibrační energii slov, barev a symbolů. Proto Ilumináti používají stále stejné rituály, tím otevírají vibrační dveře. Některé satanistické rituály ( A.Crowley ) a projekt Montauk byly k tomu využívány. Nukleární exploze od 1950 měly vliv na otevření portálů.

Ve Smagardových tabulkách je psáno : - „ dávejme si pozor! Hadi ( plazi ) ještě stále žijí na místech, která jsou otevřena ( portály ) věky věků. „Neviditelní prochází těmito místy“.

Rituály Iluminátů otevírají tyto portály. Bytosti prochází a berou na sebe lidskou podobu. Peklo ( Satan ) je blízko popisu Draca. V knize „odhalení sv.Michala“ jsou Féničané, kteří poráží draky. V 2.kapitole je popis, jak reptiliáni prostupují skrze interdimenzionální portály.

„Velký Drak sestoupil na Zemi. Je to starý Had, který se nazývá Ďábel a Satan, podvodník celého světa. On sestoupil a jeho andělé s ním. Ovládl svět po tisíce roků a uvrhl ho do propasti a zavřel jej a zapečetil, aby oklamal lidstvo“.


Jedná se o fyzické reptiliány. Je to odkaz ze Sumerských tabulek. Žijí ve stínu a v propasti světa pod jmény jako Nefilim, Titánové. Podle legend byly vyhnáni na Zemi. Reptiliáni byly první, kdo kolonizovaly Zemi a proto si myslí, že je jejich ( podle Credo Mutwy ). Poté přišlo mnoho „lidských skupin“ / modroocí, kteří zvítězily nad reptiliány. Ti odešly do ilegality ( podzemí ) před 200.000 lety. Bojovaly mezi sebou o ovládnutí Galaxie.


Hell, Satan

Maurice Doreal je vědec, kterého pozvali 2 modroocí muži navštívit podzemní města ( Telos a Greek – znamená nejvyšší účel ) pod Mt.Shasta. Navštívil i centrum starodávných záznamů pod Himalájemi. Ukázali mu pravdivou historii planety. Předchůdci - skandinávci žili v tropickém regionu Gobi. Vytvořili technologicky vyspělou společnost, která využívala nukleární energii a létající stroje Vimanas ( podle Véd ). Tyto Nordics byly neustále v konfliktu s reptiliány ze subtropické Antarktidy.

Nordics = Plejáďané
Reptiliáni = Orion společný cíl : DESTRUKCE ZEMĚ


Na ANTARKTIDU uprchli Nacisté po válce. Je mnoho příběhů o podzemních základnách v této oblasti. Reptiliáni infiltrují lidské společnosti do svých válek. My jsme však schopni je odhalit. Nemohou totiž vyslovovat pořád dokolečka :

Kin - in – i – gin

V zoufalém pokusu zastavit reptiliány byla v Antarktidě vytvořena super zbraň. Ta však způsobila otřesy Země a kymácení zemské osy. Změnily se póly a přišlo kataklyzma. Ostatní reptiliáni přežily v podzemních městech.

V jeskyních Patalas – zde 7.úrovňová společnost, která se rozprostírá z Benár ( Indie ) k jezeru Manasarovar ( Tibet ). Místní lidé prohlásili, že potkali reptiliánské Nágy a viděly jejich létající stroje vstupující a vystupující z hor. Nordics se hodně stěhovali do podzemí, zvláště do podzemní sítě Agharta. Vytvořený svazek reptiliánů a lidských černých šamanů způsobil chaos a destrukci na zemských společnostech. Vytvořily zlovolné energetické pole v lidských myslích používající čarodějnictví. Pro osvobození lidské mysle přišlo 400 mnichů do jeskyní bojovat s hadím kultem humanoidů a reptiliánů ( popsáno v Eddě ).


DRAČÍ KRÁLOVNY
Jestliže chceš povědět pravdu, nesmíš si nic pamatovat. ( M.Twain )

Symbolem Iluminátů je uctívání hadích ( plazích ) bohů v rituálech. Přinesly dominanci mužské energie. New Age chce vrátit k božství ženskou energii a vyrovnat tento nepoměr. Božství je však jen záměrem, který vytvořili Illumináti.

Ženská energie je představována bohy jako Dianou, Artemis, Semiramis, Barati, Britania, Hekaté, Ruda, Persefóna = První plaz. Tyto božstva byla použita jako symboly fáze Měsíce v esoterice. Vztahují se k přenosu DNA skrze ženy jako začátek genotypu z Orionu. DNA symbolizuje v mnoha kulturách Dračí krále, Orionské královny a plazí/hadí Matku. Rozvinuté reptiloidní společnosti mají vlastní verzi včely – královny, která produkuje vejce, z kterých všichni pocházejí.
Artemis je klíčové božstvo Iluminátů. Je vylíčena s vejcem na hrudi. Její syn byl had, který byl často symbolizován jako býk. Je spojována s včelou a pje představitelka krevní linie Medoviny. Uctívají ji společně Svobodní Zednáři.
Reptiliáni s greys jsou i přes všechny únosy popisovány jako vlídný roj velmi podobný včelám. Jejich snaha je vytvořit lidskou rasu podobnou prototypu roje. Včelí královna má roj ( stádo ). Svobod.Zednáři vyžadují melatonin. Je potřebný pro rozvoj intuice a pro interdimenzionální spojení. Vzpomínky jsou typickými pravidly chování stáda. Zvíře je čistě podvědomé. Žije intuicí – pro nás paranormálně. My lidé používáme naše mozky. Myslíme si, že dokážeme vše. Pouze naše DNA/podvědomí však zná vše. Drží nás na živu a ne, že nás drží na živu naše mozky. Jako lidé z Orionu jsou stále zvířata v 4.dimenzi. Jsou spojeni s jejich kolektivním podvědomím, které je napojeno na královnu. Ona má čistou krevní linii = mitochondriální DNA – je transferována skrze ženy. Je přenášena skrze ženskou část reptiliánů. Pochází ze zakládající matky = TIAMAT ( podle záznamů v Mezopotámii jde o vodního draka. Je zobrazována spolu s ostatními královnami jako mořská panna a nazývána jako Paní Jezera.
Lemuřané uctívaly božstvo „ královnu MOO“ a Lemurie/Mu byla nazývána „ Motherland“. Bylo postaveno mnoho klášterů a chrámů Artemidy a Diany ( v Efezu – Turecko ).

Kypr a Kréta jsou hlavní centra božstva Samothrace a hlavní centra ve Středozemním moři. Uctívali božstvo Hecate, které mělo posvátné zvíře psa. Tento důraz na psa mohl být spojen s psí hvězdou Síriem = základnou reptiliánů. Obětovali jim v rituálu během temné fáze Měsíce dcery. Hecate = trojbožstvo – Sírius A,B,C ( B + C mají oběžnou dráhu kolem A 50 let ). Pro Hecate mělo také význam „jednosto“ = 100 = často používaný kód pro Sírius
Mínojská kultura na Krétě vzniklo jako část Sumerské říše. Zde byl také uctíván had-býčí kult = králové Syna hadího Božstva = Aryané ( čistí reptiloidní hybridové ).
Kolchida je starověká osada na úpatí Kavkazu, kde se nachází posvátný hřbitov pro Hecate. Vypráví o Iásonovi a legendě o Argonautech. Iluminátští satanisté pokračují v obětních rituálech pro Hecate – např. rituální vražda princezny Diany.
Řeckové měli kult v Athénách ve věštírně Delfi. Zde byly interdimenzionální kanály a také orákulum, které se dostávalo do transu. Mělo při věštění vyboulené oči jako had. Používali bobkový list ( posvátná bylina ) pro božstvo Pythones. Používají jej i Svobodní Zednáři. Je to také logo Spojených národů

Pythagoras vyrostl v hadím božském kultu. Jeho prohlášením bylo „Já jsem Python“ ( Já jsem Had ).


DNA Z DRAČÍCH KRÁLOVEN
Starověký Royal Dragon Court and Order byl poprvé založen jako institut faraona v Egyptě 2170 př.n.l. Poté byl přeměněn na královskou akademii ( shromáždění vědců a učenců ). Byl znovuotevřen v 15.st v Maďarsku a je spojen s Drákulou. Drákula = Chevalier de Saint Germain, Atache Králov.Dračího dvora. Napsal mnho knih, např. „Bloodline Of the Holy Grail“, kde tvrdí, že Merovingiáni a jejich potomci ( např.Stuartovci ), byli oplodněny Ježíšem a Marií Magdalenou.
Annunaki dosazovali krevní linie Dračích králů, kteří se chovali podle jejich pokynů. Pily menstruační krev z rituálních obětí. To samé se děje i dnes. Symbolizuje to červené víno. Od starověku mnoho kalendářů bylo založeno na měsíčním menstruačním cyklu. Řekové jej nazývají Ambrozium ( nadpřirozené červené víno z božství Hery ), Indové – Soma ( potrava Bohů ), Peršané – Haoma
Věřili, že menstruační krev je svatá a může jako životní esence přinést nesmrtelnost. Annunaki krevní linie = Dračí linie, používaly krokodýlí tuk při ceremoniích ve starodávném Egyptě. Měly komory stvoření, které produkovaly „královskou“ linii. Královská krev = Svatý Grál – z dělohy Dračích královen ( DNA ).
Rennes – le – Chateau - Kataři, kteří byli poraženi v 13 st. nastupujícími římskými formacemi ( stavitelstvím, slohem… ), byli podporováni dračí linií. Ženy byly nazývány elbe – z toho ALBI = hlavní město katarů v J.Francii. Kataři byli blízcí Templářům, kteří byli spojeni s Rennes-le-Chateau. Byla to interdimenzionální brána. Půda kolem zvláštně vibruje. Kataři byli obléháni a vyvražděni Papežem Innocentem III. v pevnosti vysoko v horách.
Románský sloh byl zničen dračími následníky, kteří sesadily z vlády v 8.st Merovingiány a určily si svého vlastního vládce Charlemagneho a říši, kterou se stala později Francie. Potlačily archetyp ženy a uctívání Dračí královny. Románský sloh a křesťanství je zvenčí všeobecně mužské náboženství. Je to však tajné pokračování pohanského božského uctívání. Tak, jako reptiliánské linie bojují mezi sebou, tak románský sloh, Charlemgne a Merovingiáni jsou odlišné výrazy všech těchto samých reptiloidních linií vzájemně bojujících. Používali symbol Trinity :
EL = Matka Hubur ( dětská pohádka ), nebo Tiawah, popsána jako strašný drak, který polykal oheň
WOTAN = manžel EL, zakladatel Máyské kultury v Mexiku
BALDR = syn
Jsou to hlavní božstva Nágů, kteří vytvořily síť Teutonských Rytířů ( Iluminátů ) v Německu. Z nich vznikla nejvýznamnější linie – Habsburkové. Teutonští Rytíři jsou podobní jako Templářští Rytíři a Rytíři Malty.


AMAZONKY
Edda poukazuje na hadí kulty, které praktikovaly Amazonky, Vlčí kmen a Valkýry. Richard Wágner ( oblíbenec Hitlera ) napsal muzikál „Jízda Valkýr“. Amazonky byly podle řecké mytologie válečnice. Ta čerpala ze sumérské mytologie. Valkýry byly válečné pany z Valhaly a strážci mostu do nebe - Bifrostu. Amazonky byly nepřátelé Řeků. Žily na Ukrajině a v jižním Rusku. Zde byly známi jako Skýthové. V Phrygii a Cappadocii byly známy jako Lebos – lesbičky. Avšak hlavní oblastí byl Kavkaz, Libye a Amazonka. Zde Portugalci objevili v 16 st. bojující ženy. Amazonky byly v podstatě nomádský kmen, kde dominovaly ženy. Družily se jako zvířata v dvouměsíční periodě. Sex byl jen pro produkci dětí. Uctívaly Artemis ( pozdější EL ) a Hecate ( božstvo Temného Měsíce ) = Měsíční žena. Velice důležitá lokalita pro Amazonky byla Sauromantia ( zn. Ještěrčí Matka ). Nacházela se v oblasti Černého a Kaspického Moře s hranicí Perské říše. Byla to země magické iniciace, která je spojena s evropskou šlechtou. Zde se Amazonky křížily se skýtskými válečníky.

Skýtové byli Nordic-Aryanští lidé, kteří se přemístili do Severní Evropy z Blízkého a Dálného východu přes Kavkaz a Sauromantii. Sami se vykastrovali a nosili ženské šaty jako součást rituálu uctívání Artemis. Je to krevní linie, z které vznikly Sicambrianští Frankové a Merovingiáni. Sloučením jazyka Amazonek a Skýtů vznikl jazyk Sauromantian. Jedna lokalita Skýtů byl Virginland. Po příchodu ILuminátů do Ameriky to použili jako jméno pro Virgínii. Skýtům vládly Kněžské královny ( starší ženy ). 1954 byly objeveny hroby královen v J.Rusku v Pasyryku. Chodily do války s muži a povzbuzovaly je ve vítězství ( Edda, Mackbeth od Shakespeare ). Skýtové používali Měsíční srpek jako mytologickou zbraň, kterou byli vykastrováni bozi. Byl znám jako kosa ( vzteklý sekáč ), vztahuje se k božství Rhea, která byla oděna v rouše z krve a spolykala všechny své potomky. Z ní vzniklo keltské božstvo Rhiannon/Eire = keltské jméno pro Irsko ( z jména Erinn ).

Berbeři ( S.Afrika ), jsou spojováni s Amazonkami. Amazonky zahrnují i kmen Neuri ( ti, kteří se sami mění ve vlky ), jako verze dog-star worship = uctívání Síria. Lidé vedeni Thorem – Indarou byli nazýváni jako Mořský vlčí kmen
Trollové – spojovány s Amazonkami/Valkýry. Čekají pod mosty a sní ty, kteří přejdou, aniž by jim něco nabídli.


DEN WODANA
WODAN byl manžel královny EL. Starší jméno byl BODO nebo BAUTA, podobné sumerskému BUDU/BUTU= pěší Had. Byl náčelníkem kmene „Měsíce a Hado dračího kultu“ usilujícího porazit Nordic-Aryany vedené Thorem. Tento příběh byl popsán i v indických Védách – INDRA ( Thor/Indra ), který bojoval s Budhnyou ( Velký had ze dna a hloubky ). To samé v Řecku – Python.

Wednesday ( Wodens-day ) je znám jako Budh. Kult hadů a obětí byl opatrně představen i v Egyptě, kde byl doposavad kult uctívání Slunce ( Osiris ).

BALDR – byl zlomyslný syn, v legendě o králi Artuši vystupoval v roli Zeleného Muže. Další jeho postavy – Loki, Lucifer, Lancelot. Byl líčen s křídly ( stejně jako EL ).


HADÍ MATEŘSKO – SYNOVSKÝ KULT
1.část Eddy dokumentuje svět plný násilí, lidských obětí a krvavých rituálů Mateřsko-synovského kultu Hadích Draků. V 2.části popisuje příchod velkého reformátora, vysokého vzrůstu s červeným vousem, který přinesl záchranu civilizace – Thor/Indra/Eindri. Jedná se vlastně o biblického Adama. Tato část je nesprávně popsána v Adamovi a Evě a jejich pobytu v Rajské Zahradě. Zahrnuje symbolismus. Thor/Indra bojuje s hadím kultem. Ten byl v Mesopotámii rozšířen ještě před příchodem Nordiků. Mrtví byli pochováni s figurkou hadích humanoidů.

Thor = ničitel Draků, založil v Capadocii ( Anglii ) hlavní město = St.George červeného kříže ( odsuď je i náš původ ). St.Andrew = patron Skotska = Thor. Sv.Jiří také bojoval s draky. Odpovídá egyptskému Bohu Slunce RA, indickému Indrovi, biblickému Adamu. Thor zabil EL ( Matku Hadího kultu ), která byla symbolem Draků. Boj Thora je symbolicky použit dále. Ta samá situace byla i v Babylonu ( Sumérské říši ). Na razítku 3300 př.n.l. je vykreslena EL s půlměsícem a WODAN s hadím tělem. Oba dva jsou předmětem satanistického uctívání. El je symbolem ošetřující hadí matky a symbolem Matriarchátu.


SYMBOLISMUS HADÍHO KULTU
Thorova Trója byla přepadena hadím kultem vedeným Wodanem. Totemovým zvířetem pro hadí kult byl lev a vlk. Thor nakonec porazil Phrygrians ( Phrygria = Země Lvů ). Dodnes Ilumináti používají symbol Lva v královských totemech. Symbolem pro Thora/Indaru a jeho Nordiky byla koza, která se později vyvinula v jednorožce.

Celkově používá hadí kult symbol Lva. Hadí kult po staletí kontroluje a vězní lidskou rasu a jejich nepřátele Nordiky ( symbolem již zmiňovaný Jednorožec = Unicorn ).
Prométheus je verze Thora/Indary/Adama. V řetězech byl mučen bohy – reptiliány, snažící se přinést lidem ilumination – světlo. Často byl zobrazen jako ten, kdo drží plamen vědomosti.
V Londýně je kříž Sv.Jiřího, který je hlídán dvěma létajícíma reptiliány.

Reptilián Rockefeller umístil zlatou sochu Prométhea do Rockefellerova centra v New Yorku.


VLÁDA BRITÁNIE
Zprávy v Eddě popisují boje mezi Nordiky ( Aryany ) vedeny Thorem/Indrou/Adamem a hadím kultem vedeným Wodanem/EL a Baldrem. Edda vysvětluje mýty a legendy, symboly a biblické texty. Nordikové přišli z Danube ( Evropa ) na Blízký a Střední Východ. Tyto oblasti jsou doménou hadího kultu. Přišli přímo do Edenu.

Po mnoha bitvách bylo nastoleno mírové jednání. Je zobrazeno na biblické pečeti 3000 př.n.l. staré.

Thor x Wodan, Baldr

Toto mírové jednání vedlo ke sňatku Thora/Indara/Adama s kněžkou hadího kultu Eve/Gunn-Ifa.

Her – Thor + Gunn – Eve - re

- byla vzdorovitá
- vrchní kněžka Hadího kultu v Edenu
- byla přesto Gothická Aryan
- chráněnkyně El
- narodila se z mořské pěny
- později představovala u Řeků Afroditu, která také vznikla v moři

Toto spojení bylo spojení bohů a moře – např.fénická Barati, která se stala Británií. Proto anglická píseň „Vláda Británie, Británie vládne vlnám“ neoslavuje Británii, ale božstvo, které dodnes uctívají Ilumináti.
V Eddě je popisován i Vlčí kmen = Aryané. Zde Eva sama sebe popisuje jako Amazonku a Valkýru. Manželství Evy a Adama je symbolické mezikřížení Nordiků a reptiloidních krevních linií ( Aryanů ) a dračích králů.. Symbolicky je popsáno na rytině z kamene Hutáte staré 3000 př.n.l. Je zde zobrazen Baldr se dvěmi sekerami jak jede a řídí kočku, dále Thor a Eva mezi totemem s vyobrazenou kozou. Vyměňují si jablko z jeřabiny nebo jasanu ( Strom Poznání ). Edda popisuje, že Eva /Idun dávala Bohům jablka z jejich svatého stromu.

Jablko = život dávající

Idun/Eve ----------------Atueni ( Sumer )----------------Athena ( matka řeckého božstva)

Tento symbol byl použit v Bibli o Adamu a Evě, kteří byli potrestáni za snězení jablka ze Stromu Poznání. Zde však stromem byla jeřabina. Vše sepsal Levites – židovský kněží, který uctíval hadí kult, El a starozákonné bohy Elohim, kteří byly reptiliáni. Edda také poukazuje na Valkýry z Ur, kteří také uctívaly hadí kult.
El – pochází také z Ur. Známa jako Hrimni v Eddě. Ahriman neboli Velký Had podle Peršanů byl neuvěřitelně podobný biblickému Abrahamovi. Je spojován s Aeshma = zdroj pro Asmodea, křesťanského démona obviněného z obcování s jeptiškami a mladými ženami, který vytvořil žádostivost. Je také představitelem ďábelského charakteru. Je umístěn na vchodě do kostela Rennes-le-Chateau v Provence ( J.Francie ). Je zde i mnoho Iluminátských symbolů včetně odkazů na Priory of Sion ( Převorství Siónské ), tajnou společnost Merovingiánů. Malý kostel je zasvěcen Máří Magdaléně = symbolické jméno pro reptiloidní krevní skupinu realizující se skrze ženskou linii = Dračí Královny ( EL ). Jejich kód v DNA je MAG.


KAIN A ÁBEL?
V Eddě se oženil Thor/Indra/Adam s Evou. Jejich syn byl Gun/Ginn/Kon= biblický Kain/Gawain v Králi Artušovi. Byl napaden a zraněn Baldrem/Abelem, synem hadích vůdců El a Wodana. Bal ( židovský Baal ), byl had. Jiným jménem nazýván Egil ( židovsky Zlaté tele ( uctíváno ve Starém zákoně ). Symbolizován jako býk/vykastrovaný volek z Edenu. Nazýván také mladý Hydra, v řecké mytologii je to devítihlavý drak s jedovatým dechem. Byl zabit Herkulem. Jeho sídlo bylo v Kapadocii = Himin ( heaven ). Pohádal se sThorem a urazil Evu. Byl vyhnán Kainem ( Michaelem ) = to je předloha pro vyhnání Lucifera z nebe Sv.Michaelem.


BITVA V EDENU
Edda popisuje bitvu Hadího kultu s Thorem/Indrou o ovládnutí Edenu. Bombardování, červené rakety, chrlící dýmy ohňů a otrávené kouřové mraky. Jednalo se o moderní válku stejnou jako v Sumeru mezi Anunnaki.
El/Hel a Baldr/Abel/Set měli křídla. Védy popisují boj Bohů na obloze – nukleární válku. Thor zvítězil nad Hadím kultem. Klíčovým momentem bylo, když princ Kain/Michal, syn Thora, zabil Baldra ( jako verze Sv.Michal porazil Draka ). V Indii byl Baldr nazýván Dévou/Devil. V Irsku Sv.Patrick byl poslán Sv.Michaelem zbavit zemi hadů. Féničané a Suměřané po přistání v Británii pojmenovali mnoho míst po Sv.Michaelovi ( hora Sv.Michala v Cornwallu ).

El = Stará Marie, která utekla z bitvy na lodi po Eufratu, ale byla zabita Thorem/Adamem.


FÉNIX VZLÉTÁ
Po porážce se reptiliáni a jejich hadí kult stáhly do podzemí. Je pravděpodobné, že šli tam, odkud vlastně přišly.
Tigris a Eufrat – pramení na dvou stranách Mt.Taurus. Je to území, kde žily Amazonky a hadí kult. Protékají skrze Eden ( zahrada, kterou uměle vytvořily Bohové ). Prapůvodní Eden bude ale v Lemúrii.
Thor/Indra a jeho nástupci expandovali do Británie, Ameriky a Austrálie. Edda však říká, že se Hadí král vrátil po smrti Thóra a El a stále žije. Podle Sumerských tabulek se Nordická DNA infiltrovala do královských krevních linií a je spojena s vlastnictvím těchto těl, které byly využívány k reptiloidním účelům. Hadí král znovu shromáždil hadí síly, vytvořily hlavní stan v Babylonu, odsud přes Sumer se dostaly až do Egypta a poté do celého světa. Převzaly kontrolu nad mysteriózními školami a státním náboženstvím.

Hadí kult má mnoho podob, je spojen s :
- Křesťanstvím
- Satanismem
- Nágy
- Svobodnými Zednáři
- Hollywoodem
- smrtí Princezny Diany
- se Shakespearovými hrami


KŘESŤANSKÁ „HADÍ“ TRINITY
Hadí Trinity tvoří :

EL / Wodan / Baldr

Důraz je kladen na matku a syna. V Babyloně : syn NINUS/TAMMUZ ( Baldr ), Matka královna Semiramis ( EL ), její symbol byla holubice. Babylon byl jedno z center pro uctívání hadů během války s Thorem, zejména na jezeře Van v západní části Araratu, kde byla nalezena Noemova archa. Do archy přinesla holubice větev oliv. Toto hadí uctívání se přeneslo do Říma a na něm bylo založeno křesťanské náboženství.

Křesťanské Matka – Syn je kombinací Marie ( jiné jméno pro El ) a Ježíše ( Tammuz, Baldr ).
ŘÍM byl založen podle pověsti Romulem a Remusem. Sáli z kojící vlčice. Je to symbolismus mateřsko syn.kultu. Pocházeli ze starověkého ženského klanu Etrusků ( genově to jsou Romuliáni ). V Eddě je ROM jiné jméno pro EDIN/EDEN, které je domovem Vlčího kmene černých aboriginců podobných Chalcedejcům = Iberská rasa. Vlk je symbolem Síria.

Rom/Romil je název Seta a uctívačů v starověkém Egyptě.
Rum/Romania je tradiční místo vampírů

Matka Marie = EL ( dračí královna ) = Královna Semiramis, známa jako May ( květen ) = Mother May ( 1.5 ), je to jeden z nejdůležitějších rituálních dní v roce pro Ilumináty. Ti vytvořili učení Komunismu. Je to také den oslav a přehlídek militismu. Noc 30.4 je noc, kdy mají Satanisté rituál pro božstvo Walpružino ( květnový den Evy ). Walpružin = květnová královna, která je populární v Německu. Je zahrnuta do křesťanství pod názvem Svatá Walpruža.

Morgana ( v Králi Artuši jako mořská panna ) = EL = Walpruža = Matka Marie

Baldr je syn boží, Abel/Tammuz ( Chaldeónci ). Byl zabit Kainem / Sv.Michalem
Je mnoho verzí : Starý zákon – Kain zabil Ábela
Nový zákon = Sv.Michal porazil Satana/Lucifera/Velkého Draka
Egypt = Seth s vlčí hlavou zabil Horuse ( syna Osirise )
Indie = LordGan bojovals Velkým Dévou/Býkem( Abel )
Artuš = Gawain porazil Zeleného muže
Je to vlastně syn boží, který zemřel pro humanitu.

Hekaté = EL = Hel = matka Dionýse ( jiný typický Syn Boží )/ Tammuz = ti byli předobrazem Ježíše.
Nářek pro smrt Tammuze/Baldra/Ábela je uchován ve velké kolekci hymen matko-synovského kultu v Babyl.tabulkách 3000 př.n.l. Užívají ho v truchlícím rituálu ( u Tammuze je to u Zdi Nářků ). V Starém Zákoně Ezechiel popisuje truchlení pro Tammuze hebrejskými ženami v Jeruzalémě.


JEŽÍŠ JE BALDR
Po přestěhování se Hadího kultu do Říma se použil příběh Baldra pro příběh Ježíše. Syn EL byl synem Marie. Zde je vidět nastupující Matriarchát Hadího kultu. Ježíš :“Můj Bože, proč si mě opustil?“ Tato věta je z jazyka Jižní Ameriky a je přeložena velice zjednodušeně do angličtiny.

Ježíš = Baldr = syn hadího božstva
Grál = děloha Dračí královny = symbol hadích linií
Krevní linie Merovingiánů je linií Ježíše a Máří Magdalény.
EL a Baldr byly zobrazovány jako krokodýli, egyptsky messeh – z toho se odvodí Mesiáš / Kristus ( znepokojovatel )

Šiva = Pán Bůh reptiliím Nágů ( hinduismus ), také byl nazýván znepokojovatelem = Christos v Řecku, který se koupal v menstruační krvi. Mnoho gnostiků křesťanství identifikovalo Ježíše s hady / plazy. Otec Ježíše byl had, který oplodnil Pannu Marii a zplodil lidskou bytost – Spasitele. Merovee – zakladatel Merovingiánů, jejichž otcové byly hadi a mořské příšery. Z nich pochází Alexandr Veliký. Ti, kdo neznají Eddu, záměrně prezentují Baldra jako „dobrého“ boha.

Chaldeánci uctívají mateřsko-synovské náboženství. Baldr/Tammuz byl laskavý, krásný, spolehlivý(věrný) syn. Byl to božský kněz, který zemřel pro záchranu Chaldejců ( vybraných lidí ). Byl umučen a sestoupil do podzemí, vrátil se a ve svém II.příchodu založil nové Nebe a novou Zemi ( tuto verzi převzali křesťané ). Podle skandinávských legend zabilo Baldra kopí z jmelí, které na něj hodil HOD ( slepý bůh ). Podle křesťanů měl Ježíš vražené kopí od Longinuse.15.3 je zasvěcen Hodovi a Longinusovi

Hitler a Nágové byli posedlí vlastnictvím „kopí osudu“ spojovaným s Baldrem. Hitler se domníval, že pravé kopí bylo vlastněno Habsburky, kteří jej dostali od Charlemagna ( reptil krevní linie ). Věřil, že každý, kdo ho vlastnil, byl nepřemožitelný. Kopí se však ztratilo. Svatý Grál – předpoklad, že jde o nádobu se steklou hadí krví Ježíše/Baldra.
Baldr je spojován s Lokim, ten s Luciferem ( světlonošem ). Ježíš byl Světlo světa.

Závěr : Ježíš = Baldr = Tammuz = reptiliáni, kteří jsou podporováni vírou věřících. Proto si dejme pozor, v co věříme.

Kap.5 - pokr. - Zednářství, Židovství.....
ČERNÁ MADONA
Georgie Bush + jeho otec, Bill Clinton, Britská králov.rodina jsou silně věřící. Mají své místo v satanistických rituálech. Pro ně je křesťanství uctívání plazích bohů ( EL,Baldr ) a ostatních Iluminátských symbolů.

Templářští Rytíři je tajná společnost. Založili a navrhli nejznámější gotické katedrály, jsou to vlastně svatyně plazích bohů. Jsou kontrolováni Ilumináty, ale stejně jako Svobodní Zednáři si toho nejsou vědomi. Používají červený kříž a uctívají křesťanské bohy

1170 – 1270 bylo vybudováno 80 katedrál a 500 kostelů ve Francii a zasvěceno „naší paní“ – EL, Semiramis, Mary. Velké katedrály jsou postaveny na místech starodávných, pohanských a rituálních. Na vrcholu jsou však Ilumináti ( plazí kult ). Jejich kostely jsou plné astrologických významů, Slunce a sex.symbolů ( jako u Zednářů ). Templáři a Zednáři jsou vytvořeny stejnou mocí.

Katedrála v Chartres je nedaleko Paříže. Byla postavena Templářskými Rytíři. Druidové zde dříve z celé Evropy prováděli rituály. Stejně jako Notre Dame je centrem pro uctívání Černé Madony / EL / Dračí královny. Poutníci si zde kupují odpustky. Po obřadu scházejí do podzemní krypty, kde sedí Madona z černého ebonitu a drží děti na levém koleni ( Satanismus hlásá „levou cestu“ ) jako symbol mateřsko-synovského kultu. Na hlavě má korunu s římským nápisem „ Panna, která porodí“ . Její koruna je symbolem reptiloidních linií a vysokého řádu / hodnosti. Je také nazývána královnou nebes a symbolizována jako holubice.

Koruny, holubice a lvy jsou symboly britské královské rodiny dodnes.

Sv.Bernard ( 1090 – 1153 ) jako Abbé z Claivaux z Francie, je zakladatelem Cisteriánského řádu. Byl velkým uctívačem Černé Madony. Dala mu ze svého ňadra do úst tři kapky mléka. Je to také zakladatel Templářských Rytířů spolu s rodinou Clair ( rodina Sinclair u Edinbirgu ).

Templářští Rytíři jsou frontmeni plazího kultu. Jako oficiální patronku mají „božskou Matku / královnu Nebes / EL / Semiramis.

Teutonští Rytíři mají tu samou patronku. Jsou spojeni s reptiloidními Habsburky.

Výše uvedení rytíři bojovali s rytířskou standartou a křičeli její jméno. Na ní používali symboly reptiloidních bohů. Bojovali pro EL pod jménem Marie a pro Baldra pod jménem Ježíše. Svatý Duch v křesťanství je charakterem ženské energie, kterou užívali Židé.
Slovo BIBLE pochází z Byblos = domov s ostatky. Marie v rané verzi je známa jako ASTARTE ( nejvyšší pravda na světě ). Byla uctívána jako Matka Marie, Hathor, Démétér, Afrodité, Kali. Křesťanství vzniklo v nepolitiku v Dresu ( JZ Turecko ). Amazonky založily město jako hlavní centrum uctívání Artemis / Diany = božstvo Amazonek. Na kopci nad městem je údajný domov Marie, matky Ježíše. Odsuď byla převzata do Říma společně s plazím kultem a rituálem krve z obětovaného býka ( Atria = manžel ), z něj pochází Ježíš jako jeho kopie.
V Římě stál chrám Marie na místě, kde dnes stojí Svatopetrská Basilika až do 4 st., kdy jej převzali křesťané.
Kněz z Cybele Montanu identifikuje Attise s Ježíšem. Byl uvězněn v kostelech v Malé Ásii a upálen zaživa. Uctíval božstvo jeskyní ( podzemní reptiloidní síť ), kde se narodilo mnoho spasitelů.


ČERVENÁ RŮŽE EL
EL bylo božstvem sexuality a plodnosti, Měsíce a Venuše. Kamenná křestní mísa, která byla nalezena v každém křesťanském kostele, je symbolem Magické kamenné mísy plazího kultu Iluminátů.
Goticko křesťanské vchody a záhyby v nich symbolizovaly dělohu a klitoris v oblouku. To samé v oknech s červenou růží. V Chartres je okno „Růže Francie“ s Marií uprostřed směrem na západ ( tajný směr pro ženské entity ).

Rosekruciáni mají jako symbol červenou růži a křížový motiv. Jsou hlavní pramen Iluminátů. Jejich linie sahá až k Noahovi ( = symbol reptiloidní linie ).

Řád Růže je jiná elitní skupina, k níž např. patří i kanadský premiér, satanista, Brian Mulroney. Nosí ji v klopě.

Marie je spojována s růží a královnou Semiramis. Římané nazývali růži květinou ( květen ) Venuše. Je také symbolem ženské sexuality. Bílá růže / lilie jsou symbolem panenského božství. Křesťané nazývali Marii oběmi růžemi = Svatá Růže. Růženec byl používán v Indii při uctívání božstva zkázy KalíMa.

Tony Blairś Labour Party má logo černé růže. Liberální demokraté mají holubici. Konzervativci pochodeň. Vše to jsou Iluminátské symboly.


SHAKESPEARE – DRAČÍ LORD
Jeho texty jsou plné symbolů a Iluminátských kódů. Univerzální božství Titánia vládla Titánům ( božská rasa ). Podle posedlosti Iluminátů symboly je Titanic možná více než jméno potápějící se lodi. Titánia je spojena s mořem, podzemím a obětmi. Obojí je vlastně Titanic, který se potopil v roce 1912. V jižním Rusku je Titánia známá jako Rhea = červená, zakladatelka Romula a Remuse.

Král Titánů = Oberou ( ve hře A Midsummer Nightś Dream ), postava založena na Edwardovi de Vere of Loxley, 17-cti letém hraběti z Oxfordu. Shakespearovi hry byly napsány na základě Iluminátských zkušeností a iniciací v Elizabetině společnosti, kterou vedl Vere. Členy byli také F.Bacon, John Dee, Spencer apod.

FRACIS BACON byl Templářský rytíř, hlava rosecruciánského řádu. Dohlížel na překlad Bible. Napsal knížku „Nová Atlantida“, kde vylíčil společnost, která později vznikla v Americe. Napsal „Invisible College“, ve které jsou skrytě kontrolovány světové události, založení „Royal Society“ v Londýně Svobodnými Zednáři v roce 1660, která diktovala vědecké myšlenky.

EDWARD DE VERE je prezentantem plazí krevní linie, která je nejnóblesnější krevní linií v Anglii, jejími předchůdci byli Merovingiáni a Skythové ( Amazon-Nordics ). Nosil titul Lord Draconis ( jako Vlad = Dračí krevní linie ). Jde o titul Dračího řádu, který nyní představuje Sir Laurince Gardner. Jeho předchůdcem byl Albrey = Princ of Anjou a Guise in France, jejich dům je část paláce Lorraine. Představuje jednu z nejdůležitějších krevních linií dneška. Další větví byla Plantagenet Dynasty, které vládl Henry II ( 1154 ) až Richard III ( 1399 ).


SVOBODNÍ ZEDNÁŘI JSOU PLAZÍM KULTEM
Je to největší tajná společnost na světě. Jsou frontmeni plazího kultu a většina z nich to ani neví. Jejich hrdinou je Hiram Abif, Velký Mistr a architekt Chrámu v Solomoně, který byl zabit, protože odmítl vyzradit Zednářské tajemství podobně jako Osiris v Egyptě. Přišel z Tyre, jméno pro Baldra ( Templářská pevnost ). Nazýván Týrským architektem a sirotkem – Widowś son ( Widow = El, son = Baldr ).
Jim Shaw napsal knížku „Hluboký podvod“, kde popisuje své prohlédnutí, o co ve skutečnosti jde. Byl vysoce postaven – 33 stupeň Svobodných Zednářů Scottish Rite a patřil k nejvyššímu vedení na severozápadní 16 blízko Bílého Domu.

Bílý dům byl postaven jako egyptský chrám. Venku jsou dvě Sfingy s ženskými tvářemi. Kolem krku jedné se vine kobra, druhá je symbolem plodnosti a množení ( jako Artemis/Diana ). Dále je zde masivní vyobrazení vycházejícího Slunce – symbol Horuse. Kolem tohoto Slunce je 6 zlatých hadů. Je zde zeď plná hadů a plazů podobně jako stupně Scottish Rite.
Queen Semiramis = El = holubice = Sarama ( Védy ). Její další jméno je Columba, jako jméno holubice ve Francii ( Britská Kolumbie, Columbia High school ).

Svobodní Zednáři obnovili stará mystéria z Babylonu, Egypta, Persie, Říma a Řecka. Bylo to spíše pokračování než obnova. Ilumináti ukryli mystéria za stupně a úrovně v Zednářství. Používají symbolismus jako tajný jazyk Anunnaki, kteří jsou posedlí kódy a symboly. Jeden ze stupňů je Blue Degrees ( Modré stupně ). Jde však jen o vnější hřiště. Jsou falešně interpretovány, aby si dotyční mysleli, že jim rozumí. Jejich pravdivé vysvětlení je jen pro Adepty – Princové/Knížata Zednářů ( 32 – 33 stupeň ). Ale i ti jsou částečně mýleni.

ÚMYSLY A ZÁMĚRY
1. nižší stupně – nižší iniciace – jsou vidět na veřejnosti
2. vyšší stupně – esoterické
3. úzká elita – postupují za oficiální stupně ( jsou to neoficiální stupně Iluminátů )

Symbolem v uctívání Svobodných Zednářů je Slunce a Měsíc, Phallus jako sex.symbol. Slunce označuje mužskou energii, Země ženskou, z jejich spojení vyvstává nový život. Na jedné úrovni je to pravda, ale z pohledu esoterického je to stále ještě výmysl.

Oficiálně je úhelník symbolem, že Zednáři musí být přímočaří a upřímní v jednání s ostatními, kružítko ohraničuje jejich vášně a nutnost kontrolovat svoje touhy.
G – písmeno, které bylo později přiřazeno k geometrii. První Zednáři hovoří o G jako o písmenu ze slova GOD ( Bůh ).
Ve skutečnosti G = SunGod = Phallus – symbol plození, který chrání krevní linie

Na hrobě prezidenta Kennedyho je oheň (jako mužský princip, který oplozuje) a kruh ( ženský princip ).

Krevní přísaha je závazek. V případě prozrazení tajemství souhlasí s mučením a smrtí. Zednář neposkytne důkazy vraždy, kterou spáchal jiný Zednář. V některých stupních je zrada a vražda nepřípustná. Ve vyšších je přípustná v případě, když by se měla udržet tajná pravda. Zednáři, kteří jsou soudci, v takovýchto případech dávají falešné verdikty. To samé je i u politiků a policie.


RITUÁLNÍ VRAŽDA DIANY
EL = Dračí královna = Hel = Hate = Hecate – spojována s peklem.
Jackie Kennedyová po vraždě manžela odjela do Řecka na ostrov Delos. Je to místo narození Diany, Hecate, místo ďábelských umění. Je to ostrov smrti.
Hecate je zobrazena jako panna a děvka navzájem. Je spojována s Měsícem. V Egyptě je jejím symbolem žába. Rozcestí jsou svatá místa Diany a její satanistické verze Hecaté, zde se konají rituály a sex, nosí se šaty opačného pohlaví, místa lidských a zvířecích obětí. Hecate je božstvo sexu a smrti, kouzel a čarodějnictví

Smrt Diany – 31.8 časně zrána na křižovatce ( rozcestí ). Den Hecaté je 13.8. Podle satanistického práva je den oběti 31.8. Smrt se stala v Pont de LÁlma. Je to tunel v Paříži, kterou založili Merovingiáni, kde je také podzemní komnata pro uctívání božstva Diany ( krvavé rituály ). Pont Alma = středně východní název pro božstvo Měsíce. Pontifex je římský vysoký kněží, významově odpovídá průchodu. Souhrně řečeno jedná se o místo Měsíčního božstva ( Diana/EL/Hecate ). Diana zemřela ještě před převozem do nemocnice a ne až v nemocnici. Bylo to kvůli obětnímu rituálu. Její bratr Earl Spenser dal 4 černé labutě do jezera, kde je pochována. Labutě jsou božský symbol. U skandinávců se Valkýry inkarnují jako labutě a potom se transformuje jejich magické peří. V pohanském náboženství jsou labutí králové a dívky.


TRÓJA
Starodávné události kolem Tróji jsou spojovány se smrtí Princezny Diany. Merovingian krevní linie sahají až k Trojské válce. Paris byl milenec Heleny. Helena byla inkarnace Měsíčního božství a dcera Hecaté, známa jako Helle/Selene = sex.sparťanský symbol. Trója jsou tři místa v Řecku. Vztahuje se k trojitému symbolismu Atlantidy a Lemurie = TRINITY ( 3 aspekty ). Helena a Menelaos byli manželé. Meneláos ji slíbil nesmrtelnost. Když utekla s Parisem, Menelaos chtěl zachránit její nesmrtelnost a ochránit jejich manželství válkou. Helena byla symbolem královny Británie v pohanských časech. Trójan Brutus po pádu Tróji odplul na západ a založil Novou Tróju = Londýn.

El – Hel – Helena - Helsinky, holstein, Holland ( Hel – Land )

V pohádkách, když se princ změnil v žábu nebo princezny se takto měnily, jednalo se o shape – shifting ( reptiloidní změnu formy ).


HADÍ KULT JE SATANISMUS
Používá stejných symbolů. V USA je Sethův chrám ( kostel Satana ). Seth je vlkův symbolismus, 3200 př.n.l., kdy proběhla válka Nordiků a hadího kultu. Velká Pyramida v Gíze má speciální vzdušnou střelu pro let na Alfa Draconis ( Sethova hvězda ). Jde o základnu Draco reptiliánů, v Egyptě známou jako Turban, u nás jako Polárka. Hyksové přepadnuli a vládli Egyptu 1785 – 1580 př.n.l., uctívaly Setha skrze hadí kult.


HOLLE – WOOD, the land of El-lusion
Druidové uctívali stromy, zejména dub. Hollywood je oblíbené dřevo pro kouzelnou hůlku. HOLLE ( cesmína )/HEL, svatý symbol, Holly-wood/Hel-wood = magické místo, domov Iluminátů. HOOLY – EL/HEL = vagína. HOHLE je německy jeskyně/hrob, tradiční místa pro zrození typu Ježíše. Red holly berries = červené cesmínové bobule = ženská krev, bílé = mužské semeno.
Oficiální skotská rezidence Britské královské rodiny je Palace of Hollyrood house v Edinburgu. Rood je pojmenování pro jeřabinu, která se vztahuje k Thorovi.


BŮH NÁS ZACHRÁNÍ PŘED NÁBOŽENSTVÍM
Náboženství je vymyšlená největší masová kontrola mysli. Je to nejdůležitější zbraň reptiliánů. Uvěznila naší mysl do mas a drží nás ve stálém strachu a poslušnosti. S heslem“ Dnes je špatně, ale zítra bude ráj“ se nás snaží přesvědčit. Ale vždycky bude zítra!


BABYLON – ŘÍM
Modrá barva pro kontrolu náboženstvím je z Babylonu ( Sumer – Mezopotámie ). Byl ústředím Anunnaki po kolapsu Sumeru. Později se jim stal Řím. Kopírovalo se náboženství z Babylonu.

Slovo BASILIKA ( např.Svatopetrská v Římě ) je blízké slovu basilisk = mýtický had, ještěrka nebo drak = Hadí král

odehnal ostatní reptiliány syčením
jeho třpyt i dech byly smrtelné
ostatní reptiliáni se jej bály
Basilisk znamená král/malý král a představuje spojení královské rodiny a plazů. Byl často přeměněn na zmiji, později byl spojován s kohoutem ( tak, jako Svatopetrská basilika ).


ŘÍM – LONDÝN
Anunnaki přestěhovali operační centrum do Londýna po vstupu Williama Oranžského v roce 1688. Sumer, Babylon a Řím byly kontrolovány jednou silou. Kněží, kteří zde žili, byli mezi lidmi polobohy. Anunnaki hledali, jakým způsobem ovládnout svět. Museli odstranit pravdivé zprávy o historii, zejména jejich vlastní roli při potlačování mysli lidí. Potlačovali esoterické znalosti o lidské síle a potenciálu. Využili náboženství pro dobytí a ovládnutí naší mysli.
Hadí lidé minulosti jsou stále mezi námi. Byli uctívány jako stavitelé Stonehange a kulturami J.Ameriky, jako polobozi se super inteligencí. To vedlo do zformování pohanských náboženství zaměřených na lidské oběti.. Stali se z nich falešní bozi, kteří nás kontrolovali přes naše podvědomí ( vstupovali do našich těl ). Jejich hlavní záměr bylo získání lidské duše. Pokaždé, když si vybíráme boha, otevíráme naši psychiku pro vlastnictví těchto sil.
Marie a Ježíš reprezentují velice odlišné síly těch, kteří v ně věří. Proto je důležité zbavit se náboženství a začít odkrývat ovládání naší mysle.
Uctívání Slunce jako mužského principu a Měsíce jako ženského principu je na jedné úrovni pravda, ale je to však celé překroucené. Z historie je převaha mužských bohů jako např. v Židovství, Křesťanství nebo Islámu. Je to však pouze zástěrka pro mocný ženský princip reprezentovaný El.


SLUNEČNÍ BOŽSTVO
V historii bylo Slunce zobrazováno jako žena. V Japonsku 238 n.l. byla královna Mimiko označována jako dcera Slunce. Marie byla žena oděna do Slunce. Tantrický Buddhismus má Sluneční božstvo. Keltové mají také Sluneční božstvo Sulis ( z jména Suil – oko a Slunce/ Silbury Hill ).

Mysteriózní škola v Babylonu byla reptiliánská, založena 2000 př.n.l.
Mysteriózní škola v Egyptě infiltrovala Royal Court of the Dragon.

BABYLON – po potopě jej postavily obři Anunnaki. Potom si kněží museli vymyslet historii, aby mohly kontrolovat lidi. Proto si vymysleli mýty a mnoho bohů. Ještě nebyli tak daleko, aby si vymysleli jen jednoho.
Uctívali NIMROD, otce, který byl symbolizován jako ryba
TAMMUZ / NINUS, syna, který zemřel jako oběť lidí 25.12
SEMIRAMIS, královnu, symbolizovanou holubicí
Dohromady tvořili TRINITY.
Když zemřel TAMMUZ pro hříchy lidstva, byl podle kněze vložen do mohyly a 3 dny později, když odkulili kámen, vyšel ven. To se stalo tisíce let př.n.l. Symbolizují to jarní rituály vzkříšení a smrti, kde se nabízí pecen chleba se slunečním křížem. Z něj vznikly později Velikonoce. Křesťanství recykluje pohanství, ale přitom ho odsuzují jako peklo.

TESTAMENT = testes = pokusy. Židé testovali ostatní muže, když jim drželi přirození. Abraham skládal přísahu na kolenou současně s obřízkou ( houpající se břitva nad penisem ).
Old Testament = Old Balls
New = New

Odtud : soudce mě drží za koule – přísaha, slib, testování.


SLUNCE BOHŮ
Tammuz je jméno pro sumerského boha DUMAZI / DAMU. Znamená Syn krve a byl předlohou pro pozdější Syny Slunce včetně Ježíše. U Hebrejců to byl ADONIS ( z Babylonu ), Římané uctívali Tammuze jako hlavního šéfa a boha Židů. Židovský kalendář stále ještě má měsíc pojmenovaný po Tammuzovi = „had, který se emanoval z nebeského boha Anu ( hlava Anunaki ).

Králové Mezopotámie pocházeli z krevní linie Tammuze stejně jako Merovingiáni z královské linie Ježíše. Zemi byl dán život krví Tammuze, on je léčitel, spasitel a pastevec, který vidí za jeho zástupy hvězd. Zemřel s trnovou korunou vytvořenou z myrhy v den usmíření ( díkuvzdání ) ve formě beránka. Byl uctíván v Jeruzalémě, kde jeho příběh byl později upraven se jménem Ježíše. Jeskyně v Betlémě ( Dům chleba, Dům zrna ), kde se Ježíš narodil, je stejná podle zpráv jako jeskyně, kde se narodil Tammuz / Adonis. Jeruzalém je město, které je mu zasvěceno. Byl to bůh plodnosti, zrnko ducha.

Horus byl egyptský bůh Slunce, narodil se na půdě chleba. Ježíš říkal, že je chlebem života.
Kněží převzali staré sumérské sluneční náboženství, esoteriku, astrologické a astronomické poznatky, příběhy reptiliánských bohů a vše dali do symbolických bájí, zakryly skutečný význam a představili je jako pevné, neměnné náboženství.

Každé hlavní náboženství má stejné základy – židovství, křesťanství, hinduismus, islám, buddhismus.

Atlantida / Lemurie ---------- znalosti do Sumeru, odtud do ostatních zemí pod nadvládou Sumeru. Úkolem bylo stáhnout pravdivé znalosti z oběhu a překroutit je do náboženských textů ( představa pekla……. ). Dále dokonale zpracovali náš pocit slabošství, bezvýznamnosti, bázně před náboženstvím. Vyvrcholilo to vírou v bohy, později v jednoho Boha. Tak mohli kontrolovat lidské mistrovství a schopnosti pomocí reptiloidních a démonických bohů. Aby kontrolovali rebélii lidí proti utlačování, kontrole a chudobě, slíbili kněží ráj po smrti pro ty, kdo budou poslouchat Boží přikázání. A kdo ne, hrozilo jim peklo a věčné zatracení.
Slovo SIN ( hřích ) pochází z boha Anunnaki.


ŽIDOVSTVÍ
Text Starého zákona má základy v židovství. Starý zákon byl napsán Levitem ( knězem, který byl držen v zajetí Židů ), 586 př.n.l. Starověcí Židé uctívali plazí bohy v Sumeru. Levites – tak byli nazýváni Synové Velkého Hada. Jejich bůh YHVH, měl část lidská a část hadí. Jejich tajné esoterické znalosti se nazývaly KABALA ( hadí moudrost ). Drak Leviathan, z něj Levite. Znám také jako Nehusthan neboli Drzý had. Ztvárnili jej v židovských chrámech ( chrámech Levita ), jeho symbolem byl kříž. To vše bylo vtěsnáno do Starého Zákona. Sumerský příběh o králi Sargonovi plujícím po řece v kolébce je také zanamenán Levitem. Sumérský EDIN je zahrada EDEN v Leviteho příbězích. Kniha Genesis je vydána ze Sumerských zpráv a je v ní spousta božských symbolů.

Bůh / YHVH / Jehovah = MANA, jde o vládkyni podzemí ( jako El ), která je spojována s hadím kultem, koněm nebo Amazonkami / valkýrami. Centrem uctívání bylo Měsíční božství.

Mantra je sanskrt.termín pro projekci vibrací slova nebo zvuků, má stejný původ jako Mana. Manu je indiánský název pro Noaha a také i Mojžíše. Noah přežil potopu s pomocí Velkého hada Vasuki. V starodávných časech Manu znamenal lůně / dělohu božstva.

Hebrejce ( Palestina, Izrael / Sumer ) ovládala vymyšlená krutá náboženská kontrola a rabíni v tom dodnes pokračují. Prameny židovství jsou na Kavkaze, v 8st. se změnily na židovství. Často se mixují židé a hebrejci. Mnoho z hebrejských znalostí pochází z egyptské mysteriózní školy. Odsuď také pochází hebrejský jazyk. Např. Cohen pochází z egyptského Cahen ( Mojžíš ). Bylo to jméno pro kněze nebo prince. Z toho je vidět pradávné spojení Sumeru, Egypta a Babylonu, které má kořeny v Atlantidě a Lemurii. Sumerští kněží byli pokládáni za prostředníky mezi lidmi a reptiliánskými bohy.

EXODUS je vymyšlený příběh, na Sinaji se nenašly žádné důkazy ( exodus Izraelitů z Egypta přes Rudé moře ). Nikdo z historiků jej nedokumentuje ( Herodotos, Platón ). Proto není žádný důkaz pro existenci Abrahama, Mojžíše, Saula, Davida, Šalomouna a ostatních židovských králů.
Mojžíš – jeho babylónský předchůdce byl Nemo. Poprvé jej popsal Levites. Totožný s králem Sargonem. V Egyptě znám jako Ramaraldhti a jeho 10 přikázání ( podobný kódu Hammurabi, který byl napsán minimálně 1000 let dříve v Babylonu ). Dále jej můžeme srovnat s Indava / Thor / Sv.Jiří z dob 5000 př.n.l., kteří byli popsáni v runách ( Eddě ).


PRAVDIVÝ BIBLICKÝ KÓD
Text Levita byl napsán v kódech a podobenstvích. Když bychom jej vzali přesně, ztratíme záměr a smysl. Dříve se uctívalo Slunce pomocí 3 slabik Sol – om – on.
Království solomónského chrámu není skutečné, ale je to symbol. David neexistoval, ani nebyla genealogie k Ježíši ( vše je vymyšleno ). Židovství ( Jahveovství ) převzalo z historie ostatní bohy. Jahve vznikl z Baal ( Palestina ).


HEBREJŠTÍ BOZI
Hebrejci neměli víru v 1 Boha. Ve Starém Zákoně byli ELOHIM, z nich vznikla EL jako hadí božstvo. V Eddě je plno bohů.

ELOHIM = ANUNNAKI
Podle Genesis Bůh stvořil Nebe a Zemi. Podle Hebrejců to byly bozi. Slovo Elohim je použito 30x v Genesis a 2570x ve všech spisech. V té době bylo nemožné eliminovat bohy, protože pohanské náboženství mělo mnoho bohů.

Král Jakub I. byl 1.anglický a skotský král. Za jeho vlády vznikl první anglický překlad Bible, který sponzoroval. Převzal spojený trůn po Elizabeth II. v roce 1603. Miloval svoji matku Marii Stuartovnu. Věřil v božstvo králů. Byl satanista a nositel reptiliím.krevní linie, orientován na mladé chlapce. Zabíjel zvířata, válel se v jejich krvi. Tisíce obětí umučil nebo nechal mučit. Byl to ten, kdo se rozhodl, co v Bibli bude a co ne.

Další verze Bible jsou jejím upgradem. Král Jakub odstranil mnoho okrajových poznámek i jejího předchůdce tzv.Ženevskou Bibli z r.1560. Obsahovala fráze, které neměly vztah k božským králům. Ty odstranil.

Fr.Bacon dohlížel nad překladem. Byl z reptil.linie a byl vysoce iniciovaný z tajné sítě Velkých Mistrů Rosekruciánského Řádu. Byl také Templářským Rytířem, z kterých se vyvinuli Svobodní Zednáři. Byl klíčový hráč iniciací Lord Draconis, spolu s Edwardem De Vere sestavili Shakespearovi hry

Kapitola 5 - pokr. - Křesťanství
KŘESŤANSTVÍ
Starý Zákon je spojen s „Novým“ a tvoří základ pro křesťanství, které je založeno na stejných bájích Leviteho. Ve skutečnosti do 4 st.n.l. nebyl žádný Nový Zákon. Vznikl až déle než je předpokládán vznik křesťanství. Kdo to zaranžoval?

Římský císař Konstantin Velký, 325 n.l. Byl kontrolován těmi samými silami jako Babylon ( zde vznikl Starý zákon od těchto samých sil ). Ze začátku byla jen židovská ( hebrejská ) Tora, 5 prvních knih Mojžíše, 22 knih Prorokových a Svatých písem a 14 knih Apokalypsy. Ve všech nebyla ani zmínka o Ježíši. Byly použity slovní obraty ze Starého Zákona. Nový Zákon vzešel z Tory, byl vnucen a nebyl nikdy více jak Starý Zákon a neprovokoval autoritu židovského Písma svatého.

KŘESŤANSTVÍ S VELKÝM K JE VELKÁ LEŽ
Podle rozhodnutí Levita byly zpracovány texty jeho nástupci během období jeho babylónského zajetí. Křesťanství je sluneční náboženství, Ježíš není syn, ale Slunce ( spojitost s Baldrem ). Starověké sluneční náboženství Sumeru bylo přepsáno do symbolického příběhu = Křesťanství. Symbolický jazyk byl hlavní komunikační nástroj.

Zodiak je symbolická cesta Slunce během roku. Jsou zde 4 období, slunovraty a rovnodennosti, v centru všeho je Slunce. Sluneční kříž byl používán v Lemurii.

Datum narození Ježíše 25.12 je symbolické. Zimní slunovrat 21 – 22.12 je nejnižší bod Sluneční síly na severní polokouli. Podle mýtů Slunce zemřelo a umístilo se do podsvětí. 25.12 , tj.3 dny poté, nastává začátek pouti Slunce zpět na vrchol své síly = narození síly Slunce, narozeniny slunečních bohů. Ježíš neexistoval. Vánoce jsou jiný starodávný pohanský svátek stejně jako Velikonoce.
25.3 je velikonoční datum, Slunce vchází do Berana. Lidé obětovali beránka v rituálu pro uspokojení bohů a zajištění sklizně. Věřili, že krev z beránka povzbudí bohy k odpuštění jejich hříchů.

SAMSON = SAM – SUN v Starém Zákoně je tentýž sluneční symbolismus. Sluneční roční cyklus je symbol života člověka. Slunce je jako novorozenec 25.12 roste do velmi silného člověka v letním slunovratu. Je to vrchol sluneční síly, která má vládu nad temnotou na severní polokouli. Má zlaté vlasy jako symbol slunečních paprsků v létě. Jak Slunce vstoupí do Panny ( Dům Delilah ), má kratší vlasy, tak symbolizuje, že vadne jeho síla. To popisuje příběh Samsona ( není osoba, ale symbol ), stejně tak Ježíš, Sv.Pavel a ostatní v Bibli. Popisují to Nazarité.

NAZARETH neexistoval v období života Ježíše. Nebyl na žádných mapách a v žádných římských záznamech. Nazarité zakázali zkracovat vlasy kromě slunečních rituálů. Zde jsou skutečné prameny ( původ ) tohoto zvyku pokračujícího dnes v náboženství Siků. Nazarité nosili černou barvu jako Babylónské bratrství.
Křesťanství bylo vytvořeno na základě slunečního příběhu společně s Mysteriózní školou a plazím kultem. Tak vznikl historický příběh. Elita kněžích vědí o pravdivém základě a nás krmí peklem.

1200 let před Ježíšem se narodil VIRISHNA. Narodil se podle proroctví. Vládce ho chtěl nechat zabít a proto rodiče s ním uprchli. Vládce i tak zabil všechny chlapce mladší 2 let. Při narození mu andělé a pastýři dávali dary zlata a myrhy. Byl prohlášen za spasitele. Vedl morální a skromný život. Dělal zázraky – léčil, navracel zrak slepým, odháněl ďábly, křísil mrtvé. Zemřel na kříži mezi 2 zloději. Sestoupil do pekla a vzešel do nebe.

ATTIS, boží syn z Phrygie. Narodil se 25.12 Panně Matce, byl nazýván spasitelem. Zemřel pro ochranu lidstva. Byl ukřižován v Pátek – Černý Pátek. Jeho krev byla rozlita jako spasení Země. Byl Otec a Syn v zemském těle. Byl pochová do hrobky, odešel do podzemí, za 3 dny 25.3 nebylo jeho tělo nalezeno, zmizelo. Tělo bylo symbolizováno chlebem, který se jedl

KRIŠNA ( KRIST ), boží syn z Indie, narozen 25.12 Panně Matce, otec byl tesař. Hvězda označovala jeho místo narození, navštívili ho andělé a pastýři. Vládce zabil tisíce dětí, aby jej zabil. Krišna konal zázraky – léčil lepru, slepotu, hluchotu. Zemřel kolem 30 let, byl ukřižován na stromě. Byl považován za spasitele. Jeho následovníci ho považovali za Ježíše = čistá esence. Vrátí se na bílém koni odsoudit a bojovat s Princem Pekla.

DYONIS / BAKCHUS, boží syn Řecka, nar.25.12 Panně Matce, dán do jeslí. Byl to učitel, který dělal zázraky ( vodu ve víno – jako Slunce ), zobrazován jako beránek, Bůh vína, Bůh Bohů, Král Králů. Zrozený Syn, Spasitel. Ukřižován na stromě, vstal z mrtvých 25.3. Hebrejci ho v 1 st.n.l. v Jeruzalémě uctívali jako IES ( I = jeden, ES = oheň a světlo ==== Jedno světlo ), není to nic jiného než světlo Sv.Janova evangelia ( všude na katolických a protestantských oltářích )

Křesťanství je modifikace orientálního Slunečního uctívání připisované Zoroastrovi. Křesťané čtou EHS jako IHS, foneticky Jes, římští křesťané přidali us.

Ježíš = Apollo, Herkules, Zeus, Marduk ( Asýrie ), Buddha, Indra ( Indie ), Osiris, Horus ( Egypt ), Odin, Baldr, Frey, Zoroaster ( Persie ), Baal ( Fénicie ), Bali ( Afganistan ), Thor, Quetzalcoatl, Prométheus, Mohamed, Jupiter, Mithra ( Persie ).

Kult Mitry začal tisíce let před Ježíšem. Bylo mu obětováno zlato a myrha. Časem Anunnaki vymysleli Ježíše, Svatý den – SUNDAY, LORDŚ DAY, festival o Velikonocích. Zasvěcení Mitrou bylo v jeskyních. Uctívali Kozorožce a Raka ( zimní a letní slunovrat ). Mitra byl zobrazován jako okřídlený Lev ( Slunce ) stojící na svinutém hadu.

LEV + HAD jsou 2 hlavní symboly Iluminátů.
Mitra je symbolizován jako Slunce. Ježíš je jeho křesťanskou verzí. Ježíš = Světlo světa – on se vrátí na oblacích a každý ho uvidí ( Slunce ). Ježíš chodil po vodě ( odraz Slunce na vodě ). Ve 12 letech představil práci Otce a v 30 letech začal svoji duchovní dráhu. Slunce ve 12 hod. dosáhne svého denního vrcholu a vstupuje do Zodiaku po 30°.
Ježíš proměnil vodu ve víno ( Slunce na vinicích ).
V Bibli jsou 2 Ryby, 12 košíků ( zvěrokr.znamení ), nakrmil 5000 lidí chlebem.
Ježíš = Ryba = Rybí muž – Slunce bylo v Rybách, spojení s rybím božstvem ( Nommo / Sírius ). Podle Dogonů to byly obojživelníci, jeden z nich byl ukřižován.
Apokalypsa hovoří o konci věku a ne konci světa. Jedná se o konec 2160 let ročního cyklu ( Slunce v 1 znamení ), tj. konec Ryb a vstup do Vodnáře. Kromě Nového Zákona není o Ježíši žádná zmínka. Žádný hebrejský historik o něm nepíše.

KRISTUS = Kristos ( řecky ), představován tlustým krokodýlem, menstruační krví a dobrotou. Babylónský Tammuz nazýván Kristos nebo Svatý král.
Matka Panna Slunečního boha je starobylé téma na celém světě. Je to spojeno s mýtem, že se Slunce narodilo při Novoluní ( Panenský Měsíc ). V ten čas se souhvězdí Panny objevilo spolu se Sluncem. Byla uměle oplodněna bohy ( nelidskými entitami ), vznikl tak např. Alexandr Veliký.
V zimním Slunovratu vzniká opět Slunce. Slunce = Horus, Panna = Isis. Nese ho ve svém náručí s nápisem „ Já jsem všechno, co je, co bylo a co má být“.

LUXOR – na chrámu je zobrazena scéna, jak Thovt ( Anunnaki ) mluví s Pannou a zvěstuje ji příchod ( narození ) Syna. Jiná scéna líčí boha Knepta, jak oplodňuje Pannu, poté dítě je na trůnu a přijímá dary od 3 duchů. Je uctíván jako inkarnace Slunečního Boha. V jeslích je uctívání dítěte v ulicích Alexandrie prováděno doteď.

ZÁŘÍCÍ HVĚZDA A 3 MOUDŘÍ MUŽI ( 3 hvězdy na opasku Oriona značí příchod Síria ). Značí místo narození Ježíše podle Bible. Ten samý příběh v Egyptě o Síriu ( hvězda Osirise a Horuse ). Dary jako zlato a myrha = klasické dary Slunci. V jeskyni nebo ve stáji = temné místo, kam chodí Slunce mezi zimním slunovratem a 24.12 – znovuzrození 25.12.

SVÁDĚNÍ NA POUŠTI 40 DNÍ – to byl odhad Egypťanů, doba od zasetí zrna přes objevení v půdě. Satan přemlouval Ježíše, aby proměnil kámen v chleba.

SLOVA JEŽÍŠE jsou dřívější slova spasitelů ( buddhismus ). Otčenáš z Talmudu.

MARIE je staré jméno pro božstvo, které porodilo Spasitele ( Slunečního Boha ). Reprezentuje ženství, Měsíc, královnu, Nebe. Protiváha mužskému Slunci. Ale i Dračí královnu, v Eddě je El ( Královna Nebe ). Dále Isis, Ishtar, Barati, Mata-Meri.

Křesťanství je snaha o odstranění ženského principu z veřejné sféry. Z Trinity Otec – Syn – Matka vytvořili Otec – Syn – Duch Svatý. Podle Sv.Pavla – ženy by měly být podřízeny mužům, neměly by se učit a měly by být v tichosti. Tyto slova jsou prezentovány ještě dnes.
Ilumináti začleňují ženskou energii, která nás spojuje s vyššími úrovněmi. Mužská energie je nezkrocená, namířena do vnějšího fyzického světa, bez ženské energie je však izolována do hloubky. Ilumináti skrytě uctívají Dračí / Hadí královnu. Poslední dobou je tlak na zvýšení mateřského božstva. Papež se snaží o vyrovnání Marie k Ježíši.

MÁŘÍ MAGDALÉNA je reformovaná prostitutka, největší děvka Babylonu, božstvo Marie – Ana – Ištar. MAG je kód reptil.DNA předávaného přes ženy.
JEŽÍŠ BYL UKŘIŽOVÁN
- za hříchy lidí. Koruna z trní je symbol svatozáře ( jako Sluneční bozi ), jako Socha Svobody ( paprsky Slunce ). Kříž je také symbol pohanského náboženství. Je to symbol, kdy den i noc jsou si rovni ( vítězství Slunce nad temnotou ). Quetzalcoatl byl přibitý také na kříži.

Vzkříšení bylo dávno před křesťanstvím, ukázka jak mladý mrtvý muž byl obživen ( Horus v Egyptě, Krišna v Indii ).

JAN BAPTISTA ( KŘTITEL )
Byl vymyšlen z příběhu Anupa. Spojován s vodou –Vodnář ( znamení, přes které jde znovuzrozené Slunce ).
Zodiac je koruna kruhu Svatých Apoštolů ( podle mnichů ), král Artuš měl 12 rytířů. Hlava mu byla sťata 29.8, v době, kdy za obzorem mizí hlava ze souhvězdí Vodnáře.

JEŽÍŠ A 12 ŽÁKŮ
12 následníků / žáků je univerzální motiv ve všech náboženských knížkách.
12 synů Jákobových
12 kmenů Izrailetů
12 řeckých bohů
Vychází ze slunečního symbolismu : 12 znamení, 12 měsíců

Křesťanství bylo založeno v Římě.
Používalo 4 kreatury :
Člověk – Vodnář
Vůl – Býk
Lev – Lev
Orel - Štír

PETR byl mluvčím mysteriózní školy před Ježíšem. Jeho jméno znamená skála, v egypt.Knize Mrtvých je hlídač dveří do nebe. vysoký kněží v babylónské mysteriózní škole, pochází z PATER ( phallus ). Jeho symbolem na mnoha kostelech byl kohout ( sex.symbol )

Zmínky ve Starém Zákoně o sloupech a hrobech jsou synonyma pro penis a vagínu. Ježíš řekl, že ho Petr 3x odmítne ( zapře ) než kohout 3x zakokrhá – je to souhlas s růstem Slunce v ten pravý čas – příchod Slunce.

BAZILIŠEK byl mýtický král Hadů. Je spojován s kohoutím okamžikem. Narodil se z kohoutího vejce, měl hlavu a nohy kohouta, hadí ocas, tělo ptáka pokryté hadími šupinami.

Andrew – má stejný význam jako Petr
Jan – římský bůh, bratranec Ježíše, držitel klíčů, sloučen v Petra ( jeho předloha byl Ardžuna, bratranec Krišny )
Jakub – bratr Ježíše podle Anseta ( bratr Osirise ), byl tesař
Tomáš – měl pochybnosti po Ježíšově vzkříšení ( pochybující Tomáš ), předlohou byl Tammuz, Tomáš znamená v jazyce Syriac Gemini
Křesťanští misionáři našli v J.Indii kmen, který uctíval také 1 boha a ostatní zásady měl podobné křesťanství. Tomáš byl Tammuz, který byl považován za reinkarnaci Buddhy.
Lotr v Ježíšově příběhu byl Jidáš ( černý kousač – Štír ). Ve Štíru je Slunce slabé a zřejmé je, že zemře. Měl červené vlasy jako egyptský SET ( ten chtěl zabít Horuse ). Zradil Ježíše pro 30 kousků stříbra ( 30 –ti denní měsíční cyklus ).
Kap.5 - pokr. - Reptiliáni, Démoni

SHAPE SHIFTING QUEENS
Arizona Wilder řídila rituály pro Tony Blaira, G.Bushe, Hillary Clinton, Henry Kissingera.
Nejvyšším mužem byl Markýz de Libeaux, jeho kód.jméno bylo PINDAR ( dračí penis ). Královna a královna Matka běžně obětovali děti a dospělé v mnoha rituálních centrech, např. Balmoral Castle v Skotsku. Prováděli rituál v době, kdy byla rituálně zavražděna Princezna Diana. Při těchto rituálech se měnili v reptiliány.
Arizona Wilder podala svědectví :
Královna Matka je chladná, navenek křehká. Po ní pojmenován program na ovládání mysli = ČERNÁ KRÁLOVNA. Bodla smrtelně při rituálu 2 chlapce, jedla jejich maso a pila krev. Při změně v reptiliána je vysoká a silná tak, že může vyrvat srdce, má dlouhou reptiloidní tvář ( téměř jako zobák ) a bílou kůži ( podobné ptačím bohům v Egyptě ). Oči měla hrozné a byla velice agresivní

Princ Charles to samé. Obětoval při rituálech děti. Rivalita, kdo bude jakou část těla jíst, kdo polkne poslední dech společně s duší.
Princ Filip a Princezna Anna ( Charlesova sestra ) – to samé
Princ Andrew se spíše podobá ještěrce.

Výše uvedené bylo zaznamenáno podle svědectví Arizony Wilder, která za to byla napadena a zdiskreditována přes Internet.
Další svědectví je 57-letého speciálního agenta USA, který strážil 2 prezidenty, tajemníky obrany a předsedy of the Joint Chiefs of Start. Podal svědectví, že mimozemšťané existují a vláda je s nimi ve spojení. Mají ve vlastnictví křišťálovou lebku. Potvrdil svědectví o shape – shiftingu u 2 léčitelek, které ho léčily.

Svědci Jehovovi
- kontrolují své řady
- ve svých knihách se objevují bizarní tváře a zvláštní zprávy
- jejich vedoucí mají schopnost shape shiftingu, jsou mazaní, smrtící a inteligentní
- jejich cíl a úkol je zotročit lidstvo pro své vlastní potěšení, mučit je a zneužívat, zneužít sílu a moc, krutě trestat a zabít
- mají ukryté místnosti/prostory pod ulicemi Brooklynu, New Yorku, kde mají ústředí, zde praktikují satanistické rituály, obětují děti, zde jsou drženy ženy, které jsou oplodňovány pro narození, které jsou použity při rituálech, děti nejsou nikde registrovány, takže nikde nechybí


Mormoni
- mají svůj program mysli
- obětují také děti a dokonce je i jedí
- zakladatelem byl Joseph Smith, celý jeho oficiální příběh je lež, původ má v tajných krevních linií
- v jejich kostelech provádějí satanistické rituály

Katolíci
- to samé
- používají shape – shifting ( mění se v reptiliány ) a jedí lidské oběti


ROTHSCHILD – BAUER – BUSH
Stále je potvrzováno spojení mezi hybridními krevními liniemi a shape – shiftingem. Např. Rothschild je Anunnaki shape – shifting krevní linie. Jejich jméno pochází z Red – Shield ( v době, kdy Rothschildi začínali ve Franfurktu , zde nazýváni Bauers ).
Bauers – známá tajná rodina ve středním období Germánie.
Roth – vznikl z Roads, Rhoads / Rhodes ( jméno neznámého Cecila Rhodése, který přinesl genocidu a devastaci do J.Afriky.
Bush – jiná reptiloidní krevní linie Anunnaki, která produkuje prezidenty.

FEMA = Federál Emergency Management Agency v USA, jde o hlavní akci Iluminátů, která kontroluje každý aspekt amerického života, právně je zřízena prezidentem.

SEX A SHAPE – SHIFTERS ( tvar měnící )
Schizofrenie ukazuje, jak funguje shape – shifting. Během sexu se děje shape – shifting, kdy hormóny mění dramaticky krevní energii.
Jisté je, že reptiliáni používají různým způsobem sex pro kontrolu lidí. Skrz něj využívají jejich mentální sílu.
Reptiliáni v lidské formě drží hady a nosí výrobky z plazů.


SLOUŽIT DRAKŮM
Jsme zde, abychom se učili lásce jeden k druhému. Nevím pro co jsou zde ostatní.
( Auden )

Cílem křížení lidí s cizím genetickým materiálem je vytvoření lidské společnosti s těmito hybridy, kteří je budou kontrolovat. Proto jsou i únosy, kde se odebírá lidské sperma a jsou oplodňovány ženy.
Jednotlivé kroky :
1. křížení lidského geonomu s cizím
2. poté je genetický materiál sloučen s jiným lidským vajíčkem nebo spermatem

Výsledkem je téměř lidská bytost, která je dále křížena s lidským genomem. Ta již může vyjít do ulic a nikdo si ji nevšimne. Takovým prvním výtvorem byl Adam, který se vyvinul do lidských savců, které dnes vidíme. Tito kříženci ( Nordikové ) nemusí být všichni s bloňd.vlasy a modrýma očima. Je rozdíl mezi Nordiky, kteří přišli na Zemi a oplodnili jejich vlastní krevní linie a nordickými kříženci Aryany. To jsou superkříženci, kteří mají mnoho mimozemských schopností např. scanování lidské mysli a kontrolování únosů. I přes mnoho lidských vlastností myslí jako mimozemšťané a i tak se chovají. Lidé budou pomalu vytěsněni a budou infiltrováni hybridy. Vzpomínky na milující matky, otce, svobodu volby a náboženství budou nahrazeny vzpomínkami na selektivní křížení, jednobodovou myslí, která se bude snažit sloužit mimozemšťanům. Výslekem budou hybridi, kteří nebudou mít žádnou individuální volbu, žádné rodinné vazby a žádnou svobodu. Zavládne hierarchie, fašistický pořádek, v kterém bude vládnout dominantní kasta. Už jsme skoro v této fázi, ale je ještě čas se PROBUDIT. Hybridi jsou nešťastni z jejich situace a ze svobody lidí.


REPTILIÁNSKÉ ÚNOSY
James L.Walden, získal doktorát obchodního vzdělání, napsal knížku „The Ultimate Alien Agenda“. Jeho příběh začíná v r.1992, kdy 4 stopy vysoký šedivák s velkýma očima se objevil v ložnici, když zhasnul světlo a šel spát. Vzduch byl extrémně chladný a ztuhlý. Walden začal křičet. Pravé oko reptiliána se zvětšilo a zčervenalo. Projektovalo červený paprsek světla, který ho bolestivě udeřil do nohy. Bílé světlo vniklo do jeho těla pod pupkem. Ztratil vědomí a probudil se na chladné desce z kovu. Byl paralyzován a světlo mu svítilo do očí. Kolem něj byli lidé ve škrobených bílých oblecích. Někteří vypadali jako lidé, ostatní jako ten, který přišel do ložnice. Zkoumali každou část jeho těla a odebírali mu sperma. Byl v podzemí na JV straně Kansasu. Slyšel telepatické hlasy : „ Nejsi to, co si myslíš, že jsi, a ty to musíš akceptovat“. Toto mu říkal reptilian-lidský hybrid. „G.Washington byl jeden z nás, tak, jako ty. Musíš to přijmout“. G.Washington byl Velký Mistr Svobodných Zednářů a 1.prezident USA.

James L.Walden potkal šediváka s blánami jako netopýr a ocasem. Tvrdil, že osídlují mnoho lidských těl. Vzpomněl si pod hypnózou, že je z části experiment lidského embrya, které vyrostlo ve zkumavce a bylo implantováno do jeho matky, která nevěděla, jak se to vůbec stalo ( podobně jako u Alexandra Velikého ). Je to vysvětlení, proč vždy cítil něco odlišného od ostatních dětí. Věří, že milióny lidí na světě tak byly vytvořeny, jako část mimozemského genetického programu. Při prvním únosu, když ležel na stole, jeho tělo vypadalo stejně jako tělo mimozemšťanů.
Mimozemšťané překračují čas, přeměňují hmotu, manipulují s lidskou myslí a chováním, vytváří zmatené představy v naší mysli. Prostupují zdmi, mizí nám před očima. Zkolonizovali Zemi, sklízejí planetární zdroje kvůli energii. Používají primitivní lidstvo jako pracovní sílu, tak jako vědci zvířata pro laboratorní a vědecké účely. ALIENS mohou programovat emocionální odezvy jejich hybridů ( žal, žárlivost, hněv nebo lásku ). Nemohly se zde rozmnožovat, proto využívali unesených lidských těl. Žijí v podzemních úkrytech. Nemohou udržovat konstantní tělesnou teplotu. Jejich oči jsou extrémně sensitivní na světlo, proto nemohou chodit ven ve dne ( stejně jako Dracula ). Nejsou zde proto, aby nás zachránili.

Pamela Hamilton, Arizona Wilder jsou svědci jejich návštěv. Navštívili je mnohokrát v ložnici, zanechali jim početné stopy na těle, měli s nimi sex.styk, který je vyčerpal, protože si odnesli jejich životní sílu.
Kalifornie a Arizona jsou významná centra pro reptiliány. Reptiliáni ošklivě páchnou. Mnoho odznaků u vojáků USA má reptiloidní znaky ( reptiliány a draky ). Létající reptiliány vidělo mnoho lidí jako pterodaktyly. Mají ocasy a rohy a jsou velmi krutí. Objevují se blízko podzemních tunelů – u jejich vchodů. Indiáni mají legendu o burácejícím ptáku, který unášel děti a staré lidi. Lakotové jej nazývali PIASA – démon s netopýřími křídly a lidským tělem, dlouhým ocasem a strašnýma červenýma očima.


MUŽI V ČERNÉM
Muži oděni v černém obleku zastrašují UFO badatelé a unesené. Jsou jako vládní agenti. Nevypadají jako lidé v tom klasickém slova smyslu. Mají cizí auru kolem sebe a jsou schopni náhle zmizet a obracet i auta. Mají černé brýle. Celkově mají na svém obleku mnoho znaků na obranu proti slunci ( klasické znaky pro reptiliány a greys ). Vyznačují se bílou kůží, strašně smrdí, hodně dýchají. Jezdí v autech, která nejsou známa, nejsou ojetá, vypadají nově, jakoby vyjely z továrny.
Apex je organizace pro mimozemské vyšetřování. Byla založena Dr.Maxem Berezowskym v Sao Paulu. Podle svědectví mladého chlapce Aeromana byl obtěžován 3 muži v černém, myslel si, že je to Policie, poté to také udal na Policii. Ti mu však nevěřili. Auto zastavilo vedle něj, on ztratil vůli k tomu, aby utekl, nastoupil do auta a viděl, že jsou to 3 muži v černém, kteří ho již měsíce pronásledují. Potom jel do lesa, kde uviděl UFO. Poté všichni vstoupili na mimozemskou loď, kde ho spoutali ke křeslu. Poté se muži v černém změnili v reptiliány. Viděl všude viset lidská těla na hácích. Všechno zčernalo a on se ocitl na ulici, kde jej unesli. Stalo se to v roce 1979.


POZEMNÍ ZÁKLADNY REPTILIÁNŮ
Dulca v Novém Mexiku
Madigan Military Hospital ( blízko Fort Lewis ve státě Washington ). Zde jsou tajná podzemní zařízení. V nejnižší úrovni otevřeli zemské vnitřní centrum reptiliánů a greys.
Area 51 v Nevadě. Jde o nejznámější podzemní zařízení UFO výzkumů spíše komerčního významu. Je spojena s podzemním tunelem, kde je postavena nukleární technologie, kterou veřejnost nikdy neviděla. Je napojena na rozsáhlou síť tunelů, která byla vytvořena podle legend Atlanťany a Lemuřany pod USA, Stř. a J.Amerikou, Anglií, Egyptem, Mezopotámií, Tureckem, Ásií, Čínou, Maltou………Jedná se o dopravní systém, který pracuje na magneticko levitačním způsobu s rychlostí mach 2. Do budování jsou zapojeni Ilumináti – General Electronic, Hughes Aircraft, Walsh Construction. Rychlost budování je 7 mil za den. Zde jsou myšlenkově řízeni pracovní otroci.

Phill Schneider, syn německého Otto Oscar Schneidera, který byl v II.světové válce zajat a poslán do USA pracovat pro Ilumináty, byl pověřen postavit sekce pro podzemní základny. Viděl 131 podzemních vojenských základen v průměru 1 míli hluboko, postavených pro Nový Světový Řád. Objevil v podzemí mnoho Greys. Bojovali s nimi, ale oni mají laserové zbraně.
Dulca je malé město s 1000 lidmi u Apačské rezervace. Bylo zde mnoho únosů, nálezů UFO a zvířecích mutantů.
Experiment Philadelfie – americká námořní loď údajně zmizela do jiné dimenze.
Denver – zde pod letištěm je základna. Na samotném letišti je mnoho zednářských a iluminátských symbolů. Základna je tvořena ze 7 úrovní a 10 podúrovní. Podzemní město je velké cca 4,5 čtverečných mil. Je zde mnoho táborů a ohrazených míst pro držení disidentů. Dělníci viděli v nejhlubších úrovních tak odstrašující scény, že o nich odmítli mluvit. Jsou zde milióny unesených dětí, které slouží jako laboratorní otroci a jídlo pro reptiliány.
6.úroveň se nazývá Noční oslí hala. Jde o genetickou laboratoř, kde jsou z ½ lidé a z ½ chobotnice, plazí lidé, strašlivé kreatury, které mají ruce jako lidé a brečí jako děti. Jsou umístěny v klecích. Jsou zde i lachtani, ptáci a ryby, kteří však nejsou podobni zoologickým druhům. Několik klecí je zde s okřídlenými lidmi a netopýry, kteří jsou 3,5 – 7 stop vysocí.
7.úroveň je nejhorší. Jsou zde tisíce řad lidí a hybridů, embrya humanoidů v různých stádiích, lidé v klecích, kteří žebrají o pomoc. Jsou nenávratně šílení, začleněni do drogových testů, kde se zkouší vyléčit šílenství.
Toto vše vedlo v Dulce k válce mezi lidmi a reptiliány v roce 1979, při které bylo mnoho vědců a vojenských osobností zabito. Strážný Thomas Castello vše vypověděl : „Dokumenty z Dulcy“ :
- více jak 18.000 greys
- mimozemšťané pracují v úrovni 5,6,7
- čím níže, tím je třeba většího bezpečnostního opatření
- úrovně jsou spojeny kyvadlovou dopravou „Los Alamos“
- mnoho nápisů je v mimozemském jazyce ( univerzální systém symbolů ), který je srozumitelný pro lidi i mimozemšťany, jde o hieroglyfy Sumeru, Egypta a Číny
- spojovací tunel z Dulcy vede do Area 51, Arizony, Nového Mexika, Colorado Sprinte, jde o rozsáhlou tunelovou síť pod celou Amerikou, která se rozrostla do celého světa
- v Dulce je rozsáhlá ostraha
- každý je v 2.úrovni zvážen nahý a dostane uniformu, při jakékoli změně váhy je podroben vyšetření ( +/- 3 libry )
- u vchodu je sensitivní plocha, kde váha musí odpovídat údajům na kartě


GENETICKÁ MANIPULACE
Bioplasmatické tělo je odseparováno od fyzického a je umístěna mimozemská entita ( vědomí ) do lidského těla. Tomu předchází odstranění lidské duše z těla. Mnoho prezidentů a premiérů je takto posedlých reptiliány. Vypadají jako lidé, ale jejich chování je ovládáno.
Podzemní města, zvláště v USA, jsou kontrolovány zednářsko – hybridní mimozemskou elitou. 10% hybridů ze 100% žije v podzemí ( není to včetně plnokrevných reptiliánů, kteří žijí kolem jádra Země ). Podzemní síť tunelů využívají kriminální syndikáty, kteří operují na povrchu.

New York je jedno z největších dračích hnízd na světě. Je zde umístěn starodávný podzemní atlantský systém. Je kontrolován reptiloidními krevními liniemi jako Rockefellerové. Tyto lokality byly záměrně vybrány, protože se nachází nad podzemními plazími tunely a jeskyněmi, které jsou umístěny na významných vířivých bodech.

Phoenix
Arizona jsou města andělů
Los Angeles

Dallas
- francouzská osada zvaná Arcada
- podzemní tunely pod Dealay Plaza, kde byl zastřelen v 1963 Kenneddy, byly vhodné pro únik pravých atentátníků
- podzemní tunely byly objeveny v 50 – 60.letech při úpravách vozovek
- byl zde nalezem i vlak na neznámé palivo

Zemský povrch je původním domovem reptiliánů, greys a lidských hybridů před jejich přesunutím pod povrch Země po válce bohů. Utekly také na jiné planety a do čtvrté a páté dimenze.

China Lake Naval Weapons Centre :
- v Kaliformské poušti
- jedno z hlavních center kontroly mysli v USA
- malá část je viděna nad povrchem
- vstup přes malé město Ridgecrest = domov otroků, kterým je kontrolována mysl, je blízko místa masové vraždy Charlese Mansona
Lidé se zde domlouvají telepaticky díky hormonům v hlavě, které mají pouze určité vybrané krevní linie. V dávných dobách „bohové“ potlačili tuto schopnost u lidí a dali jim různé jazyky, aby jim zamezili komunikaci. Jsou zde kreatury. Jedna svědkyně, která měla ovládací hormon v hlavě, pod výhružkou smrti musela spolupracovat. Byla zde znásilněna. Blízko od tohoto centra je reptiloidní základna Mrtvé údolí. Zde viděla vůdce reptiliánů, který byl vyšší než ostatní, nosil egyptský turban s motivem kobry.
Americká armáda spolupracuje s mimozemšťany, kteří stavějí základny na Zemi. Mnoho z nich jsou pod vodou. Jsou umístěny v USA, Austrálii, Rusku, Karibské oblasti. Zapříčiňují zemětřesení. I oteplování je spojeno s jejich mimozemskými aktivitami. Jejich cílem je převzít planetu. Příběhy o reptiliánech a nehumanoidních rasách žijících na Zemi jsou popsány v mýtech a legendách.
Nágové nebo hadí lidé v Indii, Ásii a na Dalekém Východě žijí ve dvou hlavních podzemních centrech – PATALA ( na Denárech ) a BHOGAVATI ( v Himalájích ). Odsud bojují s Nordickým podzemním královstvím AGHARTOU a SHAMBALOU. V Eposu o Gilgamešovi jsou popsány rozsáhlé jeskyně, tunely a podzemní města.

Gilgameš = polobůh, reptiloidní hybrid, který hledal nesmrtelnost bohů. V eposu je kapitola s názvem KI – GAL ( božstvo Ereshkigal, bůh Nerval ), která hovoří o násilnickém strážci „muž Škorpión“. Byl oživeným lidským tělem a duší. Dále zde hovoří o robotu Gala, který byl používán pro únosy lidí z povrchu Země. Oba měli orlí hlavu a křídla. Popisována je také rasa PAZAZU – člověk s psí tváří a plazím ocasem a šupinami.
V čínských legendách má podzemní svět vchod ve východním Ťan – Šanu. Ten je hlídán zkaženými démony Men Shen se zvířecími maskami. Je charakterizován jako čínské peklo, kde Pán Pekel spolupracuje s Dračími krály. Žili a žijí zde reptiliáni s schopností shape – shiftingu. Podzemní svět se rozkládá pod horami a pod mořem.
Ve vikingských legendách vystupuje Nidhogar/Jormungand, který žije v podzemí a je podobný velkému hadu Apophisu z egyptských mýtů.
Skandinávci a Germáni mají své „ukryté lidi“ = Elfy. Vystupují zde trolové, troglodyté nebo naki lidé z Irska. Jsou to všechno různá jména pro podzemní entity.

Všichni se kříží s lidmi. Jsou neschopni vyjít ven na denní světlo. Unášejí lidi, zabíjí dobytek a pijí jejich krev.
Michael Mott napsal mnoho knížek o podzemním životě. Nejhlavnější centra jsou Anglie, Skotsko a Wales. Podzemní entity vstupují do svých podzemních říší přes jezera. Vše co dělají, dělají jenom pro sebe!!!!!! Kříží se s lidmi a ostatními vhodnými zvířaty pro zachování jejich diversifikace, získání nové krve a vhodných genů. Elfové jsou v legendách spojovány se svatbou, úmrtím nebo zasnoubením. Greys jsou považována za UFO. Všude jsou stejné příběhy o podzemních bytostech. Jsou popisovány jsko monstra, démoni, reptiliáni nebo reptiloidní lidé, kteří unášejí ostatní lidi.
Indiáni Hopi, Máyové, Popol Vuh popisují ve svých mýtech, jak polobožští bojovali s démony z podzemního světa Xibalba. Je to jiný výraz pro HELL.

Dante byl Templář. V Infernu líčí cestu do podzemí, kde je 10 úrovní. Jsou zde uvězněni hříšníci a potrestáni rohatými démony, reptiliány a harpyjemi.

Souhrn : tradice a kultura je hodně založena na pohádkových legendách a „malých lidech“, kteří žijí pod zemí.

Irské legendy hovoří o sex.vztazích mezi starověkými Milesians a Tuatha de Danaan ( irští podzemní bohové, kteří utekli do Země a usídlili se tam ). Sv. Patrick je uviděl ( pohádkovou ženu vycházející z jeskyně ). Milesiáni mu řekli, že jsou to Dannani, kteří jsou „nevadnoucí“ = nesmrtelní. V Irsku používali starodávný jazyk Gaeli, který byl neuvěřitekně podobný jazykům v S.Africe a Libyi. Používal se zejména v západním Irsku, kde je geneticky čistá krevní linie, která má jeden typ chromozonu Y. Z toho vyplývá, že Irové pochází z rasy, která je rozdílná od ostatních evropanů.


PODZEMNÍ BYTOSTI
- jsou to převážně reptiliáni nebo reptiloidní humanoidi nebo Norikové
- mají schopnost telepatie a kontroly mentální síly
- dále mají schopnost shape shiftingu a tvorby iluzí
- chtějí se křížit s lidmi a potřebují lidskou krev a maso
- mají pokročilou technologii a znají tajemství nesmrtelnosti
- umějí létat
- mají špatné úmysly s lidmi
- nemohou přežít dlouho na Slunci
- chtějí držet v tajemství své znalosti a pravdivou identitu
- skrytě manipulují s událostmi na povrchu
- pracují skrze kněžstvo, kulty, tajné společnosti
- ošklivě páchnou
Jejich příběhy prostupují folklór. Jeden příběh, který se uvádí v mnoha legendách je o hadu – manželovi a hadu – ženě, kteří se umí přeměnit v lidi. Dále je to pohádka o Žabím Princi, který je pohledný, ale má reptiloidní – obojživelnou formu. Je nakonec zachráněn dívkou. V Skandinávii se trpaslíci mění v ropuchy. Ve Slovinsku mají legendy o malých lidech a Hadí královně, která je velká, bílá, žije v jeskyni a je z části člověk a z části had/plaz. V hinduismu a buddhismu jsou hadovití Nágové, věří, že žijí ještě v Indii, Tibetu a Nepálu.


ODMÍTNOUT VIDITELNÉ
Bylo mnoho únosů a obětí reptiliánů. Ještě však je stále mnoho stoupenců New Age, kteří tvrdí, že jsou pozitivní a mají s námi dobré úmysly. Peklo neexistuje, jsou jen démonické mimozemské bytosti a Satanisti. Mnoho kultů si bere od nich sílu. Reptiliáni se snaží s námi navázat kontakt a přesvědčit nás o jejich dobrotě a naší potřebě uctívat bohy ( duchovní otroctví ). Vlastně se uctívají sami reptiliáni. Vše je tímto připravováno pro návrat temných reptiloidních bohů.


VOLÁNÍ DÉMONŮ

Nic, co je, ve skutečnosti není,
protože, všechno co je, to není..
A opačně – moudře – co je, to být nemusí..
A co není, to může být.
Už chápeš?

Reptiliáni a Nordici přežívají díky pocitům a emocím. Zajímá je animální úroveň. Skrze jejich těla vědomě manipulují s naším vědomím. Je to jako ruská bábuška. Má v sobě ostatní menší bábušky. To je výstižný popis dimenzí.

Vědomí vytváří rozhodnutí založené na stavu bytí, z jaké formy a krevní linie bude vytvářena evoluce skrze zkušenosti. Vše se děje přes experimentování. Naše současná existence přitahuje nebo je přitahována k fyzické formě a ke zkušenostem, které jsou slučitelné s naší mentalitou, emocemi a duchem = VIBRAČNÍ SYNCHRONIZACE. Jde o magnetismus mezi frekvencí vědomí a frekvencí, která reprezentuje DNA našeho těla.

Základ reptiloidní povahy/přirozenosti je vyjádřen jejich genetikou včetně touhy kontroly, neemočních ( studených ) přístupů a posedlostí s rituálním chováním. Toto reptiloidní DNA přirozeně přitahuje právě takovou realitu. Vědomí reptiliánů není v nich, ale je kolem něj vytvářena vnější forma. Vědomí je čistá energie, aspekt nekonečna ( nekonečného Já ). Tato energie bere na sebe reptiloidní genetický výraz v nižších dimenzích, kde se hodí jiný typ DNA. Tak se rozvíjí v různých dimenzích do různých forem.
Všichni začínáme jako nejmenší fragment energie – jiskra, která nemá vědomí, hledáme sjednocení s ostatními jiskrami, jako můra hledá světlo. V jednom bodě jsme si sami sebe vědomi,dosahujeme vědomí a kontinuálně hledáme jednotu. V tento čas jsme světelná koule, která je naší pravou podstatou. Jako Darwinova teorie se vyvíjíme ve více než kouli. To vše se však nedělo milióny let, ale v jeden moment, jako záblesk vědomí. Nástrojem pro tento transformační růst je reinkarnace.
Reptiliáni se zastavili na reptiloidní úrovni. Někteří jsou dál. Zastavili se ti, co uvěřily v limitaci a vytvořily si své omezené prostředí. Nejsou omezeni, ale je to kvůli jejich pouhému potěšení v sebeuspokojení a zaměření na sebe. Mají svoji realitu. Je to úroveň, kde dominuje strach, touha po kontrole, diktování chování, vědomí jen pro fyzické uspokojování, popření duchovního vývoje a osvícení. Tento typ vědomí zaručuje stále se opakující chování a stejné myšlenky, neustále se opakující inkarnaci, protože stejné si přitahuje stejné. Do tohoto typu vědomí se inkarnuje vysoké vědomí, která skrz DNA chtějí pozvednout úroveň. Naše postoje a duchovní vývoj mění DNA, kterému vtiskujeme každou myšlenku, každý pozitivní a negativní pocit.
Princezna Diana se inkarnovala do reptiloidní krevní linie jako jedna duše z těch, která chtěla přerušit frekvenční vězení v iluminátské DNA. V těchto programech je dosáhnutí emocí ( tzv.horká krev ), schopnosti cítit a vyjadřovat lásku. Poté je dalším cílem pomáhat lidem ------ POZOR!!!!!!


POTRAVA PRO DÉMONY
Je pro nás obtížné uvěřit něčemu, co nevidíme, např. shape - shiftingu, interdimenzionálnímu cestování ( mnoho lživých informací )…..Mnoho reptiliánů a Greys žijí uvnitř Země. Podle mnoha zpráv byly viděni na povrchu. Reptiloidní krevní linie byly vytvořeny pro obsazení 4 a 5 dimenze jako kontroloři Iluminátů. Skrze tajné satanistické rituály mohou nízké dimenzionální bytosti získat tělo a iniciaci a také se mohou manifestovat do fyzické podoby. Během obětování hybridi jedí orgány, zvláště srdce a pijí krev. V ten samý čas nízký 4 dimenzionální démoni / vampýři, absorbují negativní energii, která se při tom tvoří. Ta rezonuje se strachem, terorem…..

Souhrn : konzumují naše emoce ( pozitivní i negativní ) a manipulují událostmi a našimi životy za účelem spouštět vytoužené emoční odezvy.

Podle staré čínské filosofie jsme potravou Měsíce.

Allan Walton : „Hadí rasa bude stále pokračovat v tom, co pořád dělá s lidským dobytkem na této planetě – konzumovat emoce, bioplasmu, ničit duchovní život a provádět genetické asimilace“.

Vytvářejí laser – holografické pole kolem sebe. Tak jsou schopni se smíchat s lidmi. Je zde mnoho hostitelů reptiliánů ( vlastnících lidi ) na pozicích politických, finančních, mediálních, vojenských ……Mohou vypadat jako lidé, ale pod vnějším vzezřením nejsou. Důvod, proč Ilumináti jsou tak posedlí krevními liniemi je proto, že tvorba genetických hybridů je snadná. Kontrolují tak ze 4.dimenze náš svět, který je jeho reflexí. Přímá kontrola probíhá přes těla známých vůdců a osobností ( Bill Clinton, G.Bush…… ). Nejsme to schopni však svoji myslí pochopit.


SATANISMUS JE HADÍ KULT
Ilumináti – Satanisti – hadí kult = ve starodávných textech jsou to ty samé organizace. Hierarchie Iluminátů je reflexí interdimenzionální hierarchie démonů. Tito démoni bojují jeden s druhým pro sílu stejně jako Ilumináti. Války mezi démonickými entitami jsou pro právo být na vrcholu. To vše je zobrazeno ve starodávných textech jako rivality mezi bohy.

Naše pozice je určena podle čistoty naší krevní linie.

Satanistická síť je rozsáhlá. Jsou velimi organizovaní, extrémně bezohlední, mají zakódovaná jména a mají všude své lidi tam, kde potřebují v případě prozrazení něco zakrýt. Jsou posedlí ohromnými vnitřními boji mezi sebou. Nenávidí jeden druhého a nenávidí lidstvo. Každý slabý jedinec je zničen. Slabošství je považováno za nejvyšší hřích satanistů. Celá satanistická síť je ovládána strachem. Děti členů jsou mučeny a ubiti k smrti. Ostatní jsou obětováni. Satanisté jsou klamáni, že vládnou démonům, ale je to právě naopak. Démoni vzaly satanistům lásku a porozumění. Mají v sobě hlubokou nenávist.

Tavistock Institut v VB – centrum iluminátské myšlenkové kontroly.

Lidské obětování je na celém světě. Mnoho obětovaných dětí je produkováno ženami „ploditelkami“, které rodí děti potají. Někteří dobrovolně, ale mnoho je jich uvězněno. Jsou porozeni doktory a sestrami, které jsou součástí sítě. Děti nemají dokumentaci a nikdy oficiálně neexistovali, proto nejsou postrádáni. Ostatní oběti jsou unesení. Část obětí jsou dokonce dobrovolníci z kultu.

Je běžné, že obzvláště satanisté navrhují zemřít při rituálu, aby se mohla jejich síla a síla démonů dostat do jiného člověka. Když zemřou, jejich vědomí se stává vlastnictvím démonů, stejně jak oni souhlasí při vstupu k satanistům = prodat duši ďáblu. Jindy je duše oběti přemístěna do účastníka rituálu. Oběť je zhypnotizována tím, kdo si bere její energii a sílu. Tak se vytváří vibrační magnetická spojka, po které se přemístí ( přetáhne ) duše do Satanisty po jejím uvolnění z těla po smrti. Děje se tak v mnoha hlavních rituálech na celém světě. Zbylé tělo je rozděleno mezi členy kultu, kteří pracují v krematoriu nebo ho mohou pochovat v masových hrobech. Jsou i trénováni „ďábelští psy“, kteří jsou cvičeni k krmení zbytků.

NEODMÍTEJME TUTO REALITU!!!!!!!KREV
- je fyzický výraz pro životní sílu
- jde o klíčový aspekt rituálu
- pije se a jí se části masa pro získání energie
- nebo se pije ještě někdo živý, to potom vytváří vibrační spojení mezi 2 lidmi, které umožňuje fyzické manipulace
- je životně důležitá pro reptiliány, kteří drží otevřené DNA kódy, které udržují lidský vzhled. Reptiliáni také konzumují adrenalin, který se vytváří v krvi při terorech a při okamžicích smrti. Jezení srdce je centrem satanistických rituálů. Tato tradice sahá až k Atlantidě. Představuje naší vlastní esenci, kdo ve skutečnosti JSME. Je důležitá pro nemocné lidi.

Kapitola 5 - pokr. - Současnost, Trpící děti, Hitl

STARÝ PŘÍBĚH
Aztékové z Mexika byli posedlí obětováním pro své hadí bohy. Zabíjeli tisíce lidí za den. Mayští kněží Nacoms a Chacs řídili ceremoniály, při kterých se za živa vytrhlo srdce a nabídlo bohům.

Co se vlastně stalo se srdcem Princezny Diany?

Dřívější forma satanistů bylo Sumer – Arkádie – Babylónské mysteriózní náboženství. Jejich podstatnou částí byla přítomnost a síla démonských duchů. Lidé se stávají závislí na síle démonů. Satanismus pronikl do západní civilizace, ovládá a má vliv na intelektuální život posledních několika století. Pronikl do politiky, umění, muziky. Má duchovně psychologický vliv skrze proces ODDĚLENÍ – SEPARACE – ODLOUČENÍ.

Manifestací Satanismu je PENTAGRAM.

- všechno je energie a všechny symboly způsobují vibrační frekvenci energie
- během rituálů vytváří interdimenzionální brány nebo portály, které dovolují manifestovat se mimozemským rasám
- je v kole, které vytváří magnetické pole nebo zeď, která zabraňuje démonům, aby odešly
- je to nesmírně důležitý symbol, který dovoluje „Mistrům Vesmíru“ se objevit před Satanisty
- je na americké vlajce a ostatních
- logo EU
- centrum pentagramu je PENTAGON

Satanistické znamení pro peklo jsou vztyčené 2 prsty :

Mluvení má pro satanisty značný význam. Je to vibrace.
Démoni prostupují interdimenzionální portály. Jejich popis je důvěrně známý. Jsou velice vysocí, mají ohnivé červené oči. Reptiliáni mají navíc šupiny, tesáky ( kly ) a drápy.

Souhrn : démoni se manifestují v mnoha podobách.

Dočasně manipulují s energií, shromažďují hmotu. Jejich transformace může být do jakékoli formy vlk, kočka, dům, loď, jiné děsivé tvary

Mohou se objevit v hadrech nebo ve zlatých korunách. Hrají s námi nejrůznější hry. Manipulují s naším strachem a vírou, vedou nás do válek. Mnoho z New Age věří, že se spojili se světlem, Aštarem……Jsou to však 4.dimenzionální démoni.
Alladin pochází z uctívání od Assassinů, kteří působili s Templáry. Byl také nazýván Starý muž z hor.
Silné entity nepotřebují rituály, ale většina z nich k prostupu ano. Manifestují se v ohni, kouři, plamenech, na ohňových hranicích, kde poté pokračují v sexu s účastnicemi rituálů.
OHEŇ – mnoho ohně vytváří vibrace, které umožňují interdimenzionální prostupy.
Historické prameny říkají, že kněží tvrdí, že mají schopnost komunikovat s mimozemskými bytostmi stejně jako králové a vládci ( J.Ceasar, Napoleon ). Ti tvdí, že se potkali s bytostmi, kteří se materializovali a odmaterializovali. Dnes se to děje v tajných společnostech, kde démoni dávají příkazy a řídí své následníky, aby spáchali vraždy nebo aby politicky manipulovali. Ti, kteří jsou neposlušní, jsou zabiti entitami nebo společníky. Dále kontrolují lidi skrze muže dychtící po moci.

Pouze s pochopením nekonečných frekvencí nebo dimenzí naší existence můžeme začít vidět ohradu ( plot ). Výsledkem je, že jsme kontrolováni a manipulováni z jiných dimenzí po tisíce let. Jsme ve styku s paralelním vesmírem, kde žijí lidské rasy ( jsou to pololidi ). Aby nás kontaktovaly, potřebují se křížit s lidstvem na naší planetě. Můžeme se rozšířit do paralelního vesmíru, ale pak se nemůžeme nikdy vrátit do přítomnosti. Symbolismus Panny je okultismus a náboženství. Potomci pozemských žen byly obři. Všichni lidé v tajných společenstvech ( Clinton, Al Gore…. ) jsou lidské bytosti s X a Y chromozony. Skrze ně se manifestují démoni. Antikrist a falešní démoni nejsou lidé, ale opravdový Nefilim s X chromozómem od matky. Y chromozóm je od otce – andělů. Tito lidé jsou vtaženi do uctívání satanistů.

Uctívání hadů
- egypťané
- máyové
- inkové
- polynésané
Jde o nejběžnější lidské modlářství ( had a drak ). Satanistické a tajné rituály jsou organizovány pro démony ( reptiliány ), pro které je obsazení těla hlavní motto. Ve filmu „Ďáblův advokát“ hraje AL Pacino. Zde velmi přesně je zobrazeno, jak se pole vědomí “Pekla“ přemísťuje z těla do těla. Clinton, Bushové, Kissinger, Britská královská rodina jsou prázdné nádoby obsazené těmito povahami.


VLASTNICTVÍ SKRZE SEX
Během sexu 2 energetické pole splývají ( zejména při orgasmu ). To je běžná cesta, jak mimozemské entity vezmou lidi do svého vlastnictví. Když má ovládaná osoba sex s jiným partnerem, tak přes otevřené energetické kanály se stane i on ovládaný ( vlastněný ). To je důvod, proč Ilumináti povzbuzují k volnému skupinovému sexu. Nic proti sexu. Je důležitý, ale je nutné se vyhnout vážným následkům.
Reptiliáni se objevují v ložnicích a mají s lidmi sex. Mnoho románských a katolických kostelů jsou vhodná místa pro sexuální zneužívání. Reptiliáni a ostatní démonické entity jsou posedlé sexem, protože jim to dovolí uchvátit oběť a vysát jejich životní sílu.
Narkomani a alkoholici také otevírají možnosti, aby je někdo vlastnil. Stejně jako strach a deprese. To je vibračně spojuje s démonickými dimenzemi. Proto Ilumináti chtějí držet alkohol a drogy. Když má někdo sex s démonicky vlastněnými lidmi po konzumaci drog nebo napití se alkoholem, je to jako pozvat démony do otevřených dveří. Mnoho nemocí a smrtí tak bylo zapříčiněno. Přežijí jen ti s velmi silným duchem a duchovní ochranou. Lásku démoni neumí ovládat a manipulovat s ní.


OVLÁDANÍ PEDOFILOVÉ
Sex s dětmi byl provozován již od dávných časů. Ilumináti a Satanisté je zneužívali. Sex vytváří energetické spojení mezi 2 částmi. To umožňuje démonickým entitám převzít kontrolu nad jejich obětmi. Reptiliáni ( bytosti z nižší 4.dimenze ) chtějí absorbovat energii z dětí před pubertou a orgasmem, protože je ještě čistá a tím pádem více využitá. Proto vlastní lidi a stimulují je k sex.touze pro děti. Když vlastní osobu, která má sex s dítětem, entity sají jejich energii a vytváří vibrační spojení, které umožňuje kontrolovat děti.
Anální sex s dětmi vytváří v dětech reakci = vasovagální šok ( bolest a vzedmutí energie postupuje po páteři a exploduje v mozku, zvyšuje míru, v které je mysl rozdělena do amnestických bariér ). Toto energetické vampýrství a myšlenková kontrola vzrostla za poslední desetiletí a stím i pedofilie. To je také důvod, proč mnoho iluminátských krevních linií ( G.Bush, H.Kissinger ) mají sex s dětmi. Navenek se však dostane jen zlomek. Z historie je to však popsáno ve starých legendách.
Každý rok zmizí v USA 2000 dětí během dne. Jsou použity v satanistických rituálech a v podzemních základnách. Tyto děti nejsou nikdy nalezeni.
A.Crowley zdůrazňoval, proč lidské oběti jsou důležité pro chorobné mysle a proč děti jsou časté oběti.
„ Je to teorie starodávných šamanů, že jakákoliv žijící bytost je zásobárna měnící se v kvantitu podle velikosti a zdraví a v kvalitu podle mentálního a morálního charakteru. Při smrti se tato energie náhle uvolní. Pro vysoce spirituální práci se musí vybrat oběť, která má největší a nejčistší energet.sílu“.
Jsou to zejména chlapečci, kteří jsou nevinní a jejich vysoká inteligence je velice uspokojivá a vhodná pro obětování


SATANISTICKÉ SÍDLO
Některé z nejvíce důležitých center pro satanistické rituály jsou gotická sídla a zámky královských rodin, aristokracie a jejich odnoží v USA ( např. Hearst Castle v Kalifornii ).
Stanley Kubric natočil film „Eyes wide shut“ s N.Kidmen a T.Cruisem. Zemřel ihned po natočení. Zde popisoval některé skutečnosti.
V Belgii je zámek Mothers of Darkness Kastle, kde se konají hlavní rituály Britské královské rodiny a iluminátské elity. Na zámku Balmoral Castle ve Skotsku, kde tráví Britská královská rodina dovolenou, probíhají také.


OSTROV SVĚTLA – A TMY
Na ostrově Wight je perfektní spojení hlavních vířivých bodů a Satanismu. Zde probíhají ceremonie na potlačení frekvence, čímž se lidstvo drží ve vibračním vězení. Je to svaté místo pro ty, kdo vědí o zemské energetické síti a jedno ze tří center Druidů na Britských ostrovech ( kromě ostrova Man a ostrova Anglesey v S.Walesu ). Byl zde postaven první křesťanský kostel na pohanském místě vířivých energetických bodů. Dříve byl nazván Dračím ostrovem. Je otáčecím bodem pro sev. část sítě. Bylo zde nalezeno mnoho koster dinosaurů a je zde i jejich muzeum. Satanismus je zde velmi rozšířen, sdružují se zde známá jména politiky, médií, policie…..Ostrov má 2 tváře. Tu, kterou vidíme – krásná příroda a tu, kterou nevidíme – temnota. Je zde rozsáhlá síť Svobodných Zednářů a je zde hlavní město Satanistů v Anglii. Je zde mnoho negativní energie lidí, kteří zde žijí. To je důvod, proč energetické pole ostrova rezonuje s nižší 4.dimenzní frekvencí. Jejich snaha je držet nás v odpojení od vyšší úrovně bytí. Je zde také centrum satanistických pedofilů. Nachází se zde velký dům na venkově, kde jsou vychováváni děti po únosech. Dalším rituálním centrem je jachtařský klub a sea hotel. Křídový útvar, který se táhne ostrovem je velice důležitý pro nižší frekvenci. Svědectví o strašných rituálech je umlčeno.
Ted Heath a Peter Mandelson jsou vrchní Ilumináti. Ted Heath spolu s Tom Cruisem a Nicole Kidman jsou členy odloučené Priory Bay Hotel na východě ostrova. Také Britská královská rodina s ostrovem má silné spojení. Královna Victorie a její manžel Albert ( vysoce postavení v německé větvi Svobodných Zednářů ) také. Princ Charles a Princ Filip jsou členy elitního jachtařského klubu. Mnoho známých tváří ostrov navštěvuje pod záminkou plachtění na moři.


ZPÍVÁNÍ SATANOVI
Ostrov Wight je jen jeden z mnoha, které jsou pro veřejnost neznámé ve své pravé podstatě. Satanův kostel v USA byl založen 30.4 1966 Antonem LaVey ( objevil Marilyn Monroe v striptérském klubu a udělal z ní hereckou hvězdu, byla však myšlenkově ovládaný otrok ). V noci z 30.4 na 1.5 je konán jeden z nejvíce důležitých rituálů v Satanismu. Matka Tareza pocházela z Transylvánie, která je legendárním domovem vampýrů. Je to oblast Drákuly a mnoho velice důležitých Iluminátských krevních linií je s ní spojeno.
Holly – Wood - ------Helle – Wood = svaté dřevo Druidů. Navenek se jeví jako zábavné centrum. Mělo vždy styky s politikou – J.Kennedy, F.Sinatra ( ovládal a zneužíval myšlenkově ovlivněné otroky ), Jayne Mansfield ( herečka, která se zabila v roce 1967 v autě, vysoká kněží Satanismu ).

Satanismus je založen na ovládání skrze mysl.

Michal Aquino pracoval s Lavey v kostelu Satana, potom se odtrhl a založil Sethův chrám. Byl to významný myšlenkový kontrolor ( např. u Cathy O´Brien ), vrcholový muž obrany USA, kde pracoval v psychologické divizi. Byl chladný, arogantní a ošklivý. Jeho záliba byla v mladých chlapcích. Byl také začleněn do mnoha vědeckých experimentů ( mind kontrol ). Jeho majetek byl v Německu, kde také zneužíval děti. Manželka, Lilith Sinclair, s ním pracovala. Byla to představitelka reptiliánské krevní linie. Pocházela ze skotské rodiny. Vztahuje se k symbolismu Setha ( děti Lilith ). Byla členkou rady 9.

Satanův kostel – „jsme ti praví, kdo jsou pověřeni přijmout lidskou pravdivou povahu“. Je to přijmutí tělesného zvířete, které žije ve vesmíru, je prostoupeno a ovládáno Temnou silou = SATANEM. Ten způsobuje separaci od existence ( zdroje ), ovládá nás ( posedlá závist ). Satanisté mají symbol Pána Temnot. Kdo rezonuje se Satanem, je nepřátelský, často odpadlík, který hledá útěchu ve vnějším světě. Satanisté jsou svým vlastním Bohem, jsou objevitelé Levé Stezky. Nesklánějí se před mýty a „fikcemi“ důchovních následovníků Pravé Stezky, ale sklánějí se před direktivou mimozemských entit.


HITLER – DÉMONICKÝ HOSTITEL
Byl tím nejlepším příkladem, jak může být někdo vlastněn démonickými entitami ( jako Rothschildovi ). Vytváří to magnetické osobnosti. My všichni jsme vytvořenou energií ( pozitivní a negativní, které jsou spojeny ). Někteří lidé propouštějí více magnetismu než jiní. Extrémní negativní vibrace je velmi magnetická. Vysoce negativní lidé mají až zhoubnou přitažlivost.
Hitler, když stál před davem, byl přes channeling ovládán. Předával démonické vibrace do davu, kde způsobily vibrační stav lidí, který je obratil k nenávisti.

„Jeho síla uhranutí davu je připodobněna umění afrických šamanů, ostatní byli vystupňovány do citlivosti média, magnetismu a hypnózy“.

„Nemůžeme pochopit, že byl médium. Většina médií jsou nevýznamní lidé, jsou obdařeny nadpřirozenou silou a drženi odděleně od společnosti. Médium je vlastněno. Potom je po transu vráceno do normálního stavu. Je nejvíce zřejmé, že Hitler byl vlastněn ( ovládán ) vnější silou. Byl pro ni dočasným nástrojem. Měl dvě tváře“.
Žil v ustavičném strachu ze supermana. Trpěl strašnými nočními můrami a mnohdy se budil ve křiku z neviditelných entit.

„V budoucnu zde bude třída nadlordů, pod nimi bude řád členů v hierarchickém pořádku a potom bude masa anonymních následovníků, sluhů a dělníků. Pod nimi budou podrobené rasy, moderní otroci. A nad nimi bude vládnout zvelebená šlechta, o které já nemohu mluvit. Moderní člověk již žije mezi námi. Je zde. Řeknu ti tajemství : viděl jsem ho. Je neohrožený a krutý. Obávám se ho.
( Hitler ke Konradovi, svému sluhovi )

Je to společnost plánována reptiliány a Aryany ( mistrovská rasa ), jestliže jim dovolíme jejich Nový Světový Řád globální kontroly vybudovat.
Hitlerovi šéfové byly démoničtí reptiliáni. Posedlost hierarchií a rituály jsou charakteristický rys reptiloidního mozku. Hitlerův hrdina byl spisovatel H.S.Chamberlain. ten si vzal Evu, dceru R.Wágnera ( další Hitlerův hrdina ). Přiznal, že byl ovládán démony a jeho Antikrist napsal v transu a horečce. Nedokázal rozpoznat, co je jeho vlastní výtvor. Ta samá síla uchvátila i Hitlera. Trpěl epileptickými záchvaty, v noci se budil, křičel, měl křeče a byl napůl paralyzován. Křičel : „Je zde, tam v rohu!“
Po přestěhování se do Německa strávil mnoho času v Bavorsku odkud pocházeli Bavorští Ilumináti. Bavorsko je obrovské centrum Iluminátů. Hitler se po 1 sv.válce stal členem malé nevýznamné strany ( Německá strana dělníků ), která byla odnoží esoterické tajné společnosti Německého řádu.

- nacionální a antikristová
- vznikla z něj neznámá Thulská společnost
Zednářská lóže = Společnost Vrilu

Hitler byl členem obou.
Thule = řecky / římsky pojmenovaná zmrzlá severní část Země
Vril = síla v krvi, která probouzí v lidech jejich opravdovou sílu a potencionál stát se supermanem ( podle Lyttona ). Podle hinduismu se jedná o hadí sílu a vztahuje se ke genetice těla, která dovoluje shape – shifting a vědomé interdimenzionální cestování. Vztahuje se k reptiloidní a lidské krevní linii.

Bulwer – Lytton :
- blízký přítel britského premiéra a Ch.Dickense
- Velký Patron Anglické rosukruciánské společnosti, která zahrnovala Ilum.agenty jako byl Fr.Bacon, John Dee
- byl také Velmistrem Skotských Svobodných Zednářů stejně jako H.Blavatská
- jeho práce „Rasa přichází“ ovlivnila Hitlera, psal v ní o velké civilizaci v Zemi, pokročilé, plné supermanů, jde o téma, které je v mnoha tajných společenstvech pravdou ( např.Řád Zlatého úsvitu ) založen D.Wymnem Westcottem ( Svob.Zednář ) své vůdce ( mistry ) mají tajné, jsou s nimi v kontaktu přes rituály mají své chrámy – Edinburg, Londýn, Paříž jeden z jejich symbolů je salutování ( převzali nacisté ) část se přetvořila v Satanisty

A.Crowley – Satanista ze Řádu Orientálních Templářů ( OTO )
Nacisté a Vril byly stejně zaměřeny na supermany v podzemí. Používaly stejné učení a ovládání mysli z esoteriky. Věřily v znovuoživení spícího Vrilu v sílu v krvi. Vril inicioval Himmlera a Goeringa. Členové Vrilu byli přesvědčeni, že Vril má spojení s mystickou lóží v Tibetu a s jedním neznámým supermanem = Králem Strachu.
HESS byl zástupce Hitlera. Byl zasvěcen do okultismu. Nacisté věřili v existenci Nordické mistrovské rasy ( Aryany ) a uctívali Hitlera jako mesiáše. Byli však manipulováni démonickými mistry a podněcovány ke křížicím programům mezi nositeli blond vlasů, modrých očí a nordických krevních linií.
Rudolf Glauer byl astrolog, zakladatel Thule společnosti, změnil si jméno na Baron von Sebottendorff. Byl to antisemita a antimarxista. Díky němu se z Německé dělnické strany stává Nacistická strana.
Dietrict Ekhart byl jeho přítelem, bral drogy, byl spisovatel a věřil, že přišel objevit diktátora – Mesiáše. V roce 1919 potkal Hitlera. Každému říkal, aby Hitlera následovali.
Guido von List + Lanz von Liebenfels byli esoteričtí černí čarodějové, kteří ovlivňovali nacismus. O letním slunovratu List použil lahve vína a udělal z nich symbol = hermetický kříž , znám jako Thorovo kladivo, byl to odznak síly a moci Řádu Zlatého úsvitu. Známe jej jako svastiku, starodávný symbol Slunce Atlanťanů a Féničanů. Původní svastika je pravotočivá, znamená světlo a tvoření = Pozitivum. Nacisté to obrátili – levá stezka, černá magie a destrukce. Liebenfels použil svastiku na vlajku, která vládla nad jeho templem, vyhlížejícím Danube. Byl to symbol konce křesťanství a čas rozbřesku Aryan supermužů ( blond vlasy a modré oči ). Oba dva věřili v podřízenost těch, které nazývali temnými silami – Židy, Slovany a Negry. Liebenfels doporučoval jejich kastraci.

Všichni ti měli obrovský vliv na Hitlera a považovali jej za svoji loutku.

Heinrich Himmler
- hlava SS a její zakladatel
- zasvěcen do esoteriky
- zabýval se runami ( základ učení pro nacisty ), dvojité SS = dvojitá runa SOWILO
- převzali rituály od Jezuitů a Templářů
Nejvyšší iniciace = 12 členů Velké Rady Králů, vedená třináctým Velkým Mistrem H.Himlerem. nacisté měli rituály jako nordičtí pohané ( letní slunovrat ). Uctívali Satana / Lucifera / Setha. Princ Bernard z Nizozemí byl členem SS. Byl to jeden ze zakladatelů iluminát.fronty – skupiny Bilderberg a velice blízký přítel Prince Filipa.
Esoterika pronikla do nacismu. Kyvadélkem identifikovali, kde jsou na mapě pozice nepřátel. Manipulovali s lidskou psychikou. Co bylo aplikováni dříve, je aplikováno nyní. Esoterika byla užita k masové hypnóze na německých lidech. To se děje i dnes na celém světě.

J.Geobbels byl ministr propagandy. Věděl, že lidé budou věřit čemukoli, jestliže je jím to často opakováno. Používal často opakované mantry. Lidé tak byli programováni. I dnes nás stále krmí upravenými informacemi.

Hitler chtěl držet esoterické znalosti pro sebe. Nacisté byli vytvořeni a kontrolováni tajnou společností v podzemí a vedeni démonickými reptiliány. Nacisté věřili, že sumerští bohové byli ve skutečnosti mimozemské civilizace. Vypravili expedice do S.Afriky, Rennes le Chateau, Kataru a Tibetu, kde věřili, že v podzemí žijí superlidstvo. Potvrdilo to mnoho buddhistických mnichů, kteří byli nalezeni v Berlíně po skončení II.světové války. Nacisté nezanikli v roce 1945, ale odešli do podzemí nebo změnili svá jména. Jejich jádro tvoří ČERNÝ ŘÁD, tvoří dnes jádro CIA, která ochránila klíčové nacisty ( J.Mengele – v projektu Paperclip ) a vzali je do Ameriky. Norimberk byl zinscenován, aby nás přesvědčili, že je s nimi konec.

DVĚ STRANY V IRSKU
Civilní válka v S.Irsku – 2 strany – katolická IRA a protestantská militantní skupina UVF. Členové obou jsou členové stejné satanistické skupiny. Stejně jako všude na světě jsou zde stejní členové ( Ilumináti ).
Kinkora – belfaský chlapecký domov se skandály se zneužíváním. Prořezávají malým chlapcům hrdla. Za vším stojí reptiloidní hybridi. Nic se však nevyšetřilo. Po skandálu byli děti převezeni do Birr Kastle v hrabství Offally.

TRPÍCÍ MALÉ DĚTI
„To se zde nemůže stát“ je jedno z mnoha používaných slov. Děti jsou hlavní cíl, protože reptiliáni preferují čistotu krve a energie. Nejvíce efektivní pro traumatické ovládání mysli je věk do 5 – 6 let. Změny v krvi při pubertě jsou pro reptiliány méně vhodné. Mnoho škol a školek jsou pod vlivem Satanistů a jejich myšlenkovou kontrolou, kde jsou děti mimo dosah rodičů. Reptiláni využívají dětskou sexualitu. Dokonce se vyměňují i skupiny dětí se zahraničím. Jde o globální výměnnou síť. Lidské oběti a únosy pokračují skrytě a když se odkryjí, tak se hlavní jména chrání proti zvěřejnění ( stejně jako u Kinkory ).

Jeden z nejznámějších případů : McMartin Day Care Centre v Los Angeles, kde bylo sexuálně zneužito 369 dětí. Mnoho zvířat zde bylo zabito a vysáto. Děti byli pohřbeni za živa, zavřeni ve tmě. Byli nuceni pít krev a moč. Nemluvňatům byli vytrženi oči a jejich těla zpopelněna. Před dětmi zabíjeli králíky, aby je varovali, že takhle skončí, když to řeknou rodičům.
Vyšetřování trvalo 4 roky, soudní líčení 2 roky. 124 svědectví, 50.000 stránek, denní náklady 23000 USD a nakonec vše bylo ztraceno. Lokalita byla uzamčena. Amatérský archeolog potvrdil, že se pod budovou nacházejí podzemní tunely, skrz které byli děti uneseni.

Nikdo nechce věřit, že je to možné, ale už se jednou musíme PROBUDIT.


STEJNÉ POKRYTÍ
Zednáři jsou vázáni mlčením o druhých Zednářích. Chrání je dokonce i když spáchají zločin. Na některých stupních je zrada a vražda vyloučena. Na jiných – vysoké stupně – není odmítáno skrýt pravdu. Je povinnost pro ostatní vydat falešné svědectví a soud dát falešný verdikt, aby se ochránil Zednář. Odmítají následky za případné porušení chování a slibů ostatním lidem ( ne Zednářům ). Obsazují své lidi do vysokých pozic, aby měli přippravenu půdu pro zmaření vyšetřování, aby se soud nezdařil……..Kontrolují jen ty nejvyšší, oni zase kontrolují lidi pod nimi.

ZAKŮV PŘÍBĚH
Zak byl malý kluk, který navštěvoval mateřskou školu v S.Karolíně pod vedením organizace KINDERCARE. Byl odvezen do Centra, kde byl svázán a musel se dívat, jak jsou mučeni malí chlapci. Musel pít krev a jíst maso mrtvých dětí. Vzali mu vlastní krev a dali mu do těla jehlici. Viděl velké pavouky jsko ve filmu. Měli ve školce zelenou párty, kde podávali zelené maso a džus. Dostávali také dárky ( autíčka …. ). Měli také krev v ovesné mouce. Pod školkou se nacházeli tunely, kde bylo všechno studené a chladné. Jeden člověk jménem Kamelot se změnil v draka. Zak v 5-ti letech začal mluvit o Anunnaki a říkal, že to jsou bohové, kteří jedí lidskou kůži, pijí krev a jedí lidské kosti. Přeměňují se ve vampýry.
Podle Zakeho je ENKI = špatné slovo, ENLIL = ryba, všichni jsou z Marsu a přišli zničit svět. Mimozemšťané rádi přicházejí o Halloweenu a Velikonocích. Zakovi pohrozili, že pokud vše řekne, tak zabijí rodiče a že rodiče jsou stejní a vědí o všem, co se děje ( lež ). Detektiv Hoya řekl, že Zakovo chování je normální. Dvě osoby z centra odešly neznámo kam a po prozrazení skandálu byl dosazen nový ředitel. Nebylo dovoleno, aby Zak prošel detektorem lži.

Kindercare začalo v Montgey , Alabamě, v roce 1969. Nyní jsou kanceláře v Portlandu ( Oregon ). Zaměstnává 22000 lidí v 1.149 centrech v 39 státech. Mají kontakty Disney a Lego organizacemi. Je vlastněno Henry Kravisem ( blízký přítel G.Bushe, jednoho z nejznámějších pedofilů a vrahů dětí ). Je také blízký Henry Kissingera a Rockefellerů. Je to republikán, podporoval prezidentskou kampaň G.Bushe.

Kap. 5 - pokr. - Mormoni, Jehovisté...
ILUMINÁTI JSOU VŠUDE
Mají síť organizací, kterou rozšiřují od dávných časů. Mezi nimi je Skupina Bilderberg a Rada pro zahraniční vztahy ( Council on Foreign Relations ). Členem Skupiny Bildenberg je Kravis. Jeho druhá žena Marie Josee Kravisová je senior partner v Hudson Institutu a je zároveň členka Rady. Je ve spojení s kanadskou finanční poštou a ředitelka kanadské národní banky, Ford Motor Company a dalších. Publikuje mnoho ekonomických prací ( Lekce o mexické krizi pesety ).
Proč mají zájem na mateřských školkách? Aby jim pomohly?????
Kindercare používají Horovo oko ( oko Boha Ra ), starodávný symbol Iluminátů.

KKR – Kohlberg, Kravis, Roberts. Vlastní 85% podílu Kindercare. Je to investující firma do vah. Používají masivní částky vypůjčených peněz, ze solventních společností dělají bankroty nebo je rozdělují. Ovládají média, PRIMÉDIA ( zahrnují časopis „Nová žena“ ), Regal Cinemas ( 4.100 jeviští ve více než 430 divadlech ve více jak 30-ti státech ), TV Network, Channel One….Naskýtá se otázka, proč taková firma má zájem na podílu v organizaci mateřských škol?

John W. DeCamp – bývalý senátor Nebrasky, napsal knížku o dětském zneužívání, kde popsal lidi zapletené do této kauzy ( např. otce G.Bushe, šéfa Policie… ). 20 lidí, o kterých psal a kteří byli zneužity, jsou zabiti.
Billy Budd – knížka napsána Hermanem Melvillem ( Moby Dick ). Billy byl teenedžer, který sloužil na lodi Británii. Zde našel sám sebe prostřednictvím nadřazeného kolegy. Ten však zemřel při neštěstí. Obvinili ale Budda a postavili ho před vojenský soud. Shledali jej však nevinným, ale nemohli celý případ ukončit, protože nebyl znám pachatel. Tím by dali najevo, že nemají věci pod kontrolou a byla by vzpoura. To je klíčový moment stejný na celém světě. Nevinní jdou do vězení, aby ostatní byli chráněni.

SPIRITUÁLNÍ SATANISMUS A KŘESŤANSKÝ DIKTÁT

„Není nic snadnějšího v manipulaci než skutečnost, že to není logické“.

Křesťani tvrdí, že se brání síle zvané „Satan“. Křesťanství obsahuje mnoho popisů satanist.rituálů a ceremonií. Rituál Eucharist ( Přijímání ) je vzorcem starodávného rituálu lidských obětí a pití krve. Symbolicky se zde jí tělo a pije krev ( červené víno ). Z toho vyplývá, že křesťanství je předchůdcem Satanismu.
Dnes jsou světová náboženství hlavním nástrojem Iluminátů. Udržují ovzduší bez otázek, myšlenek, s ignorancí a s jejich pseudomorálními cíly, pokrytectvím, za kterým je skryto zneužívání dětství. Jde o vymývání mozků ( brain – wash ). Někteří právníci si uvědomují příšernost všeho, ale jsou stlačeni v pyramidě organizací.
Satanismus a dětské zneužívání je rozsáhlé v náboženských institutech. Zde je nikdo hledat nebude, jsou zde přece šlechetní uctívači Ježíše. Jsou postaveny na energeticky příhodných místech pro satanistické rituály. Mnoho těch, kteří přežili tyto rituály, měli rodiče pastory. Mnoho satanistických rodičů bylo ve vysokých pozicích v kostelích. Většina z nich je pod myšlenkovou kontrolou Iluminátů tak, aby vedli jejich věřící do spárů Anunnaki nebo Nového Světového Řádu.

Billy Graham je jeden z nejznámějších evangelistů na světě. Zastává 33.st. Svobodných Zednářů ( od roku 1948 ), je to praktikující Satanista a přítel G.Bushe. Řekl, že UFO mohou být božští andělé. Je přítelem H.Kissingera a satanistického ředitele CIA Allana Duplexe, jednoho z hlavních architektů neznámého projektu MKUltra ( myšlenková kontrola ). Je podřízen Mnohonásobnému osobnostnímu programu ( Multiple Personality Disorder programming ). Navenek působí jako persóna. Mnoho ostatních jako on jsou osídleny mimozemskými bytostmi, kteří kontrolují jejich mysl. Měl mocnou sílu v hlase, dokázal u uzdravených obětí myšlenkové kontroly spustit svými slovy a frázemi znovu jejich program

David Berkowitz = masový vrah z New Yorku, přiznal, že byl částí satanistické skupiny, která organizovala vraždy.

„Satanisté jsou zvláštní lidé. Nejsou to venkovští balíci nebo polodivoši. Spíše jsou to lékaři, právníci, obchodníci. V zásadě vysoce odpovědní občané. Nejsou neopatrní a způsobilí dělat chyby. Ale jsou tajní a svázáni dohromady běžnou potřebou a touhou dělat zmatek ve společnosti. Byl to A.Crowley, kdo řekl: Chci se rouhat, vraždit, znásilňovat, dělat něco špatného“.

Osoby jako Billy Graham vedou dvojí život. Jsou to v podstatě 2 osobnosti. Jedna vede „normální“ život ve vnějším světě a druhá je hluboce včleněna do podzemní mimozemské společnosti na noční bázi. Jeho původ sahá k Jakobu Frankovi, vůdci židovských Satanistů = Sabatistů, později Františkánů. Učil své následníky přeběhnout ( konvertovat ) k náboženství a ukrýt do nich Satanismus ( satanistické programy ). Např. Baron Philips Eugene de Rothschild vystupoval jako zbožný křesťan, který kryl satanistické programy. Měl za úkol infiltrovat se do křesťanských kostelů. Sám vše potvrdil na internetových stránkách. „V křesťanství pracuje mnoho kontrolorů a silných center pro Anunnaki“. „Byl jsem energií Satana v těle Kristově a tak mě brali ostatní Satanisti. Byl jsem Luciferova ranní hvězda v kostele“. Byl však jen pěšákem.

William Randolph Hearst je novinový magnát, vysoce postavený Iluminát. Jeho sídlo v Kalifornii je vybaveno stovky artefakty z Egypta a Blízkého a Dálného Východu, většina z nich je originál, všechny byly enormně drahé. Podporoval Roosevelta při prezidentských volbách ( Roosevelt byl jeden z největších Iluminátských frontmenů 20 st.)

Stvořili Billy Grahama a zároveň tak jej mohou i zničit. On to ví. David Hill ( jeho přítel ) byl zavražděn, když chtěl zkompletovat manuskript, který popisuje Iluminátské plány.

G.Bush a Madelein Albright jsou vysoce postavení Ilumináti.

Oral Roberts je podporován Grahamem do funkce ministra. Zastává 33.rd degrese Svobodných Zednářů. Je tajný kněží starého Sumero-Akkadian mystického náboženství ( druh satanství ). Je vyznavačem současného amerického křesťanství, duchovní rádce, blízký Rothschildům a Princi Filipovi. Předával spirituální dědictví. Je to tajný čaroděj par excellence zplnomocněný k odpadlictví od současného amerického a západního křesťanství

Jižní Baptisti ( Graham ) jsou kontrolovány Svobodnými Zednáři.

Jesse Jackson je iluminátský kazatel, přítel Grahama, Princ Hall Svobodný Zednář, člen Řádu černých lidí.

33 stupeň Scottish Rite Svobodných Zednářů je ctihodný stupeň, je to nejvyšší vedení v hadím vyzdobeném chrámu ve Washingtonu. Členové jsou prominentní lidé ( švédský Král Gustav, mezinárodní duchovní… ).


KRUPOBITÍ Z YALE
Pat Robertson – známá iluminátská tvář v křesťanském hnutí, televizní americký evangelista, blízký přítel Bushovi rodiny, produkt Yale univerzity ( stejně jako Bill a Hillary Clintonovi, Bizon, Bush ). Ti všichni jsou členové Společnosti lebek a kostí. Má mausoleum v školských prostorách Yale. Iniciace probíhá pitím krve z lebek ( podobně jako iniciace do 33 Scottish Rite – pití vína z lebek ).
Narodil se v roce 1930. Roku 1961 byl vysvěcen v Jižním Baptistickém kostelu, v roce 1981 začal spojovat křesťanství s politikou. Podporoval volby Bushe tím, že ovlivňoval celou evangelickou církev ( cca 40 mil. lidí ), aby pro něj hlasovala. Na oplátku získal peníze pro evangelickou organizaci.

Organizace, které ovládají křesťanství a židovství jsou samotné ovládány tou samou a stejnou silou.

Z Templářských Rytířů vznikli Svobodní Zednáři. TR byli obviněni, že v roce 1307 použili ve svých rituálech lebky. Dále používali lebky a kosti na vlajkách svých lodí.
Sláva Robertsona sahá do koloniálních dní šlechtické Anglie. Jeho otec byl jeden ze zakladatelů cesty Adolfa Hitlera k Hariman Empire. Hariman copany = UBC ( United Banking Corporation ), obchoduje s ocelí a s bankovním systémem Fritze Thyssena, který byl Norimberkem usvědčen jako hlavní finanční podporovatel nacistických válečných strojů ( skrze UBC, které šéfoval tehdy Prescott Bush ). Ilumináti všeobecně podporovali Hitlerovu vojenskou expanzi. Robertson podporoval volby G.Bushe. tvrdí o sobě, že je vyjímečný. Založil CBN ( Christian Broadcasting Network ) v roce 1961, dalšími spoluzakladateli jsou iluminátské rodiny. Má jejich logo : str.318

TBN = Trinity Broadcasting Network = televizní kanály. TBN má starodávné symboly lva, bílého koně ( symbol Slunce ) a holubice ( iluminátský symbol božství ). Je to další doklad iluminátů v dnešním světě.


PODPORA CHUDOBY A POTŘEBNÝM – PAT ROBERTSON
Používá televizní diváky pro podporu obchodu s chudobou. Operuje s masovými médii a obchodní říší. Notoricky známý obchod je v Kongu ( dříve Zair ), který je pustošen válkou Iluminátů. Zde vládne přítel Robertsona – Mobuto Sese Seko, diktátor, který vyplenil státní peníze a bilióny USD převedl na skrytá švýcarská konta. Robertson použil Zair jako baštu antikomunistického křesťanství, která drží linii proti marxistickým guernillas v Africe s podporou amerických zájmů. Dále zřídil African Development Company pro těžbu v diamantových dolech. Sám však přesvědčuje diváky, že investuje peníze pro potřeby Afriky. Piloti dosvědčili, že měli sice limitované lety s lékařskou pomocí, ale že nesly z větší části miny pro Robertsonovu Afričan Development Company. Státní úředníci to však odmítají potvrdit.
Robertson dostal z příspěvků od voleb 35.000 USD jako soukromá osoba. Koupili by jste si pak jeho Bibli? Milióny lidí ano! Nakonec odsoudil Mobutu, že se chtěl od tohoto skandálu distancovat.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že Rodinný televizní kanál ( IFE ) byl vytvořen Pat Robertson International. Poté jej prodal za 1,7 biliónu USD, část rozdělil pro CBN, část uložil do roku 2010.

Křesťanství a ostatní náboženství jsou všeobecně vytvořeny pro podvádění a klamání v jejich nadacích. Jde jim jen o peníze a moc. Vše probíhá pod taktovkou Iluminátů.


KOSTEL JEŽÍŠE KRISTA – POZDNÍCH DNŮ HYBRIDŮ
Na vrcholcích náboženských postů jsou Satanisti, kteří jednoduše manipulují s okolím. Mají jednoduchou filozofii : „ Budu říkat, co já potřebuji říci a bude, co já potřebuji, aby bylo a dostanu tak, co já potřebuji dostat“.
Nejvíce jasně viditelných satanistických kostelů je mormonských a kostelů Ježíše Krista Svatého pozdního odpoledne založeném v Salt Lake City ( Utah ). Zde je i mormonské ústředí, které je hlavním centrem iluminátské myšlenkové kontroly. Ilumináti ( vysoce postavení Svobodní Zednáři ) vytvořili Mormony. Podporováni byli Rothschildem.
V Knize Mormonů se tvrdí, jak „ztracené kmeny z Izraeli“ přišli do Ameriky. J.Smith také tvrdí v jeho vymyšlené pohádce, že Ježíš navštívil Ameriku podívat se na civilizaci jeho vybraných lidí, která se vytvořila. Smith se stal 15.3 1842 Svobodným Zednářem – Mistrem. Mormonské rituály pochází od Zednářů stejně jako architektura na Mormonských kostelích. Mormonství je tak Zednářství jen pod jiným jménem.

Přísaha : „Slibujeme jeden druhému, že neprozradíme tajemství – Druhé znamení Aaronic kněžství s doprovodnými jmény, znameními, rukojeťmi nebo tresty. Když ano, souhlasíme otevřít naše hrudě a naše srdce a orgány dát ptákům a ostatní Zemi“. ( Mormoni )

Přísaha : „Já slavnostně a upřímně slibuji a přísahám, že nedám stupeň druha Zednáře nikomu ze spodního stupně a jinému na známém světě….pod tímto se svazuji k potrestání ne menšímu než nechat si otevřít hruď a svoje srdce a orgány dám Zemi a supům“. ( Zednáři ) - podobné

Na šatech Mormonů jsou zednářské symboly jako kompas se středovým symbolem potrestání v případě porušení mormonského tajemství. Spodní oblečení je jeich štít a ochrana.

Souhrn : Smith si mnoho vypůjčil od Zednářů.

Budovy Mormonů jsou ozdobeny Iluminátskými symboly. Mormoni používají převrácený pentagram = nejzřetelnější satanistický symbol používaný při rituálech. Je to znak Satana, Kozy, Bafometu ( Templářští Rytíři ).
U mormonského kostela NAUVOO je 30 ks 2,5 t kamenů líčící zářivé Slunce a 30 ks měsíčních kamenů.
CHRÁM V SALT LAKE CITY :
- zde jsou sluneční, měsíční, hvězdné, saturnské kameny
- zde je i vševidoucí oko ( nejvýznamnější symbol )
- zde je i vyprávění o Ursa Major
- zde je i symbol úlu jako genetického zdroje vybraných jedinců ( Smith + B.Young ), je to také symbol božství Artemis / Diany
- postaven ze žuly ( z ní jsou postaveny ostatní chrámy na Zemi, kde probíhala esoterická iniciace

Iniciace Wiccy, Svobodných Zednářů a Mormonů jsou stejné. Smith používal symbol holubice, který mu byl dán Anglickou Zednářskou lóží ( jde o iluminátských symbol pro Královnu Semiramis ( El ), ženské entity v Trinity a dračích královen.
Dnes jsou Mormoni důležitou větví Iluminátů, mají velký vliv v Washingtonu a je jich mnoho v Kongresu. Zastavují lidi na ulicích, mají zamračené tváře, úzké obleky…..
Smithovi se zjevila žába / ještěrka ( toad ), když hledal na jakém základě postaví mormonské náboženství. Podle záznamů z roku 1884 v Momonské knihovně ( archivu ) popisuje Smith, jak se žába proměnila v člověka a ten jej udeřil ze strany do hlavy. Někteří Mormoni si myslí, že oni tuto ránu musí také postoupit.


MORMONSKÝ SATANISMUS
Podle svědectví ženy, která byla vychována v mormonské víře v Utahu, víra pochází z krevní linie Merovingiánů ( Ilumináti ). Snahou je vytvořit otrocké roboty ( repromamace - DNA ), myšlenkově ovládané ( skrze únosy dětí ). Jdou na to přes víru, která údajně lidi povzbuzuje. Vyhledávají rodiny, kde jsou děti zneužívány a naprogramují jejich zkušenosti a zážitky. Tak mají síť rodin, kde je genetický základ pro myšlenkovou kontrolu části populace, která je otevřenější než zbytek. Jsou lidé, kteří se narodili s otevřenější náchylností k myšlenkové kontrole a skrze jejich genetiku je to snadnější pro 4. dimenzionální entity se zmocnit jejich těl.
Mormonské kostely jsou využívány Ilumináty jako zdroj informací.

Alan Walton : „Moje genealogická linie je zkřížena s předchůdci Anglické královské rodiny, z které mnoho hybridních linií se spojuje v NEO Zednářskou lóži známou jako Mormon / LDS churých, která slouží mnoha reptiliánským liniím. Zjistil jsem, že hrozný tlak na lidi je hlavně v Utahu ( zde je jedno z hlavních podzemních měst pro reptiliány a hybridy ), kde i v mormonských kostelích se učí o existenci mimozemských civilizací.

Mormonská informátorka Jane :
Poprvé šla na setkání Mormonů do Bountifulu ( Utah ). Žena jí bila větvemi a říkala : „Vidím Ježíši, že mě nemáš rád a nechceš mě zachránit“. To je časté pro navození traumatu, mysl se rozdělí. Někteří lidé jsou k tomu náchylnější ( geneticky, zkušenost se zneužíváním ). Žena, která ji bila, byla ta, která vítala děti do Nedělní školy. Když jí viděla za týden, nepoznala ji. Její chování bylo odtraumatizováno. Kopala a křičela a ona nevěděla proč. Navracely se jí vzpomínky plné obětí. Když se probrala ( po napíchnutí hrudi na cedr ), říkala, že Ježíš ji nemá rád, ale Satan ji přišel zachránit. To se opakovalo několikrát v jejím obrácení se k Satanismu. Často ve vzpomínkách byla bita. Byla držena o hladu ( je to klasická myšlenková kontrolní metoda, protože jsme mentálně a emočně vyčerpáni a tudíž náchylní k sugesci ).

Po II.světové válce byla globální populace nejvíce otevřená sugesci, protože lidé byli mentálně, emočně a fyzicky vyčerpáni. Rodina Jane se přestěhovala do Utahu. Zde ji 1x týdně sexuálně zneužíval sociální pracovník. Nesměla to prozradit. Hrozili ji stejně jako ostatním dětem, že jinak zabijí jejich milovaná zvířata nebo ty, které mají rádi. Zde fetovali a zabíjeli děti ( natočeno na videu ). Když prý neudělají, co chtějí, video ukáží Policii a ta je prý uvězní. Její rodiče ji sami dávali injekce, když měla záchvaty. Měla praskliny v rectu, nemohla se svěřit, musela trpět potichu. Pamatuje si, jak muž zneužíval její matku, ale ta si z toho nic nepamatovala. Ve 20-ti letech se účastnila tajných mormonských rituálů, vcházela do Salt Lake Temple skrze podzemní tunel. Chrám slouží jako reptiliánská základna. Zde viděla několik mormonských vůdců v černém, kteří uctívali Lucifera v rituálu Pravdivý Řád Kněžích. Jeden z nich, prezident Benson, byl svázán k židli, protože odmítl sledovat rituální obětování. Potom ho dali do vílého pytle a mlátili ho.

„Byla jsem 3-5 měsíců těhotná, poté jsem přestala cítit pohyby dítěte. V 7.měsíci jsem sice byla těhotná, ale až jsem dobrala nucené drogy, neměla jsem dítě, ale vypadala jsem jako těhotná. Jednou si pamatuji, že jsem porodila dítě. Navštívili mě 2 muži, které jsem neznala. Jeden mi řekl, že je otcem dítěte. Odebrali mi ho a já jsem ho již nikdy neviděla. Ani nevím, co se s ním stalo. Pamatuji si, že jsem měla 4 novorozence, které z mého těla odstranily, byli obětovány, zatímco já jsem byla uvázána u kamenného oltáře. Každý z postav měl černé roucho a kapuci. Viděla jsem 2 monstra, která spolu bojovala o to, co budou jíst z masa dětí a jakou budou pít krev. Byly to reptiliáni a vypadaly jako dinosauři“.
Stejné svědectví podala Arizona Wilder o Britské královské rodině v Balmoral Castle. Jde vždy o stejný rituál obětování jako Aztékové pro své božstvo.
Její neteř čekala dvojčata. V domě uslyšela výkřik a začala krvácet. Byla odvezena do nemocnice, kde ji nalezli pouze placentu. Děti byli pryč a pupeční šňůra byla ustřižena, měchýř také úplně chyběl. Neměla možnost promluvit s personálem. V říjnu 1992 ležela v posteli, manžel zemřel na rakovinu. Neznámé světlo prošlo skrze okno, propálilo ji díru do břicha až do dělohy ve velikosti tužky. Způsobilo jí to vážnou infekci a od té doby jí pálil žaludek. Zavolala doktora, ale nemohla mu povědět pravou příčinu. Pomalu se uzdravovala ( měla stále červenou skvrnu ). Podruhé se to stalo a měla díru ve velikosti roztažené ruky. Trpěla psychosomatickými problémy. Po čase si na vše rozpomněla. Zachránila ji víra v Ježíše. Mnoho vyléčených myšlenkových otroků pokračuje v silné víře v Ježíše. Je to také část Iluminátského programu. Jsou to vlastně dvojnásobná pouta.

Souhrn : Všude je program Iluminátů!


MYŠLENKOVÁ KONTROLA JEHOVISTŮ
Svědci Jehovovi = Strážní Věž ( Watch tower ). Jsou to frontmeni Satanistů. Je to náboženství Iluminátů, replika Mormonů. Mají blízký vztah k zakladatelům Svobodných Zednářů.
Charles Taze Russell
- je z iluminátské Russell krevní linie
- byl Satanista a pedofil ( podle jeho ženy )
- přítel Rothschildův
- vysoce postavený Svobodný Zednář a Templářský Rytíř
- uvedl SIONISMUS ( Rothschildův výtvor )
- dostal finanční pomoc
- ze začátku použil Strážní Věž pro černou magii ( Enochova magie ). Jako symbol na knížky použil létající sluneční disk.Strážní Věž je oblast magického vesmíru ( neviditelné království ).
- pohřben pod pyramidou v USA, zemřel o Halloweenu rituální vraždou v roce 1917. Jednalo se o typickou rituální vraždu, když nastane čas. Při ni je jejich okultní síla je předána.

Svědci Jehovovi = myšlenkové ovládání, čekají na Armagedon, kdy svět bude zničen a nastane holocaust při kterém všichni nevěřící zemřou. Proroci neustále přidávají datum zkázy. SJ žijí odděleně od společnosti. 3x týdně si vymývají mozek dogmaty, nenávistí a strachem :
Jejich zásady:
- nekontaktovat se s nečleny
- nežít s nimi v jednom domě
- vyhnout se nezávislému myšlení ( je to pro ně důkaz pýchy )
- nenávidět špatné křesťanství
- děti nemají mluvit s rodiči ( jsou prý ďáblové, protože nevěří v Jehovu )
- rozbít rodiny
- někteří musí opustit organizaci, děti si tam však nechávají a učí je nenávidět rodiče
- manipulace a kontrola lidí
- odpadlíkům není možné vidět se s příbuznými, dovádějí je až k sebevraždám
- bojí se poslouchat populární muziku, účastnit se festivalů, oslav, prázdnin s nevěřícími
- musí denně číst Bibli a přesně ji interpretovat
- odmítají krevní transplantaci
- hlídají si oblečení a účes
- je jim diktováno, na které pořady se smějí dívat v TV
- žádné oslavy narozenin
- žádné pití čaje a kávy, nosení kosmetiky a zlata, zpívání hymny
- žádný orální sex v manželství
- žádná rebelie proti vůdcům
- jsou nuceni neposkytovat si navzájem informace
- nemají žádné soukromí

Celkově se jedná o super myšlenkovou kontrolu. Pokud chceš být myšlenkově ovládaný, přidej se k Mormonům nebo Jehovistům.


NOVÝ VĚK, STARÝ VĚK, NÁBOŽENSTVÍ
New Age = Křesťanství

- odmítá oficiální náboženství
- odmítá následovat Boha
- je vytvořeno Ilumináty pro ty, kteří nejsou ovládnuty / uvězněni oficiálním náboženstvím
- jejich pochopení metafyzického vesmíru, mnohodimenznosti života je velice daleko od pravdy
- moderní channelingy ( Asthar Komando ) jsou vytvořené Ilumináty jako mýtus o mimozemských zachráncích nebo zřejmě nekončící zdroj gurů ( žijících Bohů na Zemi ). Tím oklamávají milióny lidí.


SIGH BAA, BAA
Klasický příklad New Age, „žijící Bůh na Zemi“, uctívaný mnoha lidmi. Operuje přes svůj Ashram v Puttaparthi v Indii. Sem přijíždí masy lidí a sedí v němém úžasu. Ve skutečnosti je to pedofil a zloděj. Zeptejte se lidí, kteří s ním pracovali přes 20 let. Je to ručně vyrobený mýtus. Sexuálně zneužíval děti, teenageri a dospělé muže. Je znám produkcí „vibhuti“ = substance popele a „cenných hodinek, prstenů odnikud ( údajně jako manifestace z jiné dimenze ). Vše je ve formě tablet. Když si ale dáte na rozbor zlatou cetku, je z bezcenného zirkonu. V Indii věří, že je to vyrobené jen pro Sai Babovu manifestaci. Říká, koho si kdo má vzít.

Souhrn : Ti, co vedou ostatní lidi k náboženství a New age, jsou lháři a intrikáni. Mají to snadné, protože je mnoho zoufalých lidí.

Kap.5 - pokr. - Současnost Draků
SLOUŽÍCÍ DRAKŮM BUDOUCNOSTI

Říkej lež dostatečně hlasitě a dostatečně dlouho a lidé tomu uvěří.
A.Hitler

Sumérská říše byla startem nebo lépe restartem převzetí Země Anunnaki. To potvrzuje dnešek. Mnoha rozhodnutí jsou kontrolována, probíhá centralizace všech aspektů života. Pro centrální kontrolu je důležitá globální úroveň.
Sumer byka centralizovaná říše kontrolovaná týmyž krevními liniemi. Kolapsem se rozpadla a byla decentralizována. Anunnaki však skrytě vládly dál. Expandovaly na Blízký a Střední Východ, kde se kmeny zpětně centralizovaly do národů. Ty jsou poté spojovány stejně jako do EU ( jde vlastně o silový blok ). Tato centralizace pokračuje dále pod světovou vládu, centrální banku, měnu a armádu. Jde o zápas a hru shape – shiftingu ( reptiliánů měnících svoje tvary ). Ale my se začínáme probouzet z našeho hypnotického stavu. Vše mají Anunnaki naplánováno. Pokud jsme byli nespojeni, nemohly nás ovládat přes těla „světových vůdců“, politiků, obchodníků, médií a armádu. Nazývají to Svoboda demokracie.
Čím je větší koncentrace, tím je větší síla nad lidmi a událostmi. Za posledních 150 let se tento proces zrychlil. Např. odejmutí půdy americkým indiánům Evropany pod centrální kontrolu USA. Bylo to poměrně v krátkém čase po ustanovení silových center jako byla Británie a Francie. Jednotlivé kmeny by nebyly pod kontrolou, ale pod federální vládou byla kontrola 260 mil.lidí hračkou. Není řešení jít zpět žít do stanů, ale když člověk žije v malé skupině, je zde možnost diverzifikovaného rozhodování. To se ale nechce!

EVROPSKÝ FAŠISTICKÝ DIKTÁT
Iluminátská globální síť = spojení tajných a polotajných skupin, které manipulují ostatní. Jde o centralizaci síly ve všech oblastech našeho života. Jsou zodpovědni za vytvoření centralizovaného fašistického státu zvaného EU. Ta způsobila destrukci diverzity. Jedná se o legální diktátorství.

Tento symbol užívá mnoho tajných společenství např. Kolumbovy Rytíři v USA ( obr.43 ). Dále je na pečeti státu Colorado ( obr.44 ). Zde násady jsou státy EU, sekera symbolizuje diktátorství, které je kontroluje.
EU je přesně to, co chtějí. Je vytvořena 100% Ilumináty a manipulována přes tajnou společnost = KULATÝ STŮL. Ze začátku vedena Rhodes Scholarships. Ti financují vzdělání vybraným studentům z celého světa na oxfordské univerzitě. Zde se z nich stávají agenti Iluminátů, jestliže souhlasí sloužit Mistrům. Potom se vrací zpět do svých zemí a vstupují na významné pozice síly ( např. Bill Clinton, Bob Hawke – australský ministerský předseda ). Poblíž oxfordské univerzity je místo druidských iniciací.

KULATÝ STŮL
EU založil Jean Monet, Josef Retinger a ostatní. Retinger byl polský socialista, který byl zapleten do kauzy Prince Bernharda z Holandska ( ten formoval Bilderberg Group, podle hotelu Bilderberg v Holandsku, kde bylo 1.oficiální setkání v květnu 1954 ). Bil je jiné jméno pro Thora ( 1.sumérský král podle Eddy ). Bel byl starodávný Sluneční bůh.

Princ Bernard
- germánský habsburk
- dřívější nacistický důstojník
- přiženil se do holandské královské rodiny ( Merovingiáni – House of Orange ), patřil sem i William of Orange, je spojena s ORANGE ORDER ( protestantská tajná společnost zapletená do konfliktu v S.Irsku, spojuje Templáře, Svobodné Zednáře a ostatní )
- spojen s Princem Filipem

Jaká je to náhoda, že všichni klíčoví hráči, kteří stály za formováním EU pocházejí z Bilderberg Group, která vytváří politiku centralizace Evropy od roku 1954.

Současný předseda BG = Viscount Etienne Avignon je viceprezidentem Evropského komisařství a zároveň předsedou Evropského kulatého stolu. Je to on, kdo vytváří politiku pro EU. Zároveň je zakladatelem a prezidentem AMUE ( Sdružení měnového fondu Evropy, které podporuje zejména velké podnikání ). Členem je také Rockefellerova Trilaterální komise.
Bilderberg Group je částí sítě sítě organizace Iluminátů. Tito elitní členové zmanipulovali 1.světovou válku a podepsali „Balfour Declaration“ v roce 1917, kde Britská vláda oficiálně oznámila podporu Židů v Palestině. Jde o dopis poslaný lordu Walteru Rothschildovi, zakladateli Kulatého stolu, který zakládal teroristické skupiny, které bombardovaly Izrael.
Bilderberg Group má své lidi v globální politice, obchodě, bankovnictví………Je složena ze 3 úrovní :
1. vnitřní jádro, které zná Velký obraz = Anunnaki shape – shifters
2. řádní členové, kteří znají větší část obrazu
3. ti, kteří jsou pozváni na schůze BG, protože je Ilumináti někdy potřebují, Big Boys, zmanipulovaní panáci, kteří nic nevědí

BG není jen úzká skupina s omezeným působením. Kontroluje elitní tajné společnosti, kterým diktuje politiku. Je to vchod do labyrintu, ne však úplné jádro. 99,9% lidí o ní nikdy neslyšelo. James Wolfensohn, Peter D. Sutherland a Renato Riggerico – Bilderbergové.
Bill Clinton, Tony Blair ( snaha zničit britskou suverenitu a vytvořit evropskou měnu ), Bernard Scroeder, Kohl, James Callaghan, Margaret Thatcher, Ted Heath ( podepsal UK do EU ). Labour Party ( Blair ) je skrytě podporován Konzervativci s Ted Heathem.
Cíl : USA do EU
Připravuje se „půda volného obchodu“ NAFTA ( North Američan Free Co-operation ) a APEC ( Asia Pacifik Economic Co – operation ). Jde o plán Iluminátů. Uměle připravují kolaps kanadského dolaru a průnik USA do Kanady.

SVĚTOVÁ VLÁDA
Spojené národy je dílo Iluminátů. Po 1.světové válce neúspěšně zkoušeli Ligu Národů. Zinscenovali 2.světovou válku, aby roztříštěné národy usilovaly o globální fórum. Tak vytvořili Radu pro zahraniční vztahy.
Spojené národy ( UN ) jsou předstupeň světové vlády. Plánem bylo vytvořit mnoho „problémů“ ve světě, jejichž odpovědí je pochopit nutnost globální vlády. Co ale není známo je, že ti samí lidé tyto problémy vytvářejí, aby je poté napravovali. Snahou je přesvědčit nás, že globální vláda přinese humanitu a povědomí, že jsme jedna rodina.
Používají termíny jako globální vesnice, globální sousedství, jeden svět. Spěje to k centralizovanému fašistickému diktátorství.
Půda, na které leží UN byla darována Rockefellery ( v New Yorku ). Budova UN stojí na místě jatek.


SVĚTOVÁ CENTRÁLNÍ BANKA A MĚNA
Peníze a strach jsou hlavní zbraně v lidské kontrole. V historii se opakují stále stejná témata :
- lidské oběti
- krvavé rituály
- válka a konflikt
Systém půjčování peněz založený na úrocích ( ve skutečnosti neexistuje ). Když jdeme do banky si půjčit peníze, nedají nám je před oči, ale pošlou nám je na účet. My se zavazujeme, že je splatíme ve faktických penězích. Vytvořili peníze z ničeho a nic je to nestálo. Platíme jim úrok za neexistující peníze. Vytvořili bankovní systém, který jim dovoluje 10x půjčit ty samé peníze, které mají.

Můžou si vytvořit peníze ze vzduchu.
( osobní půjčky, obchodní, státní, světové – samé dluhy, nic takového však neexistuje kromě lidí a počítačů ). Tyto fiktivní případy ale způsobují faktické utrpení, bídu a smrt lidí. Jak z toho? Vydávat peníze bez úroků. Snažil se o to Kennedy a Lincoln. Jeden bankovní manažer na důchodě pochopil, že všechny peníze, které půjčil, byla iluze, nikdy neexistovaly.
Americká vláda má 3 trilióny USD dluhů – bylo ji to půjčeno z Federálních Rezerv Centrální Banky od Rockefellerů a Rothschildů. Hlavou Federálních rezerv je satanista Alan Greenspan, který navštěvuje rituály u Bohemian Grove spolu s Philipem Eugene de Rothschild. Rozhoduje o výši úroků v USA, to má podstatný vliv na světovou ekonomiku. Tak se vlastně vytváří centralizovaná kontrola. FR nejsou součástí vlády, jak tomu američané věří. Jde o kartel privátních bank kontrolovaných z Evropy ( Rothschildy a Ilumináty ). Není od roku 1913 auditována. Když si chce vláda půjčit peníze, vytvoří je na obrazovce.

Souhrn : Banky půjčují neexistující peníze, my jim za ně platíme úroky, které si potom sami půjčujeme.

Soukromí investoři půjčí na krátký čas peníze do banky. Banky je v jeden čas půjčí mnohokrát dál s velkým profitem / úrokem. Je to systém vytvořený Ilumináty. Nemáme ani ponětí odkud tyto peníze přicházejí. Ve skutečnosti pochází z privátního sektoru a dávají se do oběhu přes bankovní systém, který kontrolují ti samí lidé. Tyto peníze určují, zda je světová ekonomika v boomu nebo v úpadku. Kontrolují, jak mnoho peněz je v oběhu. Ze začátku vytvoří půjčky s malým úrokem, aby povzbudili lidi k půjčování si. Lidé začínají utrácet, vytváří se mnoho podnikání = BOOM. Nutí lidi k více půjčkám – větší auto, větší dům, lepší dovolená. Celkově se zvětšují požadavky. Potom banky začínají stahovat peníze z oběhu. Tlačí úroky skrze Federální Rezervy a Anglickou banku nahoru. Je málo peněz a nové půjčky jsou drahé. Lidé začínají ztrácet zaměstnání a nemohou utrácet jso předtím. Obchodní bilance je špatná. Banky realizují zástavy – domy, půdu, firmy. Jde o legální krádež majetku. Ekonomičtí specialisté v TV tomu říkají „ přirozené ekonomické kolo“, cyklus a obhajují jej. Není zde však nic přirozeného. Vše se opakuje již od Babylonu.
Nyní Ilumináti plánují světovou centrální banku, globální elektronickou měnu ( žádné fyzické peníze ). Singapur to chce již od roku 2008 ( kontrola britských Iluminátů ). Peníze budou transferovány přes mobily. Je to fáze před mikročipy a jejich implantáty.

Čím méně je oběživa, tím silnější je kontrola.
Co se stane, až počítač odepře vydat peníze?
Co se stane, až počítač oznámí, že náš mikročip je bez peněz a my nebudeme moci platit hotově? Každá naš obchodní transakce bude zaznamenána.
Ilumináti kontrolují odvod daní státu z alkoholu, nafty, benzínu a zároveň tyto společnosti vlastní. Když budeme hodně kupovat, odvedeme velké daně. Když budeme hodně šetřit, budeme platit poplatky v bankách. Když budeme sponzorovat výzkum rakoviny, sponzorujeme Ilumináty, kteří vlastní tento výzkum a nemají zájem na najití léku.


VOLNÝ OBCHOD je krádež planety
Anunnaki – Ilumináti pracovali nepřetržitě na vytváření závislostí na finančním a obchodním systému, kteří sami vytvořili a kontrolují. Vytvořili GATT = free trade, zastavení obrany zemí proti importu, který zlikviduje místní obchod. Peter D. Sutherland z Irska je hlavou GATT. Je to Iluminát z Bilderbergeru, hlava WTO ve Švýcarsk a BP ( Brtish Petroleum ) – Amoco. Švýcarsko nebylo nikdy napadeno, protože odtud Ilumináti financovali války.
Odstraněním hranic evropských států nebude žádná kontrola jednotlivých států nad jejich ekonomikou. Sílu WTO zajistí „chudý 3.svět“. vysávají z něj peníze, příležitosti a zdroje, je to vlastně genocida.

Anunnaki pohled na lidi je pohled na dobytek.

Evropské státy se stáhly ze svých kolonií. Jde však jen o gesto na povrchu. Fyzická okupace armádou byla nahrazena finanční okupací bankami a fyzickou okupací Spojenými národy. Ilumináti kontrolují dále skrze vůdce v těchto zemích.
Robert Mugabe = masový vrah ze Zimbabwe.
Ilumináti ovlivňovali arabské magnáty, aby zvýšili cenu ropy, protože peníze z ní jsou ukládány do Iluminátských bank. V květnu 1973 na švédském ostrově Saltsjoebaden proběhla schůzky Bilderbergů, kde se dohodli na rapidním skoku v ceně nafty. Potom se snažili vše nějak vysvětlit na veřejné scéně. Ve skutečnosti nejsou žádná jednání o ceně ropy. OPEC – společnost pro vyjednávání o ceně ropy, je kontrolována Ilumináty. Peníze z ropy tak proudí do bank Iluminátů. Dalším tahem jsou levné půjčky 3.světu, které nechtějí v dohledné době splatit. Jsou utraceny vůdci těchto států.
Margaret Thatcher ( Bil ) = Železná lady, jedna z nejvíce ovládaných vůdců 20.století. Vlákno kolem ní omotal Lord Carringhton ( Rothschild bloodline ), dřívější předseda Bilderberg Group. Zinscenoval válku na Falklandech, dal moc R.Mugabe v dřívější Rhodesii, nyní Zimbabwe. Její ekonomická politika je nazývána Thatcherismus ( obdoba v USA – Reaganismus ), přinesly vzrůst úroků.
3 svět má levné půjčky s nízkým úrokem. Poté splátky vzrostou tak, že je nejsou schopni splatit ( vysoké úroky ). Výsledkem je dluh 3.světa, jehož restrukturalizace probíhá pod dohledem Světové Banky a Mezinárodního měnového fondu. Hrozbou je, že když by s tím nesouhlasily, nebude již další „pomoc“. Třetí země už ale nejsou schopni se vrátit do původního stavu soběstačnosti, protože Ilumináti kontrolují jejich půdu a úrodu.
Lidé umírají a Ilumináti ještě nejsou u konce se svoji manipulací. Nechtějí, aby země splatily své dluhy, jako nechtějí, aby lidé splatili své půjčky. Chtějí jejich půdu a zdroje. Kontrolují je přes dluhy a ty stejně existují jen v počítači. Promíjejí dluhy s převodem půdy na firmy, které „zachraňují svět“. Největší ekologická hnutí jsou ovládána IMF a Světovou Bankou. Tak Ilumináti devastují 3.svět. tak probíhá devastace lesů, životního prostředí…..Ti, co pronásledují devastátory, jsou ti samí lidé, kteří je devastují.
Světová nadace pro přírodu je vedena Princem Filipem. Chudoba 3.světa není přirozená, ale je umělě vytvořená.

Na světě je hojnost pro každého!

Ale přes kontrolu peněz a zdrojů se vytváří závislost.
NEDOSTATEK -------------ZÁVISLOST---------------KONTROLA


SVĚTOVÁ ARMÁDA
Ilumináti aranžují konflikty. Tím ospravedlňují zásahy NATO, kteří zachraňují lidi ( např.Kosovo, Bosna ). H.Kissinger založil Kissinger Associates, která se aktivuje v manipulování konfliktů. Lord Carringhton je generální tajemník NATO.
Míroví vyjednavači v Bosně :
- Lord Carringhton
- Lord David Owen
- Jimmy Carter

Všichni jsou spolu v různých Iluminátských organizacích. 60.000 armáda NATO vstoupila do Bosny. Nebyli jsem úplně informováni, protože spousta novinářů četla jen ranní zprávy a oficiálně propuštěné zprávy.
Ilumináti kontrolují noviny – Washington Post, Daily Telegraph, Jerusalem Post, 70% novin v Kanadě a 3 televizní společnosti v USA – NBC, ABC, CBS, dále Los Angeles Times, New York times, Wall Street Journal, CNN.

Souhrn : Světová vláda kontroluje světovou armádu = GLOBÁLNÍ FAŠISMUS.


MENTÁLNÍ, EMOČNÍ A FYZICKÁ LIKVIDACE
Jestliže chceš kontrolovat lidstvo, musíš potlačit jejich touhu nebo schopnost samostatného myšlení a vidění, o co jde kolem nich. To se děje skrze manipulace myslí a emocí – drogy, vakcíny, potravinové přísady. Je jasné, že ti, co kontrolují drogy, kontrolují nemocnice, banky, zdravotní organizace, potravinové firmy.
Lidé by mohli bý vyléčeni z AIDS a rakoviny, když by měli k dispozici všechna lékařská zařízení. Jsou svědci, kteří přijeli do nemocnice sanitkou a během 15 minut odjížděli sami svým autem. To není zázrak, ale přírodní zákon. Rakovina není nevyléčitelná. Léčí se pouze lidi, kteří jsou vhodní pro Ilumináty. Poznatky jsou záměrně drženy v tajnosti.
Doktoři, vědci, učitelé dělají kariéru za předpokladu, že jsou v souladu s „pravdou“ Iluminátů.


MANIPULACE MEDICÍNY
Lidská bytost je více, jak fyzické tělo. Je zde genetická výbava skrze kterou naše vnitřní vědomí myslí, cítí frekvenci, kterou nazýváme fyzický svět.

MOZEK = počítač, spínací stanice, která spojuje naši nesmrtelnou mysl se smrtelným tělem. Nemyslíme mozkem, ale skrze něj. Lidé, kteří mají poškozený mozek, nemají poškozenou mysl. Mají poškozený počítač, přes který nemohou provádět pokyny mysli do fyzické úrovně.

MYSL = energetické pole pracující skrze mozek.
Naše emoce jsou jiný druh energetického pole a odlišné úrovně bytí jsou spojeny skrze skupinu vířivých bodů = ČAKRY ( světelná kola ). Stres v našem emočním poli, který se projevuje nevyrovnanou vibrací, nás stlačuje dolů skrze čakry. Co je první věc, která se stane, když jsme stresovaný? Nemyslíme přímo, poctivě, upřímně. Tato nevyrovnaná vibrace přeruší jasnost a rovnováhu mentálního energetického pole. Jestliže je stres dostatečně velký a dlouho trvá, napadne naše fyzické tělo. Dostává se do styku s buňkami, způsobuje chemické změny = NEMOC. Lékaři předepíší léky nebo uřežou výsledek chemického působení. Tomu se říká pokročilá medicína.

Léčí se symptom, ne příčina.

Opravdoví léčitelé používají energii z nekonečného vesmíru skrze vlastní tělo ( ruce ) na pacienta – akupunktura, homeopatie, mineralogie.
Fyzické tělo má éterické tělo, která když je poškozené nebo nevyrovnané, manifestuje se přes nemoc. Éterické tělo je jako reflexe fyzického těla ve vodě. Když se éterické tělo začne měnit, mění se tyké fyzické tělo. Když držíme éterické tělo v dobré kondici, tak je fyzické tělo také O.K.

Rockefeller, Rothschild, Kissinger jsou stále mladí, i když je jim 70 let. Nepoužívají stejnou medicínu jako my a nemají zájem nám ji předat. Naše léky jsou jako sedativa pro dobytek nebo ovce.

Jsme mnohadimenzionální bytosti a existujeme na všech frekvencích a dimenzích tvoření. Můžeme vstoupit do nekonečného moře vědomí nebo zůstat uvězněni v naší kapce, odpojeni od pravdy, kdo jsme. Anunnaki chtějí, abychom byli zavřeni v kapce a neplachtili po moři. Krmí nás léky a chemikáliemi, které potlačují mozkovou činnost, jasnost myšlení a schopnost spojit se s mocnými vyššími úrovněmi a 6 – tým smyslem, intuicí a uvědoměním. To je pravý důvod, proč denně konzumujeme tolik léků, vakcín, potravinových přísad a doplňků,


ASPARTAM
Je to jedna ze zbraní, kterou Ilumináti vytvořili na potlačení intelektu. Je v tisících potravinách a nealkoholických nápojích, které konzumují hlavně děti. Jde o umělé sladidlo jako alternativa cukru, který také kontrolují.

NutraSweet, Equal, Spoonful. Je 200x sladčí než cukr. Vyrábí se od roku 1981. Způsobuje bolesti hlavy, závratě, ztrátu pozornosti, ztrátu paměti, nejasnou výslovnost, problémy s představivostí = aspartamové nemoce. Stejně působí i Monosodium Glutamate = Glutamát. Může být souvislost mezi aspartamem a mozkovým nádorem, který způsobuje epileptické záchvaty. Dietní nápoje pozměňují mozkovou chemii, změny nálad, deprese, revma. Vše zmizí po ukončení konzumace soft drinku.
Aspartam byl uveden do oběhu bez zkoušek a testů. Rozkládá se v těle na formaldehyd, methylalkohol a ostatní toxiny.


PROZAC
Je režírován lékařskou firmou G.Bushe = Eli Lilly. Způsobuje potlačení myšlení. 1982 David Dunner dostal 1,4 mil.USD od Lilly pro výzkum. Prozac zkoušeli na 100 lidech. 27 z nich zemřelo na klinice ( 15 – sebevražda, 6 – vyčerpáním, 4 se zastřelili a 2 se oběsili ). Dalších 12 jich zemřelo ne v přímé souvislosti s pokusem. Stále se na něj umírá.
Thomas Hamilton, vrah dětí ze Skotska, bral Prozac. Zbytky Prozacu měl v krvi i řidič Princezny Diany.

RITALIN
Je myšlenková droga zaměřená na děti, která má vážné následky na jejich chování. Je spojena s násilím. US vláda jej klasifikuje stejně jako kokain a heroin. Zpomaluje chování ( vhodný dětem do škol a rodičům ). 330 mil.balení Ritalinu se bere každý den v USA 65 mil. v ostatním světě. Děti jsou systematicky drogovány.

FLUORID – POJĎ A VYPIJ
Je to další hlavní potlačovatel intelektu, který je přidáván do pitné vody a zubních past.
Fluorid sodný je běžná součást anestetik, hypnotik, psycho drog, vojenských nervových plynů. Je jeden z hlavních přísad Prozacu.

F způsobuje mnoho mentálních poruch, lidé jsou hloupí a poslušní, mají krátký věk a porušenou kostní strukturu. Poprvé ho použili Nacisté v koncentračních táborech v Německu za přispění iluminátské farmatické firmy I.G.Farbena. nikdo se nedomnívá, že by to bylo kvůli péči zubů u vězňů. Tak byli kontrolováni lidé a ženy byli sterilní.
Hlavním důvodem z fluorizací vody je snížit odpor k dominanci a kontrole a ztratit svobodu.
Použili jej při obsazení Polska stejně jako komunisté v Rusku. Lidé se pod jeho vlivem mění mentálně a fyzicky. Je v pivu i nealko nápojích. Od roku 1944 probíhaly v USA kampaně na přidání F do vody a zubních past. Svým působením znečišťuje prostředí, řeky a půdu.

ALCOA je hliníkový kartel v USA, který je ovládán rodinou Mellon ( spřízněná s Britskou královskou rodinou ). Své peníze perou ve své bance v Pittsburghu. Ti mají zájem na kvalitě našich zubů?

V Anglii je nátlak na přídávání F do dětských vod = „lepší vody“. F se akumuluje v kostech a způsobuje anomálie. Jsme slabí. Je nám však předkládáno, jak je pro nás zdravý ( je to příklad : „čím větší lež, tím tomu uvěříme snadněji“ ). Ilumináti kontrolují kanadskou a americkou zubní asociaci.

Jsme již tak ovlivněni, že když nám někdo řekne pravdu, smějeme se tomu.

Jejich cílem je : NEMYSLET, NEPTAT SE, NEBOUŘIT SE!

VAKCÍNY = OČKOVÁNÍ
Jsou to drogy, které vyčerpávají organismus, otevírají tělo nemocem, které by jinak je odpudilo. Podle australského výzkumníka Ian Sinclaira očkování nezabrání nemocem. Očkování proti TBC v Indii bylo neúspěšné. Poškozuje mozek. Milióny dětí z 3.světa stále umírá i když jsou očkováni. Dnes již sami od sebe vyžadujeme očkování.

Dr.Lanctot napsal knížku Lékařská Mafie ( „The Medical Mafia ).
„Vakcíny decimují populaci. Drasticky zejména v 3.světě, chronicky v průmyslových státech. Robert McNamara, dřívější prezident World Bank ( Světové banky ) prohlásil : Musíme zredukovat narůstající populaci. Jak? Těžké je to přes úmrtí při porodu. Je to hlavně nedostačující. Musíme jít cestou úmrtí. Jak? Přirozenými důvody. Hladem a nemocemi“.

AIDS
Rozšiřován uměle přes vakcíny a očkování. Největší blábol je, že HIV způsobuje AIDS. Mnoho obětí AIDS nebylo HIV pozitivní. HIV je slabý virus, který „pouze“ zničí imunitní systém. Chemoterapie zabije všechny buňky, odrovná imunitní systém, zabije pacienta. Zabije bílé krvinky a potom pacient „zemře“ na AIDS. Je to lež, která se hodí.
1996 napsala Christiane Maggiore knížku : „Vše, co jsi znal a myslel jsi si o AIDS, bylo špatně“. Bylo jí zakázáno pokračovat dále ve výzkumu. Jedná se totiž o bilióny dolarů.
Odkud pochází AIDS? Nemoc Kalaazar je podobná. Zabila 60.000 lidí v J.Sudánu. zničila imunitní systém a oběti zemřeli na jiné nemoci.

Hepatitida B :
- to samé
- vakcína byla dána dětem na Aljašce, několik jich zemřelo, mnoho bylo nemocných. Ve vakcíne byl virus RSV ( Rous Sarcina Virus )

Američtí indiáni byli cíleně očkováni. Americká vláda jim dala „volnost“ o rozhodování o svém zdraví kromě jediné povinnosti = každé očkování musí být úzkostlivě aplikováno.

SMRT OD DOKTORŮ
Doktoři jsou v USA statisticky více nebezpeční než pistole. Každý rok je 120.000 úmrtí způsobených lékařskou chybou. 100.000 pacientů získá v Anglii v nemocnicích infekci. Předepisují antibiotika jako bonbóny. Je to další plán Iluminátů zničit imunitní systém. Tento výsledek byl již dávno předpovězen alternativními léčiteli. Nemáme svobodu rozhodovat o svém zdraví.

MIKROČIPOVÁ POPULACE
Je to nejdůležitější krok v ovládání lidí. Cílem je, aby každý člověk a každé dítě je mělo již při narození. To se opravdu stane. Step by step. Začalo to již se zvířaty.

Jeden muž ukázal na svoji hruď. Zde byl otvor se zátkou, kde kolovala oranžovozlatá tekutina. Byl to vědec, který vstoupil do CIA ve víře pomoci lidem. Poté, co na něm chtěli, aby jen kontroloval ostatní, začal se bouřit. Odešel jednou z domu a poté si nic napamatoval. Jen, že se ocitl na lékařském stole a měl zátku na hrudi. Manipulovali s jeho tělem, aby potřeboval drogy. Když neposlouchal, tak mu každých 72 hodin strčili něco pod zátku a on začal pomalu umírat. Mnoho dobrých vědců je v té samé situaci. Chtěl promluvit, jaký je plán s lidskou rasou :

- lék na rakovinu je znám desetiletí, nechtějí ho ale zveřejnit, protože nechtějí, aby lidé přežili a chtějí, aby utráceli za ošetření
- je technologie, která stimuluje energetické pole rostlin v poušti, které potom nepotřebují vodu ( úroda bez spotřeby vody ),rostou rychle před očima. Tento krok by zcela eliminoval hlad.
- ta samá technologie zabíjí tisíce lidí jako masový vrah, vytvořené magnetické pole zabilo tisíce lidí v Etiopii. Zabíjí bez jakýchkoli stop.
- čipy – to je kontrola, kde jsme a co děláme. Hlavním cílem je mentální a emoční manipulace. Zprávy a pokyny do těla budou přicházet z počítače ( agresivita x poslušnost, sex x žádný sex…… )

Budeme roboti kontrolovaný mimozemšťany.

Potřebujeme globální kampaně : NE ČIPŮM!
Čip je v každém kousku technologie a i v novějších autech. Navrhují je dětem, aby se neztratili. Ústup kreditních karet je jen podvod a klam. Implantáty byly nalezeny v tělech lidí, kteří tvrdili, že byli uneseni mimozemšťany. Mikročipy byly od roku 1997 rozšiřovány přes vakcíny a očkování. Budeme jako roboti. Jak přesvědčit lidi k mikročipům? Přes unesené děti!
MIKROČIPING = svobodný program, který podporují lidé. Má mnoho předností – žádný pas, občanský průkaz, hotové peníze……..
Hlavní počítač je v Bruselu, hlavním centru Iluminátů, sídlu NATA a EU.
Digital Angel
- nový mikročip, ukazatel pulsu, teploty, lokace
- Angel = reptiloid
- první čip se satelitním připojením
- spojen s Internetem
- podkožní
- je poháněn elektromagneticky skrze pohyby svalů
- může být aktivován nositelem nebo monitorující technologií

„Je to spojení nás s světem. Je to náš ochránce. Přinese nám mnoho dobrých věcí. Budeme hybridi elektronické inteligence a naší vlastní duše!!!!!!!!
Taková je propaganda. To je plán Anunnaki pro globální fašistický svět zvaný NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD


ZTRÁTA JEJICH ÚKRYTU?
Pro reptiliány je stále obtížnější si udržet „lidskou“ formu. Narůstá počet lidí, kteří vidí shape – shifters, protože vibrace planety vzrůstají ( podle cyklů ). Nový cyklus je cyklus VODNÁŘE.
Podle Máyů větší cyklus začal 3113 př.n.l. a končí 2012. Rezonující frekvence se zrychluje od roku 1980. Každý den ztrácíme 4.dimenzní pásmo. To je důvod proč vidíme shape – shifters. Obětní rituály a pití krve velice vzrostlo od roku 1980 pro udržení lidské formy. Roste proto i tlak na globalizaci, mikročipy, světovou armádu, kontrolu financí, médií a vlády. Vědí, že je brzo uvidíme takové, jací doopravdy jsou.
TV je plné dinosaurů, kontroly mimozemských civilizací, návštěvníků z jiných galaxií, sympatických reptiliánů.

Nesmíme se nechat ukonejšit!!!
Lžíce není

MATRIX
Myslíme si, že žijeme ve světě, ale ve skutečnosti žijeme ve frekvenčním pásmu. Jsme chyceni v tomto frekvenčním pásmu a proto jsme chyceni v iluzi. Svět kolem nás je pouze úzkou frakcí z multidimenzionální nekonečnosti, která je přístupna našim fyzickým smyslům. Náš fyzický svět je jako rádiová stanice a naše smysly jsou naladěny ( vyladěny ) na tuto frekvenci. Ale kolem nás jsou i jiné frekvence a hustoty, které věda odmítá. Tyto jiné frekvence cítí kočky, psy je slyší a novorozenci reagují na „prázdný“ prostor. Téměř 90% vnímané hmoty je ve skutečnosti tma. Viditelný vesmír je úzká perspektiva 10%. Uvnitř každého fyzického těla je neviditelná, ale daleko více masivní realita ( 90% ) a neprozkoumaná substance, která může být cítěna a zažita jako emoce, intuice a pocity.

V černé neviditelné hmotě operují mimozemské civilizace. V některých galaxiích je černá hmota ( neviditelná ) 100x větší než ta viditelná. Z naší frekvence můžeme vidět pouze 1% z toho, co existuje v galaxiích. Když otevřeme svoji mysl a rozšíříme svoje vlastní frekvenční pásmo, můžeme objevit více planet a hvězd.

Vidíme jen 10% a to je ještě dost optimistické.


KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ JE V TOBĚ
Vše kolem nás jsou rádiové a televizní frekvence vysílané v našem vesmíru. Všechny je neumíme vnímat ( mají rozdílné frekvence ). Protínají naše těla. Po zapnutí rádia se vlny propojí skrze zdi a budovy s vysílací stanicí. To je způsob, jak mimozemské bytosti prostupují a proč je někteří lidé vidí a druzí ne. Ti, kteří je vidí, jsou schopni se vyladit na jejich frekvenci. Někdy je můžeme cítit, když se změní „vlny“ v pokoji. Když cítíme chlad nebo lásku kolem sebe ( pozitivní entity ). Jsou blízko naší frekvenci ale pořád vně.

DNA = přenašeč a přijímač vibračních informací a proto může být přeprogramován vibračním a elektromagnetickým polem.
Jsme jak kapky na moři, která má nekonečnou energii a nekonečné formy. Jsme vyladěni pouze na 1 formu = FYZICKÝ SVĚT = MATRIX.
Hmota je pouze energie zkondenzovaná do pomalé / nízké vibrace. Nejsou zde takové věci jako smrt, život je pouze sen a my jsme představa sama o sobě.
E = MC2 tj. energie nemůže být zničena, ale je pouze přeměněna v jinou formu

Naše vědomí je energie. Je nezničitelné. Žijeme věčně. V ostatních frekvencích neplatí zákony gravitace, elektromagnetiky……Nevidíme gama paprsky, ultrazvuk, infračervené a rádiové vlny ……


LŽÍCE NENÍ
Naše životy a naše fyzická zkušenost jsou manifestace našich myšlenek. Jsme to, co si myslíme, že jsme. Naše představa sama o sobě a svět kolem vychází z naší fyzické zkušenosti. Myslíš, že jsi obyčejný? Budeš obyčejný. Myslíš si, že jsi slabý? Budeš slabý. Myslíš si, že zažiješ ty nejlepší věci v životě?, Tak je zažijěš.

Všechno se vytvoří myšlenkami, jsou to tvořitelé ( je zde však časová prodleva ). V méně hustých realitách je tvorba okamžitá. Svět je zrcadlo myšlenek. Reálné je pouze to, v co věříme, že je reálné je.

“To není lžíce…… není to lžíce, která se ohnula, ale pouze ty jsi se ohnul”.

“Realita je pouze elektromagnetický signál interpretovaný tvým mozkem”
( Morfeus )

Nevidíme předměty, pouze jejich odraz světla ( Zhasni v pokoji, co vidíš? ). Uši zachytí signál, ale mozek jej transformuje. Signál v televizi je také potřeba dekódovat.


VÍTEJ V MÉM SVĚTĚ
Každý žije ve svém osobním světě a když lidé vstupují do našeho světa, otevírají náš jedinečný svět reality. Jsou zde plochy, které spojují naše světy. Mnoho lidí věří, že cesta venku a auto po ní jedoucí, opravdu existuje.

Není to, co skutečně je, ale pouze to, v co věříme, že je. Je to samoregulující iluze. Podle mě existuje Matrix, ale podle někoho jiného ne.


TVORBA VLASTNÍ REALITY
Nejsme fyzická těla. Je to jen jedna úroveň z nás na krátký čas v tomto fyzickém pásmu. Tělo je holografická projekce, která umožňuje našemu vědomí styk s fyzickou realitou. Všechna těla jsou pouze stíny pravdivé reality. Každá část hologramu je vnitřní představa. To je důvod, proč každá buňka obsahuje potřebnou informaci k vytvoření vnitřního těla.
HOLOGRAM = iluze. Není to 3D, ale vypadá to, že ano. To samé je i s tělem. Konvenční medicína se soustřeďuje pouze na holografickou image a ignoruje multifrekvenční síly jako myšlenky a emoce, které mohou harmonizovat nebo destabilizovat.

Jsme vším a všechno je námi. Není já a my, ale je nekonečno. Podívejme se v noci na hvězdy. Všechny jsou my, je to naše frakce, kterou mohou smysly vidět. Jsme jedna energie. Vnější konflikt je výrazem vnitřního konfliktu. Ti, co přicházejí do našeho světa ( pozitivní / negativní ) jsou vnější projekcí našeho vnitřního stavu bytí. Ti, kdo sami sebe nenávidí a nemají sebehodnotu, přitahují vibračně do svých životů lidi, kteří je budou trestat a ubližovat jim.

Bez vnitřní změny nemůže nastat vnější změna.

Ilumináti nás nutí hledat odpovědi vně nás, v zrcadle, kde se jen všechno odráží. Vědí, že nic se nemůže změnit, pokud nepůjdeme do svého vnitřku.


MOZEK REPTILIÁNŮ
Mají jej odlišný od našeho. Dinosauři, kteří přežily uvnitř Země, se mohly vyvinout v reptiloidní formy.
Troodont – dinosaurus – z něj se vytvořil model dino – sauroid, který byl reptiloidní dinosaurus. Takového identifikovalo mnoho unesených.

DINOSAUŘI
- objeveni v roce 1880
- podle Credo Mutwy pocházejí z naší planety
- dělají si na naši planetu nárok ( je “jejich” )
- v Německu objeveni chodící po 2 nohách ve skále staré 300 mil.let – to boří dosavadní vědeckou teorii

A.Walton :
“ Hadi vznikly mutací ještěrek a ještěrky z dinosaurů. Nejmladší dinosauři měly 2 nohy, velikost člověka, ruce, které byly ideální pro roztrhání masa. Byly to masožravci”.


MOZEK REPTILIÁNŮ

Je zde pozůstatek, který také máme. Ten způsobuje kalkulativní, chladné jednání, touhu po moci, posedlost rituály. Někteří z nás se narodí s ocasem. Jedná se reptiloidní dědictví v našich tělech, které má vliv na naše chování =

R – KOMPLEX.
- od savcoreptiloidů
- založen na Zemi v Triasu ( 205 – 240 mil.let )
- je to spojnice mezi reptilány a savci
- všichni savci mají tuto část reptiloidního mozku

5 lidských chování má původ v reptiloidním mozku :
1. posedlost k nátlakovému jednání
2. každodenní rituály a pověrčivé chování
3. slepé podřízení se starým způsobům dělání věcí
4. ceremoniální chování ( herectví )
5. podrobení se tomu, co je dáno ( v kultuře, křesťanství, právu…… )


A další zvyky :
- všechny způsoby podvodů
- teritoriální chování ( to je moje – vypadni )
- agrese
- vítězové berou všechno
- co je možné, je správné

Od Iluminátů máme rasismus, násilný sex a hierarchické chování. Když toto všechno vyloučíme, zbyde lidská podstata. Zvyky jako nakupovat ve stejných supermarketech ve stejný čas, mít ta samá jídla v ten samý den jsou další reptiloidní pozůstatky.
Reptiliáni komunikují skrze naši pravou polovinu mozku – skrze představivost a symbol ( je to jejich jazyk ). Všechny filmy a televize jsou pro projekci reptiloidního mozku. Jazykem reptiliánů je vizualizace, která má specifický význam. Vizuální imaginace = tvorba Iluminátů. Za normálních okolností reptilodominantní pravá strana mozku přijme představu skrze oči nebo představivost a levá část ji dekóduje do slov, myšlenek a závěrů. Tak Anunnaki kontrolují lidskou mysl. Záměr je přerušit spojení levé a pravé poloviny mozku. Do pravé strany se promítají základní představy užitím symbolismu podlimitních představ a obrázků. Levá část je potom interpretuje podle vzdělání, vědy a médií, např.televizní zprávy – jdou nám obrázky a reportér říká, co si o tom máme myslet.

Potřebujeme znovu získat kontrolu nad levým mozkem a sami se rozhodovat, co náš pravý mozek zachytil za představu. To znamená vyskočit ze stáda a myslet podle sebe. Dejme si pozor na druh muziky!


VÝROBA ILUZÍ
Skrze reptiliánský mozek Anunnaki – Ilumináti manipulují s naším vnímáním reality. Toto frekvenční pásmo ( fyzický svět ) je kontrolován a manipulován zvenčí, z jiného frekvenčního pásma ( z 4.dimenze, v Matrixu agent – Muž v černém ) skrze přímou manifestaci při pomoci satanistických rituálů nebo pomocí vlastnictví krevních linií, které s nimi rezonují – Iluminátské krevní linie. Někteří z těchto „agentů“ jsou schopni dělat „zázraky“. Nejsou to však zázraky, je to jen užití fyziky a energie, která se před námi skrývá. Vědí, že tento svět není pevný, jen se tak zdá. Všechno je vibrující energie ( pod mikroskopem ). Čím jsou pomalejší vibrace, stává se hmota pevnější / hmotnější. Rychlejší jsou jako éter, ty velice rychlé nemůžeme zachytit svými smysly, zmizí.
Existujeme ve všech dimenzích a hustotách Velké iluze ( nekonečnosti ). V našem jádru jsme čistá láska, kterou někteří lidé nazývají Bůh v nás. Zde vibrujeme neuvěřitelnou rychlostí. Zde není forma. Není zde čas ani prostor. Jsme všechen čas, všechna místa, všechny myšlenky a cítění. My jsme všechno, jeden.
Tato božská jiskra se však musí při průchodu do různých densit obklopit okolní formou, která rezonuje s danou frekvencí. Chce zde zažít zkušenost. Bez toho by nemohla být v interakci s daným světem. Tělo je forma pro tento fyzický svět. Máme různé formy jako sada bábušek. Pouze čistá jiskra je opravdová, ostatní jsou nánosové iluze.

Nejbližší těla jsou :
- éterické
- astrální
- mentální
- emoční
Všechny mají větší vibrace než můžeme spatřit. Máme ale schopnost je spatřit, cítíme je jako dobré nebo špatné vibrace.

Éterické tělo je zrcadlo fyzického. Nachází se v 4.dimenzi ( jde o nižší astrální pásmo ). Je to království, pásmo, kde rozsáhle operují démoni, Ilumináti, reptiliáni = NIŽŠÍ ASTRÁL. Mohou upravovat čas, transformovat hmotu, manipulovat s lidskými myšlenkami a chováním a vytvořit iluze, které uspokojují lidskou mysl. Procházejí mezi dimenzemi jako agenti.

„Jejich rychlost a síla je ale založena stále na zákonech…..Proto nebudou nikdy tak silní a rychlý, jak můžeš být ty…“ ( Morfeus )

Proto Ilumináti tak těžce pracují na potlačení naší mysli. Vědí, že náš potenciál síly je větší než jejich, pokud budeme volni z jejich myšlenkové kontroly. Jejich cílem je udržet nás ve větší iluzi než je ta jejich ( jednooký manipuluje se slepým ). I přesto je ohromující, že jsou mezi námi géniové, kteří navzdory tomu všemu dosáhly brilantních úspěchů a rekordů.
NEO vidí lidi jako kódy a čáry ( vibrační frekvence ). Operuje mimo zákony a pravidla.

OPATŘENÍ ILUMINÁTŮ :
1. systematicky ničí nebo drží skryty starodávné znalosti, protože obsahují porozumění, kdo jsme a naši pravdivou přirozenost
2. aby se nedostalo na veřejnost nic významného z artefaktů, čemu bychom porozuměli
3. vytvořili náboženství, aby se zmocnilo mysli lidí s vytvořením smyslu limitace a podřízenosti a vylíčit esoterické dovednosti jako peklo
4. založit vědu, která se zabývá fyzičnem, odmítnout existenci ostatních frekvencí života, potlačit znalosti z naší multidimenzionality
5. představit média, která napadnou naší mysl, atakovat, posmívat se, odsoudit a zničit každého, kdo se snaží vynést na povrch a odhalit skulinu iluze, na které jsme závislí
6. preferovat materialismus
7. zaměřit se pouze na peníze, vítězství, loterie, vlastnictví, posedlost sexem jako fyzičnem raději než duchovnem. Sex založen na chtíči s nízkými vibracemi, jako čistý fyzický akt.
8. izolovat mužskou a ženskou energii, tak vytvořit dualitu a předstírat fůzi těchto energií v nás, zabránit nám vytvořit třetí potentní vysoce vibrační sílu a osvobodit se tak z vibračního vězení = Matrixu
9. infiltrovat do jídla, pití, léků, vody, vzduchu, chemické a frekvenční prvky, které potlačují naši schopnost, zkušenosti a zablokovat kanály, které nám umožňují komunikovat s vyššími frekvencemi
10. manipulovat naší DNA
11. pořádat satanistické rituály, které drží dole frekvenční pole
12. vyvolávat války a konflikty a zajistit finanční závislost a schopnost udržet si nízký vibrační emoční stav jako je strach, vinu, zlost, frustraci a odpor


VIBRAČNÍ VĚZENÍ
Manipulace společně s fyzickou iluzí znamená, že máme omezený přístup k našemu vědomému potenciálu. Jsme odpojeni od mnohaúrovňové reality. Zde pracují astrální entity a rozšiřují svoji kontrolu nad bilióny chycených v iluzi. Zároveň nízko vibrační emoční energie vytváří v nás nízké vibrace. Jde o CYKLUS, v kterém astrální manipulátoři používají svoji energii k vyvolání fyzických událostí, způsobují emoční reakce, které soustřeďují emoční energii, kterou se dobijí astrální dimenze. Tento cyklus se recykluje a stále zvětšuje.
V MATRIXU žijeme jako v počítači vytvořeném snu světa, který nás drží pod kontrolou a kde jsou lidé používány jako baterie. Symbolicky je to správné. Zlomit tento cyklus může ten, kdo přestane padat do iluze a tak generuje emoční energii.

„Účelem dnes je identifikovat se s účelem dávných časů, s účelem kontroly faraónů, Césarů, inkvizice. Náboženská kontrola různých vládnoucích rodin měla účel vládnout lidem v jejich materiálních tělech zde na Zemi. Války na Zemi jsou odrazem válek na Nebi“.
( Dr.Gordon : Enigma Fantastique )

Nemůžeme se z vibračního vězení dostat. Je to spojeno s pádem člověka = VIBRAČNÍ PÁD. Atlantida / Lemurie byly v 4.dimenzi a stále v ní existují. 4.dimenze je blízká naší.
Lidské tělo je vytvořeno z fyzické hmoty, z pevné substance, která je kosmickou myšlenkou, informací. Mnoho paralelních světů má různé modely myšlení neboli software. Mají rigidní, pevný, duální stav nebo jsou více fluidní.
( Giuliana Conforto : Manś Osmic Game )

Jsou zde někteří, kteří věří, že po smrti se jejich vědomí vrátí do nádherného nebeského království. Ale ono to není přesně tak. Smrt není lékem proti ignoranci. Když opouštíme svět, naše fyzické tělo umírá a naše vědomí gravituje tam, kde je zaměřeno. Náš vibrační stav rozhoduje, kam můžeme jít. Když jsme umístěni v čisté lásce, sloupneme naší skořápku a naše podstata ( vědomí ) se stane čistou láskou. Když jsme uvězněni v iluzi ( většina z nás ), cestujeme nanejvýš do astrálu, protože náš vibrační stav je zde držen. Když se Satanisté upíší démonům, jde o vibrační smlouvu. Budou po smrti vlastněni démony v nižším astrálu. Ti, co nejsou Satanisté, ale žijí v iluzi, opouští fyzická těla, dostanou se do vyššího astrálu, kde je další iluze. Jsou chyceni v cyklu reinkarnace mezi astrální iluzí a fyzickou a znovu se vše opakuje. Sice jsou ve vyšší 4.dimenzi, ale stále zapomínají, proč přišli.
Když ale nastane uvědomění, můžeme dosáhnout vyššího stavu. Jsme v tomto světě, ale ne z něj.

Žijeme v každodenní iluzi, v nízkovibračním Matrixu, který nás vyčerpává a ponořuje hlouběji do iluze.


THE GATEKEEPERS

„Matrix je systém Neo, a takový systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř, rozhlížíš se kolem. Co vidíš? Obchodník, učitelé, právníci. Každý se snaží zachránit. Ale než to uděláme, tito lidé jsou část tohoto systému a ten jim vyrábí naše nepřátele. Musíš pochopit, že tito lidé nejsou připraveni na odpojení. A mnoho je jich také…… závislých na systému, který dokonce brání“.
( Morfeus )

Lidé uvěznění v Matrixu jsou si sami sobě nepřítelem, jsou uvězněni ve své „vlastní svobodě“. Jsou strážci Matrixu, každodenně potlačovaných myšlenek, tužeb, informací, které by nás mohly osvobodit. Ale uvědomělí agenti Iluminátů jsou umístěni na pozicích v ekonomice, obchodě, médiích, politice a armádě. Společně drží stádní mentalitu. Manipulují s námi a potlačují naše myšlení. Jsou jako strážní andělé a ani nevědí, co a proč stráží. Pro ně je všechno buď černé nebo bílé. Někteří jsou chyceni do Matrixu hlouběji než druzí.


A co ty?

Heslo dne
Kdo hledá všechna řešení u SEBE, je na nejlepší cestě. Kdo doufá, že svá řešení objeví někde jinde, nechává zakrnět možnosti, které v něm dřímají.

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2007-10-07 16:14:26
Zdroj : http://www.matrix-neo.cz/?page=5&node=85
Sídlo : http://www.matrix-neo.cz/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk