obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
slezina./obrazky/YingYang.gifaldok
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Chiron - cesta k duchovnímu osvícení

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáre
A-   A+


Chiron - cesta k duchovnímu osvícení

Všechny mýty o Chironovi vypovídají o tom, že byl velkým léčitelem, astrologem, alchymistou a věštcem. Chiron je mistrem - učitelem, který stojí na počátku cesty svých žáků, kteří k němu přicházeli odhalit svůj osud a najít cestu, jak probudit své schopnosti. Je tedy objevitelem talentů, které dokázal v každém ze svých žáků najít a probudit tento dar k plnému vědomí. Položil tak základy na cestě k talentům a jejich úpravám, které jsou v současnosti prováděny dispozičními prognostiky A.R.X.

V řecké mytologii byl Chiron jeden z bájných Kentaurů

syn boha Krona a říční nymfy. Byl také učitelem hudby, lékařství, lovu a proroctví. Chiron osvětlil Jásónovi podstatu jeho putování. Achilles se díky němu stal nejrychlejším běžcem a naučil se hrát na kytaru. Asklépia zasvětil do umění léčit nemoci a on se tak stal otcem medicíny. Chiron také založil Chironium, chrám léčení na hoře Pelius. Jako odměnu za jeho služby a vědomosti mu dali bohové dar nesmrtelnosti. Nešťastnou náhodou jej však zasáhl otrávený šíp hrdiny Hérakla. Chiron trpěl velkými bolestmi a přál si zemřít. To ovšem jako nesmrtelný Kentaur nemohl. Své nesmrtelnosti se nakonec vzdal ve prospěch Prométhea a Zeus jej umístil na hvězdnou oblohu jako souhvězdí Kentaura. Jeho pravé učení je založeno na krizích, které sám prožíval.

Chironovo zjevení je fyzickým projevem nového příchodu ezoterických tajemství do naší doby.

V astronomii je Chiron znám jako Comet 95P/Chiron Minor Planet (2060)

Jako planetu jej 1. listopadu 1977 objevil Charles Kowal v observatoři Mount Palomar v jižní Kalifornii ve Spojených státech. Později se však vědci přiklonili k názoru, že se jedná spíše o kometu. Její oběžná doba činí 50,7 let a doba rotace 5,9 hodiny. Průměr Chironu je 200-300 km.

Není to tak dávno, kdy byl Chiron přijat do astrologického systému. Její účinky jsou již všeobecně uznávány, byť se názory na její astrologický vliv různí. Tam, kde se v horoskopu nachází kometa Chiron je místo, kde je člověku zasazena hluboká a nevyléčitelná rána. Je však na něm samém, jak se s touto bolestí vypořádá. Vliv Chironu posiluje v lidech statečnost, sílu, troufalost a asertivitu. Dosavadní snahy definovat vliv Chironu představují nejrychlejší výzkum v dějinách astrologie.

Chiron může stejně tak pomáhat i ničit. Chiron je vědomé ztělesnění nejvyššího základu růstu, čili vyšší oktávy ukryté hluboko v nás. V horoskopu může Chiron poukázat na nejtěžší období života, která ovšem bývají také obdobími největšího duchovního osvícení.
Chiron vládne krystalům

Krystal může být silným nástrojem léčení, protože představuje zmrazené bílé světlo v šestihranné Saturnské formě. Pokud se v některém místě našeho těla nachází nemoc nebo trauma z minulého života, naše vyšší Já se bude několikrát během života snažit vypudit jej v tomto místě ven z těla. To znamená, že budete trpět stejnou nemocí tak dlouho, dokud ono místo nevyčistíte, dokud jej neproměníte v čisté bílé krystalické světlo. Jedná se tedy o krok k systematickému pročištění negativních částí a minulých životů člověka na cestě k dokonalosti.

Opravdový základ každé energie je jazykově dosažitelný od té doby, co většina ezoterických tradic učí, že slova a zvuky nesou tajemství. Jazyk, jakožto posel ezoterních učení, vychází z páteřního laloku, nejhlubší a nejtemnější oblasti mozku, kde se intelekt neboli vnitřní světlo spojuje s vnější vibrací, zvukem. Prastará moudrost kabaly je plná nauky o důležitosti konkrétního zvuku a dodnes se odříkávájí svaté texty v původním jazyce.

Chiron se také vynořuje z mlhavého dávnověku, a jak dokládá báje o Jásónovi a Argounautech, předřecký jazyk, z něhož pochází jeho jméno, je pozůstatkem chiromantie civilizace Atlantidy. Jazyková analogie jména často skrývá klíč k celému tajemství, když se nám pravda zdá skrytá. Slovo cheiros je tak mocné, že je dodnes součástí mnohých léčebných metod poprvé použitých právě věhlasným kentaurem Chironem. Chirální značí polarizaci světla z jedné ruky do druhé, chiromantie je čtení osudu z čar na dlani, chiropraxe je léčení kloubů a kostí pomocí manipulace s nimi, chirotheze je energie rukou používaná při posvátných obřadech, posvěcení rukou se nazývá chirotonie, a co znamená chirurgie víme. Chirografie je umění písma, přenosu moudrosti a písmo je podle egyptského boha Thovta posvátným uměním.

Magie byla vždy úzce spojena s určitými tajnými slovními formulemi, které byly také zapsány, a zjevení Chironu může také znamenat, že každý může mít přístup k posvátným slovům a zaříkávadlům, jež otevírají brány tajemství. Chironova forma magického věštění je tarot, tedy hledání správného místa a času, jež se stává branou k Univerzu. Energie ožívají a umožňují skutečné tvořivé uvědomění. Skrze Chirona máme moc najít pravé životní určení a to není zanedbatelná moc. Tím spíše, když si uvědomíme, že nám tato schopnost byla po tisíce let odebrána církví a cesta k jejímu znovuobjevení nebyla snadná.

Nejlepším návodem, jak na to, je vzít si na pomoc nejlepšího učitele a tím je Chiron.

Nejen od biblických dob, ale snad už odjakživa zvedá člověk hlavu k obloze a žádá nebe o znamení. Ve Slunci, Měsíci a hvězdách vidí symboly, jež mu pomáhají pochopit směr a smysl života. Při pohledu na Chiron, vidíme symbol, který nám pomůže pochopit a překonat obrovské nároky, jež na nás naše doba klade.

  • Chiron nabízí snadno srozumitelnou symbolickou linii spojující naši každodenní činnost se starodávnou moudrostí. Porozumění Chironu přináší schopnost prakticky spojit péči o naše nejzákladnější lidské potřeby s duchovním životem.
  • Chiron nám ukazuje, jak dosáhnout rovnocennosti obou mozkových hemisfér, ženského prvku s mužským, pravé a levé strany, vysokého a nízkého, vnitřního a vnějšího.
  • Chiron dokáže živě charakterizovat naše nejvnitřnější psychické jizvy a jasně ukazuje, jak se k nim přiblížit a vyléčit je.
  • Chiron ztělesňuje klíč k našemu putování životem. Může symbolicky oživit vědomou cestu vedoucí k naplnění našich osobních cílů. Ve stejném kontextu může oživit i cesty vedoucí k naplnění osudu celé společnosti.
  • Chiron funguje jako duhový most klenoucí se z pradávných dob skrze současnost až do budoucích časů, které teprve máme vytvořit. Jeho správné pochopení a aplikace nás zbavuje strachu přejít přes tento most.


Vzhledem k excentričnosti své oběžné dráhy (podobné dráze Pluta) zůstává tato malá planeta ve stejných znameních až osm let, zatímco jinými projde během 18ti měsíců. Její vliv je ale silný. Přestože vliv Chironu je těsně spojen s vlastnostmi znamení, v němž se nachází, přináší vlastní dimenze.

Chiron v Beranu

01. 04. 1918 - 22. 10. 1918
29. 01. 1919 - 24. 05. 1926
21. 10. 1926 - 25. 03. 1927
01. 04. 1968 - 18. 10. 1968
31. 01. 1969 - 28. 05. 1976
14. 10. 1976 - 28. 03. 1977

Při Chironovi v Beranu je dominantním rysem hledání identity. Kdo jsem? Proč jsem tady? Co ode mne všichni chtějí? Tyto otázky se stanou otázkami života a smrti a zrozenec nemá stání, dokud na ně nenalezne odpověď. Přítomnost Chirona v Beranu zdůrazňuje tendenci pouštět se do nezralých činů. Totéž platí o nadšení pro život a všechno, co může nabídnout. Je však potřebná opatrnost, protože takové nadšení může mít jen krátké trvání. Všechno, co musí být uskutečněno, zůstává na jedinci, protože téměř není schopen předávat úkoly druhým. Toto umístění má silnou hrdinskou stránku podmíněnou značně zvětšenými zdroji duševní a fyzické energie. Potřebují být neustále povzbuzováni k tomu, aby si systematicky budovali disciplínu. Dobrými příklady takové disciplíny jsou Carlos Castaneda, C.G.Jung, Aleister Crowley.

Chiron v Býku

25. 05. 1926 - 20. 10. 1926
26. 03. 1927 - 06. 06. 1933
23. 12. 1933 - 23. 03. 1934
29. 05. 1976 - 13. 10. 1976
29. 03. 1977 - 19. 06. 1983
30. 11. 1983 - 11. 04. 1984

Pro tyto jedince je důležité jejich tělo. Věnují velkou pozornost tomu, co jim tělo sděluje. Významným faktorem je zde způsob stravování, které má velký vliv na zdraví jedince. Měl by se dozvědět, co ho zraňuje fyzicky a omezit výskyt a příjem všeho nezdravého. U jedinců této skupiny se projevuje jistá sexuální přitažlivost a té si jsou většinou plně vědomi. Jsou v nich hluboce zakořeněny morální hodnoty, kterých si velice cení. Otázka materiálních hodnot je pro ně svazující, ale přesto nadmíru důležitá. Setkáváme se zde i s potřebou rozvíjet svou originalitu. Tito jedinci bývají přesvědčeni, že po finanční stránce nejsou tak úspěšní, jak by podle svého názoru měli být, a tak se může velmi snadno stát, že spadnou do Býkovy léčky a propadnou majetnickým a materialistickým choutkám. Musí se naučit udržovat tyto tendence pod kontrolou, dávat více ze svého já a přinášet finanční oběti, aby zlepšili osud méně bohatých.

Chiron v Blížencích

07. 06. 1933 - 22. 12. 1933
24. 03. 1934 - 28. 08. 1937
24. 11. 1937 - 28. 05. 1938
20. 06. 1983 - 29. 11. 1983
12. 04. 1984 - 21. 06. 1988

Když leží Chiron v Blížencích, spočívá osobní krize v integraci zde na Zemi, což neblaze ovlivňuje rovnováhu a nervový systém. Je pro ně důležité nalezení nových způsobů vnímání a integrace. Jsou velice citliví na vědomí lidí kolem sebe a také na masové vědomí, což využívají k tomu, že vyjadřují změny, které ve společnosti cítí. Mají značné duševní schopnosti a skvělou mysl, což je podněcuje k neustálému kladení otázek. Proti tomu však stojí tendence dovolit negativním vlastnostem, aby zasáhly a bránily pozitivním myšlenkám se projevit. Může to podkopat jejich schopnost svobodně komunikovat. Mají se naučit, jakým způsobem ovlivňuje myšlení naši realitu, a že můžeme leccos změnit, pokud tomu věříme. Tito zrozenci tomu uvěří, pokud to zažijí na vlastní kůži, a jejich uvědomění jim promění život.

Chiron v Raku

29. 08. 1937 - 23. 11. 1937
29. 05. 1938 - 30. 09. 1940
01. 01. 1940 - 17. 06. 1941
22 .06. 1988 - 21. 07. 1991

Osoba s Chironem v Raku zažívá krizi týkající se jejích kulturních kořenů a nebo krizi osobní ochrany. Považuje svou schopnost cítit se bezpečně a ochránit planetu za svou osobní a kulturní dynamiku. Význam toho, že někam patří je skutečně velký. Cítí se nejjistěji v bezpečí dobře strukturovaného prostředí. Základem je rodina, ale solidní zaměstnání také poskytuje stabilitu, jež je velmi potřebná. Být součástí nějaké velké organizace nebo církve či školy, kde jedinec ví, že může přispět celku, je také velmi užitečné. Máme zde člověka, který je v práci ostatním velice nápomocný, ale jeho soukromý život kolegové naprosto neznají. Náhlé změny nebo odloučení pro něj mají katastrofální dopady. To, co je známé, mu dává jistotu. Vše nové a zvláštní ji bere. Tento člověk je mimořádně citlivý na utrpení druhých lidí a někdy možná poskytne více pomoci, než je skutečně potřeba. Projevuje se zde sklon lpět na minulosti, je proto třeba vědomě se snažit hledět do budoucnosti.

Chiron ve Lvu

01. 10. 1940 - 31. 12. 1940
18. 06. 1941 - 27. 07. 1943
22. 07. 1991 - 04. 09. 1993

S Chironem ve Lvu se největší krize vynořuje v okamžiku, kdy vůle začne nutit zrozence, aby ji ovládl. Chiron ve Lvu signalizuje souboj na život a na smrt za účelem vyvinutí vyšší vůle. Vyšší vůle má velice blízko k vyššímu Já. Chiron ve Lvu aktualizuje duchovní bytost v těle. Zrozenci se cítí býti jinými a lepšími než ostatní, což v nich již ve velmi raném věku probouzí silné ego. Tito lidé přitahují velkou pozornost. Vzhledem k negativní stránce této planety tyto jedince tíží příliš často negativní myšlenky. Je nutné se od těchto myšlenek oprostit. Je důležité si uvědomit, že pokud chce dosáhnout uspokojení z tvůrčí práce, měli by ji dělat pro radost svou i druhých, nikoli pro vlastní slávu a touhu dělat dojem. Kromě toho se mnozí snaží předvést svou tvořivost, i když skutečný talent nemají.

Chiron v Panně

28. 07. 1943 - 18. 11. 1944
25. 03. 1945 - 22. 07. 1945
05. 09. 1993 - 08. 09. 1995

Chiron dokáže z Panny dostat její nejvlastnější jádro, protože Panna je znamení, kterému Chiron vládne. Zrozenci s Chironem v Panně jsou našimi největšími zdroji informací. Tyto jedince charakterizuje jemnost a přesnost. Zde máme workoholiky ovládané rutinou a dokonalostí. Toto nutkání je třeba dostat pod kontrolu. Je třeba, aby na ně jedinec pohlížel z hlediska svého zdraví a duševní pohody a aby všechny důležité úkoly plnil bez stresu a napětí. Musí se naučit zvládat tlaky, které na něj působí, například pomocí jógy nebo jiných relaxačních cvičení. Jedincovým cílem je ztotožnit se s názorem, že to, co dělá, prospívá společnosti jako celku, a když se zbaví stresu, přinese mu to pocit vnitřního klidu a uspokojení. Jedinec má jako všichni, u nichž je Panna zdůrazněna, pozoruhodné duševní schopnosti. Je bystrý, pohotový v odpovědích, ale velmi často je také sarkastický nebo přehnaně kritický. Kontrolu nad těmito negativními vlastnostmi získá soustavnou snahou pomaleji reagovat a přemýšlet dřív, než začne mluvit. Někteří jedinci mají přirozené léčitelské schopnosti.

Chiron ve Vahách

19. 11. 1944 - 24. 03. 1945
23. 07. 1945 - 10. 11. 1946
09. 09. 1995 - 29. 12. 1996
06. 04. 1997 - 03. 09. 1997

Když je Chiron ve Vahách, zrozenec se neustále snaží vyvážit sama sebe ve vztahu k druhé straně. Porozumění sám sobě je umožněno skrze pohled do zrcadla, které nám však nastavují ostatní lidé. Tito jedinci se snaží vyvážit živly, zavést řád do chaosu a sami sebe poznávají jen skrze množství harmonie, kterou vidí u ostatních. Nejdůležitější lekce, kterou se tito lidé musí naučit je, jak sdělit ostatním, co je správné a spravedlivé a co není. Mají silný cit pro spravedlnost a vrozenou nenávist k nespravedlnosti. Z tohoto umístění se můžeme poučit, že je lepší dávat než brát, a také se naučíme rozlišovat, co je správné a co spravedlivé. Je velmi důležité, aby si jedinec uvědomil, čeho je třeba, aby vztah trvale fungoval. Je zapotřebí přestat uvažovat o minulosti a lpět na ní a zaobírat se úvahami o tom, co by bylo, kdyby...

Chiron ve Štíru

11. 11. 1946 - 28. 11. 1948
04. 09. 1997 - 07. 01. 1999
02. 06. 1999 - 22. 09. 1999

Lidé narození s Chironem ve Štíru musí projít zásadní životní volbou. Chiron ve Štíru podporuje citlivost k okultismu. Zdá se, že u lidí, kteří mají Chiron ve Štíru, nejsou žádné hraniční, nejasné oblasti. Všechno je buď černé nebo bílé. Objeví se extrémní náladovosti, které zakrývají pochybnosti a neschopnost, nebo tendence k nadměrné statečnosti a nevyzpytatelnosti. Někteří jedinci s Chironem ve Štíru mohou mít sebevražedné sklony. Při analýze se ukáže jejich hluboko zakořeněná touha znovu se narodit. Někdy je zjevná pověrčivost.

Chiron ve Střelci

10. 08. 1901 - 29. 09. 1901
29. 11. 1948 - 09. 02. 1951
19. 06. 1951 - 04. 11. 1951
07. 01. 1999 - 01. 06. 1999
22. 09. 1999 - 11. 12. 2001

S Chironem ve Střelci se krize týká integrace vyššího Já do vědomí. Tito lidé jsou na cestě za duchovním poznáním, za vnesením esence do své vlastní formy, aby se mohli napojit na centrální organizující princip všech svých inkarnací. Toto spojení je uzavřené až do doby, kdy se jim podaří ztotožnit se se svým vyšším Já. Toto ztotožnění lze nazvat také zasvěcením nebo probuzením. Do té doby, než se zrozencům v tomto znamení podaří najít tuto cestu, projdou mnoha slepými uličkami a také nejrůznějšími náboženstvími. Lidé narození s tímto znamením jsou přirozeně napojeni na dům mistrů, bytostí, které nás milují a záleží jim na nás a na vývoji celé planety. Umístění v tomto znamení přináší výraznou tendenci stále hledat a stěhovat se, bez ohledu na to, že jedinec už to, co hledal, našel. Jakmile to najde, je stejně nespokojen a zklamán. Při tomto umístění před ním vyvstává několik potřeb. Nejdůležitější z nich je najít v životě správný směr, což nemusí být vůbec snadné. Až si tito lidé uvědomí, že mohou lidstvu hodně nabídnout a dobře porozumí sami sobě - poučí se, dosáhnou rovnováhy, vnitřní harmonie a duševního zdraví.

Chiron v Kozorohu

13. 01. 1901 - 09. 08. 1901
30. 09. 1901 - 22. 04. 1904
22. 05. 1904 - 11. 01. 1905
10. 02. 1951 - 18. 06. 1951
05. 11. 1951 - 28. 01. 1955
12. 12. 2001 - 21. 02. 2005
01. 08. 2005 - 06. 12. 2005

S Chironem v Kozorohu se krize týká úspěchu na cestě životem a rovnováhu mezi úspěchem a pohodlím. Je to komplexní pozice, protože zrozenci jsou osobně zainteresováni ve své snaze uspět, i když se jí snaží zůstat nedotčení. Těžko se otevírají jakékoli cestě mimo ně samotné. Této cestě je třeba rozumět jako cestě za svým vyšším Já i jako úsilí o osobní úspěch a moc. Tito lidé oplývají velkou silou. Touží ovládnout čas. Důležitým slovem je zde "trpělivost". Zrozenci s Chironem v Kozorohu, kteří nejsou nijak obzvlášť úspěšní, potřebují pomoci s definováním účelu svého života. Jsou citliví k ostatním lidem, protože pro ně život není lehký. Ostatní lidé jim dost ublížili a cítí se nedocenění, protože nejsou schopni naplnit přehnané požadavky, které sami na sebe kladou. Potřebují pochopit, že mají spoustu času. Lidé s Chironem v Kozorohu mají přirozenou schopnost vzbuzovat v ostatních důvěru, takže si jedinec vytvoří pověst velmi spolehlivého člověka. Je zde sklon přikládat příliš velkou důležitost materiálnímu úspěchu, většinou v mylné víře, že druzí lidé budou jedince potom obdivovat a vzhlížet k němu. Jedinec by si měl dávat pozor na to, aby nepřebíral odpovědnost nad oblastmi, kterým nerozumí a rozumět nemůže. Tito lidé nikdy nepřestanou věřit v to, co chtějí, ale musí se naučit naslouchat.

Chiron ve Vodnáři

23. 04. 1904 - 21. 05. 1904
12. 01. 1905 - 19. 03. 1910
30. 08. 1910 - 15. 01. 1911
29. 01. 1955 - 26. 03. 1960
20. 08. 1960 - 20. 01. 1961
21. 02. 2005 - 31. 07. 2005
07. 12. 2005 - 24. 04. 2010

Krize Chironu ve Vodnáři se týká uzemnění a vyvážení existence tady na Zemi. Tito lidé jsou energičtí, neukotvení, žijí s hlavou v oblacích. Chiron v tomto znamení pomáhá jedinci zvládnout nemoc. Jedinec přiznává, že se jeho stav lepší, odmítá však připustit, že by nebyl nemocný, ačkoliv je zcela zdráv. Ještě zajímavější je, že jedinec, jak se ukázalo, má při nemoci více času na sebeanalýzu, protože trochu zpomalí tempo. Nemoc a nezbytné omezení jako její důsledek proto způsobují, že si jedinec uvědomí chyby a je jim schopen čelit. Z Vodnářských charakteristik je přítomen prvek zatvrzelosti a strach ze závazku, protože závazek znamená obětování části osobní svobody. Být omezován jinou osobou je pro tento typ nesnesitelné. Jedinec potřebuje rovnováhu, ta ale přijde až s poznáním, že si vybral správného partnera.

Chiron v Rybách

20. 03. 1910 - 29. 08. 1910
16. 01. 1911 - 31. 03. 1918
23. 10. 1918 - 28. 01. 1919
27. 03. 1960 - 19. 08. 1960
21. 01. 1961 - 31. 03. 1968
19. 10. 1968 - 30. 01. 1969

Zde máme věčné studenty. Jsou většinou velmi inteligentní a mají velké znalosti a silné duchovní zájmy, které se mohou dostat do sporu s materiálními touhami. Dochází k boji kvůli stanovení vnitřního řádu, protože myšlenky a nápady se mohou zdát zmatené a emociální reakce na situace vše ještě více zatemňují. Praktické úvahy o životě jedinec často opomíjí. Setkáme se zde s výborným tvůrčím potenciálem.Touha pomáhat druhým nebo léčit jejich rány by mohla být nejlépe realizována radou nebo přirozenými léčitelskými schopnostmi či studiem a praktikováním některé z esoterických disciplín. Tento jedinec slyší volání sirén přes moře, vidí bludičky v bažinách, slyší Panovu flétnu a vždy to vše vnímá jinak, než ostatní.

Zdroj: Chiron - B. H. Clow, Velká škola astrologie - J. a D. Parkerovi

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2007-03-08 20:28:49
Zdroj : http://www.panna.cz/panna/clanek/71--chiron---cest...
Sídlo : http://www.panna.cz/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk