obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
aldok./obrazky/YingYang.gifaldok
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáreSúvisiace články
A-   A+


Toho názoru je bývalý kanadský ministr obrany, 82 letý Paul Hellyer, který byl 25. září 2005 jedním z řečníků UFO konference na universitě v Torontu. Vzbudil tím horkou polemiku v kanadském tisku. Domnívá se, že vědci v USA získali moderní technologie z analýzy vraku údajné havárie mimozemské lodě v Roswellu roku 1947. Stejně jako mnoho jemu podobných konspiračních teoretiků tvrdí, že některé technologie do komerční sféry vypuštěny nebyly. Měly by mezi ně patřit i ty, schopné vyřešit nastávající ekologickou i ropnou krizi.

Tyto pohony jsou údajně založeny na tzv. zero point energy (často zkráceně ZPE), ale je nazývána mnoha jinými jmény. Na webserveru NASA se o této energii hovoří v souvislosti s Casimir efektem. Princip tohoto efektu je velmi jednoduchý - dvě kovové desky, pokud jsou u sebe dostatečně blízko jsou k sobě vzájemně přitahovány kvantovými fluktuacemi. Více se o tom můžete dočíst na stránce NASA, Georgia State University, Pittburgh University, University of California a dalších stránkách.

ZPE dlouhou dobu čelilo skepticismu z absurdity energie "čerpající z ničeho", ovšem teoretický i experimentální výzkum moderní kosmologie v roce 2003 na základně měření reliktního záření odhalil mnoho cenných informací o vesmíru, ze kterých vědci odhalily konečnost vesmíru, jeho celkový objem a překvapivá zjištění o menšinové účasti nám běžné barionové hmoty složené z atomů - totiž fakt, že my lidé, příroda, elektřina, hvězdy, planety představují pouhá 4% hmoty / energie vesmíru. Zbylých 96% tvoří energie neznámé povahy. Z toho 23% temná hmota a 73% temné energie.

Pak tedy ZPE nemusí porušovat nám známé přírodní zákony. Spíše může využívat ty přírodních zákony, o kterých naopak ani nevíme. Ještě závažnější je tvrzení, že geometrie našeho vesmíru je pravděpodobně "do sebe zbořený" dodekahedron (dvanáctistěn) takovým způsobem, že se jeho protilehlé strany dotýkají a utvářejí tak uzavřený prostor, který nemá žádné díry, a tak zaručuje vlastnost nekonečnosti.

Ze stránky prof. Kulhánka z katedry astrofyziky na ČVUT se o reliktním záření a a radikálním novém objevu můžeme dočíst následující:

Když Arno Penzias a Robert Wilson objevili v roce 1965 reliktní záření, netušili, jaký dopad bude jejich objev mít na budoucí fyziku. Reliktní záření je záření, které se oddělilo od látky 380 000 let po Velkém třesku a nese v sobě odkaz toho, jak vesmír vypadal v dávné minulosti. Záření má dnes již nízkou teplotu (zhruba 3 stupně nad absolutní nulou) a vlnovou délku v mikrovlnné oblasti. Záření podrobně zkoumala družice COBE (Cosmic Background Explorer) vypuštěná v roce 1989 a v posledním roce sonda WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) vypuštěná v roce 2001. Reliktní záření není ve všech směrech stejně teplé, v některých směrech nalezneme teplejší a v některých chladnější skvrny. Rozdíl teplot je velmi nepatrný - řádově pouhá jedna stotisícina stupně. Ale současná technika dokáže tyto skvrny (odborně fluktuace) pečlivě sledovat. Právě tyto skvrny jsou jakýmsi paleolitickým otiskem struktur raného vesmíru. Jejich průzkumem je možné určit stáří vesmíru, zastoupení různých složek a zdá se, že i celkový tvar (topologii) vesmíru.

Dále o objevu z roku 2003:

9. října 2003 pětice vědců z Francie a USA (Jean-Pierre Luminet, Jeffrey R. Weeks, Alain Riazuelo, Roland Lehoucq, Jean-Phillippe Uzan) publikovala v dopisech časopisu Nature sdělení, že fluktuacím reliktního záření měřeného sondou WMAP odpovídá ze všech navrhovaných topologií nejblíže konečný vesmír s velmi malou kladnou křivostí, ? = (1,012÷1,014), s topologickou strukturou založenou na Poincarého sférických dvanáctistěnech. Podle tohoto modelu by měl být vesmír pospojován tak, že protilehlé stěny dvanáctistěnu jsou totožné. Nikdy v takovém světě nenarazíme na žádnou hranici, i když je ve skutečnosti konečný. Rozměry vesmíru by měly být zhruba 70 miliard světelných let, stáří 13,7 miliard let.

Více ZDE

Tedy pokud se vrátíme ke kandaskému ex-ministru obrany, vesmírným přátelům a případné získané technologii, je stále tak vzdálená představa existence takových, magicky pokročilých technologií, když uvážíme ohromný dopad případného potvrzení nového vědeckého paradigmatu? Bývalý ministr Hellyer není jediným člověkem v podobné význačné pozici, kdo s naprostou vážností hovoří o utajovaných mimozemských technologiích. Jako dalšího si můžeme uvést dr. Edgara Mitchella, astrounata Apollo 14, který se rovněž účastní podobných shromáždení, otevřeně hovořících o tom, jak je tato informace potlačována. Jiný astronaut - Gordon Cooper z letu Mercury - to řekl osobně před Spojenými národy a urgoval prošetření této věci. Svým obviňováním z konspirace je velmi známý.

Tyto jeho názory včetně úryvku projevu k UN z roku 1985 je možné se dočíst i z mainstreamového CNN ve článku "Space pioneer Gordon Cooper dies - Cooper believed in UFO coverup"

"I feel that we need to have a top-level, coordinated program to scientifically collect and analyze data from all over the Earth concerning any type of encounter, and to determine how best to interface with these visitors in a friendly fashion."

He added, "For many years I have lived with a secret, in a secrecy imposed on all specialists and astronauts. I can now reveal that every day, in the USA, our radar instruments capture objects of form and composition unknown to us.

("Cítim, že potrebujeme na najvyššej úrovni usporiadaný program, týkajúci sa ľuvbovoľných stretnutí, pre vedecký zber a vyhodnotenie údajov z celej Zeme a určenie ako sa najlepšie pristupovať k týmto návštevníkom priateľským spôsobom." Dodal "Po mnoho rokov som žil s tajomstvom, v utajení uloženom všetkým odborníkom a astronautom. Môžem teraz odhaliť, že v USA každý deň náš radarové zariadenia zachytávajú objekty nám neznámej formy a zloženia", preklad Zayko5)


Tato otázka se může zdát popkulturní fikcí, ale pokud narážíme na opravdu relevantní svědectví a je jich mnoho, neměli by potom novináři tuto záležitost prověřit? Posledních 5 let žijeme ve velmi zvláštním světě, kde nemyslitelné se stalo každodenní realitou. Pak je tedy otázka, co všechno nemyslitelné může být seriozní skutečností. Při krizi Peak-Oil, pokud existuje utajená pokročilá technologie, by byla spásným řešení možné globální krize.

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2007-02-06 16:45:40
Zdroj :
Sídlo :

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk