obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
moov mechr./obrazky/YingYang.gifmoov mechr
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Duchovní Průvodce

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáreSúvisiace články
A-   A+


Průvodce sebe zde pojmenovává jako Anděl. To ale neznamená, že Anděl je jedině Průvodce a ani to, že se to týká jedině jeho. Andělů je více druhu, a co se týká Průvodce, týká se i jiných Andělů. Dále je tu výraz Tenký svět. Nevím jak je to myšlené, ale nejspíše se jedná o astrální svět. Já ale nechám tu podobu, co tam byla.

Všechny lidé jsou schopní kontaktovat svého průvodce, nebo to dělají jenom média jasnovidci?

Odpovím otázkou na otázku: vy přeci nejednáte ze svou rukou pomoci řečí? A ruka vám neříká hlasem, že je unavená a že potřebuje ohřát? Znamená-li to pak, že nejste s ní v kontaktu? Nepřítomnost kontaktu s rukou se nazývá plné ochrnutí vlastní ruky. Stejně tak, chcete toho, nebo ne, my vždycky stojíme neviditelné po vašem pravém rameni. Když se snažíš něco sdělit obecnému člověku, tak jindy "ochraptíš", snahou doťukat do svého svěřence, a on to stále neslyší, dokonce dělá vše naopak.

Ale proč většina z nás potřebují spoléhat jedině na neviditelná vedení, jako jsou intuice, sny, ap.? Proč řekneme já nemohu vejít do obecného kontaktu s vámi, jako s jiným člověkem a dostat hned radu nebo podporu? Nebo alespoň odmítnutí, nebo mé přání není rozumné?

A kdo vám řekl, že to nemůžete udělat? Sami hned i odpovíte: neslyšíte můj hlas, protože nepovažujete se toho důstojným. Rozhodně každý člověk na zemi je důstojný sebe vylepšovat. A proto je důstojný mluvení s Anděly a Průvodci. Ale pro vás je těžké přesvědčí sebe, že jste důstojné pomoci. "Jsem nedůstojný, jsem obyčejný, jsem nedokonalý", - pořád vysílíte do astrálního světa a tím blokujete pomoc zvenčí. Pro mě to vypadá jako příkrov, štít, který vás skrývá, zavírá všechny centry vašeho mozku, přes které je možný kontakt. A to není věc jenom v kontaktu pomoci slov. Opravdu, je velmi těžké prokázat pomoc někomu, kdo myslí, že není důstojný pomoci. Pokud chcete upevnit spojení s naším světem, nejprve musíte uvěřit tomu, že jste toho důstojný.

To znamená, že člověk dostane pomoc vždy, když považuje sebe toho důstojným?

Pokaždé. Ne vždycky je možné a je zapotřebí dát člověku právě to, o čem prosí, ale v jiném případě, lze pomoci slovem, citem, nebo uklidněním. Pochopte, karmické hodiny nic nedávají tomu, kdo nevidí v nich smysl. Proto povinnost každé vědoucí bytosti je vysvětlit nechápajícímu smysl toho, co se děje. A povinnost každé milosrdné bytosti je prokazovat případnou pomoc.
A když někdo velmi přeje...

Například vilu u moře. Je to taky povinnost milosrdenství pomáhat takovým nadbytečným přáním?

Když člověk natolik chce vilu, pak je nešťastný a to brzdi jeho další rozvoj. V jakémkoli případě potřebuje pomoc. Je to nemoc a je potřeba léčení. Když ten člověk zasloužil vilu a účet v bance pracně a dobročinnosti, pak mu jistě uděláme podmínky, při kterých se jeho přání může splnit. Když karma dovoluje pobízet poctivého člověka k práci, milosrdenství, tvořivosti, na vytváření, vylepšení čehokoli, pak je možné mu prokázat opravdu velkou podporu v materiálních věcích a duchovných. Ale vy vybrali špatný a vzácný příklad. Větší a často i potřebné blaha člověk získává na učet karmy minulých životů. On kdysi něco přál, snažil se a v příštím životě to dosáhl. Jeho podpora Andělů málo co znamená v těchto případech. Možná jedině síla jeho mysli je schopná mu urychlit a přiblížit ten výsledek. Když se podívat na vibrace a energetická seskupení přání, které jdou od lidí, tak se často týkají mnohem nebezpečnějších věcí, než nadbytečných materiálních věcí. Lidé jsou náchylné přát jeden druhému zlo. Ne dobrého pro sebe, ale špatné jinému. Anděl se snaží doťukat do takového člověka, ale je to velmi složíte. Zlé myšlenky obklopují člověka tlustým, temným obalem, ve kterém jiné vlivy, kromě podobných, zlých, se prostě topí. První blokáda pro vnímaní pomoci je, když myslíte, že nejste důstojný dobra od jiných. Říká se tomu nedůvěra. Druhá je přání zla jiným, místo dobra sobě. Tomu se říká urážka, neschopnost prominout. Kdybyste vy, pokaždé, když chcete, aby někdo jiný byl potrestán, přáli něco příjemného a užitečného pro vás, pak byste už dostávali velmi mnoho.

Jak odstranit tyto dvě blokády?

Bohužel nejsou jenom dvě. U normálního člověka je jich něco kolem sedmdesáti. Některé z nich jsou vážné, některé o něco míň, ale když chcete dostávat pomoc od Andělů, pak je potřeba zmenšovat počet blokád. Největší z nich jsou nedůvěra ve své právo dostávat pomoc, a přání zla. Tyto se musí řešit jako první, ale není možné je zničit úplně. Proto musíte čas od času zkoumat i jiné blokády.

Co znamená zkoumat? Jsou-li nějaké pochopitelné člověku způsoby?

Dám vám par technik, nejsou moc obtížné. Ale to hlavní ve slově "zkoumat" blokády je, že je musíte v sobě pozorovat, jak a kdy se vypnou.


Při vší své důvěře k slovům Anděla, jsem neříkala nic o této metodě, dokud se neobjevili první výsledky. Já předávám materiály, podle kterých se učila já a pár jiných lidí. Přes to, že doba cvičení u různých lidí byla jiná, ještě nikdo neřekl "Nedaří se mi to". Myslím, že ani vy nebudete mít potíže, když se rozhodnete o pomoc od bytostí Nebeského světa. Jakýkoli dialog se začíná s potkání. Nejprve se představíme jeden druhému, pak zvykáme na manýry společníka, pak k jeho zvykům, zájmům. Pak začínáme volat jeden druhému, potkávat se kvůli něčemu, a konečně vzniká kamarádství se vším, co to doprovází - posazení, kecaní, diskuse novin, ap. Kontakt s Andělem je něco podobné. I když ho znáte ne jediné převtělení, ale je to nevědomé spojení. Duše jí přijímá, ale vědomí ne. Proto pro vědomé spojení musíte projít pres všechny tyto etapy, přes které prochází pozemské kamarádství. Začíná se má od nejlehčího - náhodným potkáním kvůli nějakému důvodu, nebo jenom z přání si popovídat s nějakou dobrou a moudrou bytosti. Toto potkání je první myšlenková prosba, na kterou můžete uslyšet odpověď ve formě myšlenky, hlasu, známého děje. Jak rychle se to stane? Nikdo neví, to řeší vaše vědomí. Ale to se určitě stane. Stačí jen chtít. Když se kontakt začal, obvykle vybíráme nějaké místo a čas potkání. Už se můžeme sebrat a promluvit o něčem zajímavém pro nás oba. Naše setkání se konají v duchovným světě, a místo určitě musí být také duchovní. Když jste dostatečně představili vaše místo potkávání s Andělem, pak se setkáváni mohou stát regulárními. Poslední etapa kontaktu je automatické psaní, kdy Anděl může odpovídat vám na vaše otázky jasně a přesně, kdy vy vodíte rukou po papíru a zapisujete všechny svojí odpovědi. Je to ale dostupné ne každému, ale talentovaných lidé mezi námi je mnohem víc, než si myslíme. Automatické psaní je příjemné tím, že se výsledky dialogu neztrácí, nekazí se a nezapomínají se. Kolem lidí takový způsob kontaktu ještě neexistuje a v budoucím vývoji lidstva se objeví jako "duchovní dialog" - něco jako dopisování ale hned, bez čekání. Obvykle na tyto dvě etapu ujde něco kolem půlroku, ale každý z nás je individuální. Někdo začíná psát hned napoprvé, a určitě takových bude ne méně 1 z 10. Někdo bude potřebovat rok, nebo dva. Orientujte se na svůj rytmus. A nemějte strach upustit to, co už instinktivně umíte. A hlavně neříkejte, že nejste schopní. Neexistuje nějaká neschopnost ke kontaktu, prostě je jeden z hlavních zákonů světa, který říká: "Vše potřebné člověku přichází v potřebný čas, v potřebném místě a v potřebném stavu vědomí"

Umění "PROSIT"

Možnost kontaktu existuje pro každého. Ona nezávisí na naší duchovnosti, intelektu, vzdělání, barvy kůže nebo stavu zdrávi. Jakákoli bytost - nejenom člověk, ale jakákoli bytost - která má právo na evoluci. Je to nezvratný zákon našeho Stvořitele. A když nějaká živá bytost potřebuje pomoc ve vývoji, pak více vyvinutý by mu měl pomáhat. Je to hlavní nařízení Stvořitele. Jak rodiče pomáhají dětem rozvinout intelekt, tak i Andělé a Pomocníky mají pomáhat lidem. Proto se nemáme obávat toho, že nám nebude poskytnutá pomoc. A nemáme se obávat, že pomoc nepřijde. Jakákoli naší prosba odeslaná do astrálního světa dá nějakou odpověď. Na zlou prosbu bude zlá odpověď na dobrou - dobrá.

Komentář Anděle

Človek je divná bytost. Proč neprosíte, když to potrebujete? Co vás brzdí? Často prosíte Boha darovat vám moudrost a dokonalost a myslíte, že to je správne. Ale je to možný? Je možné vložit do človeka tu drahocennost, kterou musí získat behem nekolika životu? Neprišli jste sem práve kvůli zdokonalení svého Ducha? Je to nádherné prání, ale je spíse obracené k vasí dusi. Ale prosit nějaké jednoduché věci je podle vás neslušné! Čekejte potřeby nebo neštěstí, jak se říká, přicházejte k poslední hranici, abyste se obrátili k Nebi. jak je to divné. Jakákoli upřímná prosba je akt víry. Je to poslání, které potřebují, abych byl s vámi. Energie prosby je vaše pomoc nebeské bytosti , je to pro mé možnost poznat materii. A materializace vaší prosby je moje odpověď vám. Skrz toto vy upevňujete spojení s neviditelnými světy. A tomu se říká jít k moudrosti a dokonalosti. I když vaše prosba karmicky neoprávněná a já jí nemohu vyplnit, je to pro mě velká lekce v poznání materii. Já to nemohu dostát bez kontaktu s lidmi. Podívejte se na dětí, oni se nestydí prosít a dostávají to, co chtějí. Dětí ještě nezapomněli teplotu a jednoduchost astrálního světa. Staňte se někdy znovu dětmi. Ostuda něco prosít má ještě jeden název: pýcha. Já, prý, na světě můžu vše, všechno zvládnu sám a žádné protažené ruky nepotřebují. Přeceňování vlastních schopnosti, kdy člověk do centru Vesmíru dává sebe, se vždy říkalo hříchem. A zvládnout ho se dá jedině prosbami. Namířená do astrálního světa prosba vždy dá nějaký výsledek. Takže, první krok ke kontaktu s Andělem-strážcem je zesílení kanálu spojení pomocí prošení.. Co byste neprosili, na jakoukoli vasí uprímnou prosbu Andel-strážce vám odpoví. Proste neco nesmyslného. Možná nedostanete presne to, co jste chteli, ale poslaná do astrálního sveta prosba vždy dostává nejakou odpoved. Místo nedostupného dostanete neco neméne cenné. Energie prosby je vás dar astrálnímu svetu. A Andel-strážce nikdy nezustává nevdecný.

Umění "Slyšet"

Aby zesílit kontakt s Andělem-strážcem a dostát odpověď na svá přání, držte se těchto rád.

  1. Přesně zformulujte svoje přání. Je dobré ho zapsat
  2. Zastavte vnitřní dialog pomoci poslouchání
  3. Nahromaďte energii přirozeným dýcháním
  4. Uvolněte se
  5. Reknete v duchu své pránívPokračujte v uvolnění nějakou dobu. Možná v tu dobu rovnou uslyšíte hlas Andělé.
  6. Po ukončení uvolňování se podívejte na své myšlenky. Najděte tam odpověď na svou otázku nebo prosbu. Někdy to budou jenom příjemné a komfortní pocity. Když bylo přání o materiálních věcích nebo penězích, tak se to splní až za nějakou dobu.


Ríkáte, že tato metoda je dostupná každému. Ale stejne i telocvik a sport jsou dostupné každému ale rekordmani se stávají jenom nekterí. není to iluze mluvit o dostupnosti nejaké metody?

Tisíce let se divím, že lidi jsou divné bytosti. Když začnete zítra trénovat své tělo, kdy uvidíte výsledek? Co se stane za několik týdnů, měsíců trénovaní? Pochopte, v člověku je ještě hodně životného. Vaší tělo a mozek potřebují výsledek hned. A žádným úsilím nenecháte sebe čekat. Jenom silná vůle je toho schopná, ale jaká by sila vůle nebyla, vaše tělo a mozek budou velmi nespokojené, a budou po vás chtít to vše ukončit. Moje rády jsou dostupné každému, protože nevyvolávají odpor fyzického mozku. Oni dávají výsledek hned. Nemusíte se trénovat několik let. Udělejte něco z toho, co radím a výsledek uvidíte hned. Ale ve vaší poznámce je ještě jeden smysl. Ten, kdo má oči musí vidět. Když budete denně cvičit a nebudete se dívat na výsledek, pak se fyzický mozek vzbouří. Nejdříve se musíte naučit uvolňovat a poslouchat vibrace astrálního světa. Pak všechno, co děláte bude mít nějaký účel.Uvolňujte se různýma jogistickými metodami, a nezapomínejte na schopnost "slyšet". Před tím, než začnete ničit blokády, odstraňte překážku se světem Andělů a naučte se slyšet odpovědi. Není možné udělat nějaký cvik a myslet, že to dá výsledek někde a někdy. Když uděláte meditaci na zničení nějaké blokády, pak dostáváte kladnou odpověď z astrálního světa. Je úplně jedno, zdali jste dělali tento cvik správně, nebo ne. Kladná odpověď na duchovný vývoj přichází vždy. A aby se dalo jít po této cestě, musíte tu odpověď uslyšet. K tomu potřebujete na chvíli nechat vnitřní dialog. Tady anděl dává tři etapa - poslouchání, dýchání a uvolňování se po metodu indických jóg.

Poslouchání

Každý z nás je v kontaktu s Andělem-strážcem, zvláště právě teď, kdy toto čtete. Ale ne každý umí poslouchat svého anděle. Slyšíte ho? Důvod je v tom, že mluvíme sami se sebou i když nejsou naše fyzická ústa otevřená. Tento dialog je mnohem hlasitější, než hlasy z astrálního světa. Ale jednoduše zesílit svůj hlas Anděl nemůže, protože pak "hlasy", navíc ještě zkažené, budou pronikat do vašeho vědomí a vyvolávat nepříjemné pocity. Proto musíme zastavit vnitřní dialog. Pak hlas Anděle bude schopen proniknout do našeho vědomí. nemusíme to slyšet jako hlas zvenčí. Spíše naopak, přišel nějaký nápad, o kterém přemýšlíme, diskutujme a pak najednou pochopíme, že ta myšlenka není vůbec naše. Byla to ne lecjaká myšlenka, ale odpověď Anděle. A ta odpověď je silný prostředek na zlepšení života. Jen ze zkušeností přichází umění slyšet Andělé a mluvit s ním jako s obyčejným společníkem. Ale uslyšev slova Anděle-strážce jako svou mysl a promyslet jí vevnitř sebe, znamená začátek diskuse. Dokonce toto zbavuje nás v případě samoty a smutku. Ne nadarmo se říká "Anděl se dotkl křídlem" Zastavit vnitřní dialog není velice těžké. Když člověk poslouchá, nemůže mluvit. První, co se musí udělat, aby dostát pomoc od Anděle-strážce je poslouchat několik minut nějaké nehlasité zvuky. Tím může být šumění větru, vody, tichá hudba. Některým lidem pomáhá poslouchat tiché rádio, nebo televizi. Není to to nejlepší, ale zezačátku pomáhá. Při zkoušce poslechnout velmi daleký a tichý hlas my zastavujeme svůj vnitřní dialog. Poproste svého Anděle, aby vám s něčím poradil, nebo aby vám nějak prokázal svou existenci, aby ukázal, že s vámi opravdu může mluvit. Pak pozorně několik minut poslouchejte a na nic nemyslete. Pak zapamatujte první myšlenku, která vás vytáhla z poslouchání. Ta myšlenka byla nejspíše od vašeho Anděle. Čím více budete trénovat podobné poslouchání, tím lepší budou vaší vztahy s Tenkým světem. Abyste byli uslyšené, musíte nahromadit a odevzdat nějakou část energii, kterou získáváte dýcháním. Tyto energii jógové a buddhisti, kteří uměli nepřímou mluvit s astrálním světem, říkají prána, nebo etherem. Ona přidává vaší mysli pevnost, životnost a jasnost. Obyčejné lidé nejsou schopní udržet jednu myšlenku, nebo obraz delší dobu. Proto vaše myšlenky jsou docela chaotické, nevýrazné a netrvalé. Bez potřebné rezervy prány vaše přání mohou přerušit další myšlenky. Čím víc se svití éterickou energii vaší prosba, tím je větší šance, že dojde do Anděle. Mimo to prána, kterou posíláte spolu s prosbou je váš dar energo-informačnímu prostředí. (asi astrálnímu světu, moje pozn.). Odpověď anděle bude založená na té energii, která otočí události potřebným směrem.

Komentář Anděle

Ukázat vám nějaký pohyb já nemohu, a při diktování nevyhnutelně vznikají chyby. nejlepší co žák může udělat, je používat už vypracované mnohýma lidmi a přesně zapsané cviky z praktiky jóg, a nezapomínat se orientovat na vlastní pocity. Ideální přesnost vykonání je nanic, a pokud uděláte vše dost dobře, pak hned ucítíte výsledek. Orientuje se na vlastní pocity. Správně nabitá myšlenka, hned po pročtení Andělem nebo Pomocníkem vrací vám pocit lehkosti a svobody dýchaní, zvedá náladu. My uvádíme nejjednodušší variantu podobného dýchaní, ovládnutí kterého nebudete vyžadovat spoustu času a námahy. Kromě toho, toto dýchaní nosící jméno "přirozené" je užitečné i pro vaše fyzické tělo. Proto radím vám cvičit toto dýchaní i v případech, kdy nechcete kontaktovat Tenký svět.

Technika přirozeného dýchaní.

  1. Stoupněte si, nebo se posaďte a vyrovnejte záda. Po výdechu začněte pomalu vdýchat vzduch dolní častí plic. Když horní část břicha se vysune dopředu, naplňujte vzduchem nižní část hrudníku tak, aby žebry se zlehka rozšířily. Pak dýchejte horní častí hrudníku tak, aby poprsí vystoupilo dopředu. Konečně zlehka zvednuv ramena a klíční kost se nadechněte horní častí plic.
  2. Zadržte dech dobu, která se rovná polovině doby vdechu.
  3. Pomalu povolujte břicho a vypouštějte z něho vzduch. Pak vtáhněte břicho do sebe, abyste pročistily plíce. Vydychejte dolní častí hrudníku. Pak plný výdech horní častí a nakonec povolíme ramena a vydechneme horní častí plic.
  4. Krátká (pokud chcete, bez napínaní) pauza a znovu vdech.


Krátké uvolnění

Krátké uvolnění je náš nejdůležitější způsob pro východ na kontakt Anděle. Postup krátkého uvolnění je asi tento. Lehneme na záda. Ruce podél těla. Je jedno, co si dáte pod hlavu, nebo pod záda. Dokonce se nemusíte uvolňovat v leže. Můžete se uvolňovat vsedě - tak budete dělat, když vytvoříte své svaté místo a vzhled Anděle. Zavíráme oči a děláme 3-4 pomalých, hlubokých vdechů a výdechu. Pak pomalu vyjadřujeme přání, nebo otázku a pokračujeme dýchat a postupně zpomalujeme dech. Nějakou dobu sledujeme dýchání, pak ho "pouštíme" a "zapomínáme". Uvolňujeme tělo. Teď si představíme jasně-modré nebo a udržujeme obraz asi kolem minuty. V této době budete schopni přijmout myšlenkami, nebo obrazy odpověď Anděle. Často na pozadí modrého nebe se hned objevují obrazy, obzvláště když odpověď Anděle má mít formu vize. Vycházet z podobného stavu byste měli pomalu. Nejprve udělejte hluboký vdech a výdech. Pak se popotáhněte, pomalu otevřete očí, otočte se na bok. Musíte chvíli poležet před tím, než vstávat. Toto cvičení je velice užitečné pro vaše fyzické tělo. Po návratu domu po vyčerpávajícím dne najděte minutu, abyste se uvolnili. Místo klidného nebe, které používáme pro kontakt Anděle, můžete představit nějaké živé obrazy, například klidný potok, nebo letícího ptáčka, foukání větra, ap. Dostanete příjemný pocit, nabijete se kladnou energii a večer se vám nebude zdát tak těžký.

Kontakt

Když párkrát uslyšíte odpověď Anděle, můžete postupovat dále. Už nebudete potřebovat žádné speciální cviky, abyste se začali komunikovat. Bude stačit udělat pár cyklu dýchání a uvolnit se aby z modrého světla přejít hned na místo setkání s Andělem.

Komentář Anděle

Když jste byli dostatečně důsledné, abyste uslyšeli mě několikrát, pak jakákoli potřeba v dlouhé přípravě odpadá. Rozdíl ze začátku a pravým kontaktem s Nebeským světem je asi jako mezi poštou a telefonem. Na prvním stupně musíte odesílat svůj "dopis"-přání a pak v hlubokém uvolnění čekáte na odpověď. Ale když jsou několik takových dopisů odesláno, pak se to začíná podobat dialogu přes telefon. Nic nečekáte, ale hned dostáváte odpověď. Když první "dopisy"-přáni museli být hodně nabité pranou, abych já je uviděl, pak v pravém dialogu je to zbytečné. Vám stačí mě zavolat a já hned přijdu v připravené vámi tělo. Ale v jakémkoli případě nezapomínejte ke mně přicházet po "vykoupání" v modrém světle. To očistí energii vašeho těla a udělá kontakt možným.

Vytvoření místa setkaní

Když dostanete první zkušenosti se setkáním s Andělem, musíte v astrálním světě vytvořit místo Setkání (neboli posvátné místo, pokud chcete). Toto vytvořené vaší myšlenkou místo, kam se můžete myšlenkou přenést, bude místem vašeho setkávání s Andělem. Dobře vytvořené místo dovolí vám zapomenout na takové věci jako uvolnění, přesná formulace přání a jejích zapisování. Stačí jen krátkodobé uvolnění, abyste se tu objevili, blízko Anděle a mluvili s ním. Vaše místo musí být takové, aby umožňovalo kladný a uvolněný dialog. A důležité je, abyste se cítili v bezpečí.

Komentář Anděle

Vaše obavy, strachy, chaotické myšlenky jsou schopné přitahovat nechtěné bytosti, které nemusí být dobrými. To vám neublíží, pokud jste pod mou ochranou. Ale jasnost a krása setkání se ztrácí od negativných vlivu zvenčí. Proto se postarejte o vytvoření bezpečného koutku v astrálním světe. Toto místo bude místem našeho setkání a komunikace nebude trápená nepříjemnými myšlenkami.

Zaujměte příjemnou polohu. Zavřete oči a uvolněte se. Teď si zkuste rozhodnout, kde by se vám líbilo potkávat, vevnitř, nebo venku? Obrazy přírody vyhovují více pro duchovní setkání, ale ne každý z nás se tam cítí dobře. Představte sebe v nějakém klidném bezlidném místě v přírodě. Může to být jakékoli místo, kdy byste se cítili dobře. Může to být louka, hory, les, jezero. Přislechněte se k sobě. Musíte se cítit dobře a v bezpečí. Pak začněte prozkoumávat teritorium. Dávejte pozor na detaily, zvuky, vůně a podobně. Teď začněte se zařízením teritoria, abyste ho udělali maximálně bezpečným, téměř domácím. Možná budete chtít vybudovat barák, nebo chatrč. Možná stačí namalovat kruh o zlaté barvě, který vás bude ohranit. Vytvářejte a zařizujte věci tak, jako byste dělali přestavění v bytě. Když máte místo vevnitř, pak dejte dobrý pozor na obraz baráku, který chcete "budovat". Ten by nemel být obrovským, mít děsivou podobu, ap. Mě se zdá, že drahé paláce z čistého zlata nepřilákají Anděle. Je to spíše odrážení vaší dychtivosti. Popřemýšlejte o tom, abyste neutráceli čas. Konečně místo je vytvořené. Od této doby je to váš soukromý koutek. Sem můžete přijít kdykoli. Stačí jen zavřít oči a chtít se tu ocitnout. Toto je místo se zvláštní energii a můžete ho navštěvovat, když chcete vidět Anděle anebo jenom odpočinout po vyčerpávajícím dnu. Musím říkat, že se sem dostanete duse po smrti, aby mohla odpočinout před novou cestou? Právě proto vám radím, abyste toto místo tvořili co nejlépe. Může se stát, že místo se bude čas od času měnit, aniž jste něco udělali. Jsou to opravy, které provádí Anděl. Nebo naopak to změníte vy. Ve vašem svatém místě můžete dělat vše, co budete chtít, protože je to VAŠE. Ale pamatujte, musí tam zůstat zvláštní vlastnosti. Musí to zůstat místem klidu a absolutní bezpečnosti.

Obraz Anděla

Nebeské bytosti nemají žádnou trvalou podobu. Ale my, pozemské lidé, při kontaktu s jinou bytosti potřebujeme jí poznávat. První dobu můžete poznávat přítomnost Anděle po zvláštnímu pocitu nebo podle hlasu. Ale jakmile budete chtít dialogy, budete muset vytvořit Andělu jeho vzhled. Čím lépe je ten vzhled vytvořen, tím silnější bude kontakt.

Komentář Anděle

Abych byl schopen s vámi komunikovat, musím se pořad objevovat v podobě, která je schopna komunikace s vámi. Je to poměrně dlouhý proces a já to dělám jenom zezačátku, abych vám dal impuls k dalšímu vývoji. Když vy sami vytvoříte tento obraz, pak on existuje ve vaší duše pořád. Mě pak stačí zaujmout vámi vytvořené astrální tělo, místo toho, abych ho pořád vytvářel znovu. Je to mnohem rychlejší jak pro vás tak i pro mě.

Zavřete oči a hluboce se uvolněte. Jděte na místo setkání. a nějakou dobu tam zůstaňte, uvolněte se a připravte se. Teď si představte že odněkud zdaleka se k vám blíží bytost, která vytváří čisté jasné světlo. S přibližováním začněte rozlišovat, zdali je to muž, nebo žena, jak vypadá, kolík je mu let, jaké má oblečení. Čím je blíž, tím více detailu na něm poznáváte. Pozdravte přišedšího a zeptejte jak ho mate jmenovat. Nechť to bude jakékoli jméno, které si vymyslíte. Své pravé jméno Andělé nikdy neříkají. Zjistěte kdo to je, Anděl, nebo pomocník (pozn. asi myšleno jako Průvodčí). Teď proveďte Anděle po vašemu svatému místu. Bude vám ukazovat různé detaily, kterých jste si dříve nevšimli. Budete oba rádi jeden druhému. Zeptejte se, zdali on nechce vám něco říci nebo dát nějakou radu. Když chcete, můžete pokládat otázky. Možná dostanete hned odpověď. V jiném případě nezoufejte. Odpověď určitě přejde v té či oné podobě. Když už jste se parádovali dost a cítíte, že pro začátek to stačí, tak poděkujte Andělovi a poproste ho, aby k vám znovu přišel, když ho zavoláte. Otevřete oči a vraťte se do normálního světa.

Při potkání Anděle různé lidé cítí různé věci. Je těžké říci něco společného. Je dobré, když setkání přináší vám potěšení. Ale občas cítíte páleni, pocit nebezpečí, ap. To znamená, že jste nedostatečně čistý v pocitech a myšlenkách na setkávání se s Nebeskými bytostmi. Na jinou stranu, každé takové setkání vás dělá lepším a časem začněte mít příjemný pocit. Nemějte strach, že Anděle nevidíte vždy dobře. Někdy se objevuje v podobě světla, nebo v rozmazlené podobě, poloprůhledné postavy. Důležité je cítit ho, cítit tu lásku a energii. Anděl může čas od času měnit svou podobu, nebo jméno ale může zůstávat stejným poměrně dlouhou dobu. Ve stejnou dobu můžete mít několik Andělů a Pomocníků. Anděl na vás čeká vždy, kdy potřebujete pomoc, radu, vědomí, lásku a přátelství.

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2007-01-08 16:50:38
Zdroj : http://astral.unas.cz/bytosti/pruvodce.html
Sídlo : http://astral.unas.cz/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk