obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
pca./obrazky/YingYang.gifpca
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Aleister Crowley a Liber Legis

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokObrázkyKľúčové slováKomentáreSúvisiace články
A-   A+


Komunikácia s bytosťami, ktorých podstata nie je pozemská, tvorí jednu z dominantných oblastí mágie. Prepojenie mimozemských entít s prúdmi novovekej mágie je obzvlášť zaujímavé a mnohostranné. V tomto článku sa budeme venovať najznámejším kontaktom významného mága dvadsiateho storočia - Aleistra Crowleyho (1875-1947).

K spojeniu s bytosťou menom Aiwass došlo v roku 1904 v Káhire. Tento kontakt vyústil do zjavenia tzv. Knihy Zákona (Liber Legis) v troch po sebe nasledujúcich dňoch - ôsmeho, deviateho a desiateho apríla medzi poludním a jednou hodinou. Táto kniha informuje o príchode novej historickej epochy, tzv. Nového Aeónu a formuluje revolučné morálne a filozofické pravidlá.

Samozrejme poznáme desiatky, či skôr stovky pochybných posolstiev, "channelingov" a zjavení. Veľká časť súčasných mágov sa ale domnieva, že Kniha Zákona nespadá do tejto kategórie. Existuje preto niekoľko dôvodov. Sám Crowley bol voči zjaveniu veľmi skeptický. Rukopis, pozostávajúci z troch kapitol - zjavení troch metafyzických princípov označených menami egyptských božstiev, pokladal za vec nie prílišnej hodnoty, dokonca ho nedopatrením stratil a zabudol naň. Znova ho, bez vedomého pričinenia, objavil až za päť rokov. Hlbšie ho preskúmal a následne dospel k záveru, že skutočne obsahuje posolstvo od nadľudských bytostí. Predpovedaný príchod strašlivej doby, jej tvrdých pravidiel a samotný jazyk knihy, ktorý je brutálny, jednoduchý a priamy, ho znechutili. V starobe sa vyjadril, že zasvätil celý svoj život boju proti tejto knihe, no napriek tomu jej odkaz nedokázal poprieť. Píše: "Autor si říkal Aiwass a prohlásil, že je ... poslem oněch sil, které v současné době vládnou této planetě... Mohl by nějak prokázat, že je vskutku bytostí druhu, jenž je lidské rase nadřazen, a proto má právo mluvit s takovou autoritou? Zřejmě musel předat poznání a moc takové úrovně, že není známo, že by se jí kdy nějaký člověk vůbec přiblížil. ... Dokazoval toto poznání hlavně tím, že v určitých oddílech užíval šifer nebo kryptogramů, aby rozvedl skutečnosti týkající se vzdálené budoucnosti, včetně některých událostí, které se měly teprve stát, takže žádná lidská bytost si jich pravděpodobně ještě nebyla vědoma..."

Je iste prekvapivé, ak v knihe napísanej v roku 1904 čítame: "Já jsem válečný bůh čtyřicátých let: osmdesátá léta se přede mnou hrbí & jsou pokořena."

Takisto zaujímavé je, že princíp, ktorý tieto slová zjavuje sa charakterizuje ako Horus, teda egyptský boh vojny a planéty Mars. Z mágie vieme, že marsická sila sa prejavuje brutalitou, vojnami, krvi preliatím a pod. Ezoternou farbou Marsu je červená, jeho znakom pentagram, teda päťcípa hviezda. Dnes sa azda všetci mágovia zhodujú na tom, že komunizmus bol zjavnou manifestáciou marsického princípu. Na základe angelológie doktora E.Páleša dokonca vieme, že obdobie pôsobenia tzv. malého marsického ducha času je (v systéme angelológie, ktorý nevychádza z historických udalostí, ale naopak - historické udalosti ho veľmi presne potvrdzujú) vymedzené rokmi 1914 - 1989.

Je náhoda, že prvé revolúcie v Rusku vypukli v roku 1905, teda rok po zjavení Knihy Zákona v ktorej sa píše: "Nejprve vězte, že jsem bůh války a pomsty. Budu s nimi nakládat tvrdě."; "Takže tvé světlo je ve mně; & jeho červený plamen je jako meč v ruce mé, kterým budu šířit tvůj řád." Alebo: "Pěticípá hvězda s kruhem uprostřed & ten kruh je rudý." ?

Súvis s Ruskom je zrejmý aj z hore uvedeného citátu o štyridsiatych a osemdesiatych rokoch. Červená armáda povstala počas druhej svetovej vojny a studená vojna, všeobecný strach z Ruska, vyvrcholili v rokoch osemdesiatych.

Crowley nadchádzajúcu epochu Hóra, charakterizoval takto: "Všude kolem sebe vidíme, jak jeho vláda zapouští své kořeny. Uvědomte si, jak upadá význam slova hřích, jak roste neznalost a nezodpovědnost za své činy, jak se objevují podivné modifikace rozmnožovacího pudu společne s tendencí k bisexualitě a obojpohlavnosti... Uvažujte o všeobecném rozšíření diktátorských režimů, které je možné jen tehdy, je-li morální růst v plenkách, o rozmachu infantilních kultů jako je komunismus, fašismus, pacifismus, přehnaná péče o zdraví, okultismus v téměř všech jeho podobách, náboženství dohnaná sentimentem až k bodu úplného vyhynutí. ... Jsou to předčasné porody Dítěte, nového Hórova aeónu."

Samotná povaha dvadsiateho storočia je v Knihe Zákona zachytená majstrovsky presne. Jej jazyk sa v ničom neponáša na láskyplné a nasladlé posolstvá od "anjelov", či starostlivých "mimozemšťanov". Pripomína však presne to, čo C.G.Jung nazýva skutočným prienikom archetypu do vedomia. Crowley zdôrazňoval, že Aiwass s nami vôbec nediskutuje, ale že nám nadchádzajúce skutočnosti jednoducho oznamuje. Osud tých, ktorí nie sú ochotní prispôsobiť sa požiadavkám Nového Aeónu, ho ani v najmenšom nezaujíma.

Menej známym faktom je, že k teórií príchodu Nového Aeónu sa neskôr priklonil aj spomínaný C.G.Jung. Vo svojej knihe Tajemno na obzoru, venovanej problematike UFO (tento fenomén považoval -rovnako ako napr. K. Grant, M. Bertiaux, či Ch. S. Jones za sprievodný jav príchodu novej epochy), píše: "Není to domýšlivost, která mne k tomu pobízí, je to mé lékařské svědomí, které mě nabádá, abych splnil svou povinnost a těch několik málo lidí, k nimž se může můj hlas dostat, připravil na to, že lidstvo očekávají události, které odpovídají závěru jedné velké historické epochy - konci jednoho eónu. ... Jsou to, zdá se, změny v konstelaci psychických dominant, archetypů, "bohů", které způsobují anebo doprovázejí sekulární proměny kolektivní psýché. ... Trápí mě upřímně řečeno osud těch, kdo budou zaskočeni těmito událostmi nepřipraveni a nic netušíce budou vydáni všanc jejich nepochopitelnosti."

Ďalšie prekvapenie nám Crowley pripravil, keď v roku 1919 publikoval kresbu s názvom "Cesta". Ide o portrét ďalšej mimozemskej bytosti s ktorou bol v magickom kontakte. Zarážajúce je, že portrét zachytáva archetyp tzv. šedáka. Tento sa ale stal známym až o niekoľko desaťročí neskôr.

Crowley pod kresbu napísal: "Lam je tibetské slovo pre cestu alebo trasu a Lama je ten, kto prichádza."
Uvedené skutočnosti sú len základným náčrtom celej problematiky. Pojednania o Knihe Zákona, jej súvislostiach a dopade, tvoria samostatné hrubé zväzky. Takisto je tomu s komunikáciou s bytosťou LAM, ktorá prebieha do dnešných dní v magickom ráde Typhonian Ordo Templi Orientis. Crowleyho magický prúd, tzv. Theléma je v súčasnosti jedným z najviac progresívnych magických smerov.

Jozef Karika

Citovaná literatúra:
1.) A, Crowley.: Gems from Equinox. New Falcon Publications, Arizona 1997.
2.) A, Crowley.: Liber Legis. Horus, Brno 1997.
3.) C.G., Jung.: Tajemno na obzoru, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999.

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2006-10-11 21:24:30
Zdroj : http://www.karika.sk/viac/clanok6.htm
Sídlo : http://www.karika.sk/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk