obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
tenk revo./obrazky/YingYang.gifsrdce
Dorastajca Luna je dnes v znamen Panna (ivel:Zem)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Panna (ivel:Zem)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Historické kořeny enioanatomie

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáreSúvisiace články
A-   A+


Některé poznatky a vědecky prokázané skutečností související s eniologií, enioanatomií, eniopsychologií, eniomedicínou, parapsychologií a psychotronikou

V této kapitole jsou chronologicky seřazeny některé poznatky, události, objevy apod., které mají souvislost s tématy eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, parapsychologie, psychotroniky, eniomedicíny a léčitelství.

Údaje jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou odborné knihy, vědecké časopisy, články apod. a z poznámek docenta Vasiľčuka, které celoživotně provádí v průběhu svého sebevzdělávání. U některých údajů nelze určit jejich zdroj. Týká se to především některých informací výrazně se lišících od obecně přijímaných výkladů skutečností (např. datování vzniku vesmíru, života, člověka apod.).

Posloupnost časového řazení se řídí termínem dokončení výzkumů nebo experimentů, tzn. podle případného druhého časového údaje. Některé body jsou vzhledem k jejich malé obecné známosti převzaté a přeložené z různých jazyků, proto některá uváděná jména jsou pouze foneticky přenesená do češtiny a jejich správný pravopis jsme dosud podrobně nezkoumali. Pokud se Vám podaří zjistit bezchybné znění zmíněných jmen, rádi uvítáme Vaše upozornění.

VYBRANÉ POZNATKY Z DÁVNOVĚKU, STAROVĚKU A STŘEDOVĚKU

-20 miliard let - vznik vesmíru
-15 miliard let - vznik Sluneční soustavy a postupně i planety Země
-4 miliardy let - zrození života na Zemi
-500 milionů let - vznik člověka současného vzhledu, žluté rasy
-30 milionů let - objevila se opice podobná člověku (pitekantropoid)
-25 milionů let - opakovaný vznik současného člověka v oblasti dnešního Íránu
-5 milionů let - vznik Achantropů v Africe
-100 000 let - vznik neandrtálského člověka

ČASOVÝ ÚDAJ NIKDO NEZNÁ - začátek věčné božské religie založené Stvořitelem

500 let př. n. l. - judaistická religie založená Abrahámem
250 let př. n. l. - budhistická religie založená Budhou
0 - křesťanská religie založená Ježíšem Kristem
600 n. l. - islámská religie založená Mohamedem

Každá z těchto religií doplňovala a rozšiřovala poznání o člověku, jeho bytí a duchovnosti.

okolo 5 000 př. n. l. - ájuvéda jako součást vědunské kultury prastaré árijské civilizace ukázala, že člověk má pět základních obalů:
1. anatomický
2. efírový
3. mentální
4. intelektuální
5. příčinný

ájurvéda pokládá Vesmír za jednotný živý organismus uspořádaný stejně jako lidské tělo; tvrdí, že zákony příčinnosti, podobnosti, spojení a vzájemné činnosti jsou základem Vesmíru a člověka

ve staroindické metafyzice a v ezoterních učeních je individualita člověka vysvětlována následovně:
1. věčné Já je společné pro všechny živé tvory
2. projekce věčného Já do jednoho bodu vesmíru tvoří individuální Já, osobnost nebo mentalitu
3. je to organismus duševní
4. je to organismus infraduševní
5. je to organismus astrální
6. je to organismus infraastrální
7. je to organismus fyzický

podle starotibetských historických rukopisů je člověk tvořen následujícími těly:
1. fyzické
2. éterické
3. emocionální
4. mentální
5. duchovní
vědomí dávných starověkých Rusů ukazuje na energo-silová centra a jejich lokalizaci ve fyzickém těle

4. tisíciletí př. n. l. - Kršna (Indie) ukazoval, že pozemský člověk je trojjediný, podobně jako Stvořitel, kterého v sobě člověk zrcadlí rozumem, duší a tělem

4. tisíciletí př. n. l. - Hermes (Egypt) odhaluje, že přirozeností člověka jsou 4 těla:
1. fyzické
2. efírové
3. astrální
4. duchovní

3. tisíciletí př. n. l. - v souladu s čínským učením akupunktury má lidské tělo 14 základních meridiánů (12 párových a 2 nepárové) a 12 párových svalově-šlachových meridiánů; na meridiánech jsou akupresurní (biologicko-aktivní) body

538 př. n. l. - v hebrejském učení Kabala je ukázáno, že aura člověka je součástí astrálního těla a je tvořena jemnou hmotou
0 - v souladu s křesťanským učením je člověk chápán jako trojjediný a je tvořen tělem, duší a duchem

kolem počátku našeho letopočtu - Agni Jóga říká, že člověk má ve fyzickém světě 7 těl:
1. fyzické
2. éterické
3. astrální (svět pocitů, emocí, přání)
4. mentální (svět myšlenek)
5. kauzální (karmické)
6. buddijské (intuitivní + vyšší duchovní rozum)
7. atmické (část Absolutna, naše pravé duchovní Já)

559 n. l. - Pifagor (Sýrie) ukazuje, že lidský duch pochází ze Stvořitele, vzniká z kosmického magnetického fluidu a je těsně spojen s duší; duše je podobná efírovému tělu, forma duše je podobná fyzickému tělu a je nesmrtelná

začátek 12. století - Bojlas a Lisbeult objevili, že lidé mají energii, pomocí které mohou na sebe vzájemně působit na dálku

VYBRANÉ VĚDECKY PROKÁZANÉ SKUTEČNOSTI, POZNATKY A ZÁVĚRY

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) (Itálie) prováděl vědecká pozorování odstínů a polarizace barev; popsal 4 základní barvy: žlutou, zelenou, modrou, červenou a doplnil barevnou paletu bílou barvou na žlutém a černou barvou na červeném konci spektra

F. A. Paracelsus (1493 - 1541) ukázal, že svět věcí a člověka je dvojitý; hmota má tvrdou viditelnou a energetickou neviditelnou formu; energetická forma je prvotní; prvotní energie je fenoménem kosmického pořádku; v okolí hrubohmotných materií vytváří prvotní energie energetický obal, který se začal nazývat efírovým tělem; člověk má 3 těla:
1. fyzické - viditelné (konzistence)
2. přechodné - neviditelné (efírové biopole)
3. duchovní - věčné (astrální, kosmické)
ve světě člověka je kosmický život

Isaac Newton (1642 - 1727) otevřel cestu k pochopení silového pole a "silových vln", které obklopují vše živé a objasnil rozklad bílého světla na 7 barev; jeho práce v oblasti světla a silového pole byly prvními kroky ve výzkumu aury

1734 - 1815 - Helmont a Franz A. Mesmer prohlásili, že objekty živé a neživé hmoty jsou nabity energetickými fluidy, složení kterých je podobné elektromagnetickému poli; hmotná těla na sebe mohou vzájemně působit na dálku

1844 - John Scott Russel - solitony jsou izolované vlny, které neztrácejí energii a formu, pamatují si podmět svého podráždění a "živí" se energií vnějšího prostředí; dva nebo více solitonů se mohou vzájemně prolínat; solitony mohou simulovat roli myšlenek, reagují na modlitby

Wilhelm von Reichenbach (1788 - 1869) dospěl k závěru, že pole aury člověka je podobné fluidu a energeticky se podobá světelným vlnám; levá půlka těla je záporný pól, pravá půlka těla je kladný pól

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2006-09-28 16:41:14
Zdroj : http://www.vasilcuk.cz/inet-7700-dukazy.htm
Sídlo : http://www.vasilcuk.cz/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk