obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
aldok./obrazky/YingYang.gifhrub revo
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Mimozemšťané a spiritualita

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKomentáre
A-   A+


Jací jsou mimozemšťané, co se týče jejich pohledu na svět, spirituality a vnímání života a nás lidí? Mají náboženství? Jaké hodnoty uznávají? Na základě mnoha nashromážděných informací od kontaktérů již můžeme podat malý obraz odpovědí na tyto otázky.

Nejdříve si uvědomme, že vesmírné bytosti mají odlišné vnímání světa už jen tím, že mají vyvinutější psychické schopnosti a smysly. Vnímají tedy ze světa více, a díky své vyspělosti duševní, mentální i technické a jiných životních podmínek mají většinou jiné oblasti zájmu než my lidé, kteří jsme z jejich pohledu značně omezení až primitivní.

Například bytosti z měsíce Ganymedes, podle Sixto Paz Wellse, hovoří běžně telepaticky a údajně byly "schopny soustřeďovat energii tak, že dokázaly dematerializovat jedince, zrušit jak jeho molekulární soudružnost, tak atomickou váhu, aby jej projektovaly na jiné místo."

Arkturiáni prý ovládali telepatii, manipulaci s hmotou a astrální cestování v nehmotném těle, dokud tyto schopnosti neztratili, jak je popisováno v materiálech NDC.

Andromeďané Alexe Colliera se taktéž vyvinuli psychicky do takové míry, že nepotřebují používat jazyk a domlouvají se čistě telepaticky. Mají plně vyvinuté mentální schopnosti - dokáží číst myšlenky, všichni jsou jasnovidní, mají léčitelské schopnosti a vidí energetická pole.

Kiesha Crowther - "Malá babička" - říká, že "…některé jsou méně inteligentní (duchovně soudružní, pokud chcete) a mnohé, které jsou mnohem, mnohem vyvinutější, než jsme my - intelektuálně, duchovně, energeticky, atd… Oni lépe rozumí, jsou duchovně vyvinutější, jejich vědomí je daleko za naším vlastním zde na této planetě a oni nás hluboce milují, vidí nás jako "děti"…"

Vesmírné bytosti se obvykle dožívají vysokého věku. Co se týče citů, zajímavé je, že ty často vesmírným bytostem chybí. Například Anunnaki: nemají emoce a díky tomu jsou tak dlouhověcí a vyspělí. Kiesha dodává, že "…oni necítí stejně emoce strachu jako je vnímáme my," což se potvrzuje i v únosových případech. Zcela s jistotou můžeme tvrdit, že to je jedna z věcí, které mimozemšťané na lidech zkoumají a snaží se ji pochopit. Zatímco někteří se citů děsí a vyhýbají se jim, považují je za zlo, "některé mimozemské civilizace by chtěly pro sebe získat naši schopnost cítit, vyciťovat, chápat dobro a zlo. My máme svědomí, soucit s druhými, lítost. Oni city nikdy neměli," říká J. Novák, zakladatel Nové duchovní cesty. I v tom je mezi námi a jimi velký rozdíl.

Další faktor je ten, že mimozemšťané obvykle neztrácejí svou paměť a dokáží měnit těla, nebo se převtělovat, aniž by to pro ně bylo tak emocionálně vypjaté jako pro pozemšťany. Někteří se množí a udržují klonováním, přenášením své paměti do dalších těl, jiní podléhají centrální mysli; ti, kteří jsou nám bližší a mají vyvinutější spirituální povědomí mohou poskytnout zajímavé informace o životě po smrti: "Když zemřete (řekli mi), vaše psýché spolu s prvotní inteligencí, vaše nesmrtelné části, se odebere do duševních krajin, ve které věří, nebo ve které věřila v minulosti. Tyto duševní krajiny jsou též zodpovědné za vaši náboženskou víru po celý život," říkají Clarioňané M. Cavallovi. A dále: "Vaši mrtví přátelé neleží pod náhrobním kamenem, ani nejsou v místech jako Peklo nebo Nebe… Ti, mezi mrtvými, kteří dokázali pochopit nejvyšší zákon, pokračují v životě v jiných dimenzích, jež stále nedokážete pochopit; ostatní, ti, co ještě nejsou připraveni jít do vyšších dimenzí, se znovu a opět rodí a žijí pokaždé v jiném těle."

Ummité též věří v posmrtný život: "Podle nich smrt není koncem vitálních procesů. Naše náboženství jsou přesvědčena, že duše přežije smrt člověka, ale přátelé si myslí, že cosi přežívá, i když zemře zvíře nebo rostlina a že tato entita, která zůstává, je na tak vysoké úrovni, jak byla blízko člověku. Tyto entity mají tendence shromažďovat se a mají pak obrovský význam pro budoucnost druhu," řekli Stefanu Brecciovi, jednomu z kontaktérů případu Amicizia.

Ummité také říkají, že genetický systém je jako karma, která závisí na minulosti jedince. Dojde-li k jeho ovlivnění, nelze domyslet následky. Nemají žádný Corpus iurum, formální civilní zákoník, kterému se musí všichni podřídit. Jedná se o skutečně vyvinuté jedince, kteří sami v sobě cítí, která cesta je správná. Působení zla je pro ně naprostým nesmyslem. Jsou zcela neschopní chovat se zlomyslně, nemohou lhát ani nikomu nebo něčemu ublížit. Velmi jim záleží na morálních aspektech a mají silné etické vnímání.

I z případů Projektu Alfa víme, že někteří mimozemšťané, pokud ne všichni, dodržují určité vesmírné zákony a je pro ně vyloučené je porušit. Nesmí porušit určitou vesmírnou harmonii a všechna jejich činnost, ať je jakákoliv, musí s ní být v souladu.

Adamského mimozemšťané z Venuše, Saturnu a Marsu shodně říkají, že lidé mají tolik problémů, protože nežijí podle zákonů Stvořitele: „Bohužel člověk ještě nezná zákony, které určují vztah člověka ke světu, ve kterém žije. Po celá dlouhá staletí a tisíciletí tu bylo mnoho znamení a výstrah, ale lidé je prostě ignorovali. Některá z těchto znamení jsou uvedena v Písmu jako proroctví. Ale bohužel, lidé jich nedbali. Některá proroctví se již dokonce vyplnila. A přesto lidé nejsou o nic chytřejší. Není moudré zříkat se Stvořitele!"

Vesmírní lidé, kteří sami žijí podle zákonů Univerza, jsou často zděšeni poměry na Zemi a přicházejí na naši planetu napravovat zoufalou situaci. Silně se například v záchranných misích angažují Plejáďané (Plejárané). Jejich misí zde na Zemi je napravení škod na lidech způsobených dávnou genetickou manipulací, přinést pravdivé duchovní učení a pozvednout vědomí. Podobně Adamského vesmírní lidé apelují na lidské soucítění: "Jestliže chce člověk žít bez katastrof; pak se musí dívat na svého bližního jako na sebe sama. Každý totiž v sobě zrcadlí toho druhého. Není vůlí Stvořitele, aby se lidé krutým způsobem a bezuzdným krveproléváním navzájem vybíjeli.“

Nordický mimozemšťan v tzv. "Krill Papers" považuje za největší zlo pohodlné přilnutí ke kolektivní ideologii, separace od ostatních a pocit nadřazenosti: "V té chvíli, kdy si osvojíte vědomí sebe jako tzv. "zvláštní vyvolené skupiny", jste na cestě k pádu," říká. Pak se lidé mohou stát snadným cílem a terčem negativních entit jako např. ras "šediváků" nebo nepřátelských reptiliánů. Naproti tomu, to co dává lidem sílu a schopnost bránit se před vetřelci a manipulátory, je vzájemná propojenost a vědomí příslušnosti k celku, soucit s druhými a spolupráce.

Další destruktivní postoj je očekávání záchrany a nějakého zachránce. Alex Collier to komentuje: "Jako rasa jsme nebrali odpovědnost do svých rukou, abychom se vyrovnali se svými problémy." Místo toho se lidstvo spoléhá na to, že přijde někdo, kdo je zachrání. Církve podporují lidi v tom, aby nebyli samostatní a zodpovědní za sebe; jejich snahou je přesvědčit je, "aby v ně věřili". Prohlašovat však, že potřebujeme, aby nás někdo zachránil před námi samými, je podle Colliera i Andromeďanů "recept na katastrofu". Náboženství a církve považují za "systémy kontroly" zavedené nepřátelskými rasami.

I již zmiňovaní Ummité jsou přesvědčeni, že naše civilizace se žene do zkázy: ničíme životní prostředí, zeleň, zvířata, a to málo, co je naše věda schopna zachránit, je možná dobré k vyřešení dílčích problémů, ale často je to příčinou problémů nových a nových nemocí. To, co konáme na poli medicíny a genetiky, je pak naprostým šílenstvím a podle nich ve velmi blízké budoucnosti budeme muset zaplatit následky našeho jednání. Ummité prý přišli, aby udělali, co mohli, aby nám pomohli, nicméně z toho všeho, co o nás a naší činnosti věděli, byli prý velmi smutní.

Opět z našich českých případů víme, že i někteří čeští občané byli v minulých desetiletích kontaktováni za účelem varování a předání vizí o velké katastrofě, která nás může postihnout, pokud nenapravíme naše způsoby jednání vůči sobě i planetě. Zároveň bylo řečeno, že ve vesmíru je zájem o záchranu lidstva na planetě Zemi.

Lidé z Clarionu, jak je popsáno v knize "Beyond the Heavens", také vysílají své zástupce na pozemské mise, "…protože nám trochu musí pomáhat v našem vývoji, nesmí však za nás rozhodovat, mohou jen ovlivňovat." Přitom "…nás pozorují dlouhou dobu. Znají celou historii lidstva od jejího počátku."

V co vesmírné bytosti věří? Co je pro ně tím nejvyšším? Pro Plejárany Billyho Meiera je to "Tvoření". Při kontaktech v sedmdesátých letech mu bylo předáno duchovní učení, učení o "Tvoření" jako nejvyšší vesmírné síle, o pravdě a moudrosti, o schopnostech člověka a o věčné lásce. Plejárané říkají, že člověk je přímou součástí "Tvoření" a duch Tvoření je v něm. Poukazují také na sílu myšlenek a doporučují provádět meditaci za světový mír.

Ummité stejně jako Androméďané hovoří o "Tvůrci" nebo "Stvořiteli", přičemž náš vztah je přímo k Tvůrci, bez prostředníků. Ummité hovoří i o Bohu a vůbec je prý pro ně základem všeho náboženství. Vidí Boha v nejmenším hmyzu a jsou přesvědčeni, že vesmír byl stvořen a že Bůh je v něm všude přítomen. Jejich náboženství není plné rituálů jako ta naše, nýbrž pro ně znamená především hluboké přesvědčení. Androméďané jsou také velmi duchovně zacíleni. Jejich ústřední oblastí zájmu jako rasy je vzdělávání a duchovní vývoj. Jejich hlavním cílem je prý poznat, kdo nebo co je Bůh: "Vědí, že existuje, ale nikdo přesně neví, co to je."

Zajímavý pohled na svět poskytli Clarioňané M. Cavallovi: "Ukázali mi, že Kosmos není tím, za co ho máme, život není to, co žijeme; že vše, co nazýváme realitou je čistá iluze." Vesmír je podle Maurizia "…ve své vnitřní podstatě souhrnem hologramů projektovaných do nekonečných oblastí času…" A dále: "Hmota je iluze a je to pouze naše vykrystalizovaná myšlenka. Vidíme jen to, čemu jsme se naučili věřit, že je to realita. Až lidstvo bude schopno podívat se skrze toto jiné okno a podívat se na realitu novýma očima a bude vnímat skutečný Vesmír, ve kterém žijeme, zblázníme se z toho, nebo se vyvineme. Není zde alternativa." Mnoho z kosmických dějů se tedy děje mimo náš obzor na rovině energetické. Za každým fyzickým jevem existuje neviditelná akce, kterou my lidé z této Země nejsme schopni vidět.

Víme, že mimozemské bytosti stály za zrodem pozemských náboženství, nebo to alespoň tvrdí. Není však zcela jasné, zda jsou jen jejich zprostředkovatelé a poslové nebo samy jsou objekty těchto náboženství. Cavallo během své návštěvy údajně vyfotografoval bytosti, které jsou v Bibli nazývány "Cherubim". Mezi mimozemšťany jsou astrální bytosti a někteří kontaktéři je popisují jako anděly. Někteří o sobě sami tvrdí, že jsou bohové, nebo byli v minulosti považováni za bohy nebo anděly. Francouzský kontaktér Rael předává lidstvu informace od bytostí, které sebe nazývají Elohim. Plejárané mají jména podobná starověkým bohům, což jistě není náhoda. Ovlivňování náboženského smýšlení lidí mimozemšťany je prokázaná věc. Podle vícerých výpovědí k utváření náboženství využívají holografických projekcí. Příběh Ježíše je údajně ve skutečnosti úplně jiný, než je popsáno v Bibli a mnohé tam bylo úmyslně pozměněno.

Zatímco někteří mají o lidech mínění, že jsou něco jako "divoká zvěř", jiní obdivují lidskou schopnost cítění emocí a kreativity a podporují nás. V roce 1980 prý Androméďané začali pozemšťanům pomáhat a situace se od té doby zlepšuje. Pokud vše dopadne dobře, lidé učiní přechod ze třetí dimenze do čtvrté. Je to dimenze, kde "můžete okamžitě tvořit, co si myslíte." Je tedy důležité, jak se bude lidstvo duchovně vyvíjet a jakou si připraví budoucnost. Alex Collier říká: "Budoucnost se mění každý den na základě našich myšlenek." Možnost tvoření myšlenkami podporují i výpovědi mnohých dalších civilizací. Zdá se to být přirozená schopnost bytostí na úrovni čtvrté dimenze a vyšších, kde žije zřejmě většina inteligentního života ve Vesmíru. Texty NDC ( http://www.novaduchovnicesta.cz) potvrzují, že mimozemšťané jsou pro nás běžně neviditelní, neboť jsou v jiné hrubosti hmoty, žijí v jiných rovinách existence, jiných realitách. Stačí malý rozdíl a lidské oko nedokáže bytosti ze světů o nižší hrubosti rozeznat, oni nás však dokonale vidí. Vidět jsou, jen když sami chtějí. Podobné informace jsou i od Plejáďanů, kteří pocházejí z vesmíru jen o zlomek vteřiny vzdáleném od našeho, přesto však pro nás neviditelného.

Dobrá zpráva je, že lidstvo s planetou pravděpodobně směřují do této vyšší dimenze, kde budou i zmíněné vyšší možnosti tvoření. "Země jako duchovní entita se chce posunout do 4. a 5. dimenze, ale ještě nemůže kvůli vědomí lidstva," řekli Collierovi Androméďané. Přitom planeta je zjevně pro celý Vesmír z nějakého důvodu důležitá. Ummité nazývají naši planetu „Vesmírným centrem pro vykoupení“, neboť tvrdí, že duše, které se sem inkarnují, musí ještě dokončit vlastní vývoj. Zároveň považují Zemi za jednu z nejkrásnějších planet. Podle Barbary Marciniak byla údajně vyprojektována jako "intergalaktické středisko výměny informací", nebo také "živoucí knihovna", kde jsou zastoupeny civilizace ze všech galaxií. I Malá babička potvrzuje, že planeta Země je pro ně velmi důležitá, možná více než její nepříliš zodpovědní obyvatelé.

Podle informací od Androméďanů si lidé potřebují uvědomit, že na tuto planetu přišli z jiných míst a že jejich hlavní podstata není fyzikální: "Každý na Zemi je odněkud jinud. Duše žádného z nás nebyla vytvořena na Zemi. Všichni jsme přišli z jiného času a prostoru. Dle toho, jak jsem pochopil, každá vědomá duše v tomto Vesmíru přišla skrz černou díru z různých vesmírů v různých časech a prostorech," říká Collier. Důležitý je tedy pro budoucnost vývoj naší duše a vědomí. Podle Maurizia a Clarioňanů před lidmi leží jediná možnost a šance na úspěšné přežití: "Jediná naděje je, aby naše vědomí, lidské vědomí, dosáhlo jiné úrovně, vyšší úrovně." A v tom nám mimozemšťané vydatně pomáhají.

Poznámka redakce: podle Plejáranů zatímco pojem Tvoření (neutrální rod) je oním zdrojem lásky a duchovních forem (opak antisvěta), tedy nejvyšší hodnotou, slovo bůh označuje pouze entitu, která je mocnější než lidé. Používání slova bůh ve smyslu univerzální jednoty či zdroje lásky (Bůh s velkým B) je nesprávné. Bůh je vždy pouze entita. Lidé se modlí k bohům a přivolávají na sebe tak porobu, protože někteří bohové nejsou dobří. Navíc Plejárané upozorňují na to, že nejdůležitější je pojem duch, nikoli duše.

Text: Ladislav Zelinka

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2012-04-14 22:20:26
Zdroj : http://www.exopolitika.cz/news/mimozemstane-a-spir...
Sídlo : http://www.exopolitika.cz

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk