obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
aldok./obrazky/YingYang.gifhrub revo
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Projekt Aquarius

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáre
A-   A+


Kráčíme k počátku třetího tisíciletí s přáním dobrat se v něm konečně vzájemné lásky, spravedlnosti, ohleduplnosti a dobra pro všechny, nejen pro samozvanou "elitu" mocných a bohatých. Slyšíme, vidíme a čteme mnoho informací o globalizaci, novém údělu či novém světovém řádu a to často v přímé souvislosti s velmi utajovaným projektem Aquarius, v jehož pozadí stojí tajné společnosti Bilderberg a Trilateral Commiission, za nimiž lze zatím pouze tušit "Globální hráče" sdružené v tajné elitní skupině Iluminátú...

Kdesi v temných hloubkách přediva tajných intrik a projektů, které nesnesou světlo, zřejmě spočívají kořeny plánů na drastická omezení lidské populace pomocí epidemií smrtelných chorob (AIDS, Ebola, Marburg, Sabia aj.), programy tajných služeb na šířením drog či projekty genetických manipulací s lidskou DNA, sledujících kontrolovanou výrobu nové speciálně vybavené populace lidských mutantů majících dobře vyvinutě svalstvo, ale umele omezené mozkové funkce, přesné v intencích Alternativy 3 (J. Keith). Denně jsme svědky toho, jak se v různých souvislostech skloňuji slova demokracie, svoboda, liberalismus, lidská práva, ale současně s tím jsou potajmu budovány pevné mocenské sítě zajišťované moderní technologií globální kontroly komunikace a svobody projevu (družicový systém Echelon) pod kontrolou tajné služby NSA (Národní bezpečnostní agentura USA), především jejich divizi SIGINT a COM1NT. Byly vyvinuty tajné PSÍ technologie dovolující v globálním měřítku kontrolovat lidské myšlení, vědomí a paměť, popřípadě dle požadavků globálních hráčů měnit i vzorce myšlení nejen člověka z ulice, ale i špičkových odborníků, vědců a umělců. Stále více občanů se denodenně přesvědčuje, že justiční aparát je stále prodejnější, etika mnohých soudců a státních úředníků neuvěřitelně poklesla, takže ve víru šířící se korupce se beznadějné utápí povědomí o smyslu slov spravedlnost a rovnost před zákonem, jak o tom svědčí nemalé počty soudních sporů, v nichž prohrávají nemajetní spravedliví proti mocným vinným tohoto světa. Důkazy o vině se ztratí, výpovědi svodku jsou zpochybněny, nebo svědkové zemřou či zmizí beze stop. Tolik opěvovaná a oprašovaná demokracie, či spíše pseudodemokracie ve střetu se zločinem beznadějně prohrává a organizovaný zločin vrůstá do vlád, státních úřadů i ozbrojených složek. Klasickým případem je vražedný atentát na prezidenta USA J. F. Kennedyho. Politický analytik W. K Engdahle k tomu řekl: "Vražda JFK sloužila zájmům, vůči kterým jsou zájmy všech existujících mafií bezvýznamné". Jaké to byly zájmy a kdo za nimi stál? JFK pocházel ze staré dynastie amerických podnikatelů, kteří byli ještě dobrými hospodáři, vlastenci a demokraty, což se o většině pozdějších amerických prezidentů říci nedá. JFK popudil mnoho vlivných skupin, když vyhlásil novou ekonomickou politiku, která mela USA vrátit v mezinárodním měřítku tu pozici, která jim nesporné kdysi náležela. Hodlal restriktivními zákony obnovit měnovou hodnotu dolaru, co nejvíce snížit zahraniční dluh USA, potlačit export kapitálu do zahraničí a odstranit stále se zvětšující zaostávání amerického průmyslu a zemědělství. Těmito plány značně rozladil skupinu amerických podnikatelů a finančníků, pro které neměl pojem vlastenectví žádný význam. Když JFK před Kongres předstoupil s plánem na stažení asi 15 000 amerických "poradců" z Vietnamu, rozzuřil k nepříčetnosti jestřáby z Pentagonu a celý americký vojensko-průmyslový komplex. Debakl pochybné invaze na Kubu, organizované tajnou službou CIA, postavil JFK před obrovskou kupu mezinárodních i vnitřních problémů, které před ním dosud vedení CIA úspěšně zakrývalo. Když odvolal ředitele CIA a nahradil skupinu jeho náměstků svými lidmi, vyšla najevo řada podivností, které jím otřásly. JFK se od svých mužů z CIA dověděl o tajných drogových operacích organizovaných CIA a dalšími tajnými službami USA (DIA, NSA, NRO aj.), které byly zdrojem, z něhož CIA financovala tajné projekty neschválené Kongresem. Když JFK zahájil destrukci této drogové sítě a jejích centrál, dotkl se nevědomky zájmů kohosi ukrytého hluboko v pozadí americké státní politiky. Když analytici sledovali tok drogových peněz, zjistili, že existuje skupina tajných projektů, zkušebních základen a skutečností, o nichž se nikdy neměl dovčdět ani prezident, ani Kongres a veřejnost už vůbec ne. Šlo o vybudováni několika desítek tajných podzemních základen, kde se odehrávala spolupráce amerických vědců a inženýrů s Aliens (mimozemšťany), zaměřená na vývoj nových skupin zbraní (PSI-zbrané, paprskové zbraně aj.), vývoj technologií umožňujících ovládnutí vědomi a vůle lidí, vývoj hybridního lidského druhu s DNA obsahující sekvence Aliens-DNA. Když si v roce 1962 JFK se skupinou svých poradců vynutil vstup do supertajné podzemni základny Area 51 (Technical Area S-4), vybudované v úpatí pohoří Groorn v Nevadě, byl on i jeho spolupracovnici zhrozeni tím, co našli: lidská těla a jejich části uložené v živných kapalinách, velké množství embryí pocházejících z mesaliance člověka a Aliens, mnoho lidských zrůd a chimér svědčících o experimentech svou zrúdnosti daleko přerůstajících experimenty nacistických vědců, početné skupiny zjevně velmi trpících iidi, připoutaných k přístrojům odebírajícím jim z krve a tkání látky požadované Aliens a další jen těžko popsatelné hrůzy. Otřesený JFK nařídil okamžité tajné základny uzavřít, přerušit veškeré nelidské experimenty a o všem informovat Kongres i veřejnost. Timto příkazem si v podstatě podepsal rozsudek smrti, protože v té době ještě ani netušil, že tyto experimenty jsou řízeny tajnou elitní organizací Majestic 12 (MJ 12), která je sdružena spolu se zástupci Aliens v supertajné organizaci Trilateran Commission (TC). Tyto organizace, jak po smrti JFK postupné vycházelo najevo, byly skutečnou vládou USA, která nepodléhala ani prezidentovi, ani Kongresu, ale prostřednictvím tajných služeb zasahovala jak do vnitřní, tak i do zahraničili politiky USA.
Teprve v nedávné době bylo ínvestigativními novináři zjištěno, že ani TC není "špičkou ledovce", protože nad ní stojí ještě tajnější celosvětová organizace mocenské elity Bilderberg, kterou řídí skupina Iluminátú (Temných eminencí) uskutečňující na Zemi zájmy Černých Adeptů. Dnes je téměř jisté, Že za smrtícím atentátem na JFK a posléze i na jeho bratra Roberta stojí tyto skupiny, které nejprve nařídily příkazy prezidenta sabotovat, a když to JFK nezastavilo, byl odstraněn atentátem 22. listopadu 1963 v Dallasu. Jeho bratr Robert, kterého Temné eminence považovaly za stejně nebezpečného jako JFK, se stal obětí atentátu 5. června 196S na tiskové konferenci uspořádané k vítězství v kalifornských primárkách. Vrahem byl syrský nacionalista Sirhan Bishare Sirhan, zajatý CIA při jedné akci arabských teroristů. Sirhan posloužíl v jedné laboratoři jako pokusný objekt k elektronickému vymývání mozku a potlačení vůle podle nové PSI-technologíe vytvořené v rámci tajných projektů MK-Delta a R.H.I.C. Edom. Nepřítomný pohled Sirhana na fotografii pořízené krátce po atentátu a jeho neustávající drmolení "Kennedy musí zemřít", ukazuje Sirhana jako elektronického zombie. Jak vyšlo při vyšetřováni najevo, R. Kennedy nebyl zabit Sirhanem, ale jedním z osobních strážců T. E. Césarem výstřelem z bezprostřední blízkosti, když Sirhan bezhlavou palbou odpoutal pozornost. Tímto "bouchnutím do stolu" sice Temné eminence získaly opět kontrolu nad Amerikou, ale zároveň udělaly obrovskou chybu, protože upozornily na svoji předtím tak vysoce utajovanou existenci.
Když po smrti JFK Kongres smetl se stolu jeho návrhy na ozdravění americké ekonomiky a umoření státního dluhu, nastala situace hrozivé se blížícího ekonomického kolapsu státu, neboť státní dluh USA začínal přerůstat zlaté rezervy státu a hrozilo zhroucení mezinárodního měnového systému založeného na dolaru. JiŽ v roce 1967 vyšplhal zahraniční dluh USA na hrozivých 36 miliard dolarů a zlaté rezervy kryly stěží 80% této sumy. Ekonomika USA se posouvala od jedné vlny hospodářské deprese k druhé a intenzita ekonomického růstu v mezidobí neustále klesala, neboť se začala uplatňovat evropská a japonská konkurence. Množství mobilního kapitálu v USA se neustále snižovalo, neboť banky kapitál vyvážely do Evropy a Asie, kde byly výhodnější úrokové sazby. Pro takovou situaci má kapitalistická ekonomika pouze jediné řešení - rozpoutat jednu větší, nebo několik menších válečných operací mimo vlastni území, čímž dojde k rychlému oživení zbrojního, elektronického, chemického a metalurgického průmyslu i dalších odvětví s nimi úzce souvisejících. Jenže v té době ve světe perspektiva k zahájení operací příhodná nebyla. Americký národ byl proti účasti ozbrojených sil USA v zahraničních válkách, jednak pod dojmem vysokých ztrát v Korejské válce, jednak nezapomněl na varováni JFK před účasti USA v zahraničních válečných střetech. Byl zde však nástupce zavražděného JFK prezident L. B. Johnson, který ochotně vyšel vstříc požadavkům vojensko-průmyšlového komplexu a pověřil CIA k vyprovokování vhodného incidentu, obdobně jako A. Hitler povčřit německou tajnou službu k vyprovokování Gliwického incidentu, který mu posloužil jako záminka k napadení Polska. Johnsonovi velmi posloužil Tonkinský incident, který připravila CIA na 2. a 4, srpen 1964. Jako všechny předcházející, byl i tento incident podvodem, který sice později vyšel v celé své nahotě najevo, ale to již byla válka ve Vietnamu v běhu a nešlo z ni vycouvat. Americká ekonomika ožila, počty amerických ozbrojených složek ve Vietnamu neustále rostly (v roce 1969 již 700 000 mužů) a úměrně tomu rostly i americké ztráty, které do data stažení amerických ozbrojených složek z Vietnamu (30. dubna 1973), přesáhly 50 000 mužů a asi 5 000 zajatců, z nichž se naprostá většina jíž domů nikdy nevrátila. Investigativní novináři stále více hovořili o spiknutí proti civilizaci, protože podvratné působení Temných eminenci (Globálních hráčů) se stávalo stále zřejmější. B. Klein ve svém projevu v roce 1988 k výročí atentátu na JFK prohlásil: "Před dallaským atentátem představovaly USA jiný svět, ve kterém měli občané jistotu svých úspora muž ze svého výdělku dokázal slušně uživit čtyřčlennou rodinu. Daný slib byl zákonem, slovo muže bylo nezvratné, neboť svoji čest si cenil nade vše. Dnes je svět v USA změněn v jedinou páchnoucí žumpu přetékající násilím, drogami a etnickou nenávistí". Bohužel, ke konci století lze v podstatě totéž prohlásit o Evropě, a po roce 1989 bohužel i o naší zemi. Hodnoty vytvořené předky a staršími generacemi jsou díky špatným zákonům rozkradeny, zničeny, zemědělství" a průmysl pod záminkou restrukturalizace dezintegrován a postupně po částech neschopnými "vlastníky" zdevastován nebo přiveden na mizinu, aby byla likvidována nepohodlná konkurence. Podivné bankovní operace tzv. nestandardního typu způsobily odliv českého kapitálu a hodnot do zahraničí v odhadované výši nejméně 800 miliard korun. Náš právní systém je tak neefektivní a prolezlý prodejnými úředníky, že obět nedosáhne dovolání se spravedlnosti, nebo až po dlouhém čase a pouze zčásti, pod záminkou nepoškozování lidských práv zločinců.
Slušný občan nevychází z údivu a pokouší se hledat příčiny těchto událostí. Myslím, že dříve či později zjistí, že neschopní a všeho schopní politici a nefukčnf státní aparát není prvotní příčinou, protože to jsou jen loutky v rukou Temných eminencí, jejichž prsty dosáhly i k nám. Je toto přípravná fáze globalizace směrující k Novému řádu světa (NWO)? Co dnes spolehlivě víme o tajných společnostech, ať to jsou Ilumináti, skupina Bilderberg, Trilaterální komise, Řád lebky a kosti, Společnosti Kruhu, Zářivé lóži, Řádu kostních lidi, Společnosti slova Jezdce a některých odštěpených skupin Svobodných zednářů, které se zpronevěřily svému původnímu poslání (řád Zlaté centurie F.O.G.C. a jeho lóže 99, atd.)?
Řada politologů a politických analytiků došla k přesvědčení, že jedním z mála pozitivních důsledků existence SSSR a Východního bloku bylo to, že jejich propagandistická aktivita nutila USA a západní Evropu řešit lidské i sociální problémy v mnohem širším rozsahu, než jim bylo milé, čímž byl kapitalismus přinucen alespoň na čas si nasadit lidskou tvář. V současné době, kde tento tlak z východu zmizel, jsme svědky změny této lidské tváře ve tvář čehosi, co nelze ani omylem považovat za tvář lidskou. Mocní tohoto světa (skupina Bilderberg) světu podsouvají nezbytnost takzvané globalizace ekonomik, kapitálu a moci pro nastolení Nového světového řádu, má-li lidstvo ve třetím tisíciletí přežít jako inteligentní druh. Kam nás ale tento projekt globalizace má zavést, nebude-li souběžně vedena i globalizace sociálních, ekonomických, humánních a politických lidských práv? Je to pouze ideová nedomyšlenost globalizace. nebo její stratégové mají zcela určité záměry, které jsou s těmito lidskými právy v rozporu, protože zaměřeni je přeměnit lidstvo v poslušné stádo konzumentů a zdroj pracovní síly přesně v intencích Alternativy 3, jejíž kořeny vyrůstají z tajného amerického projektu Aquarius? Zdá se, že Sídlo pomalu leze z pytle ven.
Člověk, který sleduje bolesti a utrpení tohoto světa, nutně dospívá k názoru, že dříve Či později se tyto problémy budou muset řešit, pokud nemá lidstvo zaniknout jako inteligentní druh hominidů. Skupiny vědců navrhly tři možné alternativy:
  1. Vybraně skupiny lidi přestěhovat do umělých měst vybudovaných v hloubi Země, zbytek lidstva ponechat svému osudu (Alternativa 1).
  2. Drasticky omezit spotřebu fosilních přiliv, produkci odpadků a toxické zplodiny vyfouknout z atmosféry umele vytvořeným tunelem do stratosféry (Alternativa 2).
  3. 3) Osídlit Mars a Méslc vybranou elitou a nezbytným množstvím sluhů, otroků a vojáku. Zbytek lidstva na Zemi opět ponechat svému osudu (Alternativa 3).
Podle minění rozumných lidí a poselství Bílé lóže existuje ještě Čtvrtá alternativa pro přežití lidstva, spočívající ve vybudováni sociálně i politicky vyspělé společnosti bez egoistické elity bohatých, kde každý člověk má svá nezadatelná práva, slušnou existenci a svobodné povědomí svých povinností. Kapitalismus již ve své podstatě není schopen se do takového systému vyvinout, o čemž se dennč znovu a znovu přesvědčujeme. Jednotlivé varianty diktatur založené na nacionálním či třídním základě, ať již jde o jednotlivé odrůdy fašismu, nebo sovětský bolševismits (který se tak často schovával za krásné ideje socialismu) zřejmě nejsou schopny lidstvu poskytnou nijakou přijatelnou budoucnost hodnou člověka. Francouzská revoluce objevila pro svět tři základní lidské požadavky: rovnost-svornost-bralrství. Ty dodnes nebyly v žádném státě uvedeny do života v plné své hloubce - svého času snad v tomto směru nejdále dospělo Švédsko. Myslím, že lidstvo dospívá ke křižovatce dějin, kdy bude muset zvolit právě tu pro sebe sama nejvhodnější cestu a ne cestu druhořadých poddaných sloužících samozvaným elitám. Máme alespoň tušeni, jaká společnost by byla pro lidstvo nejvhodnější?
O skutečných cílech Aliens, kteří se usídlili na Zemi v pouštních oblastech USA na základě smlouvy uzavřené s prezidentem Eisenhowerem a vládou USA, není téměř nic známo a z těch informací, které pocházejí od nich, nevíme kolik je v nich pravdy. Podle E. Castella, původně příslušníka ochranky na tajné základně v Dulce, od něhož pocházejí Izv. "dokumenty z Dulce", jen na této podzemní základně o sedmi podlažích obývalo šesté a sedmé podlaží přibližně 18000 Aliens. O počtech Aliens na ostatních základnách nemá spolehlivé informace ani Kongres. Kolik Aliens je na pravděpodobných základnách na Sibiři a Dálném východě rovněž není nic bližšího známo. Celá doslova hysterická dezinformační kampaň vládních úřadů USA a tajných služeb o problematice UFO, přítomnosti a aktivitě Aliens a spolupráci vědců s nimi, se pravděpodobné snaží všemi možnými prostředky odvěst pozornost, zesměšnit a znechutit zájemce o tyto otázky a tam, kde vše selže, nastupují tajemné únosy bez návratu, záhadná mizeni osob, záhadná úmrtí a podobné. Každého člověka s analytickými schopnostmi musí nutně dostupné důkazy (kterých je dnes již velmi mnoho) dovést k otázkám, proč oficiální orgány tak usilovné vynakládají tolik energie s tak malým efektem, aby celý rozsáhlý problém zmizel ze svéta? Zdá se, že zatím jediným výsledkem bylo naopak vyvolání několika vln zájmu investigativnich novinářů a UFO-badatelů. které odkryly dosud pečlivé skrývanou úzkou spolupráci Aliens s americkými a britskými vědci, s jejímiž plody se vojáci setkali například při operaci Pouštní bouře nebo ve Vietnamu. Novináři odkryli i tajné, hluboko sahající vazby amerických tajných služeb s Aliens prostřednictvím Trilateral Commission, o níž se dnes všeobecně soudí v informovaných kruzích, že jsou prodlouženou rukou a vykonavatelem zájmů Aliens na Zemi. Aliens, kteří přišli do kontaktu s americkými vědci tvrdili, že na Zemi žili již před 20 000 lety a v intervalech 6 000 let Zemi navštěvují a prostřednictvím tajných řádů a lóží zasahují do děni na planete a ovlivňují evoluci lidského druhu podle svých zámčrů. Aliens údajně sbili v pozadí všech velkých revolucí a válek druhého tisíciletí, podpořili nástup bolševismu v Rusku, revoluce v Evropé po skončení 1. Světové války, vznik a rozvoj nacismu v Německu, fašismu v Itálii, prostřednictvím psychotroniku orientovaných na levou cestu řídili záměry a činy Hitlera, Stalina a řady dalších diktátorů.
Z informací pocházejících z různých manuskriptů vyplývá, že Atlanťané se svými spojenci (aliance Trigardů) asi před 22 000 roky vyvolali celosvětový konflikt, známý spíše jako války démonii, trvající s přestávkami téměř 1000 let. Cilem války bylo získání kontroly nad celou Zemi, což se jim ale nepodařilo a i se svými spojenci byli poraženi. Poslední bitva se odehrála přesně v čase cyklu Nimiru v roce 15 679 př.n.l., kdy kataklyzma zničilo armády na obou stranách fronty, ale elita Atlanfanů však včas unikla záhubě na svých vesmírných lodích. Co je tedy skutečným důvodem návratu Aliens (kterí jsou zřejmě potomky atlantské elity) a jaké mají úmysly s lidstvem a Zemi ?
Podstatou manipulace s člověkem a davem, na němž je založena moc vládnoucí elity, je ovládnutí vide, myšlení, vědomí a zpochybnění práva člověka na svobodné rozhodování a svobodnou volbu cesty k Boží Pravdě. Technologie moci nad člověkem je založena na strachu před smrtí, utrpením a zotročením vlastní osoby i těch, které má rád. Člověk ať sám či vázaný egregorem davu je schopen odolat hrozbě týrání a smrti jen tehdy, pokud je poučen o své skutečné podstatě, jež je nesmrtelná, o svém poslání na Zemi a o svém údělu v tomto životě. Nad člověkem, jehož vědomí je probuzeno, nikdo nemůže získat moc pod hrozbou smrti či utrpení, proto mocní tohoto světa tak pečlivě popírají existenci nesmrtelné duchovní podstaty člověka a svádí jej sliby získání rozličných požitků, radostí a slastí tohoto světa Maya. Většina náboženských a duchovních proudů, křesťanství nevyjímaje, sice člověku nabízí jistou formu posmrtné existence cestou spasení v Ráji (Edenu, Valbale, Avalonu, Elysejských polích atd.), ale pod podmínkou poslušnosti a oddanosti kněžím či vládcům. Pod záminkou slibu spasení tato náboženství (a především církevní Či kultovní vůdci) odebírají člověku právo svobodné volby a právo přímé komunikace se Stvořitelem či jeho Svatými Syny, neboť sami sebe určují za jediné možné posvěcené1 zprostředkovatele vybavené zvláštní mocí a svátostmi. Leč kolik kněží, pastorů a samozvaných kazatelů má skutečně tak čisté srdce a duši, aby byli z etického hlediska oprávněni zprostředkovávat kontaky mezi člověkem a Bohem? Lze snad špinavým šálkem nabrat čistou vodu ze studánky Pravdy? Kolik z nich pak pravdivě vykládá skutečné slovo Boží ? Kam až došla římská křesťanská církev na své bludné pouti středověkem, když Papež Inocenc III.
v roce 1208 prohlásil; "Každý, kdo se po-kouší vytvořit osobní názor na Boha, musí být bez slitování upálen", čímž zdůvodnil křížovou výpravu pro Albigenským (katarům), kterou byla zahájena genocida proti všem křesťanům (dětí nevyjímaje) majícím jiné názory, než sám papež.
Řada filozofů zklamaných děním světa došlo k názoru, že člověk je pouhé nedokonale civilizované zvíře, kterému je vlastní zběsilost srdce i mysli, nenávist, Icrvelačnost, chamtivost a touha po ovládání jiných. Hovoří o člověku jako o zákeřné bestii projevující nepřátelství vůči svému druhu i vůči všemu živému v přírodě, holdující neřesti ve všech možných formách: Myslím, Že nemají pravdu, protože zapomněli na úděl člověka postaveného do tohoto světa existujícího na pomezi Tmy a Světla, který spočívá v pochopeni principů, na nichž oba tyto fenomény spočívají. A to je jedním z prvých kroků na "stezce Draka". Každá cesta i k dalekým obzorům začíná prvním krokem...

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2006-08-31 21:48:50
Zdroj : http://www.volny.cz/noxxxxx/zalohy/aquarius.htm
Sídlo : http://www.volny.cz/noxxxxx/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk