obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
aldok./obrazky/YingYang.gifaldok
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Mimozemské poselství z Chilboltonu

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokObrázkyKľúčové slováKomentáreSúvisiace články
A-   A+


V noci na 17. srpna 2001 se objevily na poli v těsné blízkosti chilboltonského radioteleskopu poblíž Wherwell v anglickém hrabství Hampshire dva neskutečně propracované obilné obrazce. Stejným způsobem, jakým vznikají takzvané "kruhy v obilí", je zde pomocí zatím nevysvětleného způsobu ohýbání klasů vytvořena téměř věrná kopie digitalizovaného obrazce, vyslaného před sedmadvaceti lety ke hvězdám.

Co bylo tehdy odesláno ke hvězdám?

Dne 16. listopadu 1974 bylo z největšího světového radioteleskopu v Areceibu v Portoriku odesláno do vesmíru obecné poselství lidstva. Digitálně kódované schéma, vyslané úzce směrovaným rádiovým paprskem o výkonovém ekvivalentu 20 triliónů wattů běžného rozhlasového signálu, obsahovalo údaje o člověku a Zemi. Obsah areceibské zprávy byl sestaven následovně:

* V prvním řádku jsou uvedena binární čísla 1 až 10 (v celé zprávě je použito binární kódování).
* Další řádek obsahuje atomová čísla základních prvků, umožňujících pozemský život - vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a fosforu.
* Čtyři následující řádky obsahují dvanáct bloků čísel v pětimístných skupinách. Představují několik základních molekul cukrových bází a fosfátů na bázi uvedených prvků, z nichž je složen řetězec DNK.

Zpráva byla zakódována využitím dvou frekvencí a "mezery", tvořené mezi oběma signály diferencí frekvenčního zdvihu. Obsahovala celkem 1679 prvků binárního kódu (tedy nul a jedniček). Počet znaků je násobkem čísel 23 a 73. Tabulka sestává ze 73 řádků po 23 znacích, které utvářejí schématický obrázek.

Radioteleskop v Areceibo byl přitom nasměrován na 20 000 světelných let vzdálenou hvězdokupu M13, která leží na samém okraji Mléčné dráhy a čítá milióny hvězd. Vzhledem k limitované rychlostí šíření rádiových vln se očekávalo, že v ideálním případě, pokud by naši zprávu někdo zachytil a ihned odpověděl, by eventuální odpověď dorazila za nějakých 40 000 let.

Možnosti

Otevírají se dvě možnosti. Buď, a to je jen těžko uvěřitelné a vzhledem k použité metodě "ohýbání stébel" (nejsou zlámaná!) technicky těžko možné, jde o úžasně pracný vtip, nebo o cosi snad ještě neuvěřitelnějšího - o pokus, odpovědět na odeslané poselství nám dostatečně srozumitelným způsobem.

Zdá se, jakoby na naše volání, vyslané do hlubin kosmu 16. listopadu 1974, přišla nečekaně rychlá odpověď.

Když se zmíněné obrazce zásluhou internetového serveru cropcircleconnector.com (zaměřeného na tzv. kruhy v obilí) objevily na internetu, editor podobně zaměřeného serveru PsyOpNews.com si povšiml, že jeden z publikovaných obrazců je zrcadlově převrácenou obdobou výše popsaného areceibského poselství. Když ho však převedl do správné polohy zjistil, že se od originálu v několika detailech liší. Pokusil se proto dekódovat význam zjištěných změn dosazením nového obrazce do logické mřížky, použité u původního signálu. Jeho výklad naleznete na uvedeném serveru.

Propracovanější výklad nabídnul o něco později Čech Jiří Wojnar. Uvádíme z něj:

Logika věci napovídá, že pokud tvůrci chilboltonských obrazců takříkajíc "přistoupili na naše pravidla hry" a použili k odpovědi rámec námi navržené mřížky, není nic snazšího, než se pokusit o přesnou rekonstrukci a vsadit obrazec do oboustranně daného měřítka! Vypracoval jsem tedy dvě tabulky. První je přesná kopie zprávy, odeslané teleskopem z Areceibo, druhá je rekonstrukcí chilboltonského obilného obrazce.

Původně jsem se domníval, že jde o znázornění jakéhosi letícího tělesa. Věc se ale jeví poněkud prozaičtěji a musím přiznat, že poté, když mi došlo, co se mi to vlastně objevilo před očima, měl jsem velmi smíšené pocity.

Pokud nejde o kolosální podvod, o čemž pochybuji, protože oba obrazce musely vzniknout v noci, a to v rozmezí pouhých tří hodin, je to, co vidíme, naprosto ohromující.

Ve spodní části, která je vůči prostoru nad planetami až na maličkost naprosto symetrická, jsou zobrazeny prastaré symboly. Zcela uprostřed je kříž symbolizující cíl. Je to naprosto stejný symbol, kterým je označeno čtvrté těleso soustavy odesílatelů. Grafika tedy ukazuje, kde naše poselství našlo svůj cíl. Cílem odpovědi je zcela nepochybně Země, a co víc - odesilatelé nás velmi dobře znají! A znaly je i staré národy.

Nahoře a dole je totiž zrcadlové vyobrazení třístupňové pyramidy, po jejíchž stranách leží lvi (pro objektivitu - s největší pravděpodobností jde o felidní tvory). K dokreslení všeho (je to žel poněkud sporné, protože obrazec kříží koleje po traktoru), úplně dole opět leží cosi, co velmi připomíná sfingu.

Z rekonstrukce zobrazení vyplývá velice zajímavá věc - planetární soustava pod nohama odesilatelů se podobá naší sluneční soustavě! Nedovedu si představit, že odesilatelé zprávy, které budu pro zjednodušení říkat echo, "čirou náhodou" obývají soustavu planet, která jakoby z oka vypadla té naší. Pravděpodobnost je tu takřka nulová. Všechno nasvědčuje tomu, že jde o znázornění těles v naší sluneční soustavě (ne planet v naší sluneční soustavě, nezaměňovat!).

K této úvaze mne vedla celá řada důvodů:

1) Řazení těles je stejné jako u Sumerů: Merkur, Venuše, Země, Měsíc, Mars, těleso "X", Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Sumeři nikdy nepočítali Pluto, na rozdíl od Měsíce (soustavu Země - Měsíc měli za "dvojplanetu"), mezi planety! Říkali tomuto tělesu Gaga (Vyslanec) a věděli, že jde původně o malý měsíc Saturna.

2) Těleso "X" je označeno jakýmisi podivnými atributy, které bylo možné vyrobit pouze v obilném poli - do digitalizovaného obrazce by se jednoduše nevešly. Tyto atributy naznačují, že se možná jedná o cosi umělého, o něco, co se před našimi zraky skrývá v pásu asteroidů.

3) Spodní část obrazce, počínaje řádkem 44 (pominu-li změněnou levou spirálu DNA), je kompletně přepracovaná. Měřítko, udávající velikost postavy, bylo odsunuto stranou a figurka podstatně zmenšena. Nemyslím, že se z toho dá usuzovat na velikost odesilatelů - tato změna má jiný účel. Dosazením menší, stylizovanější figurky, jejíž "hlava" pouze symbolizuje současně dodaný "displej" s obličejem, tvůrci echa pouze potvrdili svůj humanoidní vzhled a zároveň získali potřebný prostor, který využili k tomu, aby do dané mřížky zabudovali vlastní poselství, aniž by museli změnit její rastr. Zejména zdánlivý zmatek na posledních 15 řádcích představuje cosi, z čeho jde doslova mráz po zádech. Pozorovateli neujde, že až potud asymetrické schéma náhle respektuje osu souměrnosti mřížky.

Zdá se, že poselství říká:

"Provedli jsme exploataci Země, Měsíce a Marsu. V pásu asteroidů je zařízení, které odeslalo odpověď na vaši zprávu. Jeho funkce spočívá na využití sil, symbolizovaných vašimi předky jako pyramida, ležící mezi prackami dvou lvů."

Na Internetu je k dispozici mnohem více detailnějších informací - najdete je, když si zadáte do vyhledávače některé z klíčových slov, jako např. Chilbolton, cropcircle (kruhy v obilí) ap.

Pokud se vám to zdá všechno příliš fantastické, nemusíte tomu věřit. Žádné z informací tohoto typu nejsou zatím jakkoliv ověřitelné, vždy jde a dlouho asi ještě půjde jen o více či méně pravděpodobné hypotézy. Nicméně jsou určité nápadné podobnosti a souvislosti ze zřetelně zcela nezávislých zdrojů (časově třeba velice vzdálených), které člověka přinutí alespoň k úvaze: dobře, když to ale není takhle, tak jak to je? - protože nějak to být musí...

(Komentár k obrázku "Indiánské obrazce":

Obrazce jako tento jsou známy už celou řadu let. Tento pochází z dnes už zaniklé sbírky indiánských prací, kterou kdysi sromáždil a dlouho opatroval zesnulý páter Crespi. Až na ty slony, kteří jsou v Jižní Americe opravdu raritou, je na tomto snímku prakticky vše, jako na poselství! Je zde celkem devět planet. Na co asi ukazují hlavičky hadů? Vlevo na Zemi a vpravo na Mars? Také zobrazené ratolesti, v nichž končí hadí ocasy se od sebe poněkud liší...)

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2006-08-11 11:45:50
Zdroj : http://www.tipyainspirace.cz/modules.php?name=News...
Sídlo : http://www.tipyainspirace.cz/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk