obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Strelec (ivel:Oheň)
srdce./obrazky/YingYang.gifsrdce
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Strelec (h�adanie zmyslu)Strelec (h�adanie zmyslu)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Glosár Niektorých Dôležitých Výrazov

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáre
A-   A+


SvätíAnjeli: Boží poslovia Matky/Otca Boha. Nesmrteľné Bytosti Svetla, alebo Božského Ducha. Poverení organizovať prostriedky, ktorými bude uskutočnený Boží Plán.

Archanjeli: Najvyššie radené Bytosti Svetla v Anjelskej Ríši. Zodpovední za mnohé úlohy potrebné na uskutočnenie Božieho Plánu Matky/Otca Boha.

Vzostúpený Majster: Bytosť Svetla, ktorá mala minulý život alebo životy na Zemi v priebehu Zemského času, dosiahla plné vedomie najvyššej úrovne, zlúčila ducha a telo do Jednoty, ktorá presiahla všetky elementy Fyzického Stvorenia. Táto Jednota vytvorila Anjelovi podobnú Bytosť, ktorá prelomila obmedzenia karmy a dokázala slúžiť ako svätý príklad pre celé ľudstvo. Vzostúpení Majstri teraz slúžia vo Svätých Radách, ktoré pomáhajú ľudstvu s jeho súčasným Vzostupným procesom.

Rada Deviatich: Strážcovia Veľkej Modrej Lóže Veľkého Modrého Svetla Svätého Stvorenia. Jedným z Hlavných Radcov je Pán Siraya. V tejto galaxii sídli posvätná Modrá Lóža v hviezdnom systéme Sírius B.

Stvorenie: Nekonečná a neustála práca Matky/Otca Boha. Skladá sa z dvoch stránok: Fyzické Stvorenie (ľudská ríša) a Duchovné Stvorenie (nekonečne dimenzionálne ríše Ducha). Odvíja sa podľa Božieho Plánu.

Kráľovstvo Dév: Fyzickí Elementáli, ktorí pomáhajú Anjelskej Ríši a Radám Elohim v tvarovaní a udržovaní mnohých elementov, ktoré tvoria Fyzické Stvorenie.

Boží Plán: Svätá a božská predloha Matky/Otca Boha. Jeho prostredníctvom sú uskutočňované mnohé Svorenia.

Elohim: Hlavné inter-dimenzionálne Bytosti Stvoritelia. Prijímajú posvätné duchovné energie, ktoré poskytujú Anjelske Ríše a pomáhajú Anjelom tvarovať a udržovať Fyzické Stvorenie v súlade s Božím Plánom.

Ježiš Kristus: Veľmi vysoký Vzostúpený Majster Svetla. Prišiel učiť ľudstvo o pôsobení Lásky a jej dôsledku – sily odpustenia. Ukázal ako použiť jeho učenia na vzostup. Jeden z veľkých prototypov pre plné vedomie poslaný na Zem našim milujúcim a súcitným Matkou/Otcom Bohom.

Pán Buddha: Veľmi vysoký Vzostúpený Majster Svetla. Prišiel sem učiť ľudstvo o pôsobení Súcitu a ako ho použiť na prelomenie neustáleho kola Karmy a tak vzostúpiť. Jeden z veľkých prototypov pre plné vedomie poslaný na Zem našim milujúcim a súcitným Matkou/Otcom Bohom.

Pán Kuwaya: Stránka Matky/Otca Boha zodpovedný za dohliadanie na prvotné energie Stvorenia, ktoré sú potrebné na uskutočnenie Božieho Plánu. Dohliada, spolu s Pánom Siraya, na odvíjanie Božieho Plánu.

Pán Metatron: Jeden z hlavných Archanjelov, a tiež Vedúci Elohim. Bolo mu Matkou/Otcom zverené súčasné Stvorenie, ktoré je šieste z desiatich Stvorení určených Božím Plánom.

Pán Michael: Vznešená Bytosť Svetla a hlavný Archanjel. Jeho Povinnosťou je informovať mnohých Archanjelov ako najlepšie uskutočniť boží Plán Matky/Otca Boha.

Pán Surea: Stránka Matky/Otca Boha, ktorá má na starosti posvätnú Rasu Rád Neba, ktoré uskutočňujú Boží Plán. Všetci Boží obľúbenci Neba nasledujú jeho sväté vyhlásenia.

Matka/Otec Boh: Najvyššia Tvorivá Sila alebo Najvyššie Svetlo Stvorenia. Pozostáva z troch nesmrteľných a mocných tvorivých hľadísk, z ktorých len dve – Pán Siraya a Pán Kuwaya – boli odhalené. Účelom Boha je odvíjať Stvorenie v súlade s Božím Plánom.

Duchovná Hierarchia: Posvätná štruktúra, ktorá predstavuje sväté potomstvo Neba. Pozostáva z Anjelských Ríš, Kráľovstva Dév, Vzostúpených Majstrov, mnohých Rádov Elohim a početných Božských Rád a Pánov Času.

Páni Času: Veľké Bytosti Svetla, ktorých príkazy sú predstavované mnohými Božími Radami. Majú na starosti Čas, ktorý, spolu so Svetlom, je jedným z dvoch prvkov, z ktorých sa skladá Stvorenie.

Proces VzostupuAkašické Záznamy: Záznamy života všetkých duší, ktoré strávili život vo Fyzickom Stvorení. Záznamy dokumentujú vo veľkých podrobnostiach každú udalosť, ktorá sa stala počas všetkých životov.

Vzostup: Proces, v ktorom jednotlivec zjednotí fyzické telo s duchovným (dušou) a astrálnym telom, a ktorý mu umožní stať sa plne vedomým.

Astrálne Telo: Nefyzické telo. Tiež odkazuje na možnosť keď je duša pripojená na fyzické telo. Zvyčajne putuje do nižších ríš Astrálnej Roviny (vyššej fyzickej dimenzie) počas spánku alebo stavov snenia.

Aura: Elektromagnetické pole, ktoré obklopuje telo a vyžarované Životnými energiami, ktoré oživujú telo.

Čakra: Centrá životnej energie v tele. Telá bytostí s obmedzeným vedomím obsahujú sedem hlavných centier alebo čakier. U plne vedomých bytostí je asi trinásť takých hlavných centier životnej energie, ktoré sa nachádzajú v a nad fyzickým telom.

Plné Vedomie: Stav neobmedzenej reality kde sú fyzické, mentálne, emocionálne a duchovné telo plne zjednotené. Označuje plné používanie teraz nevyužitých mentálnych a duchovných schopností: vlastníctvo svetelného tela a plný rozsah psychických schopností, ako telepatia a telekinéza: spôsobilosť okamžite prejaviť čo je fyzicky potrebné: a plný vzťah s duchovnou a inými vyššími dimenziami. Nie tak úplne zjednotený s vyššími dimenziami ako Vzostúpený Majster. Iný výraz pre plne vedomého je Galaktický Človek.

Galaktický Človek: Plne vedomá ľudská bytosť. Tiež zvaný fyzický Anjel s plným oživením svojich akašických záznamov a pravého zmyslu života.

Karma: Dôsledok vzájomného pôsobenia s inými vnímavými bytosťami. Hlavný prostriedok pomocou ktorého je súdený každý život. Vytvára cykly, ktoré určujú povahu ďalšieho života človeka. V prichádzajúcom veku božia milosť prelomí karmický cyklus.

Pracovník Svetla: Osvietený obyvateľ Zeme, ktorý pracuje so Vzostúpenými Majstrami a Anjelskými Ríšami a prináša správu o Vzostupe a novom Veku Svetla všeobecnej verejnosti. Môže to byť buď osvietená Pozemská duša (taká, ktorá bola lapená v karmickom cykle mnohých Pozemských životov) alebo hviezdne semienko.

Merkaba: Iné meno pre Svetelné Telo človeka. Časť plného vedomia, keď sú duchovné, astrálne a fyzické telo zjednotené. Umožňuje scvrknúť sa do veľkosti tenisovej loptičky a okamžite kamkoľvek cestovať.

Obrad/Rituál: Zvyčajne určitá postupnosť krokov vykonávaná pravidelne, s určeným účelom alebo cieľom. Hlavný príklad posvätného obradu je skupinové alebo jednotlivé používanie meditácie alebo vizuálna výprava na dosiahnutie božieho účelu, napr. liečenie Zeme alebo zlepšenie seba.

Duch: Duša alebo netelesná časť každej živej veci. Tiež odkazuje na Bytosti Svetla, ktoré pomáhajú v úľave denných zápasov ľudskej exitencie.

Myšlienková Forma: Podstata vytvorená vlastnou myšlienkou človeka, alebo myšlienkou iného jednotlivca alebo skupiny. Schopná ovplyvniť zdravie alebo správanie netušiacej (alebo nechránenej) osoby.

Galaktická FederáciaAkčný Tím: Zvláštne posádky Galaktickej Federácie vycvičená na plnenie určitých úloh tak rýchlo a účinne ako sa dá.

Boží Zásah: Svätá Bohom zaručená operácia hromadného pristátia Galaktickej Federácie a Anjelských Ríš. Uskutočňovaný prostredníctvom božskej milosti, aby vrátil Božiu Vôľu na Zem a dal dar plného vedomia deťom Matky Zem.

Evakuačný Scenár: Zvláštna operácia, ktorá predchádza operácii hromadného pristátia. Bude použitý na rýchlu evakuáciu obyvateľov Zeme, ktorí žijú v oblastiach, ktoré sú vystavené pohromám spôsobeným prichádzajúcimi zmenami Zeme. Zvláštne vytvorené akčné tímy Galaktickej Federácie úspešne uskutočnia túto procedúru.

Plynulé Riadenie: Hlavná organizačná axióma Galaktickej Federácie. Také plne vedomé organizácie sú ne-hierarchické a zamerané na cieľ. Spoliehajú sa hlavne na nadania, vedenie a súzvuk svojich členov.

Galaktická Federácia: Združenie Svetla vytvorené pred štyrmi miliónmi rokov rôznymi hviezdnymi civilizáciami v tejto galaxii. Božský účel: konať ako Fyzickí Anjeli potrební pre vykonanie dávno prorokovaného božského osudu pre Mliečnu Dráhu.

Vládna Rada: Hlavné vládne teleso planéty, slnečnej sústavy alebo hviezdnej ligy. Vládnu jej princípy plynulého riadenia. V súčasnosti je vyše 200,000 takých organizácií členmi Galaktickej Federácie.

Spojovací Tím: Zvláštny tím, ktorého hlavným účelom je prenášať vzácne komunikácie medzi skupinami a umožniť rôznym skupinám pracovať spolu účinnejšie a harmonickejšie.

Svetelné Komnaty: Zvláštne upravené zariadenia, ktoré budú použité na zrýchlenie postupov potrebných na zmenu „hviezdneho semienka“ na plne vedomého Galaktického Človeka v priebehu minút. Nachádzajú sa na palubách hviezdnych lodí flotily hromadného pristátia Galaktickej Federácie. Budú použité pár hodín pred tým ako sa udejú hromadné evakuácie a hromadné pristátie.

Hlavná Rada Federácie: Hlavné vládne teleso Galaktickej Federácie. Nachádza sa v hviezdnej sústave Vega. Pracuje podľa princípu jeden hlas na člena – hviezdnej sústavy alebo hviezdnej ligy.

Hromadné Pristátia: Operácia Galaktickej Federácie a Duchovnej Hierarchie. Navrhnutá na pokojné pristátie dôležitých zložiek Galaktickej Federácie a Anjelských Ríš na Matke Zem. Také zložky ako právnici, zvláštne spojovacie a akčné tímy budú pomáhať zrodiť novú galaktickú spoločnosť a príchod plného vedomia pre ľudské obyvateľstvo Zeme.

Vedecké a Výskumné Tímy: Hlavné vesmírne flotily Galaktickej Federácie sú navrhnuté aby skúmali túto galaxiu. Zvláštne poslanie je stretávať a neustále skúmať menej pokročilé planetárne civilizácie v tejto galaxii. Keď nájdu hviezdnu spoločnosť, ktorá spĺňa kritériá Galaktickej Federácie, zahája poslanie prvý kontakt, ktoré povedie túto hviezdnu civilizáciu do plného členstva v Galaktickej Federácii.

Podzemné Holografické Prostredie: Zvláštne podzemné zariadenia, založené na pokročilej svetelnej technológii, ktorá bude blízko pripomínať a nesmierne zlepší súčasné životné prostredie ľudí. Plne schopné zvládnuť a prežiť akýkoľvek druh prírodnej pohromy na Zemi. Stane sa trvalými obydliami po skončení hromadných masových pristátí.

Niektoré Galaktické VýrazyDimenzie: Odlišné miesta udalostí, nekonečné počtom a určené príslušným počtom rovín vedomia alebo duchovného Svetla a Času, ktoré obsahujú. Napríklad štvrtá dimenzia je význačná ne-postupným a okamžitým časovým rámcom, ktorý stáča minulosť, prítomnosť a budúcnosť dokopy. Vo štvrtej dimenzii je vedomie úplnejšie ako v tretej a existuje v menej hustej telesnej forme. (To je miesto kde sú pravé bytosti astrálnej roviny.)

Silové Pole: Najčastejšie stena elektromagnetickej energie, sústredená používaním elektromagnetov alebo podobných prirodzených predmetov, ktoré sú usporiadané v zvláštnom kruhovom vzore.

Hologram: V súčasnej Pozemskej technológii, filmový negatív vytvorený zo zastavenia koherentného monochromatického svetla ako je laser. Keď je filmový negatív znova vystavený laseru, bude vykazovať zvláštne akoby 3-D vlastnosti. Ak je roztrhnutý alebo poškodený je jedinečne schopný znova vytvoriť celý obraz z akejkoľvek časti filmu negatívu. V pokročilých technológiách môže byť premietaný na akékoľvek iné médium okrem obrazového filmu. Môže byť použitý na vytvorenie obrovských ilúzií vytvorených z koherentnch silových polí svetla.

Fotónový Pás: Obrovský toroid alebo „pás“ inter-dimenzionálneho Svetla, ktorý prechádza cez túto časť galaxie Mliečna Dráha v 26,000 ročnom cykle. Naposledy stretnutý na začiatku 1997. Našťastie Zem bola vložená do zvláštnej diery v ňom, ktorá bola vyvŕtaná koherentným oblúkom vlny gama častíc z novy, ktorú astronómovia prvý krát pozorovali v 1987.

Planetárny alebo Slnečný Hologram: Zvláštny inter-dimenzionálny hologram zložený z poľa polarizovaného svetla. Používa sa na obklopenie planéty alebo slnka a jeho ochranu pred možno nebezpečnou situáciou. Od 1972 bol použitý slnečný hologram aby zabránil slnku Zeme v predčasnom prechode poslednými fázami obrovského hviezdneho výbuchu alebo novy.

Hviezdne Brány: Miesta kde sa stretávajú duchovné alebo Svetelné energie dvoch alebo viac dimenzií. Môžu byť použité na prechod z jednej dimenzie do druhej a znova späť. Tiež používané na prenos duchovných energií na udržanie Stvorenia z jednej dimenzie do druhej. Nazývajú sa tak pretože najčastejšie sa nachádzajú v alebo blízko hviezdnych systémov.

Niektoré Pozemské VýrazyAtlantída: Ostrovný svetadiel a tretie Pozemské galaktické osídlenie. Nachádzala sa v stredo-Atlantickom oceáne, bol mierne väčší ako súčasný svetadiel Austrália. V posledných fázach bol miestom mnohých ohavných genetických experimentov, ktoré viedli ku nášmu osvojeniu obmedzeného vedomia. Našťastie sa potopil svojimi vlastnými prepočítaním pred nejakými 12,000 rokmi.

Zmeny Zeme: Katastrofické prebudovanie povrchu Zeme, ktoré ju vráti do jej pôvodného nepoškvrneného stavu. Pripraví planétu na postup do plného vedomia. Keďže obyvateľstvo Zeme by nemohlo inak prežiť, Galaktická Federácia je oddaná scenáru evakuácie a hromadnému pristátiu, aby pomohla prebúdzajúcemu sa ľudstvu cez toto najnáročnejšie obdobie.

Nebeská Klenba Zeme: Budúci element atmosféry Zeme je postupnosť dvoch veľkých globálnych ľadových tabúľ. Prvý sa nachádza vo výške 15,000 až 18,000 stôp (4500-5500 metrov), druhý je vo výške 35,000 stôp (10500 metrov) nad povrchom Zeme. Otvorené na póloch. Veľký izolátor proti škodlivému žiareniu, ktoré by mohlo znížiť energie životnej sily biosféry. Keď sú na mieste, energie životnej sily Biosféry sú na maxime.

Koniec Času: Prorokovaný čas keď sa súčasná planetárna civilizácia skončí a nový „zlatý vek“ sa stane skutočnosťou.

Hybornea: Prvé ľudské galaktické osídlenie založené pred nejakým 2,000,000 rokmi. Nachádzalo sa v oblasti súčasného Arktického Oceánu, bolo asi veľkosti súčasného svetadielu Antarktída. Úplne zničené pred nejakým 1,000,000 rokov ako časť všeobecného útoku na túto slnečnú sústavu, ktorá tiež zdevastovala galaktické ľudské kolónie na Marse a Venuši.

Civilizácie Vnútornej Zeme: Zostatky celosvetovej podzemnej Lemurskej spoločnosti, ktorá prežíva do dnešného dňa a prebýva v zvláštnych jaskynných svetoch, ktorá sa nachádzajú naprieč zemeguľou. Táto civilizácia galaktických ľudí sa znova zjednotí so súčasnou povrchovou civilizáciou po hromadných pristátiach a návrate do plného vedomia všetkých ľudských obyvateľov Zeme.

Lemuria: Druhé ľudské galaktické osídlenie založené na tejto planéte pred nejakými 900,000 rokmi. Veľká ako súčasný svetadiel Ázia, nachádzala sa uprostred Tichého Oceánu. Bola zničená pred nejakými 25,000 rokmi podlým útokom zo svetadielu Atlantída.

Preklad: SiR @ http://ee.dunres.sk

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2011-06-10 15:32:36
Zdroj : http://www.paoweb.com/glossary.htm
Sídlo : http://www.paoweb.com/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk