obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
tenk revo./obrazky/YingYang.gifsrdce
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Panna (rados� z detailu, slu�ba)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
8.Armáda a policie.

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáre
A-   A+


Tato kapitola bude také pro mnohé šokující. Vzhledem k tomu, že kriminalita prakticky neexistuje, nemají vyspělé civilizace žádnou policii, pouze pohotovostní oddíly, které jsou připraveny zasáhnout v případě jakékoliv neobvyklé události a místo armády mají pouze planetární obranný systém, umožňující obranu planety před neočekávaným napadením z kosmu. Pozemské hranice na planetách neexistují, všechno obyvatelstvo tvoří jeden správní útvar, takže armády na obranu státních zájmů neexistují.

Rovněž možnost ohrožení z kosmu je téměř vyloučena, neboť v Kosmickém společenství probíhá neustále sledování vývoje všech planet, dosud do společenství nezapojených a v případě, že by se někde vyvinula civilizace natolik agresivní, že by představovala nebezpečí pro ostatní planety, je tato civilizace obvykle usměrněna ve vývoji uměle vyvolanou globální přírodní katastrofou nebo je v krajním případě zničena celá planeta. Navíc detekční systémy dokáží zaznamenat každé těleso, které se objeví v okruhu několika světelných let od planety, včas provést identifikaci a připravit potřebná opatření. Kosmičtí strážci sledují vývoj všech rozvíjejících se civilizací a zasahují pouze v případě ohrožení okolního Vesmíru. Z civilizace, která se sama chce zničit jsou zachráněni jen jedinci, kteří již pochopili zákony Stvoření.

Vzhledem k tomu, že obranné prostředky jsou na všech planetách společenství stejné a jsou zpravidla ovládány příslušníky jiné rasy, než žije na planetě (aby se vyloučilo zneužití techniky), je použití obranných prostředků k útočným cílům vyloučeno. Mimo to nad všemi oddíly obrany má dozor zvláštní Galaktická rada, která prověřuje, zda je na všech planetách společenství vše v pořádku. Obsluhy obranných systémů jsou také zvláště vybírány a školeny, jedná se obvykle o mimořádně inteligentní a vzdělané jedince. Početní stav těchto jednotek je minimální, jedná se pouze o obsluhu techniky. Žádní vojáci-pěšáci nikde u mimozemšťanů neexistují.

O technice a jejím použití nám pochopitelně mimozemšťané žádné informace neposkytli, neboť tak agresivní a primitivní civilizaci, jako je na Zemi, je není možné poskytnout.

Zcela odlišná je i funkce policie, která zastává i funkce, kterou mají u vás hasiči a záchranná služba. Vzhledem k vysoké automatizaci dopravy a absenci pozemních komunikací není ani dopravní policie, neboť ovládání všech používaných dopravních prostředků se učí již děti a stejně se řízení většinou omezí na zadání cíle cesty. Většina kosmických lodí je ovládána přímo myšlenkami velitele posádky nebo určeného člena.

Vysoká morální uvědomělost a inteligence obyvatel je příčinou toho, že klasická kriminalita, jako podvody, krádeže a vraždy téměř neexistuje. Zcela výjimečně se však mohou vyskytnout nepřizpůsobiví jedinci, kteří se mohou dopustit porušení základních zákonů pro spolužití. V tomto případě je pachatel po zadržení umístěn v zařízení, připomínajícím spíše nemocnici, než vězení a je nejprve důkladně vyšetřen jeho zdravotní stav a motivace jeho činu. Po odborném posouzení je rozhodnuto o způsobu nápravy. Pokud se jedná o drobné přestupky, způsobené nedostatečnou nebo nevhodnou výchovou je pachatel podroben zvláštní hypnotické léčbě, jejím cílem je, aby si plně uvědomil nesprávnost svého jednání a poté je propuštěn na svobodu s upozorněním, že opakování stejného činu bude mít za následek jeho izolaci.

Recidivisté a pachatelé obzvláště zavrženíhodných činů, jako jsou přepadení, loupeže, znásilnění nebo vraždy, jsou totiž úplně izolováni od společnosti, buď na zvláště k tomu účelu určených ostrovech, nebo jsou deportováni na karanténní planety. Pachatel se ocitá prakticky bez prostředků v prostředí, kde žijí jedinci se stejným proviněním a jediný způsob, jak si může zachovat život, je zapojení do společné práce v této komunitě. Pokud dochází k rozporům v těchto komunitách, které končí smrtí pachatelů, nepovažuje to ostatní civilizovaná společnost za nějaké činy proti lidskosti nebo morálce, neboť pachatelé těžkých zločinů se sami ze společnosti vyhostili a taková karma jim byla předurčena.

Dalším trestem pro tyto asociální jedince je, že v jedné komunitě jsou pouze osoby téhož pohlaví. Jistá kontrola přece jen existuje, protože trestancům je před deportací voperován čip, který sleduje jejich tělesné funkce a zároveň je i indikátorem polohy, takže možnost úniku z vymezené zóny je vyloučena. V případě těžšího zranění při úrazu nebo potyčce bývá obvykle chybující člověk během několika minut převezen z trestanecké kolonie do nemocnice, kde je mu poskytnuta potřebná péče. Pouze v případě, že by si delikvent způsobil zranění sám nebo se pokusil o sebevraždu, mu pomoc není poskytnuta. Je totiž třeba, aby se naplnilo jeho karmické předurčení.

Základním zákonem nápravy je pravidlo, že pouze vnitřní změnu k lepšímu, v důsledku uvědomění si svých činů je možno považovat za odpykání trestu. Délka trestu proto není předem určena, každý si svým chováním určuje, jak dlouho bude vyhoštěn z civilizace. Tato změna je zjišťována zvláštními přístroji, které dokážou sledovat myšlenky trestanců a posoudit jejich nápravu.

Je-li konstatováno, že chybující člověk se dostatečně změnil, aby mohl žít znovu ve společnosti, je odvezen zpět a může si vybrat, kde chce dále pokračovat v životě. Většina navrátilců si obvykle vybírá odlišná místa pobytu, kde je nikdo nezná, neboť jejich dřívější přátelé obvykle vědí co se s nimi dělo a tito se po návratu velmi stydí za svůj dřívější život.

Trestné činy u příslušníků rodin, nebo činy páchané v organizované skupině se nevyskytují, neboť soužití rodiny je považováno za základní povinnost a všichni rodinní příslušníci mají k sobě úctu a odpovědnost. Trestných činů se dopouštějí převážně jedinci, kteří přicestovali z jiných planet, vrátili se z dlouhých cest po Vesmíru, přišli za různých okolností o své rodiny a přátele nebo trpí nějakou duševní poruchou. Vzhledem k tomu, že své duše si nevybíráme, ale ony si vybírají nás, mohou být i na vyspělejších planetách jedinci s dušemi na nižším stupni vývoje, které se mají během života zdokonalit nebo je jim kriminální život karmicky určen. Na základě karmických zákonů se však obvykle na vyspělejších planetách rodí lidé, kteří zde již žili, nebo kteří si toto vtělení do dokonalejší společnosti zasloužili.

Ve srovnání s pozemskými poměry je kriminalita na vyspělých planetách výjimečným a ojedinělým jevem, činů proti zákonům Stvoření se dopouští jen několik jedinců z celé planety. Největší problémy nastávají na planetách v přechodném období, těsně po zapojení planety do Kosmického společenství, když je na planetě jen menšina vyspělých jedinců, dodržujících zákony Stvoření. V této etapě mají Kosmičtí strážci nejvíce práce s převýchovným procesem, který musí proběhnout velmi rychle, v rámci několika generací. Nepřizpůsobiví jedinci musí ukončit v nejhorším případě své inkarnace, i když způsob tohoto zakončení je obvykle ponechán na svobodné vůli jedinců. Kriminální živly obvykle končí sami jako oběti jiných kriminálníků.

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2006-07-06 22:02:31
Zdroj : http://www.vesmirni-lide.cz/zip/dil1.zip
Sídlo : http://www.vesmirni-lide.cz/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk