obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Lev (ivel:Oheň)
aldok./obrazky/YingYang.gifhrub revo
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Ubdajca Luna je dnes v znamen Vodnár (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Panna (rados� z detailu, slu�ba)Lev (rados� z tvorenia, ve�korysos�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Baran (schopnos� spont�nneho nad�enia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Mimozemšťania a iné vládne utajenia

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKomentáre
A-   A+


95% všetkých mimozemšťanov navštevujúcich našu planétu má pozitívny charakter

Jedna z oblastí, o ktoré som mal veľký záujem v posledných piatich rokoch bola, oblasť týkajúca mimozemskej účasti na našej planéte v dejinách Zeme. Pokrytie tejto oblasti a zamerania by pravdepodobne mohli zabrať tisíce kníh a predsa by nepokryli ani stručný prehľad tejto témy.

Je veľmi zaujímavý jav, že mnoho veľmi oddaných a duchovných ľudí, má veľmi málo znalostí o mimozemskej angažovanosti na Zemi. Pokúsim sa v tejto kapitole poskytnúť nejaké základy.

Po prvé, nekonečný vesmír Boha je plný mimozemského života. Je vrchol egoizmu myslieť si, že my sme jediná forma života v nekonečnom vesmíre Boha. Mimozemšťania nás navštevovali od počiaku časov. V kapitole o stvorení v mojej prvej knihe, som spomenul elektrické vojny v pred-Lemurskej dobe. Neskôr som sa zmienil ako nás počas Atlantídy a Egypta mimozemšťania navštevovali vo veľkých počtoch. Keby si ľudia dokázali predstaviť ako veľa mimozemskej aktivity sa odohrávalo v minulosti a v našej súčasnosti, boli by ohromení.

V Atlantíde pomáhali s kryštálovými technológiami a pri výstavbe „Veľkého Kryštálu“, ktorý bol zdrojom energie pre celú Atlantskú civilizáciu. Mimozemšťania prichádzali z našej galaxie a iných vzdialenejších galaxií. Je dôležité v tomto bode povedať, že verím na základe vedenia, ktoré som dostal, že „95%“ mimozemských kontaktov na Zemi je „pozitívnej povahy“. Väčšina civilizácií ďaleko prekonala náš technologický a duchovný pokrok. Jeden zo základných zákonov, ktoré dodržujú, je rešpektovanie našej slobodnej vôle a nikdy nezasahovať, až kým nie sú požiadaní o pomoc.

Jeden z dôvodov prečo bolo tak veľa pozorovaní UFO je, že my na tejto planéte sme sa presunuli do vedomia štvrtého rozmeru a do posvätného stavu ako planéta, a to je solárna udalosť. Každú z planét našej slnečnej sústavy je možné spojiť s čakrou Slnka alebo bytosti, ktorá oduševňuje slnečnú sústavu, ktorej meno je Helios. Keď jedna čakra prejde veľkou transformáciou (premenou, pozn. prekl.), má to vplyv na všetky ostatné čakry. Mimozemšťania sú si vedomí tejto transformácie, ktorou Zem prechádza a majú veľký záujem o jej pozorovanie a o pomoc nám presunúť sa do Nového veku.

Mnoho veľkých vzostupov vo vývoji zeme pochádzalo z mimozemskej pomoci. Jedna dôležitá vec, ktorú treba pochopiť je, že nie všetci mimozemšťania majú ľudský vzhľad. Náš konkrétny typ fyzického tela sa nazýva „Adam Kadmon“. Existuje veľa iných typov tiel, ktoré Boh stvoril.

Tiež je potrebné vedieť, že v našich minulých životoch, keď sme sa inkarnovali (vtelili, pozn. prekl.) na iných planétach sme aj my sami obývali niektoré z týchto tiel. Musíme postúpiť ďalej za naše egoistické pripútanie sa k tejto konkrétnej ľudskej podobe a uvedomiť si, že sme časťou galaktickej, vesmírnej a kozmickej rodiny inteligentných životných foriem. Väčšina z nich je oveľa pokročilejšia ako naša civilizácia.

Jeden z dôvodov prečo nie sú viac viditeľní počas návštev našej planéty a nepristanú jednoducho na trávnik pred bielym domom pred pohľadmi verejnosti je, že my, ako planéta sme viedli príliš veľa vojen. Dosiahli sme nejaký technologický pokrok, ale duchovne sme zaostalá planéta.

Negatívni mimozemšťania a Temné Bratstvo


Toto ma privádza ku téme ktorou sú negatívni mimozemšťania. Ako som už spomenul, prinajmenšom 95% všetkých mimozemských vplyvov na tejto planéte je veľmi „pozitívnej povahy“. Päť percent, ktoré sú negatívne, sú však veľmi negatívne. Je časťou môjho zámeru počas písania tejto kapitoly, aby ste si uvedomili čo sa v skutočnosti deje v zákulisí. Informácia, ktorú s vami budem zdieľať v tejto kapitole bola potvrdená znova a znova z pozemských, rovnako ako duchovných zdrojov. Niektoré z vecí, o ktoré sa s vami podelím môžu niektorých z vás dokonca šokovať. Avšak, žiadam vás, čítajte ďalej a udržujte si otvorenú myseľ, pretože ja verím, že je absolútne nevyhnutné, aby sa ľudia v Spojených Štátoch a na svete prebudili.

Negatívni mimozemšťania boli súčasťou pádu Atlantídy a snažili sa ovládať túto planétu a jej ľudí od počiatku zaznamenaných časov. V nekonečnom vesmíre Boha sú vždy dve sily. Tie ktoré slúžia zákonu Jedného a tie ktoré slúžia skôr egoistickým, sebeckým, na strachu založeným princípom. To platí pre nás na Zemi. To platí pre mimozemšťanov.

Keď si uvedomíme existenciu týchto egoistických frakcií bude menšia pravdepodobnosť, že nimi budeme ovládaní. Účelom celej tejto knihy a tejto kapitoly je, aby ste si uvedomili to, čo sa deje v zákulisí a tak sa mohli stať ešte silnejšími ako už ste. Nemôžeme vyriešiť problém, kým nevieme čo je problém.

Jadro problému siaha pravdepodobne späť ku Temnému Bratstvu. Temné Bratstvo je organizácia podobne ako Veľké Biele Bratstvo duchovnej hierarchie. Jediným problémom je, že tieto bytosti pracujú podľa plánu, ktorý je v rozpore s božským plánom. V určitom zmysle tieto bytosti, v duchovnom stave a tiež na hmotnej rovine majú plán, ktorí slúži ich sebeckým záujmom a nie Božiemu plánu, ktorý je pre dobro všetkých.

Táto temná sila a bratstvo nie je nič čoho by sa bolo treba obávať, pretože kým disponujete svojou silou a nechodíte dookola na autopilotovi, nemôžu vás v žiadnom prípade ovplyvniť alebo vám ublížiť. Problémom je, že veľa duší na tejto planéte nedisponuje svojou silou a nie sú duchovne naladení. Berú drogy, pijú príliš veľa alkoholu, a neuvedomujú si kým sú, a prečo sú tu. Ich životy sú zamerané na pôžitkárstvo a materializmus a všetky tieto veci ich robia citlivými na pôsobenie temných síl. Negatívni mimozemšťania sú ovplyvnení touto temnou separatívnou, egoistickou, na strachu založenou časťou seba. Vyvíjali sa technologicky čo je možné vidieť podľa ich lietajúcich tanierov. Avšak nevyvíjali sa duchovne. Vnucujú svoju vôľu ľudom na planéte Zem. Porušujú to čo sa v TV seriáli Star Trek nazývalo „základný predpis“ - nezasahovanie a rešpektovanie slobodnej voľby.

Skôr ako prejdeme ku dôkladnejšiemu vysvetleniu celého tohto procesu je nutné uviesť jednu ďalšiu skupinu ktorá hrala a naďalej hrá kľúčovú úlohu v celej tejto dráme, a to je skupina ľudí na tejto planéte, ktorá tvorí to čo ja nazývam „Tajná vláda“ alebo „Ilumináti“.

Tajná vláda


Na tomto svete existuje skupina ľudí, ktorí kvôli ich nedostatočnému naladeniu sa na svoje vlastné duše, sa v určitom zmysle dostali pod kontrolu Temného Bratstva. Týchto ľudí ovládlo sebectvo, chamtivosť a moc, a pokúšajú sa ovládnuť Spojené Štáty a celý svet, aby vyhovoval ich vlastným pomýleným, materialistickým hodnotám. Títo ľudia nemajú úctu ku vláde Spojených Štátov ni ku žiadnej inej vláde na tejto planéte.

Ich základnou hrou je ovládnutie sveta aby slúžil ich vlastným záujmom a hodnotám, ktoré sú v jadre jasne sebecké. Občas sa dopočujeme o škandáloch, keď boli prichytení, avšak svet ako celok si neuvedomuje rozsah ich moci a bezohľadnosti.

Niektoré zo škandálov, ktoré spôsobila táto skupina sú: zavraždenie Johna F. Kennedyho, Watergate, Contragate, Iraqgate, Kapitálová a Úverová kríza, úplne ovládnutie bankového systému, ovládnutie CIA, a ovládanie väčšiny prezidentov a vlád Spojených Štátov. Financovali veľmi veľa ich protiprávnych projektov prostredníctvom CIA, predajom drog. Táto tajná vláda je známa pod mnohými menami, niektoré z nich sú Ilumináti, Trilaterálna Komisia, Rada pre zahraničné vzťahy (CFR) a Olympania. Oni sú v podstate predstaviteľmi alebo nástrojmi Temného Bratstva na Zemi. Veľa z týchto ľudí vlastní veľké finančné bohatstvo a zastávajú pozície s veľkou politickou mocou. Na konci tejto kapitoly som poskytol diagram niektorých zainteresovaných osôb. Niektoré z mien týchto ľudí zahrajú na známu strunu. Je na čase, aby sa Americký ľud prebudil a získal späť silu a vzal si späť svoju vládu.

Som rád, že môžem povedať že jeden obrovský krok bol urobený, keď boli hlasovaním George Bush, Dan Quail a James Baker odvolaní z úradu. James Baker a George Bush boli veľmi vysoko postavení v tajnej vláde. Nie je účelom tejto knihy príliš sa zameriavať na túto stránku, okrem toho ako sa vzťahuje k mimozemskej situácii. Teraz by som sa rád zameral na moderné dejiny mimozemskej aktivity a na to ako tajná vláda spáchala najväčšie utajenie v dejinách tejto planéty.

Moderné dejiny mimozemskej aktivity


Hnutie UFO naozaj začalo v roku 1936 keď Nacistické Nemecko získalo havarované UFO. Nechali svojich špičkových vedcov pracovať, aby skopírovali a pochopili túto technológiu. Keď spojenecké sily vtrhli do Nemecka, celý tento projekt a technológia boli objavené a šokovali vládu Spojených Štátov.

V štyridsiatych rokoch 20eho storočia nastalo veľké zvýšenie mimozemskej aktivity. Jednou z najdôležitejších udalostí bola pravdepodobne havária v Roswelli. Havária v Roswelli sa udialia 7.Júla 1947 (7,7,7 pozn. prekl.) v Novom Mexiku. Havarovalo UFO a boli nájdené štyria mŕtvi mimozemšťania. Mŕtve telá boli menšej veľkosti s veľkými hlavami, v podstate plazieho vzhľadu. Toto znova šokovalo vládnuce sily.

Medzi 1947 a 1952 získala vláda Spojených Štátov najmenej 16 havarovaných alebo padnutých mimozemských UFO plavidiel a 65 mimozemských tiel. Chytili jedného živého mimozemšťana.

Jedno mimozemské plavidlo bolo nájdené 13.Februára 1948 na stolovej hore Aztec v Novom Mexiku. Ďalšie plavidlo bolo lokalizované 25.Marca 1949 vo White Sands v Novom Mexiku. Malo vyše 100 stôp v priemere (cca 30 metrov, pozn. prekl.) a spolu bolo z týchto dvoch plavidiel získaných 17 mimozemských tiel. Ešte významnejší bol objav veľkého počtu častí ľudských tiel uložených v oboch týchto plavidlách. Toto bolo označené ako „Ultra Prísne Tajné“ pretože by mohla nastať panika, keby tieto informácie unikli na širokú verejnosť. Počas prvých rokov kontrolovali mimozemské tajomstvo Vzdušné Sily Spojených Štátov a CIA. CIA bola pôvodne vytvorená prezidentským výkonným nariadením za priamym účelom vysporiadania sa s touto mimozemskou situáciou. Živý mimozemšťan, ktorého našli, bol nájdený ako blúdil v púšti od havárie v Roswelli a bol pomenovaný „Ebe“. Ebe je skratka pre mimozemská biologická entita (angl. extraterrestrial biological entity, pozn. prekl.). Ebe mal sklon klamať a odpovedal len na otázky na ktoré sa mu chcelo odpovedať.

Ebe sa začal viac otvárať po prvom roku. V roku 1951 Ebe ochorel. Americkí lekári nemali predstavu ako medicínsky naložiť s Ebe, pretože jeho sústava bola založená na chlorofyle a potravu spracovával na energiu približne tak ako to robia rastliny. 2.Júna 1952 Ebe umrel. Film E.T. Je založený na príbehu Ebe. V pokuse zachrániť Ebe a získať priazeň tejto technologicky nadradenej rasy, začali Spojené Štáty vysielať volanie o pomoc do nekonečných končín vesmíru.

Prezident Truman udržoval našich spojencov, vrátane Sovietskeho Zväzu, informovaných u vývoji mimozemského problému. Toto sa dialo kvôli prípadu, že by sa mimozemšťania ukázali ako hrozba pre ľudskú rasu. Počas prvého roku prezidenta Dwighta Eisenhowera v úrade, čo bolo v roku 1953 bolo zozbieraných najmenej 10 ďalších diskov spolu s 26 mŕtvymi a 4 živými mimozemšťanmi. Eisenhower neodhalil tajomstvo kongresu. Namiesto toho sa obrátil ku svojmu priateľovi a kolegovi v Rade pre zahraničné veci (Tajná vláda) Nelsonovi Rockefellerovi. Eisenhower a Rockefeller začali tajne plánovať tajnú skupinu ktorá by dohliadala nad touto mimozemskou situáciou. Táto skupina bola známa ako MJ12.

V roku 1953 astronómovia objavili veľké objekty vo vesmíre, ktoré sa pohybovali smerom ku Zemi. Spočiatku sa verilo že sa jedná o asteroidy. Neskôr dôkazy preukázali že objekty môžu byť jedine vesmírne lode. Projekt SIGNA zachytil mimozemskú rádiovú komunikáciu. Projekt SIGNA, prostredníctvom rádiovej komunikácie využívajúcej počítačový binárny jazyk, bol schopný zariadiť pristátia a priamy kontakt s mimozemskými bytosťami z inej planéty. Film „Blízke Stretnutia“ je vymyslená verzia tejto udalosti. Jeden mimozemšťan tu bol po tejto schôdzke ponechaný ako prísľub, že sa vrátia a vytvoria dohodu.

Táto prvá skupina mimozemšťanov bola so Zeta Reticuli a často na ňu bolo odkazované ako na „šedých“ (angl. „greys“, pozn. prekl.). Sú veľmi malej postavy, okolo štyroch alebo piatich stôp (cca 120 – 150 cm, pozn. prekl.) vysokí. Nevypadali vôbec ako ľudia typu Adam Kadmon na ktorých sme zvyknutí. Mali veľké hlavy, oči viac madľovitého tvaru a dlhé paže.

Medzičasom pristála rasa humanoidných mimozemšťanov na Leteckej základni Homestead na Floride, a úspešne komunikovali s vládou Spojených Štátov. Táto skupina nás varovala pred touto mimozemskou rasou ktorá obiehala okolo rovníka. Varovali nás pred „šedými“ a plazími mimozemskými rasami z Orionu. Plazia rasa má hlavu podobnú plazom a humanoidne vyzerajúce fyzické telo.

Pokročilé pozitívne humanoidne vypadajúci mimozemšťania nám ponúkli pomoc s našimi technologickými a duchovnými problémami, avšak mali požiadavku. Požadovali, aby sme rozobrali a zničili naše jadrové zbrane. Naša vláda odmietla. Tretie pristátie sa uskutočnilo na Leteckej základni Edwards v roku 1954. Základňa bola uzavretá po tri dni a nikto nemohol v tej dobe vstúpiť ani odísť. Eisenhower usporiadal dovolenku v Palm Springs. V deň stretnutia bol tajne prevedený na základňu. Pre tlač bolo vydané ospravedlnenie, že navštívil zubára. Pristálo päť UFO plavidiel a Eisenhower sa stretol s mimozemšťanmi. Všetky tieto pristátia boli nafilmované. Táto mimozemská skupina boli znova šedí alebo bytosti zo Zeta Reticuli.

Bola podpísaná formálna dohoda medzi mimozemským národom a vládou Spojených Štátov. Oficiálne sme prijali prvého veľvyslanca z vesmíru, ktorým bola tá istá bytosť, ktorá tu zostala po prvom pristátí. Jeho meno a titul bolo jeho „Všemocná výsosť Krill“. Dohoda v podstate uviedla, že mimozemšťania nebudú zasahovať do našich záležitostí a my nebudeme zasahovať do ich. My zachováme ich prítomnosť na Zemi v tajnosti. Oni nám poskytnú pokročilý technologický rozvoj. Neurobia žiadnu inú dohodu so žiadnym iným národom na Zemi.

Môžu unášať ľudí v obmedzených a pravidelných intervaloch za účelom medicínskeho vyšetrenia a pozorovania nášho vývoja. S ustanovením, že ľuďom neublížia, a vrátia ich na miesto únosu, a že nebudú mať na udalosť spomienku.

Šedí mali poskytnúť skupine Majestic 12 (M12) zoznam všetkých ľudských kontaktov a unesených podľa pravidelne stanovenej osnovy. Tiež bolo dohodnuté, že každý národ prijme veľvyslanca druhého po dobu, kým bude zmluva v platnosti. Tiež bolo dohodnuté, že mimozemský národ a Spojené Štáty si vymenia 16 zamestnancov za účelom vzájomného vzdelávania. Mimozemskí hostia zostanú na Zemi. Ľudskí hostia pôjdu na ich planétu, potom sa vrátia a uskutoční sa výmena. Toto bolo zrekonštruované vo filme „Blízke stretnutia“. Tiež bolo dohodnuté, že budú vybudované podzemné základne ktoré bude využívať mimozemský národ, a že budú zostrojené dve základne pre spoločné používanie mimozemským národom a vládou Spojených Štátov. Výmena technológie sa bude realizovať v spoločne obývaných základniach. Tieto mimozemské základne mali byť vybudované pod Indiánskou rezerváciou v oblasti štyroch kútov Utah, Colorado, Nové Mexiko a Arizona, a jedna na púšti Mojave neďaleko Yucca v Kalifornii.

Bol vytvorený tajný vojenský fond na vybudovanie 75 zariadení v hlbokom podzemí. Ospravedlnením bolo, že sú potrebné v prípade jadrovej vojny.

Do roku 1955 sa stalo zrejmým, že mimozemšťania podviedli Eisenhowera a porušili dohodu. Tajná vláda v podstate zapredala amerických ľudí bez ich súhlasu. Únosy sa diali v niekoľkosto-krát vyššom množstve ako bolo dohodnuté. Záznamy o nich neboli poskytnuté. Po celej krajine sa vyskytovalo mrzačenie dobytka. Tiež bolo príležitostne hlásené mrzačenie ľudí, aj keď to bolo oveľa zriedkavejšie. Tiež vzniklo podozrenie, že nie všetci unesení boli vrátení.

Sovietsky zväz bol podozrievaný zo spolupráce so šedými a to sa neskôr ukázalo byť pravdou. Šedí používali ľudí a zvieratá ako zdroj žľazových výlučkov, enzýmov, hormonálnych výlučkov, krvnej plazmy a na genetické pokusy. Mimozemšťania povedali, že to bolo nevyhnutné pre ich prežitie.

Uviedli, že ich genetická štruktúra sa poškodila a že už nie sú schopní sa rozmnožovať. Povedali, že keby neboli schopní napraviť svoju genetickú štruktúru, prestala by ich rasa čoskoro existovať. Ja osobne sa však domnievam že toto je pravda. O šedých sa tiež zistilo, že oplodňovali ľudské ženy a nejako spôsobovali predčasné ukončenie tehotenstva, aby zabezpečili plemenné kríženie detí. Tiež implantovali ľuďom na Zemi mechanické a tiež nemechanické implantáty za účelom biologického dohľadu a sledovania.

Je ťažké uveriť, že vláda Spojených Štátov poskytla týmto jasne sebecky orientovaným bytostiam podzemné vojenské základne po celej tejto krajine. V súbore dokumentov, ktoré som získal, s názvom „Dokumenty Dulce“ sa uvádza, že na samotnej základni Dulce v Novom Mexiku žije viac ako 18,000 šedých. Tieto dokumenty uvádzajú, že šedí a plazie bytosti sú vo vzájomnej aliancii.

Niektoré z technológií v týchto základniach boli poskytnuté šedými a podstatne presahujú chápanie vlády Spojených Štátov. Existuje zrejme sedem alebo viac úrovní, pričom každá nižšia úroveň dosahuje vyššie bezpečnostné vybavenie. Na úrovniach 6 a 7 podľa všetkého prebiehajú experimenty typu Frankenstein, miešanie ľudskej a zvieracej genetiky.

Niektoré správy o veciach, ktoré sa tam dejú sú príliš znepokojujúce na to, aby sme sa o nich zmieňovali v tejto knihe. Netreba pripomínať, že to čo sa deje nie je v súlade s Božím plánom. Ako čas plynul ďalej, šedí a plazy získavali stále viac a viac odvahy robiť si čo sa im zachce, aby to slúžilo ich vlastným účelom.

Vláda Spojených Štátov určila vyše 70 druhov mimozemšťanov, ktorý sa snažili s nami skontaktovať. Získali sme a vlastníme vyše 40 lietajúcich tanierov, z ktorých sme mnohé reprodukovali a ktoré sami testujeme a lietame na nich. Máme viac ako 100 tiel mŕtvych mimozemšťanov.

Alternatíva 2 a Alternatíva 3


Alternatíva 2 a Alternatíva 3 sú tiež tajné programy „tajnej vlády“, ktoré súvisia s osídlením Mesiaca a Marsu. Alternatíva 2 bola program na osídlenie Mesiaca. Táto vznikla dávno predtým ako astronaut Armstrong prvýkrát oficiálne verejne pristál na Mesiaci.

Dávno predtým sme sa už zapojili do spoločného podniku so Sovietskym Zväzom, zriadili sme základne, ktoré existujú dodnes. Tiež existujú mimozemské základne na odvrátenej strane mesiaca. Na Mesiaci je tiež vyššia gravitácia a atmosféra ako nás nechali uveriť. Viac informácií k tejto téme obsahuje vynikajúca kniha Freda Stecklinga, ktorá dokonca obsahuje 125 zväčšených fotografií NASA zobrazujúcich niektoré podivné dejúce sa veci.

Základný plán programu Alternatíva 2 bolo vybudovať rozsiahle siete podzemných miest a tunelov, v ktorých by prežili vybraní predstavitelia všetkých kultúr a profesií v prípade jadrového holokaustu (vyhladenia pozn. prekl.) na Zemi.

Alternatíva 3 bol podobný spoločný plán Sovietskeho Zväzu a Spojených Štátov zriadiť podobnú kolóniu na Marse. Vesmírna sonda pristála na Marse a potvrdila existenciu prostredia, ktoré môže podporovať život. Zanedlho nato začala skutočná výstavba kolónie na Marse. Táto informácia samozrejme nebola uvoľnená americkému ľudu.

Táto kolonizácia prebiehala po veľa, veľa rokov, avšak podľa toho čo viem, bol tento projekt opustený z neznámych dôvodov (podľa mojich informácií ďalšiemu budovaniu základní zabránili pozitívni mimozemšťania, pozn. prekl.). Mnohí z vás ste mohli vidieť obrázky NASA z Marsu, zobrazujúce predchádzajúce mimozemské civilizácie. Sú tam jasné obrázky pyramíd a vytesanej tváre ktorá je bez tieňa pochybností vytvorená nejakou formou mimozemskej inteligencie.

Zrejme existoval aj plán Alternatíva 1, ktorý súvisel s myšlienkou využitia jadrových zariadení na vypálenie dier do stratosféry, aby nimi uniklo skleníkové teplo a znečistenie. Tento plán bol opustený ako zhubný podľa rady vedúcich vedcov. (Vďaka Bohu!) Očividne bolo súčasťou tohto tajného vládneho programu tiež vyľudniť Zemskú populáciu. Ako súčasť tohto plánu bolo zavedenie kontroly pôrodnosti, sterilizácia, a uvedenie smrteľných mikróbov na spomalnie rastu zemskej populácie.

Epidémia AIDS bola vytvorená vládou Spojených Štátou ako druh bakteriologickej zbrane. Bola zámerne určená špeciálne vybraným cieľovým populáciám černochov, Hispáncov a homosexuálov. Jeden zo spôsobom ako ju aplikovali bolo pridávanie vírov do vakcín proti hepatitíde. Bol to experiment s bakteriologickými zbraňami vykonaný na ľuďoch Spojených Štátov, ktorý sa vymkol kontrole. Jedno z ďalších veľkých utajení všetkých čias je, že sa môže šíriť len cez sexuálne spojenie. Zo všetkých zdrojov informácií, ktoré mám vyplýva že toto je zjavne nepravdivé a lož, rovnako ako vyhlásenie Svetovej Zdravotníckej organizácie, v ktorom sa tvrdí, že AIDS vírus pochádza z opice z Afriky. AIDS vírus sa môže šíriť slinami. Nie je to homosexuálna choroba. Kondómy vás vždy neochránia, pretože vírus AIDS je tak nepatrne malý. Bolo dokázané, že AIDS vírus môže žiť na otvorom vzduchu v petriho miske po 10 až 14 dní.

Jedna z vecí, ktoré zabíjajú ľudí rýchlejšie ako vírus AIDS je súčasná liečba na vírus AIDS. Z informácií, ktoré som obdržal, AZT, bežný liek na AIDS vírus je absolútny jed pre ľudské telo a zabíja ľudí oveľa rýchlejšie ako samotný AIDS.

Nakoniec najväčším utajením zo všetkých je, že neexistuje liek. Ľudí je možné liečiť a sú liečení z AIDS. Hanna Kroeger, bylinkárka z Koloráda vynašla liek na AIDS a mnoho iných lekárov zaoberajúcich sa energetickou medicínou a celostnou medicínou majú úžasné výsledky.

Najdôležitejšiu vec ktorú môžem v celej tejto knihe uviesť poviem hneď teraz. Nie ste obete AIDS. Nie ste obete Temného Bratstva. Nie ste obete šedých alebo rasy plazov. A nie ste obete svojej mysle, emócií alebo fyzického tela, ani ničoho iného v nekonečnom vesmíre Boha. Vy ste Boh. Boh vás stvoril dokonalých a dal vám osobnú moc a slobodnú vôľu.

Jediný vplyv aký na vás ktokoľvek môže mať, je vplyv, ktorý mu umožníte na vás mať. Žiadny mimozemšťan vás nemôže uniesť ak vlastníte svoju Bohom danú moc. Rovnaký princíp platí všeobecne. Nie ste obeť choroby. Neexistuje taká vec ako nákazlivá choroba. To je ďalší mýtus Temného Bratstva. To platí aj pre AIDS. Existujú len ľudia s malou odolnosťou.

Ak sa správne stravujete, cvičíte, máte dostatok slnečného svitu a čerstvého vzduchu, správne myslíte a zduchovňujete svoje emócie, a zostávate naladení na Boha, a vlastníte svoju skutočnú identitu ako Kristus, Buddha, Atma alebo Večné Ja, nič sa vás nemôže dotknúť, vrátane AIDS.

Tajná vláda a politika


Jeden prezident, ktorý nebol pod nadvládou tajnej vlády bol John Kennedy. Keď sa dozvedel o mnohých aktivitách tajnej vlády plánoval niektoré z nich odhaliť. To je dôvod prečo bol zavraždený. Ak to pre vás stále ešte nie je zjavný fakt, jeho zavraždenie bolo časťou širokého spiknutia tajnej vlády, rovnako ako smrť Roberta Kennedyho. Americký ľud znova zhltol príbeh. Je to pre mňa úžasné ako je tajná vláda schopná zamaskovať veci, ktoré robí.

Jeden z hlavných spôsobov, ktorým tajná vláda financovala svoje projekty sú peniaze z drog. George Bush bol jeden z pôvodných ľudí, ktorí pristúpil ku pomoci CIA začať ich program predaja drog. Jeho bývalý štátny tajomník James Baker je dokonca ešte vyššie na rebríčku tajnej vlády ako bol George Bush. George Bush, ako viete, sa neskôr stal riaditeľom CIA. Skutočnosť že títo ľudia a celý skorumpovaný personál boli odvolaní z úradu, značí veľké prebudenie Amerického ľudu, a začiatok konca vlády ovládania Temného Bratstva, ako uvádza Djwhal Khul (vzostúpený majster, pozn. prekl.).

Tajná vláda, alebo Rada pre Zahraničné Vzťahy (CFR) a Trilaterálna Komisia v súčasnej dobe úplne ovládajú mimozemskú technológiu, ktorú sme získali a úplne ovládajú národnú ekonomiku. Eisenhower bol posledný prezident, ktorý mal úplný prehľad o mimozemskom probléme. Úplnú podstatu ich ovládania je možné vidieť keď dokonca ani prezidenti Spojených Štátov často nie sú oboznámení s tým čo sa deje. Nasledujúcim prezidentom bolo povedané len to čo chcela MJ12, aby vedeli.

Títo chamtiví sebeckí posluhovači Temného Bratstva musia byť zastavení. Je načase aby sa Americký ľud úplne prebudil a uvedomil si čo sa deje a získal späť svoju vládu. Ľudia, ktorí riadia vládu majú slúžiť Americkému ľudu, nie svojim vlastným sebeckým chamtivým záujmom. Na to, aby sme získali späť svoju vládu musíme získať našu moc v našom vnútri a použiť ju na uskutočnenie zmien v našom svete. Čas žitia v chráme alebo jaskyni len v modlení a meditácii sa skončil. Musíme zniesť Nebo na Zem. To je božský plán. Veľmi veľa duchovných ľudí nemá dostatok politickej zodpovednosti za zmenu pozemských ištitúcií tohto sveta. Boží plán nie je vzostúpiť ku Bohu a zabudnúť na Zem. Boží plán je urobiť zo Zeme nebeské miesto pre život. To znamená zmenu inštitúcií a egoistických štruktúr, ktoré vládli našej planéte. V tom nám samozrejme bude poskytnutá pomoc s príchodom Lorda Maitreya a prejavením súčasnej hierarchie.

Avšak znova, nie je to ich práca. Je to naša práca, obyčajných ľudí. Pretože my sme v skutočnosti prejavením Duchovnej Hierarchie. Nastal čas, aby sme si nárokovali svoju moc a začali konať, a podporili nášho prezidenta a kongresmanov na všetkých úrovniach vlády. Ak nebudeme mať záujem, potom jediná informácia ktorú dostanú bude od chamtivých lobistov, ktorých jedinou starosťou je ich konkrétna záujmová skupina. Potrebujeme viac duchovných ľudí (politikov, právnikov, bankárov, poradcov, doktorov, realitné kancelárie, atď...) Je absolútne nevyhnuté, aby sme prevzali zodpovednosť teraz, pretože ak sa vzdáme svojej moci, potom si zaslúžime to čo dostávame. Ak nebudeme vlastniť našu silu, potom ju bude vlastniť niekto iný.

Semená tejto revolúcie boli pozorované v týchto posledných (v čase písania knihy, pozn. prekl.) prezidentských voľbách s Rossom Perotom a Clintonom. Americký ľud hlasoval pre zmenu. (to som znova nedávno niekde počul, pozn. prekl. ;-) My, americký ľud, musíme pokračovať v tejto zmene a popude, a neupadnúť späť do pasivity a automatického pilota. Ak nevlastníme svoju moc a nevezmeme si späť svoju vládu, potom si ju vezmú Temné Bratstvo a tajná vláda, negatívni mimozemšťania !!!

Nikola Tesla


Ďalšie z veľkých utajení tajnej vlády a vojenského priemyselného komplexu boli vynálezy Nikola Teslu. Nikola Tesla bol jeden z najväčších vynálezcov v dejinách tejto planéty. Súčasné channelingy vravia, že bol v skutočnosti mimozemšťanom, ktorý sem bol prinesený ako malé dieťa. Channelingy Tibetskej nadácie vravia, že bol rozšírením duše veľkej kozmickej bytosti známej ako Malchizedek. Bol vychovaný v Juhoslávii a prišiel do Spojených Štátov v skorej dospelosti. Tajná vláda sa systematicky snažila vyškrtnúť jeho meno z našich kníh dejepisu, pretože sa tak desia verejného vyučovania o jeho vynálezoch.

Nikola Tesla bol naozaj kanál (duchovný, pozn. prekl. :-). Vynálezy k nemu prichádzali cez jeho myseľ v obrázkoch a schémach dokonale vysvetlené. Dokázal vytvoriť prototyp svojich vynálezov priamo z montážnej linky, z toho čo sa mu zjavilo vo vedomí. V jeho životopise sa uvádza že bol v telepatickom spojení s mimozemšťanmi. Určite tu bol na misii v službe. Jediný problém je že narazil na Iluminátov a sebeckých chamtivých ľudí konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorí zabránili realizácii jeho vynálezov.

Jeden z jeho vynálezov, ktoré by spôsobili prevrat v tomto svete, bola malá anténa, ktorá by bola pripevnená na každý dom, kancelársku budovu, obchod a továreň. Táto anténa by poskytovala všetku elektrinu, ktorú by potrebovali bez akýchkoľvek meradiel alebo drôtov. Táto anténa sa napájala na nekonečný zdroj kozmickej energie. Potom mu ľudia ako J.P. Morgan povedali, aby na to zabudol, pretože by nebol žiadny spôsob ako zarobiť od ľudí peniaze. Teslovi bolo bránené v každom jeho pohybe. Ak by boli jeho vynálezy uvedené, len sa pozrite na to koľko peňazí by ľudia ušetrili, na neprítomnosť znečistenia v atmosfére, a na zbytočnosť viesť vojny o ropu na Blízkom východe. Toto bolo príliš veľkou hrozbou pre tajnú vládu a vojenský priemyselný komplex a chamtivú mocnú elitu.

Tesla vynašiel nejaký druh stroja, ktorý by mohol umiestniť energetický lúč, alebo stenu svetla okolo Spojených Štátov, ktorá by zabránila tomu aby proti nám viedli vojnu. Tiež vybudoval stroj, ktorý sa dal použiť na medziplanetárnu komunikáciu. Vynašiel spôsob na prekonanie gravitácie. Vynašiel technológiu ktorá dokázala urobiť lietadlá a bitevné lode nezistiteľné radarom a v skutočnosti neviditeľné. Vynašiel systém striedavého prúdu ktorý ďaleko predstihol Edisonove vynálezy, avšak opäť bol blokovaný chamtivými silami.

Tesla vraj urobil vyše 1200 vynálezov. Tesla navrhol niečo čo nazýval guľa. Lietadlo bez pohonu, ktoré by mohlo súperiť s tryskáčmi z roku 1958. V toku 1891 vybudoval Tesla stroj na kozmické žiarenie, zariadenie na voľnú energiu, na využitie kozmickej energie. Tesla naozaj kontaktoval vesmírne lode svojim medziplanetárnym komunikačným zariadením.

S Teslovými vynálezmi by boli všetky Televízne veže, telefónne stĺpy, veže a drôty nepotrebné. Jeho proti-vojnový stroj, ktorý vytváral stenu svetla by urobil Reganove projekty hviezdnych vojen úplne zbytočnými. Jeho antigravitačný stroj by nám umožnil začať medziplanetárne cestovať ako to dokážu UFO, ktoré vidíme.

Nikola Tesla bol totálny ľudomil a nesebecký služobník Ľudstva. Dokážete si predstaviť aký by bol tento svet ak by vláda a mocnosti použili jeho vynálezy. Jediné skutočné využitie jeho vynálezov a technológií však bolo vo vojensko-priemyselnom komplexe, pre vojenské účely, čo nebolo zámerom Teslu.

Toto je len jeden príklad ako tajná vláda a chamtiví priemyselníci bránia tomuto svetu vo vývoji. To čo sa stalo Teslovi sa deje každý deň v roku vynálezcom aj teraz. V správach počujeme o nejakom aute ktoré prejde 200 míľ (cca 320km, pozn. prekl) na jeden galón (3,79 litra, pozn. prekl.), alebo jazdí na vodu, alebo jazdí na solárnu energiu, a automobilové a ropné spoločnosti kúpia patent a nejako zabránia tomu aby sa využíval.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým prečo väčšina z toho čo hovorím nie je vysielaná v televízii? Nuž, hádajte kto vlastní tri hlavné televízne siete. Hádali ste správne. Členovia Trilaterálnej Komisie a Rady pre Zahraničné Vzťahy. Zakaždým keď sa objaví kontroverzný príbeh, vládnuce sily idú do akcie, aby ho zadržali.

Iné vládne utajenia


Jedno z najznepokojujúcejších vládnych utajení pre mňa osobne, je systematická vedomá snaha tajnej vlády, Iluminátov a Temného Bratstva otráviť americký ľud. Za prvé máme toto obrovské množstvo konzervovaných, spracovaných, mrazených potravín, ktoré zapĺňajú 90% našich supermarketov, ktoré sú plné chemikálií a konzervačných prostriedkov, ktoré sú pre ľudské telo jedovaté.

Potom, na každom rohu je rýchle občerstvenie plné tých istých chemikálií ktoré systematicky a postupne otravujú pečeň a oslabujú imunitný systém. Naša produkcia je zabezpečená pesticídmi. Náš vzduch je znečistený kvôli nedostatku prísnych ekologických kontrol áut a tovární.

Vytvorili sme veľkú dieru v ozónovej vrstve, ktorá spôsobuje že určité lúče zo slnka, škodlivé pre ľudský organizmus, vstupujú do našej atmosféry. Dávajú ortuťové plomby do našich zubov ktoré sú absolútne jedovaté pre ľudské telo. Ortuť je výnimočne toxická látka pre ľudské telo a zvyčajne do desať alebo pätnásť rokov zvyknú plomby prasknúť a táto toxická látka uniká do fyzického tela.

V Los Angeles, a som si istý že aj v iných mestách, striekajú malatión aby sa zbavili určitej muchy. Je to tak toxická látka, že v noci kedy postrekujú musí celé mesto zakryť svoje autá pretože by malation odstránil farbu z áut. A predsa ten neuveriteľný advokát amerického ľudu, FDA (Organizácia pre potraviny a liečivá, pozn. prekl.) hovorí že je neškodný pre ľudské telo. Odstráni farbu z auta, ale je neškodný pre ľudské telo. Proces ako tento systematicky ničí imunitný systém celého mesta. Potom aby bola situácia ešte horšia, flourizujú naše zásoby vody, pretože ako hovoria, pomáha to v prevencii proti zubnému kazu u detí. Fluór je pre ľudské telo jedovatý.

Potom, aby sme pokračovali v tomto príbehu, očkujú naše deti, o čom si bežná matka alebo otec myslia že je to neuveriteľná služba, ktorú pre nich robí vláda, a v skutočnosti je to pravý opak. Očkovania naďalej poškodzujú imunitný systém. Potom sú deti kŕmené rôznymi druhmi cukru v škole, ktorý pokračuje v procese oslabovania imunitného systému.

Potom, pretože sme nevyužili vynálezy ako tie od Nikola Teslu, sú v našich domovoch a mestách neuveriteľné množstvá elektrických drôtov, ktoré majú oveľa väčší negatívny vplyv na fyzické telo ako si ľudia uvedomujú. Ľudia dostávajú vážne choroby z celodenného sedenia za počítačom. Policajní dôstojníci dostávajú rakovinu z používania policajného radaru. To je dôvod prečo vznikli nové vynálezy ako Teslove hodinky, čo je ďalší vynález Nikola Teslu. Chránia jedinca pred týmito nízkymi elektromagnetickými frekvenciami.

Existuje úplne nové pole technológie, ktoré sa nazýva rádionika a psychotronika, ktoré v ideálnom prípade používa zariadenia na posielanie pozitívnych prúdov energie na liečebné účely. Toto bolo samozrejme potlačené vládou a AMA (Americká medická organizácia, pozn. prekl.) a namiesto toho túto technológiu využíva pentagon na vojenské stroje v Spojených Štátoch a Sovietskom Zväze (bývalom, pozn. prekl. ;-) na vojnové účely. Využívajú tento druh strojov a v skutočnosti budujú gigantické veže na vysielanie negatívnych elektrických frekvencií energie, aby zničili jednotlivcov a skupiny ľudí. Tento typ vojny je veľmi zákerný, pretože ľudia na ktorých sa útočí dokonca ani nevedia, že sa na nich útočí. Toto je bohužiaľ vojnová technológia budúcnosti, ktorá je teraz vyvíjaná a musí byť zastavená.

Tajná vláda a Ilumináti nemajú úctu k životnému prostrediu. Všetko o čo sa starajú je moc a peniaze, takže umožňujú, aby naše prostredie bolo systematicky ničené čo pokračuje ničením zdravia Amerického ľudu a ľudí tohto sveta. Oceány, rieky a jazerá sú znečistené.

Povoľujeme odlesňovanie dažďových pralesov a lesov v Spojených Štátoch. Toto odlesňovanie po celom svete ničí rovnováhu kyslíku na planéte. Tiež spôsobujeme skleníkový efekt tým, že spaľuje všetky fosílne palivá, ktoré v skutočnosti nie su potrebné.

Ďalej, mysle našich detí a nás samotných sú systematicky otravované všetkým násilím a nízkou aktivitou života v televízii, ktorá otravuje naše mysle, emócie a fyzické telá.

Najnovší plán FDA je ožarovať naše potraviny. To znamená, že už ostreľujú rádioaktivitou naše ovocie a zeleninu a iné potraviny, aby zabili mikroorganizmy. Jediným problémom je, že rádioaktivita je jednou najjedovatejšou látkou pre ľudské telo v nekonečnom vesmíre Boha.

Tajná vláda miluje tento nápad, pretože je to spôsob akým sa ministerstvo energetiky môže zbaviť svojho rádioaktívneho odpadu. Aby to dorazili, FDA vyhlásila, že ožarované potraviny nemusia byť označené. Tam kde musia byť označené je všetko čo je požadované, aby vytlačili symbol sladko vyzerajúcej kvetinky s nadpisom „Pico wave“ (ultrakrátke vlny, pozn. prekl.).

Temné Bratstvo tak zviera náš zdravotnícky systém, že v rokovaní je dokonca právny predpis, ktorý nám odníma právo kupovať si vitamíny, minerály, a byliny v predajniach zdravej výživy bez lekárskeho predpisu. Jeden z ďalších hlavných prehmatov FDA bolo vpustenie nutrasweet (umelé sladidlo, pozn. prekl.) na trh. Vedecký názov tohto nízkokalorického sladidla je Aspartam. Dr. Woodrow Monte, vedúci Laboratória Potravinovej Vedy a výživy na Arizonskej štátnej Univerzite hovorí o nutrasweet: „Keby ste sa pokúsili navrhnúť potravinársku prídavnú látku, ktorá by mohla spôsobovať ľuďom problémy, museli by ste sa naozaj veľmi snažiť, aby ste navrhli niečo tak zlé ako je aspartam“. Ďalej hovorí: „Tento materiál je droga, ale používa sa ako prísada do potravín.“

O fluoridácii vody


Dr. Robert Harris, Profesor Biochémie výživy na Massachusettskom Inštitúte Technológie hovorí: „Fluór je toxický prvok, ktorý, ako bolo preukázané, narušuje dôležité procesy v tele.“ Dr. Charles T. Betts, D.D.S. (zubný chirurg, pozn. prekl.) uvádza: „Fluór je jed, ktoré sa zhromažďuje v tele, podobne ako rádium. Nie je známy žiadny protijed.“

S ohľadom na všetky so zdravím súvisiace vyhlásenia, ktoré som urobil v tejto kapitole, nerobím si nárok byť lekárom a z právnych dôvodov poviem, že tieto veci, ktoré som povedal sú len môj osobný názor a mali by ste ich v každom prípade konzultovať so svojim holisticky orientovaným lekárom. Avšak ako „znepokojený občan“ verím, že ak sami budete skúmať to čo som povedal podľa môjho názoru, zistíte, že to je všetko pravda.

Tajná vláda a Ilumináti prevzali moc a kontrolu, pretože my sme im ju dali. Moc Amerického ľudu je možné vidieť v posledných prezidentských voľbách. Moc ľudí je možné vidieť v Sovietskom Zväze a Nemecku keď ukončuje komunizmus.

Ľudia sa prebúdzajú. Nastal čas. Musíme sa v kolektívnom vedomí prebudiť z ľahostajnosti, lenivosti a pohodlnosti v týchto veciach. Prvý krok je poznanie problému. Toto bolo jasne uvedené. Druhý krok je byť súčasťou riešenia. Aké je riešenie? Riešenie má mnoho stránok: Jednou je hovoriť s ľuďmi o týchto veciach, aby sme pozdvihli vedomie, podporili našich politických vodcov, napísali listy našim kongresmanom a senátorom a zákonodarcom, hlasovali, dali peniaze na procesy, ktoré podporujeme. Je to písanie kníh alebo vedenie prednášok, vzdelávanie ľudí, modlenie, afirmácie a vizualizácie toho čo chceme, aby sa udialo. Je to konanie v akomkoľvek smere, v ktorom sme vedení. Žiadna osoba nemôže robiť všetko, avšak Boh dal každému z nás dar a časť skladačky ktorú má naplniť.

Experiment Philadelphia


Jedno z ďalších veľkých utajení vlády Spojených Štátov bol ďalší vynález Nikola Teslu, ktorý bol použitý v tajnom vojenskom programe s názvom „Experiment Philadelphia“ Experiment Philadelphia začal ako experiment námorníctva Spojených Štátov pre dosiahnutie „neviditeľnosti radarom“ pre ich bitevné lode proti Japoncom a Nacistom počas 2. svetovej vojny. V tomto experimente boli zapojené niektoré z najväčších myslí sveta vrátane Alberta Einsteina a Teslu.

Vykonali skúšobný experiment s prázdnou bitevnou loďou a výsledkom bola nie len neviditeľnosť pre radar, ale loď naozaj zmizla a nebola viditeľná ani okom. Námorníctvo SŠ bolo veľmi nadšené a pri ďalšom experimente chceli okamžite nalodiť skutočný námornícky personál. Nikola Tesla bol úplne proti a ukázalo sa, že mal pravdu. Loď zmizla a znova sa objavila, avšak mnoho členov posádky vzplanulo a vrástlo do oceľových štruktúr samotnej lode. Mnoho ďalších ľudí zošalelo. Zahrávali sme sa s technológiou, s ktoru sme sa zahrávať ešte nemali. Podľa Al Bieleka (jedného z členov posádky), loď bola v skutočnosti prenesená v čase a priestore na trávnaté plochy do armádnej základne Montauk na Long Island (New York, pozn. prekl.). Bol rok 1983. Podľa správy Al Bieleka bolo spolu s bitevnou loďou vcucnuté aj plavidlo UFO, ktoré tam neskôr bolo rozobrané.

Námorníctvo napriek takým katastrofálnym následkom spustilo ešte jeden experiment. Avšak tentokrát znova bez personálu. Bitevná loď Eldridge znova zmizla dokonca bez línie na hladine ktorá by označovala jej neviditeľnú prítomnosť. Keď sa konečne znova zjavila fyzickému zraku bola loď zničená a polovica výbavy „chýbala“. Vládnuce mocnosti ohlásili že majú dosť takých experimentov.

Povedal som, že v tejto správe vás oboznámim len s niektorými technológiami, z ktorými vláda pracuje, ktoré sú Americkému ľudu úplne skryté. Nastal čas aby Americký ľud naozaj vedel čo sa deje v zákulisí, namiesto toho, aby sa s ním zaobchádzalo ako s ovcou. Schopnosť urobiť gigantickú bitevnú loď úplne neviditeľnou a teleportovať ju cez čas a priestor a znova ju vrátiť je dosť mimoriadne. Ak by bolo možné túto technológiu niekedy úplne pochopiť bez ublíženia zúčastneným ľuďom, a umiestniť ju v rukách duchovných a nie vojenských vedcov, niektoré z možností a potenciálov sú šokujúce. Mnohé z vesmírnych plavidiel UFO sú schopné cestovať také dlhé vzdialenosti v takom krátkom čase, pričom používajú technológie ako je táto.

Tajná vláda a hraný mimozemský útok


Existuje ešte jeden posledný scenár, ktorý odhalilo mnoho výskumníkov UFO a ktorý Djwhal Khul potvrdil ako možný, ktorý súvisí s „hranou“ mimozemskou inváziou. Dôvodom pre to je, že s koncom studenej vojny a komunizmu sme ostali bez nepriateľa.

Niet viac dôvodu budovať zbrane. Nie je viac dôvod dovoliť CIA a FBI, aby slobodne vládli aktivitám ich tajnej vlády. Nie je viac dôvod, aby nám odnímali naše práva a manipulovali a ovládali ľudí tak ako to robili. Nemajú viac dôvod udržovať nás v strachu. Ak nás nemôžu udržovať v strachu, nemôžu nás ovládať rovnakým spôsobom.

Tajná vláda, Ilumináti, Trilaterálna Komisia sú veľmi vystrašení výhliadkami na mier, a samozrejme svet duchovnosti, a hnutie new age (nový vek, pozn. prekl.) Ich oblasťou odbornosti je nadvláda, ovládanie, manipulácia, zneužívanie a lesť. Jeden z nápadov, s ktorými sa pohrávajú a ktorý bol odhalený je zinscenovať falošnú mimozemskú inváziu, aby vytvorili nového nepriateľa. Panika, ktorá vznikne im umožní pokračovať v nelegálnych aktivitách pod rúškom svetovej krízy. (našlo sa niečo jednoduchšie a osvedčené – 911/terorizmus, resp. najnovšie finančná kríza, pozn. prekl.)

Tajná vláda je tiež veľmi vystrašená z dobrých mimozemšťanov, ktorí tvoria aspoň 95% z celkovej mimozemskej aktivity. Táto vyššie zmienená myšlienka môže byť trocha náročnejšia ak bude prezidentom Bill Clinton a Al Gore (o týchto osobnostiach si tiež nerobím žiadne ilúzie, pozn. prekl.) Bolo by to omnoho jednoduchšie ak by bol prezidentom George Bush. Toto by mohol byť posledný zúfalý pokus ako zostať u moci, pretože si myslím, že na určitej úrovni si uvedomujú, že svet sa mení oveľa rýchlejšie ako ho oni môžu kontrolovať.

Myslím si, že podvedome vedia, že ich vláda strachu môže čoskoro dospieť ku koncu. Aj napriek tomu môže nastať tento prípad, nepodceňujte ich zúfalé pokusy udržať si moc. Je „absolútne pravdivé“ že zavraždili Johna F. Kennedyho a Roberta Kennedyho. A každý prezident, ktorý skrížil ich plány bol buď zavraždený alebo došlo k pokusu o vraždu. Mám videopásku, ktorú som dostal od Billa Coopera ktorá „jasne ukazuje“ že muž, ktorý riadil auto na ktorom sa viezol John Kennedy zabil Kennedyho. Je to tak jasné ako facka. Vidíte zbraň a jeho ako z nej strieľa.

Toto sú zúfalí ľudia ktorí urobia čokoľvek aby zostali pri moci. Ich vláda strachu sa chýli ku koncu ako sa posúvame k Novému veku. Prosím dajte si pozor na ich zavádzanie.

Tajná vláda a Trilaterálna Komisia sa tiež veľmi obávajú pozitívnych mimozemšťanov. Sú si dobre vedomí ich túžby po viac milujúcej a duchovnej spoločnosti bez jadrových zbraní a tak ďalej. Uvedomujú si, že ak pozitívni mimozemšťania získajú pozornosť verejnosti, znamená to koniec ich moci. To je ďalší dôvod, prečo utajujú to čo sa skutočne deje a ďalší dôvod prečo by mohli zinscenovať falošnú inváziu, aby ocajchovali všetky mimozemské kontakty ako negatívne.

Chem ukončiť túto kapitolu tým, že poviem, že nie je v skutočnosti spôsob ako by tajná vláda a Ilumináti mohli nakoniec ostať príliš dlho u moci. V činnosti je príliš mnoho duchovných síl, ktoré robia ich osud neodvratným, ale predsa to neznamená, že my môžeme ostať pasívni a čakať kým sa to stane. Budú odstránení, keď sa kolektívne prebudíme ku potrebe urobiť to.

Channelingy od Vywamusa o predmete Negatívni mimozemšťania a Tajná vláda


Jedným z najlepších kanálov na planéte, predtým ako nedávno vzostúpila, bola Janet McClure, zakladateľka Tibetskej Nadácie. V mojom výskume som narazil na channeling, ktorý robila v Sedone Arizona 31. Augusta 1989, ktorý bol publikovaný v nádhernom časopise s názvom „Vynorenie! Vestník pre Zlatý Vek“ publikovaný v Sedone, Arizona. V tomto článku Vywamus hovorí niektoré úžasné veci a potvrdil mnoho záležitostí, ktoré som počas výskumu našiel inde.

Potvrdil že existuje len okolo 5% mimozemšťanov, ktorí spôsobujú problémy. Z týchto 5% bolo mnoho vedcov, ktorí nemajú žiadne pochopenie svojho emocionálneho tela. Tento typ invázie, ktorú Zem zažívala, povedal, nastala sedem alebo osem krát v histórii našej planéty. Ľudstvo vždy zvíťazilo, obvykle vďaka pomoci Vyšších Síl.

Povedal ďalšiu zaujímavú vec o Tajnej vláde a Trilaterálnej Komisii. Povedal, že našu planétu ovláda 95 jedincov. Žijú po celom svete a zvyčajne sú dlhodobo napojení na bohaté rodiny. Tiež sú napojení na veľké bankové konglomeráty a veľké holdingové spoločnosti. Týchto 95 ľudí a ich rodiny sú tiež napojení na 35 iných planét. To znamená, že Trilaterálna Komisia v určitom zmysle nie je len na tejto planéte, ale je to galaktický problém.

Negatívni mimozemšťania nie sú moc dobre zjednotení ako skupina, a to znamená že sa dá s nimi oveľa ľahšie vysporiadať. Skutočnosť, že sú poháňaní svojim negatívnym egom ich robí veľmi roztrieštenými a väčšinou sú zaujatí svojimi vlastnými záujmami, čo bude vec, ktorá spôsobí ich pád. Avšak existuje len zopár planét, ktoré majú skutočnú moc na Zemi.

Vywamus na nich neodkazuje ako na čiernych ani ako na bielych ale skôr ako šedých v zmysle ich psychologického založenia. To znamená, že majú celý rozsah rôznych zámerov. Je zaujímavé, že Vywamus použil tento výraz, keďže na bytosti Zeta Reticuli sa často odkazuje ako na šedých.

Vywamus tiež potvrdil že CIA jej štruktúra moci kontrolujúca predaj drog a takto získané peniaze využívajú na podzemné základne a aktivity tajnej vlády. Vywamus tiež povedal že invázia negatívnych mimozemšťanov nezačala v roku 1947 haváriou lietajúceho taniera v Roswelli. Povedal, že prebieha už 500 rokov. V roku 1947 Spojené Štáty len objavili skutočný dôkaz.

Ďalší úchvatný vhľad do tejto mimozemskej situácie je, že šedí, ktorí majú všetky tie fyzické zdravotné problémy sú chorí preto, že pochádzajú z iného „vesmíru“. Vywamus to nazval že „nosia energiu iného vesmíru“. Zrejme si nemôžete len tak vymeniť vesmír, pretože každý vesmír má svoj jedinečný zdroj a energetický matrix.

Vywamus vraví, že týmto bytostiam môžu pomôcť Duchovní Majstri z Galaktického Jadra, alebo liečitelia na Zemi ktorí umožnia Majstrom z Galaktického Jadra aby pracovali ich prostredníctvom, aby zmenili ich energetický matrix. Vywamus bol ohromený, že dokázali prežiť tak dlho ako dokázali.

Vywamus tiež povedal že na Marse bola fyzická civilizácia, ktorá teraz odišla. Tiež potvrdil, že my zo Zeme máme základňu na Marse. Tiež potvrdil, že tajná vláda a ich stúpenci skutočne uniesli ľudí a nútili ich, aby išli na Mars a pracovali na tomto projekte. Informácia o Alternatíve Tri je celá úplne pravdivá. Kolónia však bola v poslednej dobe demontovaná. Jedna ďalšia zaujímavá informácia od Briana Grattana, ktorý napísal „Knihu Mahatma“ je, že anti-Krist je na planéte a má približne 34 rokov (1993) a že je „Arab“. To nie je prekvapivé, keď sa pozriete na dvoch posledných anti-Kristov (Sadam Hussein, Kohmeini). Zrejme bude najprv vypadať ako spasiteľ, avšak akonáhle získa moc bude jedným z nahorších akých tento svet poznal. Nevyhrá však, pretože Zem sa posúva do stavu svätej planéty a stáva sa štvordimenzionálnou. Stala sa príliš pokročilou. Na tejto planéte nastáva obrovský príliv duchovnej energie a jej osud je neodvratný.

Dr. Joshua David Stone
Preklad: SiR

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2009-04-18 19:19:03
Zdroj : http://www.iamuniversity.ch/Extraterrestrials-and-...
Sídlo : http://www.iamuniversity.ch/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk