obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
obliky./obrazky/YingYang.gifmoov mechr
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Škorpión (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Radikální spiritualita

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKomentáre
A-   A+


Na Nové Zemi se objevil blog Radikální spiritualita. Je to 69 bodů shrnujících duchovní cestu z knihy "How to Practice Radical Spirituality" od Dick Sutphen http://www.dicksutphen.com/. Anglický originál je zde.

Lidičky z Nové Země už udělali dva překlady. Jeden je od MM a druhý od Alexandra a diskutují o významu jednotlivých bodů. I mě to inspirovalo k překladu, ačkoliv anglicky nemluvím. Využil jsem oba překlady a přeložil jsem si to do jazyka, kterému rozumím a který ladí s mým srdce. Je to jazyk afirmací. Vnímal jsem smysl a energii jednotlivých bodů a vyjádřil je svými vlastními slovy.

Kamil
------------------------------------------------------------------------------------

1. Mým pozemským úkolem je integrovat emoce založené na strachu a přeměnit je na lásku. Když se to učím, vytvářím si čistý prostor, ve kterém je misto pro soužití Boha ve mě se světem. I když jsem konfrontovan s emocemi strachu opakovaně, postupuju odvážně, protože každý z těchto krůčků vytváří základ, který mě postupně vede k cili.

2. Vším, co si myslím, říkám a dělám, si utvářím vlastni život. A to včetně veškerých důvodů, záměrů a tužeb skrytých za tím, co si myslím a co říkám.

3. Jsem zcela zodpovědný za vše, co se mi děje.

4. Mé utrpení je způsobeno tím, že odmítám to, "co je". Proto v blaženosti přijímám to, co je.

5. Pravda není něco, co potřebuju nalézt, je to něco, co tvořím.

6. Medituji. Cvičím svou mysl, jak se koncentrovat na to, co je, bez rozptylování pozornosti, pochybností a potřeby analyzovat stav věcí.

7. Dokud Životu neumožním plně se skrze mě vyjadřoval, platím za to utrpením. Proto nechávám Život skrze sebe proudit.

8. Jsem trpělivý, soucitný a velkorysý. Přijímám svoji dobrosrdečnost jako službu sobě samotnému.

9. Vzdávám se svých požadavků a očekávání na ostatní. Když se vyplní, skvěle. Když ne, je to taky ok.

10. Zdroj mého spojení s Bohem je v mém srdci, zde je také zdroj zdraví a hojnosti pro můj života.

11. Přijímám svůj život bez pocitů viny nebo sebelítosti.

12. Každou událost ve svém životě přijímám jako výzvu k prožitku. Mé jednání vychází z hlasu srdce nikoliv z pomíjivých myšlenek mysli.

13. Měním realitu svého života, proto měním i svoji víru nebo systém přesvědčení.

14. Nic si neberu osobne. Jednání a slova druhých lidí vycházejí z jejich vlastních představ a to, co vidí na mě, vidí na všech.

15. Žádný systém morálky není pro mě „svatý“, svým vlastním životem prozkoumávám funkčnost pravidel, ta, která nefungují, s láskou opouštím.

16. Má síla je v TADY a TEĎ.

17. Žiju TADY a TEĎ.

18. Vždy žiju podle obrazu, který o sobě mám, proto si tvořím obraz sebe sama nejkrásnější, jaký si dovedu vysnít.

19. Nemůžu se stát tím, co odmítám, proto přijímám vše, čím se chci stát.

20. Moje energie proudí právě tam, kam směřuji svou pozornost.

21. Jsem moudrý, proto chápu, že karma je iluze.

22. Dávám milosrdenství, milost a lásku a to samé dostávám zpět.

23. Mám svobodnou vůli rozhodnout se v každém okamžiku, jak reagovat.

24. Cokoliv se mi nelíbí, můžu změnit. Uvědomuju si, že jsem příčinou toho, proč se věci takto vyvinuly a přijímám sílu změnit sám sebe i svou situaci.

25. Život nikdy nekončí, proto se nestarám o přežití.

26. Vše, co neukončím, se bude opakovat. Proto odpouštím sobě i druhým.

27. Karma je děj v čase, kdy něco z minulosti má být odčiněno v budoucnosti. V okamžiku tady a teď jsou všechny účty vyrovnány.

28. Mám v sobě vše, co může můj život učinit štastným a naplněným.

29. Bezpodmínečně přijímám ostatní, bez soudů, obviňování a očekávání.

30. Ostatní jsou má zrcadla, to, co v nich nalézám, mám v sobě.

31. Existence čehokoliv v mém životě začíná myšlenkou. Myšlenky a zkušenosti vytváří mé přesvědčení a to vytváří realitu.

32. Má míra uvědomění je daná tím, jak moc znám vlastní pravdu a jak jí přijímám.

33. Cokoliv neodpustím sobě nebo ostatnim, zůstane mým břemenem. Proto odpouštím.

34. Neovlivňuje mě nic, co dělají druzí. Chápu, že mě ovlivňuje jen to, co si myslím o tom, co dělají. Proto vše přijímám s láskou, soucitem a porozuměním.

35. Mé pocity jsou zrcadly mého vlastního myšlení. Smutek a neúspěch jsem si vybral stejně jako štěstí a úspěch. Mám svobodu zvolit si co chci prožívat.

36. Pokaždé, kdyz se rozčílím, chápu, že je to způsobeno mým nenaplněným očekáváním. Klidu dosahuju tím, že žiju bez očekávání.

37. Kritika druhých mě zabraňuje je pochopit, proto druhé láskyplně přijímám a tím buduju naše vzájemné porozumění.

38. Čemu odporuju, to si k sobě přitahuju. Proto přijímám vše, co může odejít.

39. Můžu dosáhnout všeho, po čem toužím a co je v souladu s touhou mého srdce i srdcí druhých lidí.

40. Co upírám ostatním, upírám i sobě. Proto druhým dávám to, co chci dostávat.

41. Miluju ostatní tak, jak chci být milován sám. Vážím si jejich jedinečnosti a přijímám je takové, jací jsou.

42. Největší dar, který druhým dávám, je to, že jsem sám sebou!!!

43. Moje srdce vždycky ví, co kdy dělat.

44. Jednám bez ohledu na výsledek svého jednání a tím vytvářím ve svém životě prostor klidu a míru.

45. Mé vidění světa určuje, jaký život žiju. Tohle vidění světa můžu kdykoli změnit.

46. Stávám se odolným a pevným skrze jednání s tvrdohlavými a obtížné lidmi. I ti, kteří mě kritizují nebo se mnou nesouhlasí mi pomáhají.

47. Moje mysl může kdykoli znovu změnit cokoli, co si vytvořila.

48. Čím přesněji vím, co chci udělat se svým životem, tím jsem spokojenější.

49. Činím věci jednoduššími a tím je snadnější i můj život.

50. Jednám a rozhoduju se v souladu se svým vlastním smyslem života, namísto toho, co ode mě očekávají druzí.

51. Využívám sílu představivosti, protože v ní pramení všechny změny. Toto je zdroj mé vůle.

52. Jsem ve svém vlastním středu, uvolněný, emocionalně klidný, mentálně soustředěný a duchovně uvědomělý.

53. Jsem vytrvalý, tím zvyšuju a koncentruju moc a silu, které využívám!!!

54. Rozlišuju, co je pro mě v životě opravdu důležité, od toho, co důležité není, a podle toho reaguju. Zaměřuju svou pozornost na to, co vychází z mého srdce.

55. Odvážně přijímám vše, co mi život přináší a tím si tvořím čistý prostor pro další život.

56. O čem jsem hluboce přesvědčen, to ve svém životě zakouším. Proto v sobě hledám to nejkrásnější.

57. Vážím si toho, kým jsem. To, jak mě přijímají druzí, není na mé zodpovědnosti.

58. Jsem tělem-duchem-myslí, nikoli tělem A duchem A myslí. S čím si neporadí má mysl, to může vyřešit mé tělo nebo má duchovní energie.

59. Zdroj svého probuzení hledám v radosti, na kterou proměňuju veškeré utrpení.

60. Kdykoliv se zlobím na něco, co v mém životě nefunguje, stávám se pozorovatelem a dívám se na tu situaci s odstupem.

61. Myslím velkoryse. Uskutečnit se mi podaří jen to, co si dokážu představit.

62. Vesmír podporuje mé nejčistší a nejjasnější touhy a záměry. Proto je stále čistím a projasňuju.

63. Jsem rozhodný a následuju své tužby. Jen tak dostanu, co chci.

64. V každém okažiku jednám podle nejvyšší úrovně sebe sama, kterou si zrovna uvědomuju, je jiná, když jsem nemocný než když jsem zdravý, jiná, když jsem rozčílený než když mám radost. Dělám však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedu, a vyhýbám se zbytečným soudům a lítosti.

65. Strach mě odděluje od života, od sebe sama i od druhých lidí, proto jednám s láskou a odvahou.

66. Žiju v bezpečném vesmíru bez soudců, soudů, žalobců nebo obžalovaných a ať udělám cokoliv, jsem v Boží lásce.

67. Vždy jednám s nejvyšší úctou k sobě i ostatním.

68. Odpouštím ostatním, naprosto, absolutně, bezpodmínečně a bezdůvodně.

69. Jsem probuzený!

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2008-11-10 23:26:10
Zdroj : http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/me-pouziti...
Sídlo : http://novazeme.ning.com/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk