obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Strelec (ivel:Oheň)
tenk revo./obrazky/YingYang.gifsrdce
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Baran (ivel:Oheň)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Strelec (h�adanie zmyslu)Strelec (h�adanie zmyslu)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Čakrové Mandaly

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokObrázkyKomentáreSúvisiace články
A-   A+


Sada mandál pre čistenie a harmonizáciu čakier.
(c) 2008-2013 Patrick SiR EL Khatim

(Po kliknutí na obrázok sa otvorí mandala v plnej veľkosti.)

Laminované Čakrové Mandaly A4 si môžete objednať na emailovej adrese zayko5@gmail.com
Zásielka obsahuje návod na použitie a popis pôsobenia každej mandaly.
Cena za kus je 7€ + poštovné a balné.

Meditácia s Čakrovou Mandalou


Východná prax meditácie s Mandalou je používaná po storočia ako účinný nástroj na upokojenie duše a vyprázdnenie mysle od zmätku. Meditácia s Mandalou je pre začiatočníkov aj pre dlhodobo meditujúcich. Môže byť obzvlášť užitočná pre tých, ktorí majú ťažkosti ticho sedieť a zotrvať v okamihu, pretože sústredenie na predmety pomáha zamerať energiu v prítomnosti. Vaša prax by mala slúžiť vašim potrebám a útíšeniu logickej mysle. Nasledujúce pokyny sú zamýšľané ako úvod ku meditácii s Mandalou:

1. Zaveste mandalu na stenu na dobre osvetlenom mieste kde môžete pohodlne vykonať vašu meditačnú prax. Stred mandaly by mal byť na úrovni očí a asi pol metra od vás keď pred ňou sedíte. Môžete sa rozhodnúť položiť vašu mandalu na stojan ak sa vám páči možnosť prenosnosti, ale možno zistíte, že vytvorenie posvätného priestoru vám pomôže dosiahnuť požadovaný rámec mysle.. Pridajte do svojho meditačného priestoru kadidlo, sviečky a predmety, ktoré majú pre vás osobný význam a cítite, že vám pomôžu utíšiť vašu myseľ.

2. Sadnite si na kraj stoličky do pohodlnej polohy s vyrovnanou chrbticou. Ramená by mali byť uvoľnené ale nie zhrbené alebo zvesené. Ruky položte voľne na stehná dlaňami hore. Použite akúkoľvek polohu, ktorá vám je pohodlná. Ak je pre vás ťažké udržať vyrovnanú chrbticu, oprite sa chrbtom.

3. Zatvorte oči. Nadychujte sa nosom a nechajte dych prirodzene naplniť pľúca a potom vnímajte ako sa šíri do hlavy než ho vypustíte ústami. Dýchajte zhlboka a pravidelne a preciťujte pri tom spomalenie rytmov vášho tela. Uvoľnite svoje telo, prepustite napätie. Keď sa vynárajú myšlienky alebo si uvedomíte rušenie, jednoducho to uznajte a prepustite. Nesnažte sa vypudiť myšlienky z hlavy alebo pocity z tela. Jednoducho ich prijmite ako súčasť skúsenosti. Predstavte si v mysli mandalu a sústreďte svoju energiu do príslušnej čakry kým cítite, že vaša energia prúdi medzi vašou čakrou a stredom mandaly. Dýchajte a zostaňte pokojní kým ste pripravení otvoriť oči.

4. Uprene hľaďte na vašu mandalu s mierne rozostreným zrakom. Stále dýchajte hlboko a pravidelne, nechajte kyslík prúdiť dnu a toxíny von. Pozerajte hlboko do stredu mandaly a snažte sa čo najmenej mrkať. Nesústreďte sa na podrobnosti mandaly, ale len udržujte váš pohľad priamo v strede a pozorujte obraz ako celok. Ďalej si dovoľte všímať rôzne prvky mandaly. Môžete byť pritiahnutí ku vzorom alebo farbám. Nechajte vaše myšlienky prichádzať a odchádzať zatiaľ čo hľadíte.

5. Zaostrite pohľad a začnite skúmať mandalu počnúc vonkajšími časťami a s pohybom smerom do stredu. Choďte pomaly, prijmite čo najviac ako dokážete než sa pohnete ďalej. Mandala má moc jednoty, liečenia, rovnováhy a celistvosti. Stred je miesto kde leží ťažisko tejto sily. Využite akúkoľvek predstavu, ktorá ku vám prehovára keď sa zámerne sústredíte na stred. Znova preskúmajte prúd energie medzi čakrou a stredom mandaly. Zavrite oči a preciťujte harmóniu vo svojom vnútri. Dovoľte čokoľvek vám mandala posiela. Otvorte oči ak sa cítite pripravení. Ak si to prajete zopakujte cestu cez mandalu ešte raz.
7. Korunná čakra


Siedma čakra je najvyššie, hore uprostred nad temenom hlavy a otvára sa nahor. Siedmou čakrou prijímame kozmickú energiu. Rozvíjanie tejto čakry uvoľňuje tiež blokády v ostatných čakrách. Nedochádza v nej k blokádam, môže byť len viac či menej vyvinutá. Ovláda všetky zmysly a nadzmyslové vnímanie, veľký mozog, epifýzu a hypofýzu. Pri harmonickej funkcii sa vedomie stíši a rozšíri.

Podnecovanie tejto čakry umožňuje dosiahnutie dokonalého vedomia, absolútneho pochopenia a šťastia, ktoré odpojí človeka od pozemských starostí. Tu sa stotožňujeme s našou Božskou podstatou a zažívame sa ako číre Bytie, v ktorom je všetko obsiahnuté.

Bez otvorenia korunnej čakry máme stále pocit oddelenosti od plnosti bytia a nie sme úplne zbavení pocitu strachu. Týmto strachom udržujeme zbytok blokád v ostatných čakrách, nemôžu sa rozvinúť do úplnej šírky a preto ani do harmónie medzi sebou navzájom. Pokiaľ sa neotvoríme duchovným pravdám, môžeme mať pocit neistoty a straty cieľa. Pokiaľ sa neobrátime do vnútra, zostaneme vo svojom živote pravdepodobne pripútaní ku vonkajším veciam a ohraničení svojim osobným „Ja“.
6. Čelová čakra


Šiesta čakra je uprostred čela, jeden prst nad koreňom nosa. Otvára sa smerom dopredu. Je sídlom vyšších duchovných síl, intelektu, intuície a uvedomovania. Je spojená so zrakom, vnútorným videním, snami a psychickým životom. Má na starosti tvár, oči, uši, nos, dutiny, malý mozog, centrálnu nervovú sústavu, hypofýzu. Harmonická funkcia sa prejavuje bystrým rozumom, fantáziou a intuíciou.

Disharmonická funkcia čakry sa prejavuje „zaťažením hlavou“. Človek žije takmer výlučne intelektom a rozumom. Má síce dar bystro analyzovať, ale chýba mu celkový pohľad. Platné je len to, čo je rozumom dokázateľné, odmieta duchovné poznanie. Patria sem aj pokusy pôsobiť na ľudí silou myšlienok za účelom ukážky svojej moci. Môžu dominovať subjektívne predstavy a stráca sa vzťah ku realite.

Ak je tok energií šiestou čakrou výrazne obmedzený je jedinou skutočnosťou vonkajší viditeľný svet. Život určujú materiálne priania, telesné potreby a neovládateľné emócie. Duchovné pravdy odmieta ako nezmysly bez praktického významu. Mienka sa orientuje podľa prevládajúceho názoru v spoločnosti. V náročných situáciách ľahko stráca hlavu. Môže byť zábudlivý a trpieť na poruchy zraku.
5. Krčná čakra


Piata čakra je medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa dopredu. Nachádza sa tu centrum komunikácie, vyjadrovacích schopností a inšpirácie. Zodpovedá za vlasy, chlpy, oblasť krku, šiju, tylo, spodnú čelusť, uši, hlasové orgány, hrtan, hornú časť pľúc, priedušky, hltan, paže, ústa, reč, sluch, štítnu žľazu. Pri harmonickej funkcii vyjadrujeme otvorene a bez obáv svoje pocity a myšlienky, sme schopní spoznať svoju slabosť a ukázať svoju silu, zachovávame si nezávislosť, slobodu a nasmerovanie.

Keď sú blokované energie krčnej čakry, je rušené porozumenie medzi „hlavou“ a „telom“. Človeku je zaťažko prejavovať emócie a radšej ich prekrýva slovami a gestami, ktorými skrýva svoju skutočnú povahu. Disharmonická funkcia sa tiež prejavuje u ľudí, ktorí zneužívajú slová ku manipulácii ostatných alebo na seba upozorňujú prílišnou výrečnosťou.

Pri nedostatočnej funkcii piatej čakry je človek plachý, tichý, neistý voči ostatným, obáva sa ich súdenia alebo hovorí o nedôležitých veciach. Keď má prejaviť niečo zo svojho vnútra má pocit knedlíku v krku. Častý je symptóm koktania alebo človek nevie čo naozaj chce.
4. Srdcová čakra


Štvrtá čakra je uprostred pŕs vo výške srdca a otvára sa dopredu. Spájajú sa tu všetky energetické centrá. Jej úlohou je zjednocovanie cez lásku – harmónia, radosť. Ovláda ruky, dávanie/prijímanie, srdce, hornú časť chrbta s hrudníkom, spodnú časť pľúc, krv, krvný obeh, kožu a hmat, thymus. Ak je v harmónii, človek vyžaruje teplo, srdečnosť a veselosť, súcit, ochotu pomôcť, vzbudzuje dôveru a radosť.

Chybná funkcia čakry srdca sa môže prejavovať neschopnosťou vyžarovať lásku, človek by rád dával avšak nie je spojený so zdrojom lásky preto očakáva za „všetku tú lásku“ uznanie a ohodnotenie. Alebo sa človek cíti mocný a dáva túto silu druhým, ale nie je schopný sám prijímať lásku, otvoriť sa, aby ju mohol pojať. Nežnosť ho privádza do rozpakov, možno si hovorí, že lásku ostatných nepotrebuje.

Nedostatočná funkcia čakry srdca činí človeka ľahko zraniteľným a závislým na láske a náklonnosti ostatných. Rád by lásku dával, ale má strach z odmietnutia. Pokúša sa nedostatok lásky kompenzovať priateľským správaním, ale neosobným spôsobom. Pred hlbším kontaktom sa uzavrie zo strachu pred sklamaním. Keď je čakra úplne uzavretá prejavuje sa chladom, nezúčastnenosťou až bezcitnosťou.
3. Slnečná čakra


Tretia čakra je približne dva prsty nad pupkom a otvára sa dopredu. Je centrom sily, prijímame tu slnečnú energiu a tým dodávame telu vitalitu. Je sídlom osobnosti, vôle a citových väzieb. Má na starosti pohyb, spodnú časť chrbta, brušnú dutinu, tráviacu sústavu, žalúdok, pečeň, slezinu, slinivku, žlčník, vegetatívny nervový systém, oči. Harmonická funkcia sa prejavuje pocitom mieru, sme plní svetla a sily.

Pri jednostrannom vplyve alebo chybnej funkcii tretej čakry chceme všetko ovládať, presadzovať svoju moc a dobývať a sme ku tomu hnaní nekľudom a nespokojnosťou. Vyvíjame enormnú aktivitu, ktorou sa snažíme prekryť pocit nedostatočnosti. Chýba nám uvoľnenosť. Nežiadúce pocity ovládame, následkom čoho sa hromadia a z času na čas nás zaplavia a náš nespracovaný hnev „vybuchne“.

S nedostatočnou funkciou tretej čakry sa často cítime porazene a bez odvahy. Všade vidíme prekážky. Emočný blok dusí silu a berie spontánnosť prianiam a jednaniu. V ťažkých situáciách je človek nervózny a zviera mu žalúdok. Najradšej by sa pred požiadavkami života schoval. Nezvyčajné zážitky naháňajú strach a človek trpí pocitom, že na životný boj nie je zrelý.
2. Krížová čakra


Druhá čakra je nad pohlavnými orgánmi, je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu. Je centrom emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Ovplyvňuje medziľudské vzťahy, hlavne ku druhému pohlaviu. Má na starosti svaly, rozmnožovacie orgány, obličky, močový mechúr, všetko tekuté (krv, lymfa, sperma, tráviace šťavy), chuť. Harmonická funkcia sa prejavuje radosťou z tvorenia.

Chybná funkcia druhej čakry vyvoláva neistotu a napätie vo vzťahu ku druhému pohlaviu. Môže dôjsť ku odmietaniu a popieraniu sexuality, stráca sa prirodzený prejav tvorivého potenciálu a energia sa vybíja nevhodným spôsobom. Iný možný následok je že človek používa sexualitu ako drogu. Cítenie môže byť hrubé a má sklon uspokojovať vlastné sexuálne potreby.

Nedostatočná funkcia druhej čakry vzniká väčšinou v detstve keď má človek málo dotykov a nežností. Prejavuje sa potlačovaním vlastnej zmyselnosti a úplným zablokovaním sexuálnej energie. Toto jej potlačovanie má však za následok nedostatok sebaúcty, nepriechodnosť emócií a sexuálnu chladnosť. Život sa môže zdať smutný a málo cenný.
1. Koreňová čakra


Prvá čakra je medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi, je spojená s kostrčou a otvára sa smerom dole. Spája nás s fyzickým svetom, touto čakrou prúdi energia Zeme do nášho Tela. Má na starosti kosti, chrbticu, zuby, nechty, hrubé črevo, konečník, prostatu, tvorbu krvi a stavbu buniek, zárodočnú žľazu, nadobličky, čuch. Harmonická prvá čakra vnáša do nás vitalitu, spokojnosť, stabilitu a vnútornú silu.

Pri jednostrannom prevládaní alebo chybnej funkcii myslenie krúži hlavne okolo materiálneho vlastníctva a zmyslových pôžitkov. Môže byť sklon zaťažko prijímať a dávať. Je tu sklon poistiť a ohraničiť sa. Neschopnosť sa niečoho vzdať sa nezriedka prejavuje formou zápchy alebo nadváhy. Je tu nedostatok pradôvery a strach o prežitie alebo zo straty niečoho čo dáva pocit istoty a pohody.

Pri zablokovanej alebo uzavretej základnej čakre je telesná konštitúcia veľmi slabá a má málo telesnej aj duševnej sily na prekonanie čohokoľvek. Chýba stabilita, môže to byť pocit neistej pôdy pod nohami alebo že človek „nie je celkom prítomný“, túži po ľahšom a príjemnejšom živote.

(c) 2008-2014 Patrick SiR EL Khatim

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2008-11-02 13:10:57
Zdroj :
Sídlo :

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk