obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
slezina./obrazky/YingYang.gifslezina
Dorastajca Luna je dnes v znamen Ryby (ivel:Voda)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Ryby (ivel:Voda)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
V�hy (kr�sa, rovnov�ha, spravodlivos�)Strelec (h�adanie zmyslu)V�hy (kr�sa, rovnov�ha, spravodlivos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Přehled kontaktu s mimozemskou civilizací

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKomentáre
A-   A+


Jedná se o události, které mi připadají důležité; těžko lze uvést všechny ty tisíce pozorování, únosů atd. Podrobněji uvádím pozorování na území České republiky (těch není mnoho).
před n.l.


cca 300 000
v té době mohli žít na Zemi obři - důkazem jsou nálezy kostí (Jáva, jižní Čína, Tunisko, Středoafr. republika, Transvaal, Filipíny), velkých pěstních klínů (Sýrie, Maroko) a seker (Bathurst v Austrálii); o jejich existenci se zmiňují Bible, Řekové, Keltové, Germáni, Sumerové, Etiopané, Mayové, Inkové, Indové, Číňané, Tibeťané, Melanézané, Austrálci aj. Shodují se, že nakonec byli vyhubeni "bohy", kteří na ně seslali potopu.


186 000
podle genetických výzkumů v té době žil první pár lidí, z kterého se vyvinulo celé lidstvo; nekonalo se "stvoření člověka" v laboratoři mimozemšťanů ?


38 000
stáří umělých jeskyň na Kalimantanu - v té době žádná lidská vyspělejší civilizace neexistovala...; jiné umělé jeskyně (?stáří) jsou v Indii, Turecku, pod Jeruzalémem a Cuzkem


23-5 tisíc
podle kontroverzního historika Diodora Sicilského v této době působili na Zemi "bohové", kteří podnítili vznik civilizace v Egyptě, Mezopotámii a v Indii; 11-10 tisíc let př.n.l. boj bohů s "Giganty", kteří byli poraženi a pobiti; bohové předali vládu lidem kol. r. 5000 př.n.l.


20-10 tisíc
odhadované stáří staveb v Tíwanaku a Puma Punku, které mohly být vystavěny "obry" nebo "syny nebes", jak praví místní legendy


13000-10500
stáří skalních a jeskynních kreseb z mnoha míst světa (Pyreneje, Kalifornie, Brit. Kolumbie, Brazílie aj.) - někdy se snad jedná o mimozemšťany a jejich kosm. lodě


10000
stáří kamenů z řeky Ica - některé zachycují pokusy mimozemšťanů na lidech


10000
z té doby 716 kamenných kotoučů a pozůstatky koster neznámých bytostí nalezených v pohoří Bajan Kara Ula (na hranici Čína-Tibet); u místních obyvatel se dochovala pověst o zřícení létajícího stroje, z kterého se zachránilo několik 130cm vysokých tvorů s velkou hlavou, kterým patřily ty kotouče; později byli tito mimozemšťané (!!!) povražděni; událost též zaznamenána na skalních kresbách8000-800
stáří 330 000 kreseb v italském údolí Val Camonica (u řeky Oglio) - některé zobrazují astronauty


7000-2000
sem lze zařadit podle indických vědců (jako je Dänikenův přívrženec Kumar Kanjílal) děj indického eposu Mahábhárata, který popisuje často boje mezi bohy, polobohy a "démony"; na Kurukšéterské pláni, kde se odehrávaly některé boje, je dodnes zvýšená radioaktivita


6000
odhad stáří rytiny "boha" v pohoří Tassili (Alžírsko) - jedná se o mimozemšťana ve skafandru ?


kol. 4000
jedním z pozůstatků mezopotámské ubajdské kultury je soška mimozemšťana (?!)


kol. 3000
v Egyptě kult kamene ben-ben (tvar pyramidy, z něj vycházeli bohové - kosmická loď?); velmi podobný kult u Dogonů v Mali; u obou kultur zvýšený zájem o hvězdu Sirius (odkud prý pocházejí jejich bohové)
v Mezopotámii sepsán Epos o Etanovi - obsahuje i odlet ze země v raketě


kol. 2700
vládl legendární vládce Gilgameš (napůl člověk-bůh) v Uruku; údajně se mnohokrát setkal s bohy a "syny nebes", cestoval ve vesmíru (termín "nekonečné moře")


2680
faraon Džoser dostal od "bohů" příkaz stavět pyramidy -ty se v Egyptě stavěly až do r. 1750 př.


23.stol.
na stéle akkadského krále Naramsína (2260-23) je možná zakreslena raketa2000
stáří lebky z Cuzca (Peru), která obsahovala něco jako mimozemský implantát


1760 a 1115-1087
záznamy o kontaktech s cizí (mimozemskou?) civilizací "jednorukých" v Číně - v té době používán znak "Ten kdo přišel z nebe", znázornění létajících strojů aj.


1468
egyptský faraon Thutmose III. s doprovodem pozoroval zřejmě přistání kosmické lodi


880-440
vytvořeny olmécké hlavy v La Ventě - neznázorňují astronauty s helmou?


800-500
v kolumbijském San Augustínu a peruánském Chavínu de Huantar zhotoveny sochy, které možná znázorňují mimozemšťany s helmami; v Chavínu též znázorněno něco jako parní stroj


cca 600
v Japonsku zhotoveny sošky dogú, které vypadají jako/znázorňují mimozemšťany ve skafandru, který je chrání před vyšším tlakem na Zemi (proto "bohové" s oblibou přistávali na horách - tamní nižší atmosférický tlak jim vyhovoval...)
v téže době působil perský myslitel Zartušt [Zarathuštra] - podle jeho odkazu vzniklo dílo Avesta; Zartušt se zřejmě setkával s příslušníky vyšší - mimozemské civilizace, pocházející z hvězdy Tistrya (= asi Sirius)


592
starozákonní prorok Ezechiel popsal něco, co silně připomíná přistání kosmické lodi (podle jeho slov dokonce bývalý odborník z NASA Joseph Blumrich sestavil model této lodi)


586
Abímelek z Jeruzaléma zachráněn před zajetím Babyloňany - vrátil se po 66 letech, aniž by zestárnul (vše mu připadalo jako 1 noc) - zasáhli mimozemšťané???


cca 500
odehrálo se podle popisu v Kabale (část Sohar): setkání lidí s mimozemšťanem ze světa "Arga"500-200
popis vimaan (létajících strojů) v Indii - např. v díle Vimanika Šastra; v téže době (300-250 př.n.l.) vznikají dřevěné modely letadel v Egyptě (dochovalo se 14 kusů)


332
UFO pozorováno armádou Alexandra Makedonského při dobývání Tyru, podle kronik nějakým paprskem zbořilo hradby a umožnilo Řekům vniknout do města


218
UFO pozorováno v římském Aminternu, 175 v Lanuviu, 100 nad Římem, 91 ve Spoletu,...
193
na římských mincích zobrazeno něco jako družice


222
UFO pozorováno nad římským městem Rimini


683
po smrti krále Pacala v Palenque na víko jeho rakve zobrazeno něco, co vypadá jako pilot ve startující kosmické lodi


28.3.755
Mayská královna se setkává s UFO ("had, z kterého vylezl bůh")


814
u Lyonu prý přistál létající stroj a vystoupily z něj 4 divné osoby. V téže době arcibiskup lyonský vyslýchal lidi, kteří tvrdili, že byli uneseni v létající lodi do země "Magónie". V roce 840 rozzuření sedláci zavraždili čtveřici vetřelců u havarovaného stroje (prý jim ničili úrodu a zabíjeli dobytek)8.10.1130
přelet UFO nad Prahou, další r.1142 a 7.-17.10.1623


13. stol.
v anasazijském sídle u Palo Alto (USA) znázornění "šediváků" tak, jak se zobrazují dodnes
středověk
v Dolním Sasku pohádky (nebo realita?) o únosu dětí šedivými skřety o výšce 1-1,5m, kteří tedy vypadali jako mimozemští únosci dnes
v ukrajinském Podolí se údajně vyskytuje tato pověst: člověk byl vytvořen v jiném světě a teprve na příkaz Boha byl anděly přenesen na Zemi
v pověstech Algonkinů a Ojibwů (Kanada) se vyskytují kruhy v obilí, nebeské lodi a setkání se zvláštními cizinci (podobné u Kayapů v Amazonii, Hopiů v Arizoně a Aboriginů v Austrálii)


1214-92
žil Roger Bacon, který ve svém díle popsal stroje připomínající motorové lodi, letadla, auta, ponorky; též uvádí, že se tyto stroje dříve používaly


1.1.1254
UFO přeletělo nad anglickým hrabstvím Saint Albans


1290
UFO (stříbrný disk) vyděsilo mnichy z anglického kláštera Byland


1300
v hradu Neuburg (Švýcarsko, dnes zřícenina) nakreslen létající talíř s postavou uvnitř
podobná vyobrazení (z neznámé doby) také u lucemburského Heringeburgu a Berdorfu


1350
vytvořeny fresky v klášteře v Dečani (Kosovo), znázorňující bezesporu několik UFO


jiné zajímavé kresby zaznamenávající UFO z téže doby v Beaune (Francie), Firenze (Itálie), Arezzo (Itálie), v Kijevu, Mcchetě (Gruzie) aj.1590
první dochovaný záznam o kruzích v obilí - z Nizozemí


11.6.1619
nad českým Jimramovem prolétlo podle kroniky "ohnivé mlýnské kolo"; další podobné pozorování 15.3.1722 nad Mostem a 6.7.1744 nad Hrádkem nad Nisou


1891-93
z jedné americké farmy zmizel chlapec Gitto Bach a pak se vrátil - nezestárnul a přinesl si s sebou oblek z neznámého materiálu připomínající papír


19.4.1897
zřítila se kosm. loď u texaského města Aurora na větrný mlýn, nalezen 1 pilot (mimozem. původu) a pohřben na místním hřbitově; v letech 1896-97 častá pozorování UFO nad USA


30.6.1908
pád "Tunguzského meteoru" - průběh události ale více připomíná explozi kosmické lodě na nukleární pohon 6,5km nad Zemí (podle A. Kazanceva a A. Zolotova; důkazy: nemoci z ozáření u domorodců, zvýšená radioaktivita v oblasti, nález malých kovových trosek aj.)


říjen 1912
Winston Churchill hovořil v parlamentu o UFO - které považoval za německé vzducholodě


12.8.1915
záhadné zmizení 267 britských vojáků u Gallipoli poté, co vstoupili do podivného mraku, který s nimi odlétl směrem na sever...


duben 1935
vydán sci-fi příběh, kde se poprve mluví o mimozemšťanech, kteří unáší lidi a dělají na nich pokusy (vážně se zmínil o zásahu mimozemšťanů do našich dějin již r.1920 Charles Fort)1939
záhadné zmizení 3000 obránců čínského Nanjingu před japonským útokem


1941-45
Britové a Američané mnohokrát pozorovali UFO (dali jim název foo fighters); dokonce i gen. George Marshall a maršál Dowding přiznali jejich existenci + domnívali se, že jsou řízeny mimozemšťany


9.7.-16.8.´46
mnoho pozorování UFO ve Skandinávii


březen 1947
UFO v podobě družice na oběžné dráze kolem Země pozoroval uznávaný český astronom A. Mrkos


3.7.1947
Pád mimozemské kosmické lodi (?) u Roswellu v New Mexicu - zajímavé poznatky:
=> trosky nalezl farmář Mac Brazel; nejprve sám mluvil o mimozemšťanech, ale po několikadenním pobytu na vojenské základně změnil názor
=> do té doby chudý farmář si poté koupil nákladní auto, dům a mrazírnu masa
=> plukovník Blanchard a major Jesse Marcel, kteří 8.7.1947 oznámili pád mimozemského stroje a za pár hodin to dementovali, nebyli degradováni - naopak byli povýšeni
=> podle armády se jednalo o balón - ten by ale nevyryl do země rýhu dlouhou 3 míle a trosky by nemuselo uklízet 60 lidí po dobu 2 dní; pro spadlé balóny si armáda často ani nepřijela...
=> v době 21.6. až 13.7. velmi mnoho pzorování UFO po celém USA - sem patří i pozorování letce Kennetha Arnolda z 24.6., které vyvolalo ufománii v USA
nalezeni prý 4 mimozemšťané (1 ještě žil) vysocí kolem 140cm, na rukou měli 4 prsty s přísavkami


1947
amer. prezident Harry Truman oznámil, že by lidé na Zemi měli být schopni bránit se možnému útoku bytostí z kosmu - podobně se vyjádřili i gen. Douglas McArthur, Lynden Johnson (1966) a Ronald Reagan (1985 a 1987)


7.1.1948
zkušený americký stíhací pilot, kapitán Thomas Mantello, vyslán, aby pronásledoval UFO; při tom zahynul; krátce před zřícením na základnu odvysílal dramatická hlášení jako: "Bože, je to enormě veliké! Má to okna!"


pros. 1950
další havárie létajícího talíře u řeky Del Rio na hranici Texas-Mexiko (o tom je málo informací)


12.9.1952
norský pilot prý viděl havarovaný lét. disk na Svalbardu (nikdo jiný to nespatřil)leden 1953
mluvčí ministerstva obrany USA pluk. Albert Chop podal demisi (nebyla přijata) na protest proti utajování informací o UFO


2.5.1953
srážka UFO s dopravním letadlem u Kalkaty; letadlo rozdrceno na cucky, všichni cestující zahynuli


1954
americký historik Desmond Leslie jako první vyslovil archeoastronautickou teorii (vznik a vývoj lidstva vyvolán mimozemskou civilizací); poté se přidalo mnoho dalších známých autorů a v r. 1968 vydává první knihu nejznámější přívrženec této teorie Erich von Däniken


od 1954
UFO si zřejmě oblíbilo Latinskou Ameriku, kde se objevuje dost často (v Evropě a Asii mnohem méně)


1957
vznikla utajená vojenská základna "Area 51" (v Nevadě, její existence oficiálně přiznána až r. 1994), odkud podle svědků vzlétají létající talíře (dosahují rychlostí až 16000 km/h)


14.9.1957
jedno UFO prý explodovalo nad pláží u Ubatuby u Sao Paula (nalezeny trosky z čistého hořčíku)


14.10.1957
první "mediálně známý" případ únosu člověka "ufony" a to z Brazílie; od té doby stále častější - jen v USA jde řádově o tisíce lidí; následky u lidí bývají velmi podobné (nemoci z ozáření, poruchy zraku,...) + někdy u obětí únosů nalézány mimozemské implantáty


16.1.1958
jedna z nejzdařilejších fotografií UFO - z brazilské výzkumné lodi Almirante Saldanha1960
šokující výrok Roscoe Hillenkoettera, prvního šéfa CIA v l.1947-50, v New York Times; oznámil totiž, že UFO existuje, armáda o tom ví, ale tají to


únor 1962
havárie mimozemského stroje na pláži u německého Timmensdorfu (u Lübecku) - objekt o průměru 30 metrů, nalezeno v něm 12 mrvých "šediváků" (podle Roberta Deana)


pros. 1963
První známý případ (v Ohiu) vraždění dobytka, kterému je vysávána všechna krev. Přesné řezy asi laserovým skalpelem - mimozemšťané jsou nejpravděpodobnějším viníkem. Častý jev od září 1967 - v USA asi 100 případů za rok.


1965-69
z amerických raket Gemini a Apollo mnohokrát pozorováno UFO


1967
poprve zaznamenána existence tzv. "Mužů v černém", kteří zastrašují ufology nebo svědky pozorování UFO - je jim obvykle "doporučeno", aby si své zážitky nechali pro sebe...


4.10.1967
pád mimoz. lodi do moře u mysu Sable (Nova Scotia, Kanada) - mnoho svědků, příslušníci kanadské a americké armády pak "něco" vytáhli z moře a odvezli (fakta dodnes utajována...)


30.6.1968
Angličan John R.R. Searl podnikl pokus s modelem létajícího talíře - ten přeletěl vzdálenost 250 km za 2 minuty (!), kde spadl; informaci uvádí ve své knize H. Hausdorf (snad je to pravda)


1952-69
"nezávislý" Condonův vyšetřovací tým jevu UFO - ve skutečnosti podvod, tito lidé chtěli za každou cenu prokázat neexistenci UFO; když 2 členové dospěli k názoru, že se jedná o mimozemské létající stroje, byli rychle vyhozeni; jejich zprávy velmi zkreslené - za UFO prohlášeno jen 1,5% pozorování, ale po sečtení se skupinou "nedostatečné údaje" a "nerozhodnuto" je to 32%


19/20.9.1976
velmi přesná pozorování UFO nad Tehránem29.1.1986
pád lét. talíře u Dalnegorsku u Chabarovska (Rusko) - nalezeny trosky určitě nepozemského původu (obsahují i prvek Promethyum, který se u nás v přírodě nevyskytuje)


28.12.1988
trojúhelníkové UFO u pobřeží Portorika "vysálo" dvě americké F-16, zmizely beze stopy; viděly to desítky svědků


7.5.1989
jihoafrické stíhačky sestřelily diskovité UFO (průměr 18metrů, výška 9,5metru) nad pouští Kalahari. Z objektu pak vystoupili 2 šediváci (vysocí 1,3metru); zajati a později převezeni do USA


1989
v jedné americké televizní stanici vystoupil fyzik Robert Lazar (dříve zaměstnán v armádě a NASA), který informoval o létajících talířích, které amer. armáda skladuje v zóně Area 51 nebo u Los Alamos (New Mexico); spory o jeho důvěryhodnost (svědků se ale objevilo více...)


12.10.1989 -31.3.1990
Častá pozorování UFO nad Belgií (foto vpravo) - jednalo se nepochybně o hmotné objekty velké 70x50 metrů o rychlosti 1800 km/h. 24.8.1990 podobný úkaz nad Greifswaldem v severovýchod. Německu.
Více pozorování UFO je také v oblasti Laguna Cartagena na Portoriku (prý tam mají základnu).
UFO tvaru trojúhelníku je poměrně nový jev - poprve zaznamenáno (podle informací, které mám) 27.12.1980 ve Woodbridge (Anglie - hrabství Suffolk).


od 1991
v ČR probíhá projekt Záře - shromažďování a ověřování informací o sledování UFO nad ČR. Během let 1990-94 zaznámenáno 6 zajímavých setkání s UFO.


1991-94
vysoká aktivita UFO v okolí Mexico City (opět 31.5.1999), Qadomy (v Izraeli) aj.


5.5.1995
v Londýně zveřejněn film o pitvě mimozemšťana z Roswellu v r.1947 - většina ufologů to prohlásila za padělek (mnoho důkazů, např. ve filmu má "šedivák" 6 prstů - podle všech ostatních zdrojů mají jen 4; je to jen model; "lékaři" ve filmu se nechovají jako ti skuteční; kvalita filmu je úmyslně nízká - jinak by bylo vytvoření iluze o pitvě příliš drahé)20.1.1996
U brazilského města Varginha spadl létající talíř, nalezeny 2 zraněné bytosti - 90cm vysocí, červení, s 3 prsty na rukou. Jeden zemřel 22.1. v nemocnici, poté zřejmě oba (živý i mrtvý) naloženi do letadla, které je dopravilo do USA - od té doby nezvěstní


Vzhled mimozemšťanů:
Zdá se, že existuje minimálně 5 typů - zde uvádím jejich přehled (podle seriálu DENÍKY UFO, vysílaného v ČR v lednu 1998, časopisu FAKTA X 14. díl aj. zdrojů):


 • "Šediváci" - vysocí 120 až 140cm, s velkou hlavou a tenkými končetinami, na rukou mají 4 prsty s přísavkami, mají velké černé oči, nevýrazná ústa a uši, bez vlasů atd. Cestují v malých létajících talířích, které vzlétají z větších kosmických lodí. Spekuluje se o jejich původu od hvězdy Zeta Reticuli (37 svět. let daleko, spektrální třídy G1 = podobná Slunci) nebo odněkud z Orionu.. Je možné, že se jedná jen o roboty pracující pro skutečné mimozemšťany. Spatřeni prý i v sektoru Area 51. Událost z Bajan Kara Ula před 12 000 lety je prvním známým setkáním se "šediváky".

 • "Ještěrkáči" - vysocí kolem 1,5 metru, mají některé prvky plazů, např. zelenou kůži a vertikální zornice

 • "Lidé" - vypadají stejně jako my - lidé

 • "Obři" - vysocí kolem 3,5 metru, známí především z naší minulosti, kdy často sestupovali na Zemi; jsou známi jako "synové nebes", andělé, bohové Egypta, Mezopotámie, Indie aj. Možná mají 6 prstů na rukou.

 • "Ďáblíci" - vysocí kolem 90 cm, červení, hlava s 2 hrboly; občas se objevili již v minulosti, v r. 1996 nejznámější setkání (u brazilské Varginhy); zřejmě mají jen 3 prsty


 • Vzhled mimozemských lodí:

 • disk ("létající talíře") - nejčastější, světle hnědé, kovově lesklé, průměr 10 až 30m, létají nehlučně obklopené intenzivním světlem (zelené, růžové nebo oranžové); "proslavily se" např. při události u Roswellu r.1947 (podle legend se materiál, z kterého jsou vyrobeny, po rozříznutí na kusy samovolně spojí aj.)

 • trojúhelníkové - popsány výše, výskyt asi jen v posledních 20 letech, ale často; poměrně velké (70x50 m)

 • tvar koule - vlastnosti a velikost jako (1), na dálku se těžko rozeznají od kulového blesku => záměny, v pozorováních před rokem 1900 početně převažují (např. známé u asijských civilizací jako "nebeská vejce" nebo "létající perly")

 • tvar doutníku - létají ve větší výšce => pozorovány většinou z letadel, může se ale jednat o meteority aj. přír. jevy

 • tvar pyramidy [jehlanu] - známé asi jen ze starověku - nejvíce v Egyptě, kde znázorněny jako kámen ben-ben (někdy z nich vychází postava "boha"); mohly být inspirací pro stavbu pyramid • Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.  Pridané : 2008-09-26 15:49:30
  Zdroj : http://astrollogie.net/nasaufo/setkani.html
  Sídlo : http://astrollogie.net/

  Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk